Konyv: 22 hires allattortenet


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 962509013
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 12,46

MAGYARÁZAT:

A kínálat pazar, hiszen az állatvilág ámulatba ejtő gazdagságához csak az irodalmi állathősök változatossága mérhető. Hol az emberfölötti szeretet képeiben, hol az állatot tulajdonaként bitorló ember gúnyrajzában találkozunk velük, máskor misztikus, kísérteties világ képviselőiként, példázatos mesék figuráiként vagy űzött, megkínzott vadakként látjuk őket.

Tolsztoj szívszorító sorsú lova, Kaffka Margit dédelgetett verébfiókája egyaránt a mi hasonmásunk, olvasóké. Megszületett a székely dzsungel-könyv. A mi madaraink énekelnek benne fülünknek ismerős dalokat, a mi állataink beszélnek anyánktól tanult, édes nyelven, megértjük a székely ősvadon zúgását, a hulló fenyőtoboz zaját, a bokrok és a fák minden parányi neszét.

Sírni lehet a gyönyörűségtől. A fontos csak az, hogy olyan írásmű született, amilyen az egész világirodalomban kevés van, s a maga nemében páratlan. A leíróművészet európai érvényű iskolapéldája. Sok-sok idő múltán is bizonyára örömet és megifjító, bűvös italt nyújt majd az élet vándorútján megfáradottaknak, és számos nyelven hirdeti a szépség és jóság hervadhatatlan igéit.

Talán a Gulliver és a Robinson társa is lesz valamikor, ki tudja. Tündéri havas, erdők, vadonok világa, sohasem halhat meg a te varázslatos romantikád! Magyar nyelv, sohasem némulhat el a te zengő szépséged, melyet most egyetlen könyvbe sűrítve a kezemben tartok. Somerset Maugham, Móra Ferenc, Edgar Allan Poe, Szaltikov-Scsedrin és mások történeteit olvashatjuk a fekete macskáról és a fehér uszkárról, a rókákról és az agarakról, a kígyóról és a csodabékáról, a jellemes tapsifülesről és a szegény farkasról, a tigrisről, a pumáról és a vadmacskáról, a rigóról és a fülemüléről, a fehér hollóról és a vadludakról, és még sok olyan állatról, amelyeknek nagyon is emberi tulajdonságaik vannak.

A lelkét talán csak a költő ismeri igazán, csak író képes megfogalmazni titokzatos lényét. A macska varázsos egyénisége sok kitűnő írót és költőt foglalkoztatott az ókortól mind a mai napig, számos szép költemény és elbeszélés hőse kedvencünk, a cica. A kitűnő irodalomtörténész és közismert macskabarát, Pomogáts Béla szerkesztette antológiánkat, melyben sok kedves, olvasmányos mesét és verset közlünk. Igaz történeteket, emlékeket felidéző írásokat is összegyűjtöttünk, hogy a bennünk élő macskakép még teljesebb legyen Csehov, Maupassant, Konrad Lorenz, Déry Tibor művei olvasásakor.

A gazdag, érdekes válogatást Eifert János eredeti látásmódú, színes cicafotói illusztrálják. Vázlat persze inkább, de egyben vázlatos híradás is vagyis árulkodás az író élményvilágának terjedelméről, mélységéről és magasságáról, talán egész írói világáról is. Talán némi tanulság is leszűrhető az író rejtett bölcseletéről vagy bölcsességéről ha van ilyen s módszeréről, még ha tagadná is, hogy van egyáltalán módszere.

A modern novella, úgy gondolom, kísérlet, megújuló nekifutásokkal. Az író dolga: kísérletezés a megfigyelt célok s belátott magaslatok megközelítésében. Mindig más irányból, mindig más és új eszközökkel férkőzni hozzá a téma gócához, a mondanivaló magvához, lebontva róla mindazt, amit a hanyag és figyelmetlen természet buja vegetációja reárakott. Ez a munka lényege! Megközelítés tehát és lemeztelenítés! A fölösleges díszek irgalmatlan letépésével, sőt a fölösleges hús lefaragása által is.

Ne maradjon más, csak csontok, inak, idegek s valamennyi izom, nem több a szükségesnél! Érzékenység, de az érzelmekből sem több, csak amennyi kell. Késekkel, tűkkel, savakkal, lúgokkal dolgozunk, mint valami orvos meg vegyész meg rézmetsző. S mérgekkel is, mint aki megölni kész alkotásában, ítéletében, s képzeletében bárkit, akár magát is. Eleven sorsokon dolgozunk, teremtett embereket olvasztunk egybe, hogy céljai, tagadásai és szimbólumai legyenek saját maguknak, s amire látszólag rendeltettek.

Az olvasó itt azt mondhatja: elég, majd meglátom! Csak olvasva képzelhetem, hogyan is gondolja, uram! Igen, elég az elméletből - mondja az író is, aki azt szeretné látni, hogy minden szándéka teljesül, azt szeretné hinni, hogy minden rejtett célzás is megértésre talál. Ezért szükséges, hogy a módszer, mint a sors keze, legyen kegyetlen, de a megvalósult művek fölött ott lebegjen a kegyelem, a teremtő isten és a megértő olvasó kegyelme.

Menteni igyekszik, ami menthető ebből a visszahozhatatlan derengésből, a dolgokhoz fűződő pótolhatatlan közelségből, ami egykor világteremtővé tehetett egy tóparti horgászatot vagy egy gombfocimeccset. Az emlékezés létrehoz egy valóságos, mégis sosem volt világot, a meghiúsult vágyak mindenki számára ismerősnek tetsző helyszínét, az elveszett biztonságét, melynek díszletéül ezúttal a rendszerváltás körüli évek szolgálnak: egy kor a felnőtté válás nehézsége mellett a ránk szakadt szabadsággal is kezdeni kellett valamit.

A végeredmény hol nosztalgikusan szép, hol feledhetetlenül vicces, de mindenekelőtt mélyen emberi. Herczeg Ákos. Egyfelől a röhögéstől, másfelől a döbbenettől. Merthogy kicsordult a könnyem, úgy nevettem. És közben meg voltam döbbenve, hogyan tudok ilyen jóízűen mulatni a világ elmúlásán. Merthogy Soltész valóban a sűrítés művésze, tárcányi betűben meg tudja írni a teljes pusztulást legyen az egy apró nemzethalál vagy akár egy személyes apokalipszisde úgy, hogy visítva-sírva nyerítesz, ha elolvasod.

Örkényi mutatvány. Én tavaly nyár óta várom ezt a novelláskönyvet. Egyfelől, mert a karótnyelt magyar irodalomnak tisztelet a kivételnek olyan szüksége van a fejlett humorérzékkel bíró fiatal írókra, mint hónapos aszály után földnek az esőre. Másfelől pedig ha szerkesztői szimatom nem csalSoltész Béla a következő évtizedek egyik meghatározó magyar prózistája lesz. Legyen igazam. Fiatal Írók Szövetsége, Milyenek lennénk az iskolában, egy nemzedékkel korábban, tízzel korábban, százzal korábban, az egyiptomi fáraók vagy a dinoszauruszok korában.

Ebben a gyűjteményben én most fordítva gondolkozom: azt próbálom kitalálni milyen lennék egy nemzedékkel később, esetleg tízzel, százzal Nos, mint bizonyára kiderül, a túlnyomó többség jobb, szebb és műveltebb lenne, mint én. De én ilyen lennék Tizenöt éve élt már a Kelemen- és a Görgényi-havasok találkozásánál a marosvécsi várkastélyban, amikor az Ítéletidő kötete Történetek és rajzok a Havas életéből alcímének ígérete szerint átfogó képet alkotott az otthona feletti hegyeken zajló sajátságos világról.

A kötet elejére illesztett, A Havas dicsérete címet viselő írásával nemcsak az utána sorjázó novelláknak adott szilárd kiindulópontot, egyúttal kulcsot nyújtott lelke egyik korábban gondoson őrzött rekeszéhez. Azt korábban sem titkolta, hogy természetszeretete vele született, alaptermészetéhez tartozó adottság. Ennek kényszerű hatása alatt rendszeresen és minden évszakban addig járta a fenti világot, amíg minden arca meg nem mutatkozott előtte. Ilyen előzmények után indult meg közöttük a párbeszéd.

Kemény János minden örömét és bánatát felcipelte a fenséges magasságba, hogy ott beszámolhasson sikereiről, vagy megszaba­dul­hasson terheitől. Sas Péter. Mikszáth korai elbeszélő művészetének két tündökletes darabja A tót atyafiakban a népélet tragikus és művészi szemlélése Arany János balladaköltészetéhez hasonlítja Mikszáth stílusát, akit a legnagyobb magyar írok sorában tartunk számon.

A jó palócok kis történetek tudatos kompozíciójából áll össze. Számos forrásból eredő, több helyszínhez köthető valós történetek zsánerképek szerveződnek ciklussá a kötet lapjain, azt az írói meggyőződést sugallva, hogy a halál nem egyenlő a pusztulással, de azt is, hogy a sors független az emberi akarattól. A palóc történetek gyűjteménye a romantikus népiesség záró darabja. Történeteiknek babonás modernségét Mikszáth a józan megfigyelés, a csaknem pozitivista kriticizmussal ellenpontozza.

Bátorításként megírtam, mi minden történt egy fiatal, bolondos lány életében. A történetekbe beleszőttem egy-két tanult dolgot is, melyből az olvasó szintén tanulhat. Remélem szórakoztatónak találjátok! S az olvasók rátaláltak az üzenetre. Ez a mostani kötet is ennek a gondolatnak a jegyében állt össze.

Történetei megint útközben születtek, s megint úgy mesélnek, hogy remélem, az olvasónak vágya támad a Lábujjhegyen-t is fellapozni újra meg újra Ez a tizenkét történhet felöleli úgyszólván az egész magyar történelmet.

Szerepel köztük Árpád vezér és a honfoglalás, Rozgonyi Cecília, a Zsigmond királyunk idejében vitézkedő hős asszonyunk története. Mátyás király fája és további kilenc történet a törökvilágból, a kuruc időkből és a szabadságharc hősi napjaiból. Jókai mesteri tolla alatt a nagyenyedi vitéz kollégistáktól Trajtzigfritzig és Bórembukk labanc rablóvezérek mulatságos figuráján át a rettenthetetlen bátorságú Simonyi Józsefig, a "legvitézebb huszárig" és Guyon tábornokig a feledhetetlen alakok egész sora elevenedik meg.

És a székely asszony nemes pátoszától a Komárom anekdotázó könnyedségéig az elbeszélő modor változatossága ejt rabul. Popper Gábor - Tévutakon? A könyv ismét néhány visszaemlékezést, levelet tartalmaz édesapjához, Popper Péterhez, és néhány hosszabb elbeszélést az életéről, humorral, lírával. A szépirodalmat továbblendítik az öninterjúk, de ez fordítva is igaz, novelláit át-meg átszövik életének történései.

S mindkét műfajban egyre inkább felszabadul, önmagára talál. Több, mint húsz év újságírói múlttal és több ezer eladott könyvvel a háta mögött, az írónő aktív Facebook csoportjának unszolására szedte kötetbe eddig még kiadatlan novelláit. A modern, olykor fájóan őszinte, ugyanakkor valamennyi sebét dédelgető szerző írásaiban az olvasó is magára ismerhet.

További információk, értékelések és idézetek a moly. Állj közénk és válassz a több, mint Megvan nekem Olvastam. Doromboló Ismeretlen szerző. Inbox Soltész Béla. E-mber Perjés László. Ítéletidő Kemény János. Lábujjhegyen Schäffer Erzsébet. Popper Gábor. Rukkola értékelés.

Elfelejtett jelszó. Belépés folyamatban Részletes keresés kategória. A mezők bármelyike illeszkedjen. A mezők mind illeszkedjen. Folytatódik a Kossuth Kiadó népszerű sorozata, amelyben a magyar és a világirodalom klasszikusai - Maupassant, Kipling, Mark Twain, Jókai, Krúdy s mások - ezúttal állathistóriákat mesélnek nekünk.

A kínálat pazar, hiszen az állatvilág ámulatba ejtő gazdagságához csak az Bővebb ismertető      Termék adatok      Bolti készlet      Vélemények. Bolti készlet. Ez a termék törzsvásárlóként akár Ft. Legyen MOST törzsvásárló. Személyes ajánlatunk Önnek. Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még.

A fény harcosának kézikönyve Paulo Coelho. Babanapló - fiú. Szerves részünk Knight, Rob -Buhler, Brendan. Toldi - Toldi estéje - Buda halála Arany János. Mindent tudni akarok mindenről! HVG Könyvek. Részletesen erről a termékről.

Bővebb ismertető Termék adatok Bolti készlet Vélemények. Bővebb ismertető. Termék adatok. Kiadó: Kossuth Kiadó. Bolti készlet    Amennyiben az Ön által választott könyvesbolt neve mellett szerepel, kérjük kattintson a bolt nevére, majd a megjelenő elérhetőségeken érdeklődjön a készletről és foglalja le a könyvet. Baja, Family Center Líra Könyvesbolt. Líra Nagykereskedés. Kiadó Kereskedelmi rendszer. Athenaeum Kiadó. Corvina Kiadó. General Press Könyvkiadó. Magvető Kiadó.

Manó Könyvek Kiadó. Menő Könyvek Kiadó. Partvonal Kiadó. Rózsavölgyi és Társa Kiadó. Szépmíves Könyvek Kiadó. Líra bolthálózat. Líra Könyvklub. Törzsvásárlói rendszer. Líra nagykereskedelem. Hírdetési lehetőségek. Segítség Adatkezelési szabályzat Oldaltérkép. Minden jog fenntartva © Líra Könyv Zrt. A weblapon található információk közzétételéhez, másolásához a működtetők írásbeli beleegyezése szükséges.

Powered by ERBA Minden jog fenntartva.