Konyv: A 22-es csapdaja


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 382478908
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 16,41

MAGYARÁZAT:

Pontosság ellenőrzött. A es csapdája eredetileg angolul Catch Joseph Heller szatirikus történelmi regényemelyet először -ben adtak ki Amerikában. Magyar nyelven Papp Zoltán fordításában először -ben adta ki az Európa Könyvkiadó. A regény a második világháború utolsó éveiben játszódik után. Az események döntően akkor játszódnak, amikor a A könyv számos eseménye többször is lejátszódik, melyek során a könyvben szereplő karakterek más-más nézőpontjaiból is részesei lehetünk az eseményeknek.

Az elbeszélő természetesen a lejátszódó eseményeket egy kvázi független nézőpontból is elbeszéli. A es csapdája folytatásaként -ben Hellernek megjelent Closing Time Záróra című regénye is. A mű eredetileg az A as csapdája címmel jelent volna meg. A regényt megjelentető kiadó kérte Joseph Hellertől, hogy változtassa meg a címet, ugyanis korábban jelentette meg Leon Uris Mila 18 című regényét, mely szintén a második világháborúban játszódik.

Az első javaslat az volt, hogy legyen a regény címe A es csapdájaazonban -ban került a mozikba az Ocean's 11 című film, így ezt is elvetették. Majd A es csapdája címet is elvetették, ugyanis a kiadó nem találta elég különlegesnek a es számot. Végül a regény A es csapdája címet kapta, mely a es számot tartalmazza. Ez a regényben többször is előforduló déjà vu -re utal.

A es csapdája egy olyan szituáció leírására született, melyből nem lehet győztesen kikerülni. A könyvben a es csapdája egy önmagába visszatérő logikai folyam, mely egy olyan katonai szabályt ír le, mely megakadályozza a hajózó személyzetet a bevetések elkerülésében. Orr őrült, tehát le lehet szerelni. Csak annyit kell tennie, hogy kéri a leszerelését, de ha kéri a leszerelését, akkor nem lehet őrült, és további bevetésekre küldhető.

Orr lehet őrült, ha további bevetésekre megy, és lehet egészséges, ha nem megy. Ha egészséges, akkor viszont mennie kell. Ha megy, akkor őrült, és nem kell mennie; de ha nem akar menni, akkor egészséges, és mennie kell. A regényben a es csapdája más formában is megjelenik, ugyanis egy idős úr úgy magyarázza a es csapdáját, hogy joguk van bármit megtenni velünk, amit nem tudunk megakadályozni, hogy megtegyenek. Azonban a regényben Yossariannak szembesülnie kell azzal, hogy a es csapdája, mint szabály, hivatalosan nem is létezik, így fellebbezni, eltörölni, de még csak megkerülni is lehetetlen.

Ez a tény, hogy van egy olyan szabály, mely miatt nem győzhet soha az ember, de ez a szabály hivatalosan nem is létezik, a történet fő mozgatója. Ez az állandó, megnyerhetetlen harc a bürokrácia ellen az alapja Joseph Heller -ben megjelent Záróra című művének is, ami a es csapdájában szereplő karakterek részben háború előtti, de főleg háború utáni életét mutatja be. A második világháború a vége felé közeledik. Az amerikai szárazföldi egységek elfoglalták Rómát, a szövetségesek végső győzelme csak idő, nem is túl hosszú idő kérdése.

Yossarian első osztályú bombázótiszt egy Pianosa szigetén állomásozó amerikai repülőezredben. Megérti a háború szükségességét, és vállalja a hazafiúi kötelességek rá eső részét. Az amerikai légierő tisztjeinek 25 bevetést kell teljesíteniük, akkor — ha még élnek — felváltja őket az utánpótlás.

Csakhogy Cathcart ezredesaz egység parancsnoka nem lát más célt a háborúban, csak a tábornoki rangot a maga számára. Lázasan és reménytelenül számolja a feljebbvalóinál gyűjtött rossz és jó-pontjait, amelyek előléptetését hátra- vagy előremozdíthatják. A tábornokok Peckem és Dreedle lelkivilágának útvesztőiben azonban csupán egyetlen dologgal szerezhet magának egyértelmű csillagos ötösöket: ha újra meg újra felemeli a katonáitól megkövetelt bevetések számát. A huszonötből harminc, negyven, ötven majd hatvan lesz.

Yossarian rájön, hogy mindkét oldalról az életére törnek. Nemcsak a német légelhárítás, de Cathcart, Peckem, Dreedle, Black és az összes többi ostoba és hiú felettese is. Yossarian és barátja, Dunbar élni akar. Dunbar a minél unalmasabb dolgokat kedveli, mert azokkal lassan telik az idő, és megnyújtják az életet. Ő is vitába keveredik a javíthatatlan Clevingerrel, aki már az amerikai kiképzőbázison komolyan vette Scheisskopf hadnagyotamikor az felszólította katonáit, hogy bátran mondják meg neki, ha valami nem tetszik a módszereiben.

Hiába mondta neki Yossarian, hogy Scheisskopf valójában azt mondja, hogy mindenki fogja be a pofáját, Clevinger tántoríthatatlan volt; természetesen hadbíróság elé került. Dunbar is hiába magyarázza el neki:. Sajnos Dunbar túl okos a túlélésért vívott harchoz, túlságosan bomlasztó és fertőző a szellem, amelyet terjeszt. Ezért a csapdaállítók eltüntetik. Clevinger viszont túl ostoba; ő egyszerűen csak eltűnik egy felhőben, és soha többé nem kerül elő.

Ferraránál és Avignonnál Yossarian még bátor. Elsőre elvéti a célt, és másodszor is ráviszi a köteléket. Kraft nem éli túl Yossarian bátorságát. Hóden pedig hosszú ideig rejtegeti előle titkát. Yossarian undorodva ellátja a rádiós-géppuskás szörnyű combsebét, de Hóden egyre csak azt hajtogatja, hogy fázik: Végül tétova mozdulattal a mellére mutat, és akkor feltárul a titok, az anyag titka. Egy roppant gránátszilánk feltépte a testét, és kiderül — ott van a padlón - hogy az ember: anyag.

Máj, tüdő, vese, belek egy rakáson. Yossarian csupa Hóden lesz, és elhatározza, hogy soha többé nem veszi fel az egyenruháját. Emberáldozatokat követelő tévedéséért feletteseitől kitüntetést kap. Ő azonban anyaszült meztelenül áll a kitüntetések átvételére felsorakozott tisztek sorában.

Amikor Cathcart önként jelentkezteti ezredét a félelmes hírű Bolognáraelkezd esni az eső, és napokig el sem áll. Azt azonban mindenki tudja, hogy az eső egyszer mégiscsak el fog állni, így csak növekszik bennük a szorongás, miközben a bombázóvonalat bámulják. A bombázóvonal a szárazföldi egységek helyzetét jelzi a térképen. Ha elfoglalnák Bolognát, mielőtt eláll az eső, ők megússzák a bevetést és a Hermann Göring hadosztály légelhárítását.

Yossarian egy éjjel titokban feljebb tolja a bombázóvonalat. Bolognát elfoglaltuk, járja be a hír másnap reggel a fél amerikai hadsereget, a bevetést lefújják. Egyedül de Coverley őrnagy eltűnése leplezi le a valóság és a látszat különbségét: ő, mint az ezred szálláscsináló tisztje, haladéktalanul Bolognába repül, és soha nem tér vissza. Az életéért folytatott elkeseredett küzdelemben Yossariannak rengeteg ellensége van. És legnagyobb ellenségei nem a németek, hanem saját felettesei.

Ellensége Scheisskopf hadnagy, akit az amerikai kiképzőközpontból később átvezényelnek Európábaés miután példátlan hülyesége révén hamarosan tábornokot csinálnak belőle, nyugodtan nekiláthat, hogy bárgyú rögeszméjét, a díszszemléketa hadszíntéren is megvalósítsa.

Ellensége Cathcart ezredes, a hiú és ostoba ezredparancsnok és segédtisztje, a hiú és okos Korn ezredes meg a többi hiú és ostoba, vagy hiú és okos parancsnok, Peckem tábornok és Cargill ezredes, Dreedle tábornok és Moodus ezredes, de vannak ellenségei az egységen belül is.

Mindenekelőtt Havermeyer, aki szintén első osztályú bombázótiszt, és mindig egyenesen a célra repül, mert igazi amerikai fenegyerek, aki a maga kis háborús neurózisát éjjelente éli ki, amikor a halott ember pisztolyával mezei egerekre lövöldöz, és ellensége Appleby, akinek legyek vannak a szemében, és mindenkit megver pingpongban, és aki a végén mégiscsak rájön, hogy ugyanabban a reménytelenül süllyedő hajóban ül, mint Yossarian.

Milo mindenkivel üzletet köt, az amerikai hadsereggel, mert jó pénzért német hadititkokat vásárol, és a német légelhárítással, mert kiszolgáltatja neki az amerikaiak terveit. Tojást vesz, darabját öt centért, eladja ugyanazt háromért, és minden egyes tojáson megvan a haszna.

Amiből persze mindenki részesedik. Milo mindenkit a kezében tart, még a megközelíthetetlen és megvesztegethetetlen de Coverley őrnagyot is sikerül lekenyereznie. Egyetlen vetélytársa a titokzatos Wintergreen exőrvezető, aki a háttérből, mint a dandárparancsnokság írnokairányítja az eseményeket, és akivel végül üzlettársak lesznek. Barátja nemigen van Yossariannak. Hacsak nem Dunbar, aki inkább egyfajta alteregójarossz vagy inkább jó szelleme, ez a kissé kísérteties lény, akit a gépezet eltüntet, de hiába, mert szelleme Yossarianban új életre kel.

Orr, a lakótárs, aki Yossarian agyára megy állandó bütykölésével és örök titkaival hogy gyerekkorában miért hordott állandóan vadgesztenyét meg vadalmát a pofájában, és hogy az a repedt sarkú római kurva miért kalapálta a fejét a cipője sarkávalOrr, akit minden bevetésen lelőnek; de ő mindent túlél, mert — mint a legvégén kiderül — örök életében erre készült, minden titkának ez a készülődés volt a nyitja: felkészítette magát, hogy megmenekülhessen a es csapdájából. És Yossarian barátja a pipogya anabaptista tábori lelkészA.

Tappman, aki segíteni akar rajta, de csak tehetetlenül vergődik az "erősek" között. Beosztottja, Whitcomb tizedes lépten-nyomon megalázza, Cathcart és Korn dobálódzik vele, mint valami tárggyal, végül a kémelhárítás kezére jut — és épp Yossarian egyik gyerekes csínye jóvoltából - ahol aztán valóban mindent megtesznek vele, amit megtehetnek.

De a lelkész végül úrrá lesz a gyávaságán, elszánja magát, hogy mindenkinek beveri az orrát, és legalább egy árnyékbokszolás erejéig igazi hős lesz belőle. Nately, a jóságos, kedves úrifiú, aki mindig meg akarja fékezni Yossariant, és halálosan beleszeret egy római kurvába, aki viszont semmibe veszi. Nately reménytelenül, de kitartóan védelmezi makulátlan amerikai eszményeit, és nem hajlandó belátni, bár lépten-nyomon megbizonyosodik felőle, hogy azok nem léteznek. Spezia fölött lelövik; igaza lett a éves gusztustalan vénembernek a római kuplerájban: az alig húszesztendős Nately öregebb volt nála.

McWatt, az egység legjobb pilótájaaki a bevetésekről visszatérve mindig megstuccolja gépével Yossarian sátrát, mert kezdetben nem hiszi el, hogy Yossarian valóban fél. Aztán egy alkalommal — McWatt most is csak rá akar ijeszteni a tengerparton fürdőző társaira — valami apró hiba csúszik a dologba, a gép a kelleténél néhány centivel többet veszít magasságából, és Kid Sampsonból, aki játékosan felugrik a tengerben lehorgonyzott tutajról, hogy elkapja a gép propellerétcsupán két véres lábcsonk marad, a többi az égből záporozik Yossarianra és társaira.

McWatt lassan egyre feljebb viszi a gépet, ejtőernyők bomlanak ki a magasban, csak ő nem ugrik, ő levonja a szükséges következtetést. És bár McWatt tényleg egyedül marad a gépen, Daneeka Doki is az áldozatok listájára kerül, pedig ő a többiekkel együtt a földről követi a tragédiát. Csakhogy a papír erősebb az embernél: Daneeka Doki szerepelt McWatt hajózólistáján — mert rettegett ugyan a repüléstől, de mindenáron fel akarta venni a repülési pótlékot —, így aztán, hisz ő nem ugrott ki a gépből, McWattal együtt odaveszett.

Mudd hasonló, csak épp fordított sorsra jutott. Ő megérkezett az egységhez, lerakta cuccait Yossarian sátrában, és mielőtt még az írnokok állományba vehették volna, máris bevetésre kellett indulnia. A bevetésen lelőtték, és immár örökre élőhalott marad. Nem halhatott meg, mert nem szerepel az állományban, ahogy a doki sem élhet, mert ő viszont rajta volt a listán.

Így aztán Daneeka Dokit, ezt a kedves, folyton siránkozó, tutyimutyi alakot, aki először fedi fel Yossarian előtt a es csapdájának titkát aki őrült, azt le kell szerelni, pusztán kérnie kell, hogy leszereljék, ámde aki kéri, hogy szereljék le, az nem lehet őrültés aki vészhelyzetben, amikor Milo megbombázza saját alakulatát, önmagát meghazudtolva, igazi orvosnak bizonyul, az akták — minden valóságnál valóságosabban — halálra ítélik.

Sorstárs Dobbs is, a fiatal pilóta, aki tervet sző Cathcart meggyilkolására, és tervéhez meg akarja nyerni Yossariant. Csak azt kéri tőle, hogy egyezzen bele, mondja azt, hogy egye fene, sőt már azzal is beérné, ha Yossarian nem emelne kifogást a terv ellen, aztán amikor teljesíti az épp akkor esedékes bevetéseket — most Yossarian az, aki nógatná a terv végrehajtására —, emlékezni sem hajlandó az egészre.

Éhenkórász Joe háborús neurózisa fordítva működik: ő rémálmokat lát, és ámokot futvalahányszor elérte a kiszabott penzumotés kisimul az arca, halálos nyugalom szállja meg, amikor Cahtcart megint fölemeli a bevetések számát. Amikor kivonják a harcállományból, mert mindig ő teljesíti elsőnek a bevetéseket, ádáz csatát vív Huple macskájával, vagy fényképezőgépével üldözi Rómában a kurvákat, és rátör a szeretkező párokra, mint a Life fotóriportere, de soha egyetlen képet sem tud előhívni, pedig a vicc az, hogy civilben csakugyan a Life fotóriportere volt.

Félkupica Fehér Főnök oklahomai indiánakit már Amerikában üldözött a végzete, mert akárhol táborozott is le törzsével, ott olajat találtak, és elüldözték őket. Pianosán egyszer azt találja mondani Fiume kapitánynakhogy egyszer álmában elmetszi a torkát egyik fülétől a másikig, és attól fogva Fiume kapitány remeteéletet kezd a szabad ég alatt, és csupán a várakozás élteti, hisz Félkupica Fehér Főnök megígérte, hogy tüdőgyulladásban fog meghalni, csak ki kell várnia.

Félkupica Fehér Főnök Dreedle tábornok kedvence, mert rendszeresen orrba veri Moodus ezredest, a vejét, egészen addig, amíg meghal tüdőgyulladásban. Yossarian imádja a nőket, és egyfolytában szerelmes.

A termék nincs raktáron, azonban Könyvkereső csoportunk igény esetén megkezdi felkutatását, melynek eredményéről értesítést küldünk. Bármely változás esetén Ön a friss információk birtokában dönthet megrendelése véglegesítéséről. Kosár mentése Kosár ürítése Pénztár. Az Ön böngészőprogramjában nincsenek engedélyezve a JavaScript-ek! Így az oldalunk fő funkcióit nem tudja használni! Főoldal Könyv Gyermek és ifjúsági Ifjúsági irodalom Kötelező olvasmányok.

Az ban született amerikai regény- és drámaíró, Joseph Heller első regénye korszakalkotó, groteszk, mégis zseniálisan ábrázolja a háborút. A háborút, mint őrült gépezetet, amelyben mindenki őrülten viselkedik, és amelyből akkor sem lehet kikerülni, ha valaki őrült, és akkor sem, ha valaki normális. Ez a es paragrafus csapdája. És egyben És egyben világunk abszurditásának egyik legtökéletesebb megfogalmazása. Utolsó ismert ár: 1 Ft. Válassza az Önhöz legközelebb eső átvételi pontot, és vegye át rendelését szállítási díj nélkül, akár egy nap alatt!

Nincs értékelés. Ezek is érdekelhetik Kapcsolódó termékek. Itt mindenki bolond. Én is bolond vagyok. Te is bolond vagy. Mindenki teljesen kattant, és a többségnek ez a normális. Az egyetlen normális ember maga Yossarian, aki viszont ugyebár őrült. Hopsz, és itt is a es csapdája. Heller stílusa hihetetlenül szórakoztató, és aki szereti az abszurditást, annak mindenképpen kötelező darab. Kicsit bánom is, hogy még csak most kerítettem rá sort, de örülök, hogy nem halogattam tovább.

Kategória bestsellerei Kiadói újdonságok. Midnight Sun - Éjféli nap - puha kötés Stephenie Meyer. Törzsvásárlóként: pont. A Titoktündér Beck Andrea. Bing - Bújócska. Az Ickabog J. Az élet olyan, mint a szél Shona Innes. Bing - Szia, kutyus! Teljes lista. Eredetünk Lewis Dartnell. Zűrzavar Jared Diamond.

Majdnem minden rövid története Bill Bryson. Antigoné - Oidipusz király Szophoklész. Törzsvásárlóként: 75 pont. A jövőről Martin Rees. Kívánságlistához adom. Események