Konyv: A remalmok lanya E-KONYV


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 435529355
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 18,39

MAGYARÁZAT:

EL6sz6 Tizenhet evesen, ban mar eldolt, hogy mirol is sz61 az elecem. H:irom fontos tiltott konyvet olvastam el ilyen fiatalon. Az egyik a hipn6zisr61 sz61t, a masik az aj urvcdi r61, a harmadik pedig a j6g:ir E konyv segftsegevel azonnal el is kezdtem j6gizni. Az erdeklodeseim kielegf tesenek megval6sfcasaban nehezseget okozott, hogy edesapam policikai bunokert - eloszor kilenc es fel evet, majd kesobb ket es fel evet - bortonben volt.

Eretrsegi ut:i n esztergalyos ipari tanul6 lettem, de rendszeresen latogattam a Szechenyi Konyvtarat. Rengeteget olvastam. Huszonnegy eves koromban sikeri. A tudat:illapotok kerdese mindig is erosen vonzott, mely egyre erosodo form:iban jelenleg is tart. Falusi korLeti orvoskem kezdrem gy6gyfcani 1 novembereben, es februarjaban mar tagja vol cam a Prof Dr. Jrc nagyon fo ncos emberekkel talalkozcam, es dolgoztunk egyiirt.

Koztiik vole Dr. Schnell Endre, aki ma is a baritom, de ide ji rt Dr. Olah Andor is, a magyar cermeszecgy6gyaszat atyja. Hannadik fo ntos tagja a csoportnak Dr. Kdsa Gyula volt, akirol nehfoy ev utan kideri. Gyula tobb ev utan, egyszer egy ebedszi. Elm entern hozzi hipn6zisc ca. A hely Bekes megyeben egy canyakozpont vole.

Egyheces kepzes ucan cerrem haza, es az6ta folyamacosan hasznalom a hipnoterapiat, valamint a ki. Kozbcn egyre robber foglalkozcam a pszichocerapiaval. A Bilint-csoport mellctt evekig jartam a Pszichocer:ipias Hetvegekre.

Ire talalkozram Prof Dr. Miszdros Istvdnnal es Prof Dr. Bdnyai Evdval, akikkel a kesobbiekben osszefon6dott a hi pn6zis ir:int erzett elkorelezodesi. Kilenc ev Bilint-csoport utan Juhasz professzor meghfvott a Klinikara - Scmmelweis Orvostudomcinyi Egyetem Pszichiacriai Klin ika - dolgozni, ami hiheceden lehetoseg volt szimomra. A Prof Dr. Tringer Ldszl6 alcal vezetett neur6zis osztalyra keri. Morotz Kenez es masok tarsasagaban. Dolgoztam a klinika minden.

Megismerkedtem a csoporttedpiak nagy- es kiscsoportos formaival. Ismerkedtiink a viselkedes- es kognicfv tedpia lehetosegeivel, valamint itt talalkoztam eloszor dr. Merei Ferenc tanar ur csoportcentrikus pszichoddmajaval. Kozben pedig megalakult a Pszichidtriai Tdrsa. Kijurocram a rr. Eur6pai Hipn6zis Konferenciara, ahol eloadasom is volt. Itt ismerkedtem meg az ericksoni hipnoterdpidval, amit az6ta is lelkesen alkalmazok. Schnell Endre badco m reven sok mindent megtudram a pszichoszomatikus betegsegekrol, es a Klinika utan negy evig vezettem egy huszigyas pszichoszomatikus reszleget, ahol egy gy6gyit6 kozosseget hoztunk letre Dr.

Szildgyi Andrds osztilyvezeto tamogarasaval, valamint Dr. Rapcsdnyi Eva kolleganommel. Ebben az idoben mar tanitottuk a hipnocerapiat, elkezdodott a pszichodrama irfoyaban erzett, soha nem halvfoyul6, egyre melyiilo kapcsolatom. Boles Erik kikepzo segftsegevel.

Ez a kepzes hat evig cartoct. Kiilonboz6 hipn6zis kongresszusokon m egismerkedcem az ego-state terapiaval, amit ismereteim szerint en kezdtem el canitani Magyarorszagon. Negy evig vezeccem egy ketszazhusz agyas szenvedelybeteg osztalyt, ahol m egval6sitottunk egy nagyon j6l mt'. Kozben Dr. M6rotz Kenezzel megalapitottuk az lntegrativ Pszichoterdpids Egyesuletet, amelynek eleinte a tickara voltam, majd - jelenleg is - az elnoke. Osszeallc bennem az integrativ hipnoterdpia, amely a KIP-re, h ipnoanalizisre, ego-state terapiara, NLP tedpiara, ericksoni hipnoterapiara es a kogniciv-viselkedestedpiara epiil.

Tabb mint h arminc eve oktatok hipnocedpiat, es vezetesemmel jelenleg is tobb szaz szakember tanulta a m6dszert. Kecszer tanulminyoztam az djurveddt Indiaban. Varier Ayurveda College Kottakkal Honoris Causa formajabanmunkam elismeresekent megkaptam a magyar egeszsegiigyi minisztertol az ajurveda szakorvosi cimec.

Gyakorlati gy6gyitasomban kozvetleniil nem hasznalom az ajur. Elsosorban emberkepem kialakitasiban volt 6riasi szerepe ez irfoyu tanulmanyaimnak. Folyamatosan foglalkozom j6gaval, napi szinten gyakorolok. A Himaldja Tradici6 tani ra vagyok. A Szdnkhja es Wddnta bolcseleti rendszerek filoz6fiajat kovetemvilagnezetem is erre alapoz6dik. Nagyon sokat koszonhetek a j6ga emberkepenek, sok ezer eves meditaci6s tapasztalatainak es n em utols6 sorban sajit, szubjektiv meditici6s elmenyeimnek.

Barran erezhetem azt, valamennyit enek a m6dosult tudacillapotok vegtelen lehetosegeibo l. Tudom hasznalni egyeni- es csoporcos pszichocerapias rnunkamban, valamint sajat onismereci folyamataim megerceseben. Pszichoterapias munkam fontos resze a viselkedesterapi a, majd a kognitiv tedpia megism erese.

Ennek elereseben kiemelten nagy szerepe volt Dr. Marotz Kenez kollegamnak, Dr. Tringer LdszlO professzornak es Dr. Perczel Forintos Dora professzor asszo nynak. A masik alapja a jungi a nali cikus pszichocerap. Koronkai Bertalan segitett eveken keresztiil. Pszichoterapias cevekenysegemben a pszichodraminak is alapveto jelemosege van. Max Chytonc61 mint pszichodramaciscac61 es emberco l - tanulhattam tizenharom fel even kereszti.

Jelenleg hatalmas vallalkozisban vagyunk, hogy kinyissuk a mo renoi pszichoddmac a csaladallftis es a mozgismeditaci6 fele. Linyom es szerzodrsa m Daubner Eszter. Errol a konyvrol elozecesen annyit mondanek, hogy ebben a temaban ez lesz az elso kotet. Terveink szerint keszi. A kovetkezoben az NLP terapiit, az ericksoni hipnoteripiat, hipnoanalizist, a KIP anal6gias szintre val6 kidgitasat szerernenk bemucacni, valamint ezen m6dszerek es integratfv hasznilatuk lehetosegeic.

Hecvenharom eves vagyok, de talfo megkapom ehhez a feladathoz a kegyelmec az ido teremtett vilagaban. Nern tudominyos muvet frunk, hanem pszichoteripias capaszcalaticadasc pr6balunk megval6sitani. Nern helyeziink hangswyc. Celunk az, hogy hasznalhat6 informaci6t szolgilrassunk a pszichoceripias gy6gyit6knak, amelyet mindenkinek sajac szincjen, sajac szemelyisegeben kell acelni, atlenyegfceni es covabbadni raszorul6 pacienseinek, majd kesobb a tanicvanyainak.

Alcalfoosabb celja a konyvnek, hogy ebben az emberi lechelyzecben, amikor nyilik a tudac, es megjelenik az emberekben az igeny onmaguk megismeresere es problemaik megerresre, megdolgozasira, valaminc meghaladasa ra, mi szerzok es hiteles, tapasztalt terapeuci k, adjunk egy olyan ismerethalmazt, kovecheto capaszcalaci cu deist, amely calcin segfc abban, hogy j6 irinyba induljanak az ucjukat keresok, s ne doljenek be a k6kJerek gatlastalan igereteinek.

Elkepeszco mertekben kialakulc hazankban az az iparszeruen mukodo szolgalcacas, amely az emberekben megnyil6 igenyt, a szemelyiseg onmaga megerresere, a spiricuilis ut fele vonzas kovetesere, a visszaeles szintjen kihasznalja. A pszichocerapia a legmagasabb hu man tevekenyseg, amely gy6gylt es tanit egyszerre, es kepes vezetni a szemelyt az igazi emberi errekek es celok fel e. A terapeuca legfoncosabb ismerve a hitelessege, mic val6sfcott meg szemelyes eleteben abb6l, amit kcpvisel.

A pszichotcrapia alatt mi szerzok azt ertji. A pszichoceripias folyamat lcgfoncosabb tenyezoje a cerapeuca szemelyisege, a ceripias keretek betartisa es csak ezud. A konyv lenyeges forrisa az l ntegrativ H irmondoban megjelent ldsok, kollegiink munkainak ti. Sokac hivatkozunk tapaszcalataikra e kotecben. Szerccnem kiemelren megkoszonni segftsegiiket, neveiket olvashacjicok a konyvben es az irodalomjegyzekben.

Huszonegy eve dolgozunk egyiicc, egymist segicve az Integratfv Pszjchocerapias Egyesiiletben - szerecectel achatva koszonji. A m6dszerr az es evekben Hanscarl Leuner dolgozca ki, es ta vezecte be a pszichoterapiak soraba - tudomanyosa n megalapozotc m6dszerkenc, melyet kezdecben szimboldrdmdnak, majd kacathym kepelmenynek nevezett.

Az alapveto es kozponci corcenest - ennel a m6dszernel - az imaginaci6 es az imagi naci6ban foly6 pszichocerapiis mun ka hacasaval hozza lecre. Ezc szisztcmatikusan es celzottan alkalmazzuk az egesz terapias folyamac soran. Az imaginaci6kkal val6 munka bdgyaz6dik a cedpias corcfoesbe, valamint a tcdpias folyamacba.

Inregrativ Hlrmond6, 3. Az , imaginacfv" sz6 az els6dleges folyamarok szintjere torceno regresszi6ra, a terapias cellal indukalc elmenyvilag kepi jellcgere ucal. A kep mcgjelenesevel az ellazulc allapot melyi. A kacathym imaginaci6 reven a paciens szam:ira egy kvazi-realis vilag boncakozik ki, melyben az imagin alc carralom es a cudattalan din amikus strukn.

Az el sodlegcs fo lyamatok szintjen, a szimb6lumon val6 muvelec kozveclen viltozcat6 hatassaJ van az incrapsziches scrukcurara, mely incerprecaci6 errelmezescudacos belat:is, megertes nelkiil is vegbemegy. A kepben megjelcno szimb6lumok a psziches realitist jelenfcik meg, minden reszlec szimbolikus szerzok velemenye: egyes esecekben anal6gias, amely a m6dosult rudat9. Az imaginaci6 minden motfvuma dinamikusan kapcsolatban all egymassaJ es kolcsonosen befolyasolj:ik egym:ist.

A szimb6lumokban rejlo jelences megerrese a szimb6lum kollekdv es individu:ilis errelmezesenek dialektikajara epiil.

Ez a harmadik része. A Hamuváros City of Ashes a második rész. A Könyvmolyképzősök elírták a borítón vagy pedig mert a második résznek még nem csináltak magyar címet, azért írták harmadiknak. Az lenne a kérdésem, hogy a 2. Egyébként nagyon tetszik az oldalad, jó könyvízlésre vall! A bookline. Ha könyv letöltésre gondolsz, abban nem nagyon segíthetek, csak annyit tudok javasolni, hogy torrent oldalakon nézz utána. Nagyon köszi, vásárlásra gondoltam, szóval a bookline.

Néztem az írónő honlapját és márciusában jön a következő könyv City of Fallen Angels címmel. Egyébként remélem, hogy Jace és Clary nem tesók, és összejönnek majd! Nem tudom őket külön elképzelni, csak együtt! Igen, tudom. Ahol a főszereplők ősei a főszereplők a viktóriánus korban. Szia,szerintem tévedsz. Ez ugyanis a 3. És a boltokban is a Csonváros a 2. De igazából én sem értem teljesen Oo Bocso, ha nincs igazam.!

Már boccs de te mit beszélsz? XD A Csontváros az 1. City of Ashes 3. Csontváros 2. Hamuváros 3. Üvegváros 4. Bukott Angyalok Városa És van egy előtrilógia: 1. Clockwork Angel Óramű Angyal 2. Clockwork Prince Óramű Herceg 3. Clockwork Princess Óramű Hercegnő Az előtrilógiából előbb jelenik meg az első rész, mint a másikból a negyedik, mivel a negyedik részben feltűnik egy Clockwork Angeles szereplő. Ezzel hogy meik hányadik könv sztem: 1 Csontváros 2 Üvegváros 3 Hamuváros Kriszta.

Amit én írtam, feljebb, az a helyes, az Üvegváros a harmadik rész. Hidd el, én olvastam. A Könyvmolyosok csak összekeverték a borítón, gondolom, mert a második résznek még nem volt magyar címe. Üdv, Gigi. Nagyon jó könyv : Örülök hogy azért csak összejönnek Sajnos a következő részre azért még várni kell. Hello Gigi és City of Bones Saga rajongók!!!

Gratula hozzá!! Nagyon jó vagy! További ügyeskedést és élvezetes olvasást!!! Igen, a harmadik részből kiderül, hogy Clary és Jace testvérek-e. Elvileg itt vége is lett volna a Jace és Clary történetnek és a folytatás is elvileg inkább Simonra összpontosít. A Clockwork sorozat az as években játszódik, szóval Jace-ék és a többiek régebbi őseiről, ők maguk nem szerepelnek benne, csak Magnus Bane.

Engem kinevetnek az osztálytársaim h olyan sokat olvasok és jó hogy nem én vagyok az egyetlen ilyen " zizi " :D. Nem értem, miért nem lehet megérteni, ha szépen írom. Olvastam a sorozatot, leírtam mindent. Sokan mondják hogy megfilmesitik a könyv sorozatotte mennyit tudsz róla?? Mégegyszer grt at oldalhoz!

Örülök, ha tetszik az oldal. Csak annyit lehet tudni, hogy megvan a forgatókönyvíró és dolgoznak rajta. Én csak egyetlen dolgot tudok hozzá fűzni a témához. Főleg Cary és Jace dolga miatt. Egyszerűen nem tudom elhinni, hogy testvérek, könyörgöm valaki nyugtasson meg, hogy nem lett így elrontva az egész és végül kiderül, hogy nem igaz, és mégis összejönnek. Mert ez így nem tetszik! A következő rész elvileg júniusban jelenik meg.

Ha szeretnél egy kis ízelítőt olvasni, a Végzet Ereklyés oldalamon fent van a második rész első fejezetének fanfordítása igen, ez itt a reklám helye :D. Hogy testvérek vagy sem? Ez a trilógia főkérdése. Azóta elköltözött az oldal, az extra miatt. Az új cím: www. Te olvastad a Bukott Angyalok Városát? Én nem is tudtam,hogy az üvegvárosnak 4 része van csak 3-ról,nagyon nem lehet róla hallani sehol kerestem angolul de nem találtam. A Bukott Angyal városa csak márciusában jelenik meg.

Az Üvegváros ez a harmadik rész decemberben jelenik meg. A Hamuváros, ami a második rész, és júniusban jelenik meg elvileg. Üdv Gigi. Baszki, hihetetlen ez a blogspotmotor néha, harmadszor írom be. Szóval: A Hamuváros a Librinél már előrendelhető. Amúgy a könyvvel már végzett a szerkesztő is, nyilván pillanatokon belül nyomdába kerül. A City of Glass már itt van a polcomon, de nyár közepe inkább vége előtt biztosan nem tudok nekiállni, még másfél könyvem hátra van addig.

Arról nincs információm, mikor hozzák ki. A második része a Hamuváros és a harmadik rész az Üvegváros! Lehet, hogy hülye kérdés, de mikor jelenik meg magyarul az Üvegváros? Különben igenis az a harmadik rész, én is olvastam. Épp ma fejeztem be a Hamuvárost. Hogy lehet ilyen hülye Jace? Miért kell megkavarni? Na jópersze, tudom. Így izgalmas. De akkor is. Csak most fejeztem be, de már tűkön ülök, úgyhogy bevetettem magam a gép elé.

Szóval mikor??????????? A kiadó reklámkönyvecskéjében október van írva. Valakinek régen e-mailben még decembert írtak. Hát ennél okosabbat nem tudok mondani. Jaj, nekem is nagyon tetszett a Hamuváros! A megjelenése utáni első nap már megvettük. Helyesírási is meg neveket cseréltek fel. Ez a fordító hibája volt? És csak úgy mellékesen, az Üvegváros elején ki van? A nevek felcserélése és a helyesírási hiba, igen, a fordító munkássága.

Előfordul sajnos. Az eredeti kötetben is akadt egy-két szerkesztési hiba. Isabelle kétszer teszi le az ostort, Jace odaadja a kabátját Clarynek, mégis Jace-en van a kabát megint. Ennyi hiba volt összvissz az angolbn. Az Üvegváros elején Sebastian Verlac látható személyes kedvencem, akiről áradozni tudokés annyi lehet róla tudni, hogy Clary és Jace közé áll, és a Lightwoodék barátjának az unokatestvére. Helllo Te én nagyon meglepődtem hogy lesz negyedik rész :O De konkrétan mi lesz a fő sztori?

Még mindig Valentine akarja leigázni az árnyvadászokat vagy az már a 3. Az írónő csak ennyinek tervezte, mint említettem már. Újra az előző kérdező: Akkor még az is lehet hogy Lighwoodéknál nem is a gyerekek közül hal meg valaki :D Valentine meghal?