Konyv: 40 ev alatt a Fold korul


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 808809593
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 13,82

MAGYARÁZAT:

Bolti ár: 2  Ft. Hatszor voltam Kínában, Amerikában, Európában Finnország és Albánia kivételével valamennyi államban jó néhányszor megfordultam. Húszéves koromtól idegenvezető voltam, főleg Jugoszláviában. Átutaztam Károlyvároson Karlovacamikor lőtték, és nyaraltam olyan luxusszállodában, melyben a háború miatt mindössze három család pihent. Megszámlálhatatlan előadást tartottam itthon és külföldön. Barátaim lettek a kilencvenes évek ismert európai vezetői, katonái, politikusai.

Az érdekes találkozásokról, az úti élményekről, életem fontosabb döntéseiről, eseményeiről szól ez a könyv, és azokról az emberekről, akikkel valahol, valamikor együtt dolgoztam vagy összetalálkoztam. Amikor nekikezdtem emlékeim leírásának, el kellett döntenem: biztonságpolitika-elméletet vagy sztorikat szeretnék-e írni?

Remélem, jó döntés volt. Tudja meg az Ubuntu kötetből! Ha a Háttérhatalom történelme, felépítése érdekli és a benne részt vevő személyek, akkor a A háttérhatalom című könyvet ajánljuk! Ajánljuk mellé: A háttérhatalom Félni csak Európa végnapjai Megvásárolt újságírók Keresztényüldözés a

Hatszor voltam Kínában, Amerikában, Európában Finnország és Albánia kivételével valamennyi államban jó néhányszor megfordultam. Húszéves koromtól idegenvezető voltam, főleg Jugoszláviában. Átutaztam Károlyvároson Karlovacamikor lőtték, és nyaraltam olyan luxusszállodában, melyben a háború miatt mindössze három család pihent.

Megszámlálhatatlan előadást tartottam itthon és külföldön. Barátaim lettek a kilencvenes évek ismert európai vezetői, katonái, politikusai. Az érdekes találkozásokról, az úti élményekről, életem fontosabb döntéseiről, eseményeiről szól ez a könyv, és azokról az emberekről, akikkel valahol, valamikor együtt dolgoztam vagy összetalálkoztam. Amikor nekikezdtem emlékeim leírásának, el kellett döntenem: biztonságpolitika-elméletet vagy sztorikat szeretnék-e írni?

Az utóbbiak mellett döntöttem. Remélem, jó döntés volt. Diákkorából származik elhatározása, hogy fényt derít a magyar nyelvrokonság vitatott kérdéseire. Mint később írta, ázsiai vándorútjának tárgya: "kikutatni a magyarok első lakóhelyét, összegyűjteni viselt dolgaik történeti adatait, és megfigyelni azt a hasonlóságot, amely több keleti nyelv és a minyelvünk között megvan.

Hónapokat, éveket töltött a zanglai kolostorban, a phunktali és kanami zárdákban, ahol elkészítette nagy műveit, tibeti szótárát és nyelvtanát. Könyvei ben jelentek meg, ben azonban ismét vándorbotot fogott, majd visszatért Kalkuttába, ahol a könyvtárban végzett fölbecsülhetetlen értékű munkát. Egyik levelének szavaival "lelkében élt a kielégíthetetlen vágy az igazság megismerése iránt", és ben ismét útnak indult. Lhászába igyekezett, hogy a magyarok őstörténetére vonatkozó adatokhoz jusson, egyre beljebb hatoljon az európaiak számára ismeretlen Belső-Ázsiába.

Észak-Indiában, Dardzsilingben érte a halál. A kötet olvasója előtt fölrajzolódik Kőrosi Csoma Sándor életútja, méghozzá a leghitelesebb források alapján: saját levelei, személyes iratai, könyvtári kölcsönzőcédulái, nyugtái, följegyzései mellett olvashatjuk a hivatalok le- és feliratait, a közvetlen szemtanúk, a személyes ismerősök vallomásait, visszaemlékezéseit. A dokumentumok kiegészítik egymást, hitelesítik a tudós szellemi arcképét.

Segítségükkel emberközelbe kerül a legendákkal övezett tudós alakja, rejtélyes személyisége. A levelesládában az ismertebb levelek, iratok mellett olyan dokumentumokat is találunk, amelyekkel először itt ismerkedhet meg az olvasó. Vannak részletek, amelyek kötetben még nem jelentek meg, néhányat eddig csak idegene nyelven olvashattunk. A kötet tekinthető magyarázó jegyzetekkel ellátott dokumentumgyűjteménynek, űm benne rejlik a montázsból kibontakozó életrajzi regény lehetősége is.

Ki-ki érdeklődése, igénye szerint mélyülhet el a levelesláda által kínált világban, ismerheti meg a nagy keletkutató mindennapjait, azokat a körülményeket, amelyek között páratlan életművét megalkotta. Egy ,zúzmarázos, télutói reggelen" vidám fütyörészéssel indul a történet; s máris benépesül az erdő. Ám egyszer csak szél kerekedik, felemeli Áfonykát a magasba, és röpíti messze-messze az erdő fölött Varró Zsuzsa Édes Anyanyelvünk pályadíjas, Domján-Udvardy Melinda bájos rajzaival illusztrált első mesekönyve Varró Dániel versbetéteivel, játékos nevek, könnyed szójátékok, a szereplőket jellemző stílusfordulatok, nyelvi ötletek sokaságával vezeti végig ifjú olvasóit Áfonyka nem mindennapi kalandjain: találkozását a Rettenetes Krucifix Rinaldóval, a négyfejű sárkánnyal, egy igazi királykisasszonnyal és a rettegett erdőnyelővel, mígnem az első tavaszi reggelen sok viszontagság után visszatér a Gyöngyvirágos Tölgyesbe.

Ezt a fertőzött kullancs csípése következtében kifejlődő súlyos betegséget az amerikai orvosok már ben felfedezték, a hazai orvosok azonban nem tudtak róla. Pedig ha idejében felismerik, a lány néhány hét alatt meggyógyul. Ági akkor már teljesen mozgásképtelen volt. Minden idejét a betegsége tanulmányozásával töltötte, és felfedezett egty cikket, mely szerint Mexikóban egy klinikán maláriával gyógyítják a Lyme-kórt.

Ruzsa - a Szeged környéki falu - szélén élve, telefon nélkül, de konok elszántsággal addig szervezkedett, amíg vállalatok és magánszemélyek adakozásaiból sikerült összegyűjtenie a milliókat a mexikói útra. Hanem a kór nem érte be a gyógykezeléssel, és Ágnes úgy gondolta, nem lenne tisztességes dolog, ha ismét pénzt kérne. Könyvben írta meg történetét, és a könyv bevételéből pótolta az újabb mexikói gyógykezekés költségeit. Amikor hallgattam Ágnest, szájtátva nézem, milyen ereje van ennek a lánynak és arra gondoltam, ha ezt az erőt, kitartást, elszántságot nem a betegség elleni küzdelem kötötte volna le, mire vihette volna.

Aztán rájöttem, van Áginak életműve, mint a testépítőknek: saját maga. Ági további gyógykezelésre szorul és megszületett az első könyv folytatása is. Már-már úgy fest, vagy a kór telhetetlen, és újabb és újabb áldozatokat követel ettől a lánytól vagy a sors mérte ki rá ezt a terhet, hogy a világnak olyan részletei iránt tegye fogékonnyá, amilyenekre az úgynevezett egészségesek sohasem képesek.

Hogy érzékenyebb legyen, hogy a kiszolgáltatottak szemszögéből lássa az embereket, bennünket, aztán mondja el, milyenek vagyunk. És erőt adjon azoknak, akik különböző betegségekben szenvedve már reménykeni sem tudnak abban, hogy lesz valaki, aki rajtuk is segít. Mert, ahogyan az ősi keleti mondás állítja, "nem az válik bölccsé, aki szenved, hanem aki gondolkodik, miközben szenved". A szerző egy éves időtartamot felölelő naplót készített, a zongoraművész Az alkotótárs, Gordon Eszter fotóin a napjainkban ismert, feszült koncentrációról árulkodó tekintetet és testtartást láthatjuk, a múltat, a művész pályakezdését, fiatal korát fekete-fehér fotók idézik.

Könyvében 40 vadászév emlékeibõl, a kanadai õsvadonban, Erdély csodálatos hegyei között, Ausztrália mocsárvidékén, Új-Zéland vadregényes tájain valamint Zambia forró bozótosaiban átélt kalandjaiból gyûjtött össze egy csokorra valót. A jégyvilág csúcsragadozója, a jegesmedve, valamint afrikai, ausztráliai és még sok más vadfaj izgalmas cserkelésének lehet tanúja az Olvasó.

Szomorúság volt osztályrésze, nagyobb szomorúság, mint amit a sors egyéb száműzöttekre szokott kimérni. Nem elég, hogy a hazától, a nemzet közösségétől elszakadt, utolsó évtizedeiben a keresztény világ vigasztalását, a nyugati műveltség áldását is nélkülöznie kellett.

Végtelen egyedülvalóság feküdte meg lelkét embertelen súllyal, senkitől tanácsot, senkitől útmutatást nem remélhetett. Mindent saját magából, saját gondolat- és érzésvilágából kellett merítenie. Rákóczi Ferenc és Kossuth Lajos. Valamennyien szabadsághősök, a magyarságról alkotott fogalmak bennük öltenek látható alakot. Közöttük legmélyebben inspirálta az európai szellemi életet Rákóczi alakja. A magyar gondolatnak is ő a legérzelmesebb hérosza Ebből a műből ismerjük meg a legátfogóbban azt az eszmét, amelyért Rákóczi és kortársai harcoltak.

A fejedelem tanúbizonysága a szabadságharcról nem kritika nélküli, de olyan kritikus szól, aki vállalta a legradikálisabb lépéseket is azért, hogy Magyarország, vagy legalábbis Erdély függetlenségét biztosítsa. Ez a kritikus magatartás bizonyítja, hogy nemcsak a fontolva haladók taníthatnak nemzeti önismeretre, hanem azok is, akikről sokan úgy vélik, hogy radikalizmusukkal utópiákat kergettek.

A kritikai magatartás sajátja a korabeli európai emlékírás műfajainak. S bár Rákóczi műfaja sajátosan egyéni színezetű, kritikus bátorságával nem áll egyedül régebbi irodalmunk történetében… Ezzel az emlékíró önvizsgálatának hitelét is erősíti, igazságkeresésének moralista szándékával pedig a politikus célkitűzését segíti diadalra… A gondviselés mindenhatóságának ágostoni megvallásával párhuzamosan egyházkritikai, szociális és társadalmi fölismeréseit is képes irodalmi köntösbe öltöztetni.

E könyv főszereplői a vándorok. Azok, akik elmente-visszajöttek, és közben megváltozott bennük valami. Azok, akik az utazásban elsősorban a változást, a tanulást, a belső átalakulást keresik. És azok, akik semmi ilyesmit nem kerestek, mégis megesett velük. A könyv főszereplői olyan fiatalok, akik több-kevesebb időt töltöttek idegenben, hogy tanuljanak, dolgozzanak, önkéntes munkát végezzenek.

Saját élményeiket, történeteiket mesélik el. Ezeket értelmezi, boncolgatja a szerző - aki maga is a vándorok közé tartozik - tudásának, szubjektív észrevételeinek és egyéni tapasztalatainak szűrőjén keresztül. Antropológiai tanulmányai, valamint sokéves munkája az interkulturális pedagógia területén segítik abban, hogy a megélt tapasztalatokat mások számára is érthetővé és átélhetővé tegye.

A sokat látott utazók valószínűleg örömmel fognak magukra ismerni. Azok, akik életük első nagy utazása előtt állnak, tudatosabban készülhetnek fel arra, ami előttük áll. Végül, azok, akik még csak kacérkodnak a gondolattal, remélhetőleg kedvet kapnak a nagy kalandra. A legfontosabb kérdés napjainkban az, hogy a két civilizáció képes lesz-e megvalósítani a békés egymás mellett élést, vagyis a civilizációk békéjét a A történelem azzal a tanulsággal szolgál, hogy a Nyugat és az iszlám közeledése csak akkor lehetséges, ha a vallást és a politikát szigorúan különválasztjuk egymástól.

Az iszlám világ és Európa között mindig is az ész és a racionalitás jegyében került sor hírverésre, soha nem a vallás és a politika összefonódása révén, e kettő együttes megjelenése ugyanis mindig dzsihádba vagy keresztes háborúba torkollott. Bassam Tibi göttingeni professzor - akit az "iszlamológia" néven ismertté vált új szaktudomány megteremtőjének tekintenek - egyik fő képviselője a két civilizáció megbékélését hírdetőknek.

Muszlim létére nem közelít elfogultan az iszlámhoz, s mindig is felhívta a figyelmet az iszlám fundamentalizmus, az iszlamizmus veszélyeire - világos különbséget téve az iszlám és az iszlamizmus között. Könyvéből megtudhatjuk, hogy az iszlám 7. A kötet első fejezetében a dzsiháddal foglalkozik, amellyel kezdetét vette a kereszténység és az iszlám történetének összefonódása. A következőkben a Nagy Károly uralkodása alatt megszülető keresztény Európáról szól, majd mindennek következményeit, a keresztes háborúkat és az Oszmán-török Birodalom terjeszkedését tárgyalja.

Ugyanakkor részletesen kitér arra is, hogy a két civilizáció történetében találunk példát gyümölcsöző kapcsolatokra is; ezek közé tartozik az iszlámot ért hellén hatás és a reneszánsz időszaka. A zárófejezetben a terrorizmus sajátos megjelenési formájaként megjelenő, a Nyugat terjeszkedése ellen szerveződő neodzsihád kapcsán azt taglalja, hogy vajon a múlt terhes öröksége és a jelenkori tragikus események ellenére lehetséges-e béke a két civilizáció között.

Véleménye szerint a kultúrák párbeszédével elejét lehet venni a civilizációk összeütközésének, de ezért mind a Nyugatnak, mind az iszlám világnak nagyon sokat kell tennie, s akkor "a civilizációk békeünnepén, együtt temethetjük el a múltnak ezt a fejezetét". És hogy a szerző mindig valósághű, ugyanakkor szórakoztató történeteinek témája milyen változatos, az már a fejezetcímekből is kiderül: az Osztályidegenek például többek között báró ismerőseiről — Wesselényi Miklósról és Perényi Zsigmondról —, az Éberek és szájtátiak című fejezet a szovjetek és nyomukban a hazai bürokratikus rendszer beteges ellenségképéről, a Ződ a segged elvtárs című írás a felszabadulás utáni évek mozgalmi dalainak kultuszáról szól.

De tudósít az obsitos tudósító hajdani kuplerájokról, Budapest lómentesítéséről, marakodásba fulladó egyházpolitikai tanácskozásról, náci haláltábort túlélt, Izraelben új hazára lelt fiatalokról és még sok minden másról, amire talán már csak ő emlékszik. Teszi ezt a korábbi sikerkönyveit Legország, Távol Európától, Mitya stb. Nem is valami csinos. Emma elégedetlen.

Tulajdonképpen mindennel problémája van; az alakjával, a munkájával, a sűrű hétköznapjaival és a házaséletével is. Azzal különösen. Komolyan hiszi, hogy jelentéktelen, hiszen negyven fölött, nem sokkal szülés után, kinyúlt mackóban, tundrabugyiban és lógó hajjal a kutyának sem kellene, nemhogy a jóképű, mi több, öt évvel fiatalabb férjének. Szuper feleség, szuper anya és szuper munkaerő akar lenni. Na, de kinek sikerülhet ez? Hát, Emmának úgy tűnik, hogy nem, hiszen feltűnik a színen a szőke bombázó, s vele együtt a zöldszemű szörny és csak egy "hajszálon" múlik, hogy mindez tévútra nem sodorja.

Szerencsére, legalább a humorát nem veszíti el R. Az írónő ismét megnevetteti az olvasókat, noha egy olyan válságos időszakot mutat be, melyet számos nő átélt, átél vagy át fog élni élete során. A hatalmas Himalája égig érő, havas hegycsúcsai csak messziről látszanak megközelíthetetlennek - és embertelennek.

Ahhoz azonban, hogy lakóit, ezeket a melegszívű, cserzett arcú, edzett és kemény embereket fölfedezhessék a kopár sziklák völgyeiben, a világtól elzártan, hetedhét határokon és sok ezer méter magas hágókon kellet áthatolniuk. S ekkor föltárult előttük a csodák világa: egy elfeledett és fölfedezésre újra és újra érdemes kultúra pusztuló, ritka kincsei és ezek hordozói, az ott élő tibeti emberek. Hogy emberközelből tudjuk átélni ennek a páratlan útnak a veszélyeit, izgalmát-örömét, azt az egyik résztvevő, Sárosi Ervin "útinaplójának" köszönhetjük, amit most itt közreadunk, a szerző saját felvételeivel illusztrálva.

Anne L. Itt kezd új életet: karriert építeni, tanulni és felejteni szeretne. Jelentkezik álmai cégéhez, de már az állásinterjún szembesül leendő főnöke, Matthew Johnson arrogáns és kiállhatatlan stílusával.