Konyv: A kommunikacio jogi alapjai


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 683043002
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 19,56

MAGYARÁZAT:

Elfelejtett jelszó. Belépés folyamatban Részletes keresés kategória. A mezők bármelyike illeszkedjen. A mezők mind illeszkedjen. A kommunikáció jogi alapjai Trócsányi Sára OsirisMegjelenés: A kötet a kommunikáció- mádia- és újságíróképzés speciális igényeinek megfelelő jogi ismeretek bemutatására vállalkozik.

Ennek elengedhetetlen kiindulási pontja az alkotmányos berendezkedés alapintézményeinek és az alapjogi rendszernek az ismerete. A könyv Bővebb ismertető      Termék adatok      Bolti készlet      Vélemények. Bolti készlet. Ez a termék törzsvásárlóként akár Ft.

Legyen MOST törzsvásárló. Személyes ajánlatunk Önnek. A védjegytörvény magyarázata Többen. A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja Varga István. Emberkereskedelem Hollán Miklós dr. Választottbírók könyve Kecskés László dr. Bevezetés a kereskedelmi jogba Bárdos Péter. Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még. Egészséggazdaságtan egy kissé másképpen Dézsy József.

Élet falun és városon Estók János. Magyar Büntetőjog. Részletesen erről a termékről. Bővebb ismertető Termék adatok Bolti készlet Vélemények. Bővebb ismertető. Termék adatok. Cím: A kommunikáció jogi alapjai. Szerző: Trócsányi Sára. Kiadó: Osiris. Sorozat: Osiris Tankönyvek. Cimke felhő. A kommunikáció jogi alapjai. Bolti készlet    Amennyiben az Ön által választott könyvesbolt neve mellett szerepel, kérjük kattintson a bolt nevére, majd a megjelenő elérhetőségeken érdeklődjön a készletről és foglalja le a könyvet.

Baja, Family Center Líra Könyvesbolt. Líra Nagykereskedés. Kiadó Kereskedelmi rendszer. Athenaeum Kiadó. Corvina Kiadó. General Press Könyvkiadó. Magvető Kiadó. Manó Könyvek Kiadó. Menő Könyvek Kiadó. Partvonal Kiadó. Rózsavölgyi és Társa Kiadó. Szépmíves Könyvek Kiadó.

Líra bolthálózat. Líra Könyvklub. Törzsvásárlói rendszer. Líra nagykereskedelem. Hírdetési lehetőségek. Segítség Adatkezelési szabályzat Oldaltérkép. Minden jog fenntartva © Líra Könyv Zrt. A weblapon található információk közzétételéhez, másolásához a működtetők írásbeli beleegyezése szükséges. Powered by ERBA Minden jog fenntartva.

Ennek elengedhetetlen kiindulási pontja az alkotmányos berendezkedés alapintézményeinek és az alapjogi rendszernek az ismerete. A könyv ezért az alkotmányosság alapkérdéseivel, a hatályos alkotmány kialakulásával és az annak alapján működő intézmények tevékenységének tárgyalásával kezdődik, majd az emberi és állampolgári jogok legalapvetőbb céljait és eszközeit tekinti át.

A nemzetközi közjog ismeretanyagát átfogóan mutatja be, különös hangsúlyt fektetve a nemzetközi bírósági joggyakorlat legfontosabb tételeinek pontos idézésére. A hivatkozások az Állandó Nemzetközi Bíróság és a mai Nemzetközi Bíróság ítéleteire és tanácsadó véleményeire ily módon a nemzetközi jogi gondolkodásmód elsajátítását is elősegítik.

A kötet általános nemzetközi közjogi ismeretanyagába az adaptáció során beépült a magyar alkotmányjogi, alkotmánybírósági és szerződéskötési gyakorlat ismertetése is. A kötet a Miskolci Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hivatalos tankönyve, ugyanakkor kézikönyvszerűen is használható a jogalkalmazó és az érdeklődő olvasó által.

Kétségtelen, hogy a római jog anyaga immár másfél évezrede nem változik, rohamosan változik azonban jelenkori világunk, amelynek jobb megértése végett időről időre a római jogról alkotott képünket is meg kell újítanunk. Emellett az elmúlt esztendők kutatásai sok új és jelentős eredményt hoztak, melyeket a jelen kézikönyv szerzői művük megírása során figyelembe vettek. A magyar jogi terminológiában sajtó alatt a hagyományos nyomtatott, valamint a rádiót és televíziót magában foglaló elektronikus sajtót egyaránt értjük.

Ugyanakkor a hazai köznyelv a sajtót inkább csak az írott sajtótermékekkel újságokkal azonosítja, míg a média kifejezést főként a rádióra és a tévére használja. Az angol és a német szóhasználatban éppen ellentétesen a média media, Medien az írott és az elektronikus sajtót átfogó kategória. Ezeknek a félreértéseknek az elkerülésére választották a szerzők a könyv címéül a magyar jogi nyelvben nem szokványos kommunikációs jogok megjelölést, s amelyben a vélemények szabad közlésének azon eseteire koncentrálnak, amikor a közlő úgy él alkotmányos jogával, hogy az írott vagy az elektronikus sajtót használja a kommunikáció eszközéül.

Egyszer talán így szól majd a kérdés: van-e politika azon túl, ami az interneten zajlik, azon túl, amiben az internet segítségével magunk is részt veszünk. Meglehet, hogy sokára lesz így, de tény, hogy a politika jelen van az interneten. A szerzők ennek a jelenlétnek a jellemzőit mutatják be. Arra jutnak, hogy kevésbé a pártok és az állami szervek mutatnak újat az internetes politizálásban, mint inkább a civil mozgalmak és a közügyek iránt érdeklődő állampolgárok; mintha elsősorban az utóbbiak terepe volna a világháló.

Ez az oka annak, hogy a polgári igazságszolgáltatásban érintett, meghatározó jogászi szakmák mindegyike, így a bírói, a közjegyzői, az ügyvédi és a kodifikátori hivatás egyaránt kiemelt szinten képviselteti magát a jelen mű szerzőinek személyében. A könyv ennek megfelelően a gyakorló jogászi és az egyetemi oktatói tapasztalatok alapján szerzett tudás szintézise is, amely egyaránt kíván egyetemi tankönyvként és a gyakorlat által hasznosítható kézikönyvként szolgálni.

A mű néhány szempontból új megközelítésen alapul. Nem törekszik teljességre, inkább nagyobb hangsúlyt fektet a szerzők közössége által kiemelt jelentőségűnek ítélt nemperes eljárásokra. Nem tartja magát jogforrási, illetőleg jogrendszerbeli besorolási szempontokhoz sem, így nem kizárólag nemperes eljárásokat tárgyal, hanem a funkcionalitás irányába elmozdulva helyet biztosít egyes olyan peres eljárások ismertetésének is, amelyek igazi értelmüket csak valamely nemperes eljárás összefüggéseiben nyerik el.

Ilyen beágyazottság jellemzi például a cégeljárások és a társasági jogi perek széles körének viszonyát, a végrehajtási eljárás és a végrehajtási perek kapcsolatát, de újabban a fizetési meghagyásos eljárás és a Pp. Az ilyen perek szabályainak tárgyalása és oktatása didaktikailag is a nemperes eljárásokkal együtt indokolt.

A témában megjelent eddigi írások egy-egy konkrét szakterületre koncentráltak, ugyanakkor továbbra is hiányzik egy olyan átfogó munka, amely a nemzetközi büntetőjog diszciplínájának egészét, annak minden sarkalatos összetevőjét rendszerezetten, összefüggő egészet alkotva, az alapvető összefüggéseket feltárva foglalja össze, megkönnyítve ezzel a téma iránt érdeklődő egyetemi hallgatók és szakemberek biztonságos eligazodását e szövevényes tudományterületen.

A kötet e hiány pótlására vállalkozik: bemutatja a nemzetközi büntetőjog fogalmi-rendszertani kérdéseit, a tudományterület történeti fejlődését, a jogforrások rendszerét, a jogalanyok körét, a felelősségre vonás feltételrendszerét, a nemzetközi bűncselekmények dogmatikáját, valamint a nemzetközi büntetőjog kikényszerítésének modelljeit.

A szerző az európai regionalizációs törekvéseket, így különösen az Európai Unió büntetőjogának specifikumait fejezetenként, az adott résztémakör összefüggésében taglalja, ezzel is érzékeltetve az európai büntetőjog önállósuló rendszerjellemzőit, illetve a nemzetközi büntetőjog fejlesztésében vállalt vezető szerepét. Feldolgozza a ben elfogadott Alaptörvény és az ahhoz kapcsolódó sarkalatos és egyéb alkotmányjogi törvények legfőbb rendelkezéseit, elsődleges célja ugyanakkor az, hogy az — alkotmányszövegektől függetlenül érvényes — alkotmányos alapelvekről, értékekről és alapintézményekről nyújtson áttekintő képet.

Ennek megfelelően az alapelvek és -intézmények keretében, azokhoz kapcsolódóan mutatja be a hatályos magyar alkotmányjog legfontosabb szabályait. Az alkotmányos alapokat a szerzők áttekinthető, jól rendszerezett és strukturált módon tárják az olvasók elé, akik ezáltal egy könnyen feldolgozható és elsajátítható alkotmánytani rendszerrel ismerkedhetnek meg.

Ez szilárd alapot jelenthet további, elméleti, összehasonlító és tételes jogi vagy akár gyakorlati ismeretek megszerzéséhez, de a könyvet így haszonnal forgathatják mindazok is, akik érdeklődnek az alkotmányos alapelvek és alapintézmények iránt. Közös nyelv, közös nevező, ami megkönnyíti, komfortossá teszi életünket. Nagykorú magyar állampolgárként neked is jogod van hozzá.

Mert a jog ismerete nem lehet kevesek kiváltsága. A demokráciához öntudatos demokraták kellenek! Olyanok, akik nemcsak ismerik jogaikat és kötelezettségeiket, hanem élni is tudnak velük. Nekik készült ez a könyv. A jogforrási rendszereket áttekintve a szerződéskötés elméletére és gyakorlatára, a szerződések értelmezésére, érvénytelenségére és megszűnésére tér ki, majd a szokásjogot, valamint a jogalanyiságot és a nemzetközi kapcsolatok legfontosabb jogi szabályait tárgyalja, figyelmet fordítva a Nemzetközi Bíróság joggyakorlatára.

Az emberi jogok nemzetközi védelmét, a kisebbségvédelem nemzetközi jogát ismertetve hangsúlyozza a legfontosabb szabályok folyamatosságát, de jelzi azokat a fő területeket is, ahol a nemzetközi kapcsolatok jogi koordináta-rendszere átalakul. Így az erőszak alkalmazásának és az ún. A felelősség nemzetközi jogi szabályait az ENSZ kodifikációs tervezetét figyelembe véve, az egyén büntetőjogi felelősségének kérdését pedig a nemzetközi büntetőbíróságok példáin keresztül tárgyalja.

A diplomáciai jog bemutatásakor az elméleti alapvetések mellett a szokásosnál bővebben szól a diplomáciai gyakorlatról. A nemzetközi bírósági döntések megértését számos térkép segíti. Az alapvető jogok körében nemcsak az első és második generációs jogokat tárgyalja, hanem a legújabb kutatási eredmények és alkotmánybírósági gyakorlat alapján harmadik generációs alapjognak tekintett jogokat is környezethez való jog, betegjogok, fogyatékosok jogai stb.

A szerző az egyes jogok kapcsán az alkotmányos szabályozás mellett szisztematikusan elemzi az azokhoz kapcsolódó elméleti megállapításokat, alkotmánybírósági határozatokat, nemzetközi dokumentumokat és bírósági gyakorlatot is, valamint bemutatja az alapjogok érvényesülésének magyar és nemzetközi biztosítékrendszerét. Mindezzel azt a célt szolgálja, hogy az alapjogok méltó súlyt kapjanak az alkotmányjogi gondolkodásban és a jogi oktatásban.

A kötet a Kukorelli István szerkesztette Alkotmánytan I. Ezt a hiányt pótolja az ismert szerzőpáros jelen tankönyve, amely elsősorban középiskolások számára dolgozza fel egységes szerkezetbe foglalva, olvasmányosan az ismeretanyagot. A könyvet azok is haszonnal forgathatják, akiket alaposabban érdekel az emberek életmódja, az emberi jogok és életviszonyok alakulása, a nők, a gyermekek, a nemzetiségek és a kisebbségek helyzete.

Kiadását a jogszabályi változások, több új jogintézmény és az ezekhez kapcsolódó jogelméleti tételek, a magyar jogalkotásra és jogalkalmazásra is kötelező EU-rendeletek és irányelvek felvétele, valamint a pénzügyi jogi tankönyv két kötete közötti didaktikai szempontoknak megfelelő és az oktatási programhoz igazodó fejezetek közötti átrendezés indokolja.

A tankönyv piacgazdaságunk pénzügyi jogát mai jogállapotában, történeti szemlélettel és a jog-összehasonlítás módszerének alkalmazásával mutatja be. E kötet tárgyalja a pénzügyi jog és jogtudomány alapkérdéseit, az általános számviteli jog vázlatát, az államháztartási jog rendszerét, a monetáris pénzügyi jog és a pénzügyi piac jogának alapintézményeit, valamint a közbevételi jog általános részét.

Az egyetemi hallgatók, a PhD képzésben részt vevők, a téma tudományos kutatói és az érdeklődő szakemberek tájékoztatására a kötethez részletes tárgymutató készült, valamint az egyes fejezetekhez csatolunk az alapul vett irodalmi források bibliográfiáját és a legfontosabb hazai és uniós jogszabályok listáját. E két könyv tartalmazza az egyetemi jogászképzés pénzügyi jogi tananyagát a következő évekre. Fekete Mária - dr. A gyakorló jogászok tapasztalatból tudják, hogy az ügyvédi irodákban, bírósági tárgyalótermekben gyakran fordulnak meg pszichés zavarokkal küszködő emberek.

Fontos lenne, hogy ezekben az elkerülhetetlen helyzetekben minél több ismerettel rendelkezzenek e betegségekre vonatkozólag. A könyv elsősorban a jogalkalmazók igényeihez és szükségleteihez igazodik. Részletesen és közérthetően ismerteti a legfontosabb pszichiátriai kórképeket, segít azok felismerésében és eligazít a betegség várható lefolyása dolgában.

Megtudhatjuk belőle, miként alakul ki az antiszociális személyiségzavar régebbi nevén: pszichopátia és mennyiben várható kriminális magatartás egy pszichopatától. Megérthetjük, hogy miért követnek el bűncselekményeket az egyes szkizofrének, illetve kóros szexualitású személyek, miként értékelhetjük a bontóperek szempontjából a szenvedélybetegségeket és más zavarokat, vagy gondolkodhatunk azon, hogy tehetünk-e bármit a perlekedési tébolyban szenvedőkkel.

Ismerteti a könyv a leggyakrabban alkalmazott tesztek és terápiás eljárások leírását, továbbá fontos fejezeteket tartalmaz az igazságszolgáltatás pszichológiájával kapcsolatban. Éppúgy szól a polgári és büntetőeljárás, valamint a büntetés-végrehajtás pszichológiai összefüggéseiről, mint a hatékony jogászi kommunikáció lehetséges módszereiről. A pénzügyi jogtudomány és a többi pénzügyi tudományág elsősorban pénzügytan által elfogadott és ajánlott rendszert követve, az új kiadású Pénzügyi jog II.

Az óriási jogszabálytömegben való eligazodást segíti elő a közigazgatási jog egyetemi oktatói által írt könyv az általános elvek és a jogágra jellemző sajátosságok bemutatásával. A közigazgatási jog kialakulása történeti körülményeinek vázolása után a jogszabályok összetételét, majd szerkezetét elemzi egy-egy fejezet. A közigazgatási szervek jogállását, jogképességét, felelősségét ismerhetjük meg a továbbiakban.

A közigazgatási jogszabályok alkotásának és alkalmazásának ábrázolása szintén helyet kap a kötetben. A közigazgatási jog megismerése nem lehetséges a könyvben szereplő további fejezetek nélkül: közigazgatási aktustan, szankciótan. A könyv a közigazgatási jog oktatásában nélkülözhetetlen, hasznosítható a köztisztviselők továbbképzési programjaiban, s mindenkinek ajánlható, aki akár közszolgaként, akár állampolgárként jogszerűen és hozzáértő módon szeretné ügyeit intézni.

További információk, értékelések és idézetek a moly. Állj közénk és válassz a több, mint Megvan nekem Olvastam. Nyitrai Péter. Sereg András. Alapjogok Sári János - Somody Bernadette. Ismeretlen szerző. Grád András. Rukkola értékelés.