Konyv: A fekete leszamolas - A Kezdet Konyvei 3. resze, a Smaragd Atlasz es A Tuz kronikaja folytata


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 164727739
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 16,79

MAGYARÁZAT:

A fekete leszámolás - A Kezdet Könyvei 3. Már közel a cél, amikor egy baljós jövendölés megzavarja a terveiket. Mert az Őrzők összehozzák a könyveket, helyreállítják a világrendet, de utána meg kell halniuk. A Kezdet Könyvei tudnak teremteni és pusztítani, de a hatalmuk veszélyesen kiszámíthatatlan. Ezek a könyvek jelentik az utolsó reményt Rettenetes Magnus legyőzésére, ám ha a mágus kezébe kerülnek, a Rettenetes Magnus mindent eltörölhet, és a semmiben felépíthet magának egy saját, szörnyűséges mindenséget.

Miközben Kate és Michael igyekszik visszatartani a gonosz mágust, Emma komor útra indul, hogy felkutassa az utolsó kötetet, a Halál Könyvét, másik, baljós nevén a Fekete Leszámolást. Lesz igazságszolgáltatás, visszavágás, a végítélet se marad el — de kinek a javára? A Kezdet utolsó könyve feledhetetlen kalandregény az életről, a halálról, a mágiáról és a család összetartó erejéről. Hűségprogrammal elérhető ár:  Ft. Elérhetőség: Raktáron Várható szállítás: munkanap.

Négyes Veronica Roth. Star Wars-trilógia - Díszdobozban Donald F. Glut George Lucas James Kahn. Az éhezők viadala Suzanne Collins. Halálkúra James Dashner. Vesztegzár a Grand Hotelben  Rejtő Jenő. Kapd elő - Szlovák O'Neil V. English Folk Tales. Bosnyák Viktória Ft. Julia Quinn Ft. Matthew McConaughey Ft. Karády Anna Ft. Edith Eva Eger Ft.

Kepes András Ft. Vrábel Krisztina Ft. Belle Ft. Dot Hutchison Ft. James Patterson J. Barker Ft. Lőrincz L. László Ft. Innes Shona Ft. Shen Ft. Kelényi Angelika Ft. Bosnyák Viktória Knézics Anikó Ft. Angela Gentner Günter Hohenberger Ft. Csájiné Knézics Anikó Ft. Czirbeszné Ignácz Éva Ft. Feliratkozom a hírlevélre és elfogadom a hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatót. Vásároljon Book

See what's new with book lending at the Internet Archive. Internet Archive logo A line drawing of the Internet Archive headquarters building façade. Search icon An illustration of a magnifying glass. User icon An illustration of a person's head and chest. Sign up Log in. Web icon An illustration of a computer application window Wayback Machine Texts icon An illustration of an open book.

Books Video icon An illustration of two cells of a film strip. Video Audio icon An illustration of an audio speaker. Audio Software icon An illustration of a 3. Software Images icon An illustration of two photographs. Images Donate icon An illustration of a heart shape Donate Ellipses icon An illustration of text ellipses.

Full text of " Magyarorssag es ordely. It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the pást, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. Marks, notations and other marginalia present in the originál volume will appear in this filé - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including piacing technical restrictions on automated querying. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

Please do not remove it. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is alsó in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed.

Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner any where in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. About Google Book Search Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. Köztudomásra van, hogy a világuralmat alapított rómaiak a mostani Magyarországnak is nagy részét hatalmok alá haj- tották.

A nagy mennyiségben találtatott feliratos és fogadalmas kövek, érmek és kőkoporsók, továbbá a római vízvezeték és fördő még meglevő maradványai eléggé tanúsítják, hogy Aquincum vi- rágzó város volt, melly a hegyek tövében a Dunátul kezdve a mostani városmajorig s a lőpormalomtul csaknem a Csá- szárfórdőig terjedett s valamilakost számlált. Pénz- verde is volt Aquincumban s különösen Diocletianféle pénz- darabok, S. Signata Moneta Aquinci bötúkkel, gyakran találtatnak.

Vespazian császár idejében a második ezred Legio II. A népek nagy költözködése véget vetett a rómaiak ural- kodásának Magyarországon. Gótok, hunok, longobárdok, avarok s más népségek szállták meg rövidebb hosszabb időre a Tisza és Duna virányait. Krónikáinkban Sicambria is nagy szerepet visz. István körül az úgynevezett Fehér Egy- házat építtette a bold. Ugyancsak sz. István ben Óbudán sz.

Péter és Pál apostolok tiszteletére egyházat és prépostságot alapított; mellyet azonbon csak sz. László vége- zett be Ezen prépostság, mellyet egyszerűen csak budainak neveztek, igen gazdag adományokat kapott királyunktól; nevezetesen: I László- és II Geizátol a fel- es lemenő hajók vámját, s a rév- és piaczvámot; Imrétől terjedelmes birtokokat II Endre a prépostság szabadaknait és jogait ismételve megerősítette és kitágította.

II Geiza idejében a budai prépost uj várat építtetett; és pedig a mostani Budaújlak külváros fölött emelkedő dom- bon. László; II Geiza s más királyaink gyakrabban e várban székeltek; mellyet már a névtelen jegyző Budavárnak nevez. Egyébiránt a magyar hösrege néha összezavarja a fehérvári és budavári terű- leteket. Budai regeetáikhogy a Buda név- vel elsőben osak e várat illették őseink, mig Óbudát Etelvárnak nevezték.

Azonban azon körülmény, hogy azt rendesen Új- néha Nagy- Budának nevezték, azt látszik bizonyítani, hogy Etelvárt is Budavárnak hívták, különben a mostani Óbudát nevezték volna Új- Budának. Azalatt a Gellért vagy Pesti hegy alján, ott hol most a Budához tartozó Ráczváros van, szintén keletkezett helység, melly mindinkább éjszakra terjedezett.

E helység a Duna balpartján épült Pestnek volt gyarmata. E szerint Pestet elsőben akkoron nagy kereskedést ttző bol- gárok lakták, utóbb azonban számos német gyarmatos is megszállta. Pest olly gyors virágzásnak indult, hogy már Sz. Istvántol királyi város szabadalmait nyerte s a sz. Gel- lért legendájában is előkelő városnak neveztetik.

Azonban területe a Duna balpartján igen szúk levén, a jobbparton elterülő Kelenföldet is mellyböl a németek Ereyn- vagy Creenfeldet csináltak magába foglalta. Azért a Kelen- földön Pest részéről alapított helység Új -vagy Kis -Pestnek, a Duna balpartján álló város pedig O-vagy Nagy -Pestnek neveztetett Ez utóbbi városban a német lakosok idő jár- tában a törvény által megszorított és üldözött roohammedán hitű bolgárok felett túlsúlyt nyertek, s azért Rogerius Pestet már nagy német városnak nevezi.

Még Wenczel Gusztáv is Budai reges ták, 22 1. Horvát István származtatását helyesli, holott maga is állitja, hogy Pessium már Ptolemaeusnál előfordul; tehát ezen földiró s a város szláv alapitói már előlegesen magyar névvel illették a várost, még mielótt a magyaroknak lételét is sejdítették volna!

Ekközben a mongolok már Váczig nyomultak vala elő, sőt egyes száguldozó csapatok már Pest falai alatt is mutatkoztak. IV Béla végre a lassan és gyéren gyülöngött magyarokkal fölkerekedik, s nyomá- ban követi a visszavonuló ellenséget A Sajónál, Mohi pusztáján. Eiki vad futásban keresi menedékét ; a könnyű és gyors mongol lovasok ezren- kint öldösik a futamodókat A király nagynehezen Auszt- riába, onnan a dalmát szigetekre menekül.

Vitéz öccse Kálmán súlyosan megsebesülvén, Pesten keresztül a Dunán túli vidékre menekül, s nemsokára meghal. A pesti pol- gároknak azt tanácsolta vala, hagyják oda városukat, de ók erősödve a mindenfelől érkezett menekvőkkel védelemhez készülnek. Három napig vivnak hősies elszántsággal, végre mégis a mongolok győznek. Pest városa romba dől; lakosai megöletnek vagy rabságba esnek, csak kevesen menekülnek erdőkbe és barlangokba.

Tél beálltával a Dunán is átkelnek a mongolok s Budát, úgy látszik, minden ellenállás nélkül megszáUják. A mongolok elvonulta után hazatért király rendkivüli munkásságot fejtett ki az iszonyún elpusztult ép elnépetlenúlt haza helyreállításában.

Különösen a városi községeket ügyekvék emelni. Egész országban mentesek minden adőzástul, kivéve a harminczadot 8 a budai egyháznak járó sóvámot Szőlőiktől csebrek nem szedetnek. Senkisem követelhet tőlük ingyen szállást és élelmezést Polgárnak nem szabad házait vagy telkeit ide- gennek eladni, hanemha ez a városban akarna megtelepülni ; de ki esztendőig és egy napig csendes birtokában maradt annak, a mit vett, az többé ki nem zavartathatik belőle.

A ki Pesten megtelepül és birtokot szerez, a többi polgárokkal egyenlő terheket tartozik viselni. Ha a város birája kötelességét nem teljesítené, jelenjen meg a király vagy képviselője előtt A nádor semmiféle törvény- hatóságot nem gyakorolhat náluk. A törvényszéki párbajnak nincs helye köztük. Minden elébbi birtokukat, ugy neveze- tesen az ujdon adományozott Kőért is megtartják; oszszák íel aránylag s raiveljék, hogy semmi telek parlagon ne ma- radjon.

A fel- és lemenő hajók és szekerek állapodjanak meg Pesten s rakják le áruikat Naponkint tarthatnak vásárt. A tatárjárás különösen a várak hasznos és szükséges voltát mutatta meg. IV Béla tehát a Duna mentében több várat építtetett; többek között az újpesti hegyen a mostani budai várhegyen is építtetett várat körülmellynek őtalmaző falai alatt csakhamar számos magyar és neme népség települt meg.

E vár eredetileg Pesthez tartozott azért Pesti újhegy várának, vagy Pestújvárnak neveztetek Nemcsak katonai tekintetben birt jelentőséggel, hanem csak- hamar élénk forgalom és keresködésnek is központja lőn, s a várban a Nagy-Pesten tartatni szokott naponkénti vásáro- kon kivül nagyobb vásárok is tartattak. IV Béla ben Pestújvár vásári jövedelmeit s egyéb jogokon kivül az ott építendő Bold. Asszony egyháza kegyúri jogát is a Nyulak szigetén most Margit szigete általa alapitott sz.

Mária ko- lostor apáczáinak adományozta. Benedek esztergami érsek ben hozott ítéletéből, melly által a pestújvári egyházak egyenetlenségei intéztetnek el, azt látjuk, hogy sz. Mária- Magdolna temploma, melly a magyar ajkúak egyháza volt, ben már állt Evangélista sz.

János egyháza, az olaszok számára, ben épült A Bold. A pápai követ e végett zsinatot tartott a budai várban. IV László király elein igen engedelmesnek mutatta magát A zsinat csakhamar erélyes végzéseket hozott De midőn az állami ügyeket is tárgyalni kezdé s az akkori országos törvényekbe ütköző végzéseket is hoza: a király megparancsolta a város birája- és polgárainak, rekeszszék ki a várból a püspököket s kényszerítsék őket az élelem megtagadása által a zsinat feloszlatására.

A pápai követ csakugyan kénytelen volt Budáról Pozsonyba távozni. Ez alkalma- sint csak a hajdani Aquincum fordított neve, valamint a tótos Voda vagy Vuda is. Ezt a magyarok Budának ejtették s Etelvár helyett utóbb Budavárt is mondtak. A latin krónikákban és oklevelekben a Sicambria név is előfordul, melly azonban a magyar nép között alig volt közkeletű. Ettól délre külön és magábanvaló helység tá- madt, mellynek várát mindjárt elein Budavárnak nevezték, miután Etelvár az időközben támadt hősregében Attilával hozatván kapcso- latba, eredeti jelentését alkalmasint már elvesztette volt.

A németek tehát mind a három helységet Ofen-nek, s a mostani Pestet különösen Altofen-nek nevezték. Idő jártában az Ofen nevezet Új-Budára és Etelvárra is átment. Végre Ofen és Buda egyjelentésú lett. Latinban és magyarban a Buda név igen korán ragadt Pestújvárra és Kispestre.

Ennél még nevezetesebb IV László király azon oklevele, mellyben ban Pestújvár jogait és szabadságait megerősíti és következő intézkedéssel megtoldja, hogy a gonosztevők jószágai el ne koboztassanak, hanem feleségök s örököseik és atyjokfiai birtokában maradjanak ha pedig örökösük nincs, részint az okozott sérelmek megorvoslására, részint a budai vár költségeire fordíttassanak A végrendelet nélkül elhalt polgár javai egy harmada ala- mizsnálkodásra, két harmada pedig a várra fordittassék.

Az akkor támadt zavarok elintézésére több országgyűlés tartatott Pesten s a Rákos mezején. A budai prépost folytonos pörleke- désben volt a pesti polgárokkal a rév- és hajóvám iránt III Endre ben kimúlt s Budavártt evangélista sz. János egyházában temettetett el. Árpád fiága kihalta után nagy zavarok és viszálkodások dúlták a hazát Mik- lós ostiai püspök ésbibornok mint pápai követ kivitte ugyan, hogy az Anjou házból való nápolyi Róbert Károly megkoronáz- tatok, de » Budán egybegyülekezett püspököket nem tudá a maga részére birni.