Konyv: A tevedes E-KONYV


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 952087415
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 5,13

MAGYARÁZAT:

Részlet az e-Könyvből:. A mindenfelől felhangzott hahota végre egészen elnyomta a beszélő szavát, akin valami erős felindultság vett erőt; szünetet tartott tehát, végigjártatta tekintetét a társaságon, aztán mintha valami vihar kapta volna meg, kezével hadarintott, maga is hahotázni kezdett, mintha valóban nevetségesnek tartaná a helyzetét, aztán tovább folytatta: - Alig aludtam valamit azon az éjjelen, uraim; egész éjjel firkáltam; mert kieszeltem valamit.

Eh, uraim, még ha rágondolok is, restellem magamat. S még ha csak az éjszakám ment volna rá: álmos szemekkel eltévelyedhettem, ostobaságot követhettem el, szélbebeszélhettem, de nem úgy volt ám! Reggel már pitymallatkor felébredtem, alig aludtam egy-két órácskát - és miért? Felöltöztem, megmosakodtam, megfésülködtem, megpomádéztam a hajamat, új frakkot öltöttem és siettem egyenesen Nikolaics Theodoziuszhoz, kalapomban egy irattal.

Ő tárt karokkal fogad s megint rokoni mellényére ölel. Én komolyan viselkedem, még tele van a fejem a tegnapival. Egy lépést tettem hátra. Ez volt benne: ilyen meg amolyan okok folytán Mihajlücs József nyugdíjba akar menni, - és aláfirkantottam a kérvénynek egész szolgálati rangomat.

Hát ilyenre határoztam én el magamat, uraim! Ennél okosabbat nem is találhattam volna ki. Ma úgyis április elseje van, hát a tréfa kedvéért úgy teszek, mintha sértettségemet el nem felejtettem volna, hanem az éj folyamában addig gondolkoztam, míg nekiberzenkedtem s még jobban szívemre vettem a sértést, hát ne nektek, kedves jótevőim, nem kelletek nekem sem ti, sem a leányotok; azt a kis pénzt tegnap zsebrevágtam, biztosítva vagyok, hát itt van a nyugdíjaztatás iránti rapport.

Nem akarok olyan feljebbvaló alatt szolgálni, mint Nikolaics Theodoziusz. Más helyen akarok szolgálni, a feljelentést pedig talán mégis csak megteszem. Ilyen aljas színben mutattam be nekik magamat, meg akartam őket ijeszteni. Hát hiszen volt is mivel!

Jól tettem, uraim? Tudniillik a tegnapi nap óta hozzájuk simult a szívem, hát majd rendezek én egy kis családi tréfát, megcsibrálom a Nikolaics Theodoziusz szülei szívét Igen bizony, még elmondani is restellem, uraim. Nem is mondom tovább. Mondja el most már az egészet! Én, a tréfakedvelő, pajkos ember oly édesdeden megrémítettem őket, hogy magam is restelltem és félve gondoltam magamban: hogy viselheti el a föld a hátán az olyan hitvány embert, mint én vagyok?

Úgy szaladtam ki Másához, mint a félbolond: Másenka - mondok - mi lesz belőlünk? Nézd csak, mit tesz a te vőlegényed! Belátom, hogy vétettem ellened, bocsáss meg nekem, öreg asszonynak, ostobaságot követtem el. Gondoltam magamban: mikor tegnap tőlünk elment és későn érkezett haza, bizonyára elgondolkozott és tán azt gondolta, hogy mink talán készakarva környékeztük meg őt tegnap, be akartuk hálózni s megrémültem ettől a gondolattól.

No, csak ne kacsintgass rám, Másenka, Mihajlücs József nem idegen, én meg az édes anyád vagyok, ne félj, hogy valami helytelenséget mondok. Megint könnyeztünk, megint összecsókolództunk. Azután tréfálgattunk.

Április elsejére Nikolaics Theodoziusz is kitalált egy kis tréfát. Csuda-madár repült hozzánk - azt mondja - csőre gyémánt és a csőrében levelet hozott! Bolonddá akart bennünket tartani s nagy volt a nevetés! Rendkívül elérzékenyedtünk. Így éltünk két-három napig, egy hétig; én már egészen vőlegény voltam. Jegygyűrűt rendeltünk, kitűztük az esküvő napját, csak a kihirdetéssel várakoztunk egy ideig, mert a revizort várták. Én is alig vártam a revizort, mert az ő megjelenése után való időre volt az én boldogságom kitűzve.

Gondoltam magamban: bárcsak mentől előbb túlesnénk már rajta! Nikolaics Theodoziusz pedig nagy lelkendezésében, örömében rám bízta minden dolgát: a számadásokat, jelentések írását, könyvvezetések felülvizsgálását; - nézem: roppant nagy rendetlenség mindenben, vakarások, kihúzgálások!

No - gondolom magamban - nem sajnálom a munkát az apósom kedvéért. Az pedig betegeskedni kezd, napról-napra rosszabbul lesz. Én is olyan vékony lettem már, mint a gyufaszál, éjjeleken át be nem hunyom a szemem, félek, hogy én is leesem a lábamról. Hanem mégis csak jó! Készen voltam vele a kellő időre. Egyszer csak sürgősen hivatnak. Hogy siessek, mert Nikolaics Theodoziusz nagyon rosszul van. Nyakra-főre nyargalok - mi baj?

Látom, hogy Nikolaics Theodoziusz feje ecetes ruhába van bugyolálva, úgy ül ott pihegve, krákogva, sóhajtozva: jaj és jaj! Édesem, kedvesem - azt mondja - meghalok; kire hagylak benneteket, édes gyermekeim! Bejött a felesége a gyerekkel, Másenka sír - erre én is rücskölni kezdtem.

Erre kiküldte őket, bezáratta utánuk az ajtót, ketten, négyszemközt maradtunk. Odaadnám érte az életemet is. Nehogy valami rosszra gondolj! Nagyon búsít az engem, hogy megrágalmaztak előtted Te meg léprementél s azóta megőszült az én fejem. Nyakunkon a revizor, Matvéjevnél pedig hétezer hiány van, s ki ezért a felelős, ha nem én?

Én rajtam megveszik, barátom: - miért nem vigyáztál? Matvéjeven mit vehetnek? Anélkül is elég neki a baja; csak nem juttatjuk kés alá az istenadta fejét. Mekkora nagy lélek! Igaz, hogy van magamnak is, de ami van, az kölcsönképpen van az embereknél, hogy szedhessem én azt most hirtelen össze? Meggyógyítottad az én sebeimet, - azt mondja - fogadd áldásomat örökkön-örökre! Majd megmutatom a felsőbbségnek, hogy azt a hiányzó 50 rubelt előlegül kaptad ki Nos, uraim, mit gondolnak?

Nézem és mit látok? Hogy azt mondja, adjam át az ügyiratokat, hozzam rendbe a számadásokat, aztán menjek, amerre a két szemem visz. Zúgni kezdett a fejem. Azt képzeltem, hogy valami tévedés - de hát nem: megérkezett városunkba a revizor. Megrendült a szívem. No, gondolom magamban, ez nem tévedés! Ön még fiatal ember, szolgálhatna, de valami szeleverdiség bújt a fejébe. Ami pedig a jó bizonyítványt illeti, hát a felől nyugodt lehet: mindent el fogok követni. Hiszen ön mindig jól viselte magát.

Hát szabad ilyen beadványokkal tréfálni? Hiszen ilyen tréfáért Szibériába küldhetik önt. Most pedig Isten önnel; sok a dolgom; itt van a revizor, első a hivatalos kötelesség; ön a lábát lógázhatja, de nekünk végezni kell a dolgunkat. A bizonyítványát pedig majd rendbehozom. Még valamit: alkuszom a Matvéjev házára; a napokban átköltözünk oda: reménylem, hogy nem lesz szerencsém önt az új lakás felszentelése ünnepén viszontlátni.

Szerencsés utat! Hát mit szólnak ehhez, uraim? Mi történt azután? Találkoztam egyszer Nikolaics Theodoziusszal és szemébe akartam mondani a semmirevalónak A GLS Alcor MYTH. PocketBook Touch Lux 3. KOBO  Aura 2nd edition. Energy Sistem. Büszkén tudatjuk minden kedves érdeklődőnkkel és vásárlónkkal, hogy e-könyveink kiadását immár a Nemzeti Kulturális Alap is támogatja!

Új jelszó kérése. A kosár üres. Termék részletek. Részlet az e-Könyvből: A mindenfelől felhangzott hahota végre egészen elnyomta a beszélő szavát, akin valami erős felindultság vett erőt; szünetet tartott tehát, végigjártatta tekintetét a társaságon, aztán mintha valami vihar kapta volna meg, kezével hadarintott, maga is hahotázni kezdett, mintha valóban nevetségesnek tartaná a helyzetét, aztán tovább folytatta: - Alig aludtam valamit azon az éjjelen, uraim; egész éjjel firkáltam; mert kieszeltem valamit.

Cikkszám Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz. Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztató t. PocketBook Touch Lux 3 "e-könyv olvasás sötétben, éjjel" 37 Ft 3. Icarus readers Energy Sistem. Vásárlási feltételek. Népszerű Szerzőink.

Vegye föl keresztjét! Typotex Kft. Erdős Márta Typotex Kft. Szabó László Typotex Kft. Róbert Typotex Kft. Szarka András Typotex Kft. László Magyar Elektronikus Könyvtár e-könyv oldala epub Derült égből Máté G. Van egy kis időd? Rosen, Alice W. Roy, Charles K. A gerillamarketingtől az énmárka építésig — A könyvtár-pedagógia és a könyvtár-használattan hatékony módszerei a bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola Könyvtárában. A magyarság önképének történeti rétegei — Szemelvények középkori és kora újkori elbeszélő forrásokból.

A mesemondó szikla — Észak-amerikai, indián, néger, eszkimó, fehér telepes, kanadai francia népmesék. Carmela ; Kis Murányvár ; Mennyi? Göre Gábor biró úr könyve — Mindönféle levelei, valamint tapasztalattyai az Buda-Pesti fővárosba Katufrék sógorral mög Durbints sógorral. Gróf Kaczaifalvi László avagy a természetes ember — Egy igen mulatságos tanúságokkal bővelkedő történet. Kiegészítések kötete a Szociális katekizmushoz — Ajánlás a keresztény világnézet, a keresztény kultúrfelfogás és a keresztény szociális-tanítás megfogalmazásához és elmélyítéséhez.

Könyvek könyve — 87 magyar iró, tudós, művész, közéleti ember és kiadó vallomása kedves olvasmányairól. Munkaévek külföldön - informatikában, — Magyarok Münchenben, müncheni magyarok Budapesten és az információs forradalom 40 éve. Ponciánus császár históriája — Miképpen az ő fiának, Diocleciánusnak hét bölcs és tudós mestereket fogada, kik azt tanítanák az hét és nemes tudományokra.

Robinson Crusoe története — Az eredeti elbeszélés nyomán gyermekek számára átdolgozta Radó Vilmos. Rontó Pálnak egy magyar lovas köz-katonának és gróf Benyovszki Móritznak életek Gvadányi József, magyar lovas generális. Sketches of Central Asia — Additional chapters on my teavels, adventures, and on the ethnology of Central Asia.

Transzcendencián innen Víg világ — Mulattató történetek, kalandok, adomák a vadász- erdész- és gazdaéletből, a falu és a puszta világából.