Konyv: A kutagas - Benedek Elek mesei 16. kotet


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 742213487
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 8,51

MAGYARÁZAT:

A magyar irodalom Nagy Mesemondója, Benedek Elek meséi a legkisebbek számára nyújtanak várhatóan felejthetetlen élményeket. A magyar ifjúsági irodalom egyik legnevesebb, de idehaza kissé elfelejtett alkotójának életműve most teljes egészében elérhető lesz, kéthetente kínálva valódi és hiteles, a székely néplélekben gyökerező tündérvilágot az esti mesék hallgatóinak és olvasóinak egyaránt.

Részletes keresés. Egészség, életmód. Folyóiratok, magazinok. Gazdaság, üzlet. Gyermek- és ifjúsági könyvek. Hobbi, otthon, szabadidő. Idegen nyelvű könyvek. Informatika, számítástechnika. Műszaki könyvek. Napjaink, bulvár politika. Naptárak, kalendáriumok. Nyelvkönyvek, szótárak. Olvasási kellék. Papír, írószer. Sport, természetjárás. Akciós könyveink árkategória szerint. Akciós könyveink engedmény szerint.

Hírlevél feliratkozás És értesülj mindenről elsőkézből. Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot ide kattintva olvashatja el. A hírlevélre önszántamból iratkozom fel. Raktári kód:. Méret [mm]:. Tömeg [g]:. A gyémántkrajcár. Benedek Elek meséi Benedek Elek. Duna International Könyvkiadó. Benedek Elek meséi.

Utolsó darab! A szerző további művei. Székelyföldi mondák és mesék. Az okos leány és más mesék. Szélike királykisasszony. Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack. A sorozat további termékei. TOP éveseknek. Lucy Daniels. Állatmentők 2. Állatmentők 1. Daisy Meadows. Varázslatos állatbirodalom Liane Schneider, Annette Steinhauer.

Barátnőm Bori: Bori vásárolni megy. A kategória további termékei. Romhányi József. Swapna Reddy. A balettnyuszik - Az új osztály. Geronimo Stilton. A velencei kristálygondola. Tea Stilton. A titokzatos aranypillangók. Kossuth szépirodalmi könyvakció — online akciós szabályzat. Repül az idő — naptár kiárusítás - online akciós szabályzat. Tercium Kiadó könyvmaraton könyvakció — online akciós szabályzat.

Facebook napi játék — Játékszabályzat. Készítette: Overflow.

To browse Academia. Skip to main content. Log In Sign Up. Download Free PDF. Száz Pál. Download PDF. A short summary of this paper. Mégis e jelenségek és a szerzői életműre irányuló intenzív tudományos érdeklődés mellett alapvető adatokatmelyekből majdan megbízható szócikk írható - az életpályát, az életmű alakulását, a szerzői énformálás stratégiáit vizsgáló, életművet feldolgozó monográfia nem született, s mind a mai napig nincs tudomásom ilyen publikáció készületéről.

Mint ahogy arról sem, hogy az életmű kiadását felvállaló könyvsorozat netán kritikai kiadása indulna, nem is szólva a szerzői hagyaték, a publikálatlan munkák, kéziratok, jegyzetek stb. Alighanem csalódást kell okoznom az olvasónak: jelen munka nem minősül szerzői monográfiának -ez pusztán azon oknál fogva sem volna kivitelezhető, hogy terjedelmében és idejében is szétfeszítené a doktori disszertáció kereteit.

Az életmű sokirányúságára való tekintettel -hiszen a szerző irodalomtörténészi, kritikai, esszéírói munkásságáról külön-külön disszertáció írható -a munka csak a szerző szépirodalmi műveit verseit, drámáit, prózáját vizsgálja, a többi szövegre legfeljebb metatextuális referenciaként tekint. Ezek sorából is csak néhányra fókuszál, a szövegelemzésre és annak nézőpontjaira helyezve a hangsúlyt. E munka célkitűzése talán még így is becsvágyó, mivel legfőbb ambíciója, hogy hozzásegítsen Borbély Szilárd szépirodalmi műveinek szorosabban véve néhány műve értelmezéséhezs lássuk be, ennek tüzetes vizsgálata is több kötetre való anyagot szolgáltatna.

Feljegyzések halálról és irodalomról. Borbély Szilárd: Árnyképrajzoló[. Borbély Szilárd: Nincstelenek[,] Műút portál, Borbély Szilárd: Árnyképrajzoló -Körülírások[. A kortárs magyar líráról, Kalligram, Pozsony-Budapest, A kötet egy-egy fejezetében a szerző Berlin-Hamlet és Mint. A Holokauszt tanúsága irodalmi művekben, Kalligram, Pozsony-Budapest,; még: Uő, A fájalmas és az ellenálló anya. Pilinszky teológiai recepciója az értekező Borbély Szilárdnál, Uo.

Vu császárhoz hasonlóan ekkor még én sem tudtam, hogy legközelebbi találkozásunk már csak a szöveg univerzumában lesz, és hogy a mester itt volt, de nem ismertük fel tanítását. Ugyancsak Vu császárhoz hasonlóan mondhatom ma én is, hogy az utóbbi évek alatt Borbély Szilárd, akivel igazából sosem beszéltem, mesterként hatott rám. Nemcsak a szövegről és az irodalomról való gondolkodásomat formálta, de olyan létkérdések fölötti töprengésre is késztetett, amelyek élet és halál, test és lélek, valamint idő és örökkévalóság kettőseit érintik.

Csak remélni tudom, hogy a szellemnek a szövegekből nyíló mély kútjából sikerült felfogni néhány cseppet. Sári László, Magyar könyvklub, Budapest, Rövidítések Munkámban Borbély Szilárd három Pompa Pompanemcsak az évtized magyar lírájának legjelentősebb teljesítménye, de a szerző életművének megértéséhez is alapvető fontosságú, mondhatni kulcsmű.

Történet ; Hosszú nap el ;Mint. Már elment a Mesijás? Kalligram, Budapest -Pozsony, A kötetet követő művek érdeklődésének középpontjába a szenvedés, a megalázottság, az alárendeltség kerül. E radikális fordulatot a személyes tragédia, a válságállapot idéte elő. Krusovszky Dénes az életművet elemző megemlékező esszéjében a következőképpen fogalmaz a HP-ról:"Ebben a nagyszabású kötetkompozícióban terjedelmes jegyzetanyag idézi fel a Az érzékletesség kedvéért azonban az idevágó kritikai észrevételek helyett érdemesebb a kiadói PR-fogását szemügyre venni -a következő szöveg ugyan nem a kötet paratextusa, de "kedvcsinálóként" a kiadó weboldalától a könyváruházak leírásaiig találkozunk vele: "Aki lúdbőröztető katarzisra vágyik, olvassa el Borbély Szilárd Halotti Pompa című verskötetét, de vigyázzon: az utóbbi évtized legmegrázóbb könyvével lesz dolga.

GérardGenette: Palimpsestes c. E taxonómia segítségével a korpusz transztextuális viszonyai jól feltérképezhetők. Nemcsak az idézés, az intertextusok alkalmazásának esetei, de a referenciák által kijelölt kultúrkörök és szöveghagyományok elemeinek, motívumainak, toposzainak alkalmazása is olyan hipertextuális hálózatot nyit meg a toposzok, kulturális közhelyek loci communii felhasználása és használatának módja által, amely gyakran a jelentés elbizonytalanítása vagy legalábbis arbitráris jellegét reflektálva révén az olvasót visszavezeti egészen a megidézett kultúra gyökérzetéig.

Az életműbeli poétikai fordulat mely a tudományos reflexiók tükrében is evidenciaként kezelhető 29 azonban csakúgy, mint a verseskötet, a második kiadás bővítményével, a HSz-kal válik teljessé két évvel az első kiadás után. A ciklus verseinek egy csoportja a kelet-magyarországi zsidóságnak állít emléket, három szereplője a magyar haszid kultúra emblematikus alakja Eizik, a nagykállói csodarabbi emelkedik ki közülük.

A kötet három részét e szempontból összevetve azt tapasztaljuk, hogy a második kiadáshoz hozzáadott HSz transztextuális kapcsolatai még összetettebbek. Gérard Genette a régi elemeiből újat alkotó, transztextuális természetű bricolage-technikáról írja:"Let me simply say that the art of »making new things out of old« has the merit, at least, of generating more complex and more savory objects than those that are »made on purpose«; a new function is superimposed upon and interwoven with an old structure, and the dissonance between these two concurrent elements imparts its flavor to the resulting whole.

A előszövegek által mozgósított kulturális zsidó és keresztény hagyományok összemosását eredményezi, az átvétel és kölcsönzés esetei olyan bonyolult kultúraközi diskurzusokká nőnek, amelyek a kulturális hibridizáció fogalmának segítségével válnak értelmezhetővé. Ezek a versek tehát nemcsak transztextuális, de transzkulturális természetűek is, s így a posztkoloniális kritika Homi K. Bhabha által kidolgozott hibriditás-fogalmának szempontjából elemezhetőek:"The idea of hybridity […] underlies other attempts to stress the mutuality of cultures in the colonial and post-colonial process in expressions of syncreticity, cultural synergy and transculturation.

Az Olaszliszkain kívül A Testhez abortusz-és holokausztnarratíváit, a Nincstelenekben a gyermekkor 40 Motívum alatt a továbbiakban a szöveg legkisebb morfolóigiai egységét, a Propp által funkciónak nevezett jelenséget értem. A költő De inkább csak nyáron. Sorstalandráma, In: Uő, Szemünk előtt vonulnak el. Négy dráma, Palatinus, Budapest, 43 Szilárd-interjú. Egyszer láttam zsiráfotBedecs L.

A transztextualitás esetei nemcsak olyan konstellációkban mutatják meg a szerzői paradigmaváltást, melyek során a bricolage-technika és a kulturális hibridizáció poézisbeli példáival találkozunk, de arra is tanúsággal szolgálnak, hogyan olvasta a szerző saját előszövegeit. Itt használja először Genette a transztextualitás mint "textuális transzcendencia" fogalmát a Mivel nincs olyan irodalmi mű, amely ne idézne meg egy másikat, 64 a hipertextualitás típusa talán túlságosan tágasnak tűnhet, s mint a tárgyalt művek egyes szövegközi jelenségeinek eseteiben látni fogjuk, nem mindig lehet ellentmondást kizáróan meghatározni, hogy architextualitással, vagy hipertextualitással van-e dolgunk Genette mindkettő esetében megjegyzi, hogy gyakran paratextuális jelként is a szövegbe íródnak 65 -a kettő elválasztását Genette is igyekszik tisztázni, 66 s az architexualitás esetében a recepció felőli nézőpontot behozva előremutató megjegyzést tesz:" […] generic perception is known to guide and determine to a considerable degree the readers' expectations, and thus their reception of the work.

Az aspektusok alapvető természetére, kölcsönösségükre a 2. ParatextualitásParadox, vagy legalábbis ambivalens retorikai helyzetben artikálódik a HP esetében az autenticitás kérdése, amelyet a posztmodern irreleváns fogalomként eliminál. A versek poétikai eljárásai a szövegköziség számos jelenségét mutatják be: a kötet főszövegeit olvasva olyan poétikát látunk,amelynek kialakításában kulcsszerepet játszik a hagyományhoz való viszony, és amely változatos módon használ fel régi motívumokat, formákat, ideákat egyedi, töredékekként kiemeli azokat eredeti általában vallási kontextusukból, hogy az invenció jegyében, a poétika felszabadító erejének köszönhetően gyakran felforgató vagy egyenesen heretikus, de mindenképpen új 64 "What of hypertextuality?

It too is obviously to some degree a universal feature of literarity: there is no literary work that does not evoke to some extent and according to how it is read some other literary work, and in that sense all works are hypertextual. Ha a romantika és modernitás lírahagyományát követve a költői eredetiséget dominánsan a személyesség jegyében gondoljuk el, világos, hogy a borbélyi poétika ettől homlokegyenest különböző költészetet művel.

E hagyománytudatos és személytelennek tűnő poétika mögé azonban mégiscsak beíródik az autobiografikus kód, az "élményanyag", amelynek tudatában a szöveg egy további, félig rejtett, félig bevallott személyesség felől olvasódik, miközben a szövegekben a vallomásosságnak nyoma sincs. Éppen a "bevallás" gesztusa mutatja meg e poétika érzékenységét, mely a beszédhelyzetet paradox kettősségben fogalmazza meg, a paratextualitás eljárásait alkalmazva.

A gyilkosságról nem egy személyes, autentikus megszólalás tudósít a kötetfőszövegének csatolmányaként mint amilyen az Egy gyilkosság mellékszálai lehetnehanem a Jegyzetekben a dedikációhoz csatolt jegyzet. A dedikáció és a filológiai munkák szövegvilágát idéző jegyzetek egyaránt a paratextualitás jelenségei.

A dedicatio, mint de genere a személyességretorikai gesztusa így a kötet jegyezeteiben -amelyek a főszövegek esetében azok intertextusainak forrását "vallják be"elszemélytelenedik, hiszen az autobiografikus kód is ezekhez hasonlóan intertextuálisan sajtóanyagokból vett idézetként, tehát intertextusként artikulálódik a paratextualitás által kijelölt retorikai szituációban.

Excursus: Megjegyzések az autoreferencialitásról"Borbély Szilárd már említett két verseskötetea Halotti Pompa és A Testhezjelenti a legradikálisabb eltérést az első és második posztmodern stratégiáihoz képest"írja NémethZoltán: A posztmodern magyar irodalom hármas stratégiája című könyvében. A HP esetében az életrajzi referenciát az említett módon szituálit paratextualitás jelenti. Utólag pedig az utolsó műben, a Nincstelenekben is a megfogalmazott identitáskérdés nyílt önreferencialitássá válik.

Visszanézve azonban semmi sem utal a HSz-ban legfeljebb a geográfiai behatároltság az "empirikus szerzőre. DedikációAz önreferencialitást mint a személyesség és személytelenség kérdését, mely paratextuális szinten megkerülhetetlen, a főszövegben viszont "rejtve" marad, Márton László kritikája is a maga paradox voltára rátapintva fogalmazta meg:"A Halotti Pompában a kezdő-és a végpont, az ajánlás és a hírlapi testimonium igen erős személyes értelmezési keretet jelöl ki.

Másfelől a kötetből teljes mértékig hiányzik a modern individuum feltárulkozása vagy a lírai pszichologizálás […]. Ebben az értelemben a Halotti Pompa mégsem személyes; mondhatnám, elhatárolódik önmaga keretétől. Ily módon a hírlapi tudósításoknak azok a mozzanatai válnak fontossá, visszhangzanak a középponti motívumokban, amelyek az ezredvégi kelet-magyarországi rendőrségi ügyet a negatív szakrális áldozat fényében tüntetik fel.

Az élet van előbb, aztán a szöveg, [Kőrössi P. Józseffel folytatott beszélgetés leirata: "Elhangzott Az ajánlás "dedication" címzettje "dedicatee" a szerző édesapja és édesanyja, akiket keresztnevükön szólít a szöveg:" Ilonáért Mihály" "B. Mihályné" megnevezés dekódol in memoriam a tragédiáról emlékezik meg.

A költő előző kötetét, a Berlin-Hamletet a következőképp ajánlotta szüleinek: "Ilonának és Mihálynak" 77 A HP ajánlása személyragjai folytán a gyászmisék, illetve az elhunytak lelki üdvéért tartott szentmisék ajánlásának retorikai konvencióját használja. Az ajánlás ezen típusa irodalmi hagyományként a halotti dedikációs verseskötetek és epicédiumok szöveghagyományát a paratextus determinatív ereje okán architextuális kóddal ruházza fel, mely által a korpusz olvasatának irányát is kijelöli: olyan halotti imádságoskönyvet olvashatunk, amelynek imáit Ilonáért és Mihályért mondják, a szövegek mondhatni, értük szólnak.

A két opuszt a tematikus elkülönülés mellett a dedikáció privát gesztusa is ellentétes viszonyba állítja. A MASzJ-t ajánlásának címzettje "dedicatee" a költő felesége és két kislányuk. Az ellentétes viszony érzékletesebben az anya pozíciójából fogalmazható meg: a HP ajánlása az anya haláláért szól, a MASzJ pedig az anya születésének a gyereket szülő feleség.

A HP esetében a Napbaöltözött Asszonyt látjuk, melyet a paratextus nevez meg a Jegyzetek végére illesztett "Képek, metszetek" listája. A betoldásban e csodatétel-narratívában a néma hal beszéde is csodaelemnek tekinthető: "Péter úgy tett, ahogy Jézus mondta, és kimenvén a tenger partjára bevetette a horgot, és kihúzta a halat. És amikor kinyitotta a hal száját, benne volt az ezüstpénz. Ekkor a hal így szólt: Legyen ez a történet Emlékmű érted, aki kegyetlen Halász vagy; az ezüstpénzért, amely a számban az életet jelenti; és értem, akit ha visszadobsz a Vízbe, meghalok.

Mt 17,27 " 90 A néma hal enigmatikus beszéde arra enged következtetni, hogy a kötet a halálért "érted" állít emléket. A szokatlan megfogalmazás a dedikációt idézi. A "kegyetlen Halász" és a mottóként szereplő Vagion világban egy kasziás… kezdetű vers kaszása, vagy az egyik vers "Gyilkos Ámora" a perszonifikáció szinonimáiként olvashatóak.

Az eredi kontextus, a templomadó helyett, a halál zsoldjaként kijáró ezüstpénzzé változik, és a "vízi környezet" Kháron mitológiai alakját is megidézi. A hal alakja pedig, a keresztény hagyomány ikonjaként s motívumaként a kötet több szövegében megjelenik, így egyaránt minősül intratextusnak és hipertextusnak. Címek és alcímekA szerző életművének második szakaszában abszolút dominanciára tett szert a címadás azon formája, amely főcímet és zsánermegjelölésként hagyományos módon 91 Genette szerint e gyakorlat a XX.

A HP a középkori vallásos költészet kedvelt műfaját, a szekvenciákat szerepelteti, amely a kötet verscímeiben is megjelenik. Megjegyzendő, hogy a középkorban ilyen címforma aligha létezhetett a szerző nevének szerepeltetése és a címadás gyakorlatának hiánya miatt. Tagadnak a mészárlás vádlottjai, In: Kelet-Magyarország, Felmentetések gyilkossági ügyekben, In: Kelet-Magyarország, Csak egyetlen esetben vonatkozik az intertextus a főszövegre, az összes többi esetben a mottó forrását adja meg.

Ugyanez mondható el a képek és illusztrációk forrásmegjelöléséről. A forrásmegjelölés a MASzJ-ban szintén a leggyakoribb jegyzet Több jegyzet kommentár jellegénél fogva a glosszához áll közelebb, ezek esetében a szerző gyakran a versek transztextuális hátterére vonatkozóan idéz jelölten. Az irodalmi és szakrális műformákra való utalások "allegorikus haláltáncének", "kádis", "betlehemes", "zmirot" hasonlóan a címek és alcímek paratextusaihoz -különösen erős achitextuális hálózatba kapcsolja be a szövegeket HP: 7,,,;MASzJ: oldal,79,