Konyv: A csalasrol


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 300566667
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 8,21

MAGYARÁZAT:

Nincs megvásárolható példány A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük. Részletes kereső Témaköri fa. A kosaram. Bejelentő neve. Bejelentő e-mail címe. Hozzájárulok böngészőm adatainak átadásához. Bejelentő böngészője. Keresés beállítások. Oldal url. A nevét és e-mail címét csak az Önnek való visszajelzés miatt kérjük. A böngészője nem támogatja a JavaScriptet!

A weboldal funkciói így nem működnek. Az antikvarium. Tovább válogatok. Kézikönyv a családról I-II. Teleki Béla. Komlósi Sándor. Az anyag összeállításánál elsősorban őket tartottam szem előtt, az érdeklődőknek és a segítőknek igyekeztem segítségére lenni. Könyvünk több tudományág szociológia, filozófia, teológia, pedagógia, pszichológia stb. Útkeresés: megvilágít, sürget, támogat és a feladatok felett tépelődik.

A család támogatása világszerte "sürgető feladat" a gyermekvédelmi és szociális intézmények vezetői, az egyházak irányítói, a házasok és mindazok számára, akik jóakarói önmaguknak, intézményüknek, egyházuknak, társadalmuknak és az emberiségnek. A kormányt és parlamentet arra ösztönzi ez a feladat, hogy törvényekkel és rendszabályokkal tegyék zökkenés mentesebbé a családok életét.

A segítőket pedig arra serkenti, hogy tanulmányozzák a családok belső életét és szociális helyzetét; tudományos és egyéb humánus eszközeikkel serkentsék életvitelét. Tegyék kapcsolatukat bensőségesebbé, melegebbé és szilárdabbá a hitvesek, és szellemi valamint anyagi kincseikkel legyenek támaszai gyermekeiknek, valamint más családoknak.

Bár könyvünk főképp segítőkhöz szól, a hitvesek, szülők, házasságra készülők is haszonnal lapozgathatják. Reméljük eligazítást nyernek a segítők klienseik gondja-baja istápolásánál, tanulhatnak belőle a fiatalok, akik még csak álmodoznak családi fészkükről, a házasok és szülök sugallatokat találhatnak a családi élet és nevelés művészetében való növekedésre.

Tartalom I. A családszociológia élettere 8 1. Interakcionális családszociológia 9 1. Strukturális családszociológia 10 1. Fejlődésszemléletű családszociológia 11 1. Lehetséges családfogalmak 13 2. A rendszerelmélet 16 2. A családrendszer 17 2. A családrendszer fogalma 17 2. A család elsődleges társas kiscsoport 17 2. A család rendszer 19 2. A családot összetartják tagjainak érzelmei 21 2. A családban lüktet tagjainak fejlődéstörténete 23 2.

A családtagok állandóan hatnak egymásra 24 2. A családtagok kölcsönös felelőssége örökös 24 2. A családrendszer működésének alapelvei 26 2. Az állandó kapcsolat elve 26 2. A kapcsolat üzenethordozó elve 26 2. A szelektív hallás elve 27 2. A kapcsolatok begyakorolt útjának elve 27 2. A gazdaságosság elve 28 2. A félhivatalos intézményesítés elve 29 2.

Az elvárhatóság elve 29 2. A viszonyok rendezettségének elve 30 2. A kapcsolat tartalmi és minőségi elve 31 2. Ellenőrző szerkezetek elve 31 2. Természetszerű zavarok elve 32 2. Eszköz és cél elve 33 2. A kapcsolatok nyíltságának elve 34 2.

Kapcsolat a Titokzatossal elve 34 3. Pártípusok 36 3. Elégedett vagy elégedetlen párok 37 3. Boldog vagy boldogtalan párok 38 3. Sikeres vagy sikertelen párok 38 3. Nyitott vagy zárt párok 39 3. Konfliktushoz szokott párok 39 3. Devitalizált párok 40 3. Passzív-megegyezéses párok 40 3. Vitális párok 40 3. Totális párok 41 3. Vegyes érzelmű párok 41 3. Jogilag rendezett vagy rendezetlen család 42 3. Nyitott vagy zárt család 42 3.

Nagy vagy kis család 45 3. Teljes, vagy csonka, vagy újraszerveződött család 50 3. Gyermek-vagy párközpontú család 55 3. Rokon- vagy barátközpontú család 55 3. Munka-vagy pihenésközpontú család 56 4. A család termelő feladatai 57 4. A legfontosabb termék 58 4. Biztonságot termelő család 58 4. Család és üzemi termelés 59 4.

Termelőmunka 60 4. Munkaszeretetre nevelés 60 4. Családi gazdálkodás 61 4. Kultúrát ad a család 62 4. Család és az általános kultúra 63 4. A hagyományok továbbadása 65 4. Vallási hagyományok ápolása 65 4. A családrendszer társadalmi szerepe 68 4. A boldogság létállapota 69 4. A családi kör melege 71 4. Gyermekeink szocializálódásának lépcsőfokai 74 II. Párválasztási érettség 81 1. Szexuális, testi érettség 81 1. Pszicho szexuális érettség 83 1.

Pszichoszociális érettség 84 1. A párválasztás motívumai 86 1. Mélylélektani, pszichoanalitikus szempont 86 1. Freudi nézetek 86 1. Adler nézetei 87 1. Jung nézetei 87 1.

Úgy tartja a mondás, hogy ahány ház, annyi szokás. Mondhatjuk ezt úgy is, hogy ahány ház, annyiféle család. Kiscsalád, nagycsalád, előkelő, nemesi család, vér szerinti vagy általunk választott tagokból álló família. Házanként eltérő dinamika, összetétel, viszonyrendszerek. A béke szigete vagy vehemens szócsaták színtere, ahová jó hazamenni és ahonnan jó útnak indulni is. E heti válogatásunkban 5 olyan könyvet ajánlunk, melyek középpontjában egy-egy családi történet áll.

Legyen szó a híres Romanovokról, Nádas Péter nagynénjének rendszertelen önéletrajzáról, valós történelmi események résztvevőiről vagy éppen elszenvedőiről, olyanokról, akiknek két anyja van, vagy egy magányos kisfiúról, akinek hirtelen lesz egy gengszter nagyija. Egy biztos: a család az család.

Helen Rappaport brit történész egyik nagy témája az orosz Romanov-család. Már több könyve olvasható az orosz cári család életéről, tagjairól. A Helikon Kiadó gondozásában tavaly látott napvilágot a különösen izgalmas, A Romanovok utolsó napjai című könyve, mely II. Miklós és családja utolsó tizenhárom napjának, utolsó óráinak hátborzongató története — az aljas és kegyetlen gyilkosságé, amely végett vetett a éves Romanov-uralomnak. Jakov Jurovszkijnak hívták, s az ő feladata volt, hogy végleg megoldja a cári család kérdését, amely egyre több gondot okozott a bolsevik vezetésnek.

Tizenhárom nappal később Jurovszkij parancsára, de minden bizonnyal Moszkvából — Lenintől és Szverdlovtól — érkező utasításra egy alagsori szobában kivégezték a volt cárt, II. Miklóst, a feleségét, Alekszandra Fjodorovnát, négy lányukat, a trónörökös Alekszejt és a még velük lévő szolgáikat. A történetet már sokan megírták, Rappaport könyve mégis különleges.

Soha senki nem tárta fel még ilyen meggyőzően az uráli bolsevikok és a moszkvai vezetés kapcsolatát — miután a hivatalos orosz történetírás ma is azt tartja, hogy a gyilkosságra sem Lenin, sem bárki az új szovjet-kommunista kormány vezetői közül nem adott utasítást, és főleg nem a cárné, a lányok, a kiskorú Alekszej és a szolgák megölésére. Soha senki nem írta meg ilyen percnyi pontossággal a kivégzés hátborzongató részleteit — felkutatva minden létező beszámolót az utolsó órákról.

És soha senki nem ábrázolta még ennyire árnyaltan az utolsó orosz cár, a felesége, a lányai és a beteg fia személyiségét — minden hibájukkal, ugyanakkor azzal a méltósággal együtt, ahogyan sorsukat viselték. Rappaport könyve a precíz, de egyben érzelmekkel telített történetírás remekműve. A kivégzés vagy gyilkosság jelenkori megítéléséről, és arról, ki állhatott a háttérben, M. Nagy Miklós írt itta Nyugati tér blognak. Fenyves Katalin szerk. Az indulás pillanatától özönlöttek a bejegyzések az oldalra.

Ez a platform lehetőséget ad arra, hogy zsidók és nem zsidók egy helyen mesélhessék el, hogyan nyomta rá bélyegét családjuk történetére a E családi történetek összességéből az ország legújabb kori történetének egy olyan képe bontakozik ki, amely nem elsősorban az elmondottak eseménytörténeti szempontjából érdekes, hanem azért, mert minden másnál többet elárul arról, milyen élmények kései hatása formálja mindannyiunk mai viselkedését, tudatát, érzéseit.

A Park Könyvkiadó ben adott ki azonos címmel egy könyvet, amelybe a A könyv, a tudás őrzésének e hagyományos médiuma arra szolgál, hogy rögzítse ezt a kivételes pillanatot — amikor magyarok, zsidó és nem zsidó magyarok odafordultak egymás történeteihez és traumáihoz. Mártonffy Zsuzsa: Akiknek két anyja van. Küzdelmes sorsok — Történetek az örökbefogadásról Bookline Könyvek. Idén minden rutinunk felborult, minden bizonyosságunk megkérdőjeleződött; az év eleje óta tartó bizonytalanságban az élet számos területén kényszerülünk újratervezésre, újrakezdésre, önvizsgálatra.

A szerencséseknek megadatik, hogy legalább a legszűkebb mikroközösségükben, a családjukban biztonságra találjanak. De mi van azokkal, akiknek nem ez jutott a sorstól, akik egész életükben küszködnek a hiánnyal, az ellentmondásos érzésekkel? Mi van azokkal, akik a létezéshez nélkülözhetetlen szeretetet nem átlagos családmodellekben kapják meg?

Róluk, de nem csak nekik szól Mártonffy Zsuzsa hiánypótló riportkötete, az Akiknek két anyja van. A személyes vallomásokon keresztül megismerhetjük és átérezhetjük ennek a rendkívül összetett élethelyzetnek sokféle aspektusát — az érzelmi vonatkozásúakat éppúgy, mint akár a jogi háttérrel vagy épp a hétköznapok gyakorlati működésével kapcsolatosakat.

Megindító, felkavaró olvasmány ez mindenkinek, akkor is, ha nem érintett közvetlenül az örökbefogadásban, hiszen megmutatja, milyen sokféle kötelék fűzheti össze az embereket, mennyi fájdalmat és mennyi boldogságot tudunk okozni egymásnak vagy épp milyen sorsfordító lehet az odafigyelés, a gondoskodás — a szeretet. Hiszen ez az alapköve minden olyan családnak, amely biztonságot nyújt, amelyből útra lehet kelni és amelyhez jó visszatérni.

Aranyossi Magda: Én régi, elsüllyedt világom Jelenkor Kiadó. Még akkor is, ha Mezei Mór gyermekei alkatuk szerint inkább apjukat és halott anyjukat követték, csak semmi hangoskodás, föltűnés, csak semmi finomkodás, szerények voltak, műveltek, és a legkevésbé sem ceremoniálisak.

De ismerték a viselkedés szabályait. Bizony szerették az almás pitét, habár tudták, hogy az ünnepi étkek után tényleg nem illik desszertként. A Világló részletek ből is jól ismert Aranyossi Magda író, újságíró, történész, a magyar nőmozgalom egyik úttörője a nagypolgári Mezei—Nádas családba született ban. Önéletrajzát, melyet korábban Rendszertelen önéletrajz címmel publikált, most családi fényképek és levelek, valamint Nádas Péter széljegyzetei kísérik, de találunk a kötetben egy családfát is ez Nádas Péter memoárja, a Világló részletek olvasásakor is nagyon hasznos.

Az exkluzív fotókból képeslap-válogatás is készült, illetve itt is megnézhettek párat. Rendes ifjúsági könyvtárunk volt. Erről gondoskodtak a nagybácsik és a nagynénik. Emlékszem, valamelyik karácsonyra szép aranykötésű könyvet kaptam, címe: A párizsi gyújtogatók. A Kommünt ismertette, nem részletezem, milyen szemszögből. Így fejlődtem, vagy jobban mondva hányódtam ellentétes nézetek között. És tudjuk, azt, hogy ki hogyan és mennyit olvas, nagyban meghatározza a családja, a környezete.

Aranyossi Magda önéletírása érzékletes képet nyújt konzervatív liberális szellemiségű családjáról, a szinte elfeledett nyugati kommunista emigráció életéről és dilemmáiról, és egy mára diszkreditálódott elköteleződés anatómiájának bemutatásával hozzájárul a Ben 11 éves kiskamasz, akinek minden péntek estét az unalmas nagymamájával kell töltenie. Azzal a nagymamával, aki kizárólag káposztát eszik, hangosan pukizik, és akivel maximum szókirakózni lehet.

Ám Ben szülei sem épp a tökéletes családmodell alappillérei: kifejezetten sarkított karakterek, akik gyereküket elhanyagolva inkább saját meg nem valósított tánckarrierjükről álmodoznak. A táncversenyek világába kényszerítik fiukat, aki nem elég, hogy kétballábas, ráadásul vízvezeték-szerelőként szeretné élni az életét. Nem éppen egy ideális család.

A történet kulcsfigurája mégis a különc nagyi, aki próbálja összeilleszteni a szétkuszálódott családi szálakat: egyrészt igyekszik unokája lelkére beszélni, hogy szülei szeretik őt, csak sajnos nem tudják jól kifejezni, mindeközben saját rejtélyes és izgalmas múltjáról lebbenti fel a fátylat.

Rejtett kincsek, rablás, motoros üldözés, egy be nem fejezett táncverseny, a királynő és egy betegség során érnek össze a családi szálak, és oldódnak fel az addig ki nem mondott konfliktusok. A család ismét család lesz, még ha már sosem lesz olyan, mint amilyen lehetne.

Walliams nagymestere a dráma és humor vegyítésének, egyszerre képes megnevettetni és elszomorítani olvasóit. Skip to content.