Konyv: A keddi nok es a sok zoldseg


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 296380422
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 10,35

MAGYARÁZAT:

A patikabirodalom pénzével Estelle is támogatja a vállalkozást: karitatív tevékenységébe belefér, hogy hátrányos helyzetű, városi gyerekeket küldjön oda kisebb csoportokban egy-egy hetes üdülésre. A keddi barátnők először segítenek Kikiéknek a költözés megszervezésében, majd megígérik, hogy kora nyáron odautaznak, hogy közreműködjenek a kert és a veteményes bepalántázásában. Viszi persze mindenki a saját életét, bár Caroline nem csak azt: az ő nyomában egy nem akármilyen férfi érkezik.

Ám jöhet veszekedés, hazugság, árulás és csőd: a keddi nők közé semmi sem verhet éket. Legfeljebb egy titokzatos idegen. A felkérést még szokatlanabbá teszi, hogy a megbízó azt is meghatározza, kik legyenek a modellek. Cranach mester az egyik legényét, a prágai Jan Semant bízza meg azzal, hogy elnyerje az asszonyok beleegyezését, és lefesse őket.

Ám Jan alig fejezi be az első grácia portréját, a modellt holtan találják a folyóparton. Amikor aztán a második modell is eltűnik, felbolydul a város, és kezdetét veszi a hajsza a gyilkos után, amelynek során nemcsak Jan élete, de újdonsült szerelme is veszélybe kerül. Brigitte Riebe A boszorkány és a herceg izgalmas történelmi regénye felvonultatja a reformáció korabeli Wittenberg híres figuráit: Martin Luthert és a feleségét, Katharina von Borát; a későbbi választófejedelmet, I.

János Frigyest és a feleségét, Klevei Szibillát; Melanchthont és Lucas Cranachot, miközben érdekes tablót fest a városról és annak mindennapjairól is. A múlt század derekán sokat vadászott a vadnyugati őserdőkben, s különösen sokat időzött a Mississippi vidékén: volt hajóslegény s bárkával a folyamot járó vízi kereskedő ott, ahol A rabszolgalány izgalmas, romantikus történetének szereplőit sodorják magukkal a szerelem, az élet viharai.

Vajon sikerül-e a szökés a vén Mississippin? Megmenekül-e, megtarthatja-e szerelmét Sally, a lelketlen négerhajcsár által megkorbácsolt, fehér bőrű, bájos fiatal rabszolgalány, aki képtelen elviselni megaláztatását, és éjnek idején, életét kockára téve, megkísérli a menekülést?

Helyzete reménytelen volna, ha egy arra haladó bárkán az egyik hajóslegény, Jack mellé nem szegődnék. Most már ketten veszik fel a harcot az üldözőkkel - az életért, a boldogságért Hogyan történik életében a határozott fordulat, és indul - eleinte önmagán is csodálkozva - ellenkező irányba, háttal annak, ami felé eddig haladt? Miféle "lámpa" világítja előtte meg a homályos és sokszor nehéz, kilátástalan utakat? Amikor új, értékes barátja megjegyzi, hogy " Sok hozzá hasonló sorsú kis csavargó kiált az után a Barát után, Aki törődik az utcakölykökkel is.

Specialitása a Közel-Kelet országai, riportjai tudósítások a pokolból. De Afganisztánban elhagyja a szerencséje. Hírneve romokban, ő maga pedig kétségbeesetten küzd a visszatérésért. Három évvel később új esély kínálkozik Tel-Avivban, amikor az izraeli titkosszolgálat adatokat játszik át neki. Hagen megragadja a lehetőséget, ám ezzel akaratlanul is halálos láncreakciót indít el… A Breaking News magával ragadó thriller, hátterében egy epikus mondával.

A húszas évek végén két család vándorol Palesztinába, egy legendákkal, harcokkal és reményekkel teli új világba, ahol a zsidók, az arabok és a brit gyarmatosító urak elkeseredetten küzdenek egymással az egyeduralomért. A famíliák története generációkon átívelve tükrözi és jellemzi Izrael szédületes fejlődését, egészen napjainkig. Amikor Hagen váratlanul szövetségesre talál Yael Kahn, a fiatal orvosnő személyében, ráébred, hogy sorsa szorosan összefonódott az ország történelmével.

De Yaellel az oldalán kezdődnek csak el igazán a bonyodalmak Családja ben a kommunizmus elől nyugatra menekült, késői gyermekéveit és ifjúságát Svédországban töltötte. A párizsi Sorbonne jogi fakultásán szerzett doktorátust, ezt követen szabadúszó újságíróként és üzletemberként dolgozott Münchenben. A fordulat óta befektetésekkel foglalkozik, egyebek mellett egy hotelt épített Budapesten.

Guttmann mára Németország üzleti és politikai életének sikeres szereplőjévé vált. Részlet a műből: Láztól csillogó szemét kövér izzadságcseppek homályosították el. Nem volt több fizikai ereje. De azért az akarata nem lankadt, és csak egyetlen gondolat dobolt a fejében: akarom azt a hegedűt, csak azt és semmi mást. Tudta, hogy mindent oda kell adnia. Az életét kínálta a hegedűért, sőt még a lelkét is felajánlotta. Végül attól való félelmében, hogy hamarosan bekövetkezik a vég, legyőzte a testét marcangoló fájdalmat, és néhány centiméterrel előbbre vonszolta magát.

Mikor sikerült megérintenie a hegedűt, fojtott remegés futott át rajta, és kitörölt belőle minden félelmet. Barátnői meggyőződéssel járják vele együtt a küzdelmes utat: lányok számára iskolákat nyitnak, isteni útmutatásra szentignáci lelkiségű, apostoli női szerzetesközösséget hoznak létre. Életük, tevékenységük azonban a sikerek ellenére ezernyi akadályba ütközik. Intrikák sötéten gomolygó köde és a pártfogók jó szándékú támogatása teszi mindvégig izgalmassá életútjukat.

Az ifjúság számára, levélregény formában, sok-sok színes képpel gazdagítva mutatja be Mary Wardot és első társait egy A regény egy gyermekotthon legalantasabb, mindenki által megvetett lakójáról szól, a beilleszkedni próbáló lelencről. Gyermekéveit a szép Elzászban élte, ahova mindig visszavágyott. Később Vesztfáliában, apai őseinek lakóhelyén talált új otthonra. Itt lett tanítónő, itt ünnepelte menyegzőjét, és miután férje mint hegyivadász eltűnt a második világháborúban, ezen a vidéken maradt, Sauerlandban.

Az írónő ebben a művében arról a védelemről ír, melyről Isten gondoskodik láthatatlan szolgáin keresztül gyermekei érdekében. Hitetlen s az okkultizmus minden praktikájától fertőzött világunkban egyértelmű és üdítő bizonyságtételt jelentenek ezek az elbeszélések. Egy hajótörés következtében egyedül kell boldogulniuk a tizenkilencedik század közepi Új-Zéland veszélyekkel teli világában, ráadásul egyik szomszédjuk gátlástalanul igyekszik kihasználni szerencsétlen helyzetüket.

A lányoknak végül nemcsak az otthonukat, de egymást is el kell hagyniuk, és úgy tűnik, a viszontagságok még nem értek véget: Lindának a déli-szigeteki sivár aranymezőkön kell helyt állnia, Carol pedig belekeveredik az Északi-szigeten a maorik és az európai bevándorlók között folyó kegyetlen háborúba. A természet szívében írta ,Az ordas"-t, egyedül ihletére, bensője hangjára hallgatva, ami szinte ösztönösen diktálta a szavakat. Az egészséges élet himnusza zeng minden sorából, de egyben a német nemzeti érzés színezi.

Erkölcsi tanulsága elragadó erejű; hű és evangélista, az élet imádója. De mindenekfelett nagyobb jelentőségű számára hazája. Az ordas a harmincéves háború alatt Németországban játszódik - az ordasokká lett embereket rajzolja, a történelem kivételes erejű megelevenítésével, a vad ösztönök kegyetlen megszólaltatásával, de friss, eleven nyelven.

A regényt a kritikusok az újabb német irodalom legszebb eposzává avatták; az olvasók százezrei pedig mint az újabb német irodalom immár legfrissebb klasszikusát ünnepli Hermann Löns-ben. Felépülése után a sajtóhadiszálláson teljesített szolgálatot, több lapot szerkesztett, a háború után író lett Berlinben. Ma a legnépszerűbb német írók egyike, akinek érdekfeszítő könyveit százezrek olvassák. Közel két tucat regénye közül csak a következőket említjük: Az elcserélt arc, A művész felesége, A kétlelkű ember, A vörös lovas.

Több regényét megfilmesítették és témái a mozivásznon is sikert arattak. Biró Lajos egyik regényét lefordította németre. Legújabb műve - amelyet most fejezett be - magyar tárgyú és "Tokaier" címen jelenik meg a német könyvpiacon. Franz Xaver Kappus a regényírás igazi művésze. Stílusa kristálytiszta és témái lebilincselően érdekesek. Ez magyarázza, hogy regényei majdnem minden kulturnyelven megjelentek.

Két különböző anyakönyvi adat és két apa kíséretében futja be egyáltalán nem hétköznapi pályáját. Komikus, nevettető, olykor azonban keserű következtetésektől sem mentes kalandjai során az olvasó szeme láttára formálódik meg egy modern picaro alakja.

De a kalandregény klasszikus hőseivel ellentétben Randót a kényszerhelyzetek állítják komikus választások elé. Ez a derűs szeretettel megrajzolt, kicsit bumfordi, tenyeres-talpas kisember egy sajátságos életfilozófia nyomában botladozik végig a történelmen. Ősei bevált tapasztalatai arra tanítják, hogy a világháborúkkal szoros ismeretséget kötött században egyetlen útja kínálkozik a túlélésnek, és ez "a lakatosok királysága". Ez a varázslatos birodalom rendszerint a hátországi fegyvergyárakba szólítja a hadköteles szakmunkásokat, ily módon kímélve meg őket a frontvonal viszontagságaitól.

Rando azonban itt sem rejtőzhet el önnön sorsa és balszerencséje elől. A körülmények komikus összejátszása folytán - repülőgép-szerelői minőségben - egy Messerschmitt fedélzetén találja magát, s hajmeresztő manőverek után, égő motorral éppenséggel egy szovjet repülőtámaszpont kellős közepén "sikerül" landolnia.

A botcsinálta pilóta előtt immár komolyabb akadályok tornyosulnak. Hogyan tovább? Elegáns, nagyvonalú és igen veszélyes. Kellemes élete azonban összeomlani látszik, mikor kiderül, hogy szeretője gyereket vár tőle. Mindent be kell vallania a feleségének. Annak a nőnek, aki valójában minden egyes könyvét írta, merthogy ő maga soha egy sort sem vetett papírra. Vagy egyszerűbb megszabadulni a szeretőtől? Miközben Henry egyre jobban belegabalyodik a saját maga szőtte hazugsághálóba, nagy gonddal rejtegetett múltja is kezdi utolérni.

Tettei következményeit eddig mindig meg tudta úszni, de most az egyszer túl messzire megy. Az irodalmi igénnyel megírt bűnügyi regény azt a kérdést feszegeti, hogy hol ér véget az igazság, és hol kezdődik a hazugságok szürke zónája. És feltárja, mit tesz velünk a bűntudat, ha magunkra maradunk vele. Sascha Arango ben született Berlinben; a legnevesebb német forgatókönyvírók egyike. Ez az első regénye. Egy fiatal galériatulajdonos egy nap szerelmes levelet kap egy titokzatos hölgytől, aki Principessa néven írja alá a leveleit.

Ki lehet ő? Habkönnyű szerelmi történet a szerző kedvenc színhelyén, Párizsban. A távirat nyomán indul meg benne az emlékek áradása, kezdődik a nyomozás a múlt, az emberi sorsok, az eltűnt idő után, vagyis a felszabadulást követő évek ifjúságának története, történelme után, s illeszkednek össze az elmúlt tizenhárom esztendő mozaikjai regénnyé.

Hermann Kant az elsődleges élményből fakadó érzelmi telítettséggel és írói tehetségének erejével hiteles, eleven atmoszférát teremt, kíméletlen iróniával, egyszersmind megbocsátó humorral mutatja be - merész időváltásokkal - bonyolult korunk hőseit, nem szépítve a valóságot, kerülve minden sematizmust.

Halloweenkor meg mintha nem is lenne beszámítható. Emelynek nem hagy nyugtot a kérdés, hogy a fiú vajon miért lett hirtelen ilyen távolságtartó, és az egyre csak halogatott találkozó Lucával szintén rossz előérzetet kelt benne. Fellebben a türkizzöld szemű fiút körüllengő titok fátyla is, ám a valóság még rémisztőbb lehet, mint ahogyan azt Emely gondolná.

Milyen mélyek valójában a múlt szakadékai? Emelynek pedig be kell látnia, hogy talán tévedett a fiú és a saját érzéseivel kapcsolatban. Az első nagy szerelem örökre összeköti őket, nem tudnak egymástól szabadulni: a szív és az ész harca örökös.

Termék tartalma: "A luxusfogyókúra után vagy fél évvel Kiki megelégeli a nagyvárosi létet, és belevág egy nagy kalandba: megvásárol egy ""egzotikus"", távoli faluban, a mecklenburgi tóvidéken egy ben épült, régóta használaton kívüli iskolát, hogy miután felújította, panziót nyisson benne.

A patikabirodalom pénzével Estelle is támogatja a vállalkozást: karitatív tevékenységébe belefér, hogy hátrányos helyzetű, városi gyerekeket küldjön oda kisebb csoportokban egy-egy hetes üdülésre. A keddi barátnők először segítenek Kikiéknek a költözés megszervezésében, majd megígérik, hogy kora nyáron odautaznak, hogy közreműködjenek a kert és a veteményes bepalántázásában.

Viszi persze mindenki a saját életét, bár Caroline nem csak azt: az ő nyomában egy nem akármilyen férfi érkezik. Ám jöhet veszekedés, hazugság, árulás és csőd: a keddi nők közé semmi sem verhet éket. Legfeljebb egy titokzatos idegen. Monika Peetz író, dramaturg, forgatókönyvíró. Keddi nők című regénye ben jelent meg Németországban, és még abban az évben több mint egymillió példány kelt el belőle.

Azóta számos nyelvre lefordították, és meg is filmesítették. Katt rá a felnagyításhoz. Kedvezmény: Ft. Kosárba rakom. Ingyenes szállítás Tartalom és részletes adatok Vélemények. Tartalom és részletes adatok. Erről a termékről még nem érkezett vélemény. Írja meg véleményét! Írja meg véleményét. Az Ön neve:. Értékelés: Rossz Kitűnő. Ehhez hasonló termékek. Mások ezzel együtt mit vettek még? Minden kategória. Utolsó 4 Darab raktáron.

Előjegyezhető munkanap. Polcra teszem.