Konyv: 56 vers


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 214745911
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 11,22

MAGYARÁZAT:

Arany János kései lírája és balladái az ún. Amint ezt az Gyulai Pál. Ugyanennyi az és közötti beírás: a kulccsal zárható, kapcsos zár valóban legbelső magánügyeket zárt el a nyilvánosságtól, így keserűségét az akadémiai főtitkári lakásbonyodalmai miatt, Arany Juliska betegségét, halálát, majd az unoka, Szél Piroska sorsa iránti aggódását. Utána: évekig semmi.

Azután a cím: Új folyam. Alatta ceruzával a lírai újrakezdés dátuma: S mellette, ugyancsak ceruzával, a ciklus címe: Őszikék. A kézirat innen számolva még 56 verset tartalmaz. Közülük egyetlenegy, az Aj-baj! Egy esetben, A magyar nyelv c.

A ciklushoz tehát 55, pontosabban 54 új és egy régebbi verset sorolhatunk. Arany eredetileg nem akarta kiadni a ciklust, később mégis foglalkozni kezdett a gondolattal: ezt a kapcsos könyvben a címek elé írt ceruzás számok mutatják. De ugyanúgy leolvasható a lapokról elbizonytalanodása is: hiányzik a Az Összes Munkákba így csak az a 15 vers került be az Őszikék ből, amelyeket barátai kikönyörögtek a költőtől.

Ezeket kék csillag jelöli a kapcsos könyvben. A többit Arany László adta közre, már apja halála után. Az irodalomtörténet azóta persze elvégezte a kiegészítő kutatásokat: Keresztury Dezső a hiányzó, Ikon Kiadó, A "kapcsos könyv" regénye Arany János kései lírája és balladái az ún.

Pontosság ellenőrzött. A Szép versek évente megjelenő kortárs magyar költészeti antológia a Magvető Kiadó kiadásában. A címadási gyakorlat ben változott meg: ez időtől fogva a címben az antológia megjelenésének éve szerepel Szép versek ezért nem jelent meg, az as művek a Szép versek című kötetben olvashatóak. A sorozat egyik legismertebb tulajdonsága, hogy óta — — kivételével, majd ?

A sorozat közvetlen előzményei közül a fontosabbak a 15 fiatal költő verse című, Simon István szerkesztette kiadvány ből, majd a Tűz-tánc című kötetet ból. Az antológiakérdéssel a Szépírók Társaságának Két évvel később jelent meg a hasonló koncepciójú és felépítésű A magunk kenyerén című kötet, amely pedig már végképp nem nevezhető előzménynek, azonban mindkét utóbbi kiadvány szép, nagy alakú fotókat tartalmazott a költőkről csakúgy, mint évtizedekig a Szép versek.

A kötetekben találni nagy számmal olyanokat, akik később a Magvető antológiájának rendszeres szerzői lettek. Továbbá említhető még a Mai magyar költők antológiája ból, tehát ugyanazon évből, amikor az első könyvesbolti forgalomba hozott és országosan terjesztett darab, a Szép versek is megjelent.

A tartalom nem változott, hiszen zömmel az előző év lírájából válogatott, lévén a június eleji Könyvhétre jelent meg. Mindenesetre Szép versek mint olyan nem létezik, és az ezredfordulótól megjelenő antológiák már eszerint a szisztéma szerint kerülnek az olvasóközönség elé. A Szép versek -at egy bizonyos Versbarátok Köre nyújtotta át tagjainak, mint ajándékkönyvet példányszám: Nem könyvesbolti terjesztésre szánták eredetileg, hanem mintegy exkluzív, bibliofil kiadványnak.

A kötet Bevezetővel indul, A vers barátainak címezve, s maga a Versbarátok Köre jegyzi. Az előszó legitimációs gyakorlata az os darabig van jelen, s majd csak a nyolcvanas évek második felében, az esben tér vissza, és tart az esig. Az első kötet bevezetője sok érdekességet nyújt. Az előszó évtizedekre megfogalmazta és kijelölte a Szép versek szándékát, irányát és jellegét. Nyilván ezért nem látni versét tizenöt év óta a Szép versekben, pedig megérdemelné, hogy belekerüljön.

A legnagyobb tekintélynek örvendő, s egyben leginkább felülreprezentált költő a kötetben Illyés Gyulaaki 37 oldalon 21 verssel szerepel. Ezt meg sem közelíti senki, sem Juhász Ferenc 9 oldal 3 verssem Kassák Lajos 13 oldal 11 verssem Simon István 12 oldal 9 vers sem Vas István 8 oldal 6 versVáci Mihály 17 oldal 7 vers vagy Weöres Sándor 7 oldal 8 vers. Mindenesetre olyan vitathatatlanul jelentős költemények találhatóak a kötetben, mint Kormos Istvántól a Vonszolnak piros delfinek vagy Pilinszky Jánostól az Utószó és a Nagyvárosi ikonok.

Az antológia végén, a — A Szép versek még az indulás szakaszához tartozó az ashoz való hasonlóságok miatt. A könyv legnagyobbrészt Kardos György és Z. Az egyes költők versei előtt rövid, prózai szövegek találhatók. A célkitűzés a költői műhelybe való valamelyes belelátás, az ars poetica, a költői világlátás foglalatának láttatása volt minden bizonnyal. A kötetben 81 szerző verse található. Nem debütáns, de halála miatt utoljára olvasható Kis Ferencvalamint először és utoljára szerepel az antológiában Bodosi György és Bóka László utóbbi szintén halála miattBotár BélaMaróti LajosPolgár István és Szüdi György utóbbi úgyszintén halála miatt.

Az ös évet szemléző kötettől Mátyás Ferenc — Z. Szalai Sándor már az első kettőnél is felelős szerkesztőként működött, s Mátyás Ferenc költő, a Magvető szerkesztőjeként mint sorozatszerkesztő csak az ostól szerepel névleg is a kötet impresszumában. Az időszakban nagy kanonikus mozgások nem érzékelhetőek.

Mátyás Ferenc és Z. Juhász Ferencakinél hasonló a helyzet ő az esben nincs bennes aki jó ideig az utolsó előszót jegyzi a Szép versek -ban, szintén állandó szereplő. Alkalmanként szerepel Mátyás Ferencnél és Z. A kötetek végén található életrajzi jegyzetek az es kötetig találhatók meg a könyvekben, majd teljesen eltűnnek. Sémájuk általában a születési idő és hely után vagy a legutóbbi vagy az összes megjelent verseskötet felsorolása.

A minden kötetben helyet kapókról elmondható, hogy jobbára ma is ismert és elismert nevekről van szó, eltekintve kevés kivételtől. A legnagyobb szórás az alkalmanként szereplők között található. Utóbbiak nagy része ma már alig ismert.

Mindenesetre vannak itt ekkor, jobbára halál okán kieső nagy öregek pl. Az egyetlen, két szerkesztővel az as évektől az ben kiadott kötetig fémjelzett korszakról elmondható, hogy minden ízlésbeli kilengés és politikai kötelezettség, esetleg nárcizmus önközlés ellenére, ha jókora szórással is, de a ma is ismert és elismert szerzők jobbára megtalálhatók voltak a kötetekben, s ez az időszak alapozta meg és futtatta fel az antológia egykorú és későbbi sikerét is.

Megfigyelhető ez a példányszámok meredek felfelé ívelésén és indokolható a képek beiktatásával, valamint a szerzői sokféleséggel. Bata Imre a Szép versek történetének legtovább pozícióban lévő sorozatszerkesztője az ös darabtól kezdve az esig volt a kortárs líra szemlézője és alakítója, tíz kötet válogatója. De Mátyás Ferenc után nem ő következett rögtön. A Szép versek -ben az található, hogy Megjelent a Magvető Könyvkiadó fennállásának Halála miatt posztumusz szerepel Simon Istvánaki eddig minden kötetben helyet kapott.

Itt említhető még Petri Györgyakinek ez már a második, igaz, szilenciuma és ellenzékisége miatt ebben a korszakban majd csak ban tűnik fel újra, de szereplése onnantól töretlen, haláláig. Az esbe került be először Czigány György ; gesztusértékűen, hiszen halála előtt egyszer sem szerepelt, most pedig posztumusz került beválogatásra Gábor ZoltánKomlós Aladárés Novotny Vilmos egyszerre három olyan alkotó, aki halála előtt nem ; valamint első megjelenése Kántor Péternek ; Parti Nagy Lajosnak és Rakovszky Zsuzsának.

Az esben debütált az olvasók számára Asperján György még az egy évvel későbbiben is szerepel, és többet nem ; Csordás Gábor ; posztumusz, de először és utoljára Pinczési Judit ; valamint Sumonyi Zoltán és Zalán Tibor. Utóbbi csak az előző éviből hiányzott, egyébként az indulás óta törzsszerzője volt az antológiának.

Tíz év utáni visszatérő Buda Ferencés húsz év utáni pedig az ez előtt a legelső Szép versek ben szerepelt Vidor Miklós. Meghalt Illyés Gyulaaki hasonlóan Nagy Lászlóhoz, még a következő évi antológiában is posztumusz képviselteti magát. Batánál jócskán bővült a kör Mátyásékhoz képest, s a generációváltást jelzi már bizonyos szerzők állandó jelenléte Ágh, Kiss Benedek, Oravecz, stb. A korszak képei kivétel nélkül portrék, melyek sok esetben évekig ugyanazok több köteten át.

A készítők Balla DemeterCsigó László és Vahl Ottómint az antológia hivatalos fotósai, s csak től fordult elő, hogy más neve került az adott portré alá, a korszak végéig egyre sűrűbben. A kötet a már megszokott borítóval, és a megszokott képekkel jelent meg, kilencvenkét költővel, 77 ezer példányban. Az a különbség a korábbiakhoz képest, hogy minden eddiginél a legtöbb debütálóval rendelkezik: Aczél GézaCsiki LászlóKőrössi P.

Tizenegy első közléses költője, akik közül hárman Csiki László, Kőrössi P. József és és Varga Imre határon kívüliek, még egy antológiának sem volt. Összesen öt recenzió született a könyvről, s ezek közül a volt szerkesztő Bata Imréé az Élet és Irodalom hasábjain az, amely igazán figyelmet érdemlő Hány költőnk van?

A kötetekben megfigyelhetőek a bekövetkező, a politika és az élet minden területén érzékelhető gyökeres változások. A kötet egyetlen halottja Garai Gáboraki tól ig minden antológiában helyet kapott. Vastagsága a megszokott, kötése ugyanakkor puha lesz, valamiféle sajátos, különböző színekben játszó vaktérképpel a borítón, s ez a küllem marad az es kötetig, hátoldalon a szerzőlistával.

A képek —ben még nagyalakúak, majd az esben már csak igazolványkép-méretűek, egyszerre négy darabbal egy oldalon. Ez tizenöt debütálót jelent, többet, mint Ilia Mihály köteténél. A mű formátuma és korpusza még jelentősen a korhoz köti, a nagyobb változás majd ezen antológia és az es között érzékelhető. Általánosan elmondható az is, hogy azon kiszorultak, akik ekkor vagy visszakerültek, vagy bekerültek, jobbára rendszeres szerzőkké is váltak a későbbiek során.

Deák Lászlótól az ben megjelent es kötetnél a szerkesztői feladatokat Keszthelyi Rezső és Székely Sz. Magdolna látta el. A kiadás ebben az évben jelentős változáson ment át, valamint változott a kötetben megjelenő szerzőfotók helyzete is. Innentől nem a könyv elején találhatóak, hanem szerzőként azon az oldalon, ahol közléseik kezdődnek. A Körmendy Zsuzsanna szerkesztette es kiadás kinézetben megőrizte az előző évit, és a szerzőillusztrációk elhelyezését is.

A következő évi kiadáshoz Körmendyhez csatlakozott a korábban Keszthelyi mellett közreműködő Székely Sz. Magdolna és nem változott a kiadás struktúrája. Rajtuk kívül a határon túli magyar irodalmat a felvidéki Csehy Zoltán és Németh Zoltán képviseli. Az antológia tehát továbbra sem igazán nyitott a vajdasági, a nyugati és a kárpátaljai magyar irodalom irányába annak ellenére, hogy a és között megtalálhatóak a kötetekben Balla D.

Károly, Gömöri György es debütálással [43] és Tolnai Ottó es debütálással [32] nevei és művei. A két szerkesztő — közötti időszakának öt éve alatt mindössze tizenhét olyan név található, akik töretlenül szerepelnek a kötetekben: Ayhan GökhanBajtai AndrásBorbély Szilárd as debütálással [42]Kántor Péter es debütálással [29]Kovács András Ferenc es debütálással [42]Krusovszky Dénes, Marno János es debütálással [36]Pollágh Péter as debütálássalSopotnik Zoltán as debütálássalSzabó MarcellSzálinger Balázs es debütálással [38]Szöllősi Mátyás, Takács Zsuzsa es debütálással [31]Tandori Dezső es debütálással [32]Térey János es debütálással [32]Tóth Krisztina ös debütálással [32] és Vörös István as debütálással [39].

A könyvet Borbély Szilárd emlékének ajánlották. A ösbe kilencvenhárom szerzőtől válogatott. A korábbiakhoz képest a os kötetet új koncepció mentén válogatta össze ebben az évben egy költőtől legfeljebb három vers kerülhetett bele a válogatásba, mindez egy demokratikusabb, több szerzőt felvonultató szövegteret eredményezett. A kiadás tisztelgés a decemberében elhunyt Juhász Ferenc [53] előtt.

A könyvsorozatnak magának volt egy különálló kánonja, valamint az egyes sorozatszerkesztők is — bár korlátozottan — saját elgondolásaik szerint dolgoztak. Érdekes számba venni azokat, akik egyetlen kötetből sem hiányoztak a korszakban, tehát pozíciójuk abszolút megingathatatlan volt ebben a kánonban. Presztízse mindenképpen a tárgyalt korszakban volt a legmagasabb, ennek ellenére is szembetűnő, hogy szerepe a líraalakulás terén kevéssé kezdeményező, sokkal inkább követi az aktuális tendenciákat.

Ugyanakkor nem állítható, hogy minden, az állam által elismert alkotó helyet kapott benne. Erre olyan fordított érvelések világíthatnak rá, mint hogy nem minden kötettel rendelkező került be, de minden ekkor kötettel rendelkezőnek megvolt az esélye rá. Illetve, aki politikailag nem volt kompromittált, az bekerülhetett a kötet szerzői közé, de aki az volt, az semmi szín alatt sem jelenhetett meg e fórumon műveivel.

A kánongép azonban masszív alkatrészekből áll, és üzemeltetője is ragaszkodik a hagyományokhoz — csak ritkán változtat a jól bevált névsoron. Ha pedig megteszi, akkor sem a radikális megújulás szellemében. A Szegő János által szerkesztett Szép versek tehát étlapnak kiváló, sokkalta jobb, mint az előző évek antológiái, de továbbra is sok szempontból vitatható. Úgy tűnik, a szerkesztő nincs tudatában a kiadvány életkorának és jelentőségének, pedig az ötven szép, kerek évforduló, számvetésre ösztönöz.

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából. Ez a közzétett változatellenőrizve : Hárman a korszak fotósai közül. Balla Demeter Mandur László felvétele. Vahl Ottó Eifert János felvétele. Néhányan a korszakban debütálók közül. A korszak szerkesztői.