Konyv: Genmodositott novenyek - Mire jok?


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 935270435
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 11,68

MAGYARÁZAT:

Génmódosított növények - Mire jók? Hogy ez jó vagy sem, arról intenzív és indulatos szakmai, politikai, gazdasági, és médiaviták folynak. De miről is vitatkozunk? Tudta ön, hogy Dolly, az első klónozott bárány a ik kísérletre sikerült? A szerző, aki a génsebészet aktív művelője, a mezőgazdasági GM-technológia mibenlétét, hasznosságát, illetve veszélyességét elemzi. Célja a hiteles, érdekes, szórakoztató tájékoztatás. Nem óhajtom ugyanis titkolni, hogy e kérdések többségéről valóban határozott véleményem van - ami nem a két szélső álláspont számtani közepe.

Szakterülete a molekuláris biológia. Több mint százhúsz tudományos közlemény, valamint öt népszerűsítő könyv szerzője. Hűségprogrammal elérhető ár:  Ft. Elérhetőség: Nincs készleten. Kommunikáció Erik Karl Rosengren. Az idő még rövidebb története Stephen W. Halhatatlan szerelem Müller Péter. Magyar alkotmánytörténet. Micimackó - A4 színező Jiri Models Disney. Ez mindennek a teteje!

Szabó Judit. Bosnyák Viktória Ft. Julia Quinn Ft. Matthew McConaughey Ft. Karády Anna Ft. Edith Eva Eger Ft. Kepes András Ft. Vrábel Krisztina Ft. Belle Ft. Dot Hutchison Ft. James Patterson J. Barker Ft. Lőrincz L. László Ft. Innes Shona Ft. Shen Ft. Kelényi Angelika Ft. Bosnyák Viktória Knézics Anikó Ft. Angela Gentner Günter Hohenberger Ft. Csájiné Knézics Anikó Ft. Czirbeszné Ignácz Éva Ft. Feliratkozom a hírlevélre és elfogadom a hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatót.

Vásároljon Book

Az edu. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába. További információért kérjük, olvassa el adatvédelmi elveinket! Ma a vi­lá­gon pél­dát­lan gyor­sa­ság­gal nö­vek­szik a ge­ne­ti­ka­i­lag mó­do­sí­tott nö­vé­nyek ve­tés­te­rü­le­te.

Hogy ez jó vagy sem, arról in­ten­zív és in­du­la­tos szak­mai, po­li­ti­kai, gaz­da­sá­gi, és mé­dia­vi­ták foly­nak. De miről is vi­tat­ko­zunk? A szer­ző, aki a gén­se­bé­szet aktív mű­ve­lő­je, a me­ző­gaz­da­sá­gi GM-tech­no­ló­gia mi­ben­lé­tét, hasz­nos­sá­gát, il­let­ve ve­szé­lyes­sé­gét elem­zi. Célja a hi­te­les, ér­de­kes, szó­ra­koz­ta­tó tá­jé­koz­ta­tás.

Nem óhaj­tom ugyan­is tit­kol­ni, hogy e kér­dé­sek több­sé­gé­ről va­ló­ban ha­tá­ro­zott vé­le­mé­nyem van - ami nem a két szél­ső ál­lás­pont szám­ta­ni kö­ze­pe. Ez az oldal sütiket használ. Elfogadom Adatvédelem. Nincs hozzáférés a tartalmakhoz. Elfelejtett jelszó. Összetett keresés. Megvásárolható papírkönyv: Ft Ugrás a kiadó könyvesboltjára. Megvásárolható e-könyv: Ft Ugrás a kiadó könyvesboltjára. Venetianer Pál.

Tudta ön, hogy Megnevezés Oldalak Méret Génmódosított növények - Mire jók? Mi a géntechnológia? Hogyan készülnek a GM-növények? A GM-mezőgazdaság világhelyzete kB 5. A törvényi szabályozás kB 6. Jelölni vagy nem jelölni kB 7. Veszélyek, kockázatok és az óvatossági elv kB 8. Etikai, filozófiai, vallási problémák kB 9.

Biológiai problémák kB Gazdasági, politikai, szociális problémák kB Ökológiai, környezetvédelmi problémák kB Élelmiszer-biztonsági problémák kB Az előnyök kB A géntechnológia néhány speciális alkalmazása kB A jövő kB. Mindentudó kézikönyv. A kapitalizmus kísértete. Jön Mordor, és felfal minket.

Ziemowit Szczerek. Miedzianka — Egy eltűnt város krónikája. Filip Springer. A Papalagi. Erich Scheurmann. Facebook Hírlevél. Impresszum Kapcsolat. ÁSZF Adatvédelem. Génmódosított növények - Mire jók? A GM-mezőgazdaság világhelyzete. A törvényi szabályozás. Jelölni vagy nem jelölni. Veszélyek, kockázatok és az óvatossági elv. Etikai, filozófiai, vallási problémák. Biológiai problémák. Gazdasági, politikai, szociális problémák.

Ökológiai, környezetvédelmi problémák. Élelmiszer-biztonsági problémák. Az előnyök. A géntechnológia néhány speciális alkalmazása. A jövő.