Konyv: A tradicionalis asztrologia tankonyv:e


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 702709585
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 13,76

MAGYARÁZAT:

A maják, aztékok, inkák, kínaiak, egyiptomiak fantasztikus asztrológia  tudás birtokában voltak. Az asztrológia tudománya a bolygók, zodiákus jegyek, fényszögek, horoszkóp elemzésével, teljes képet alakít ki az ember jelleméről és nyomon követhetőek életünk eseményei a sorselemzés segítségével.

Az asztrológia témájával nagyon sok könyv foglalkozik, a horoszkóp kifejtését, a sorselemzés módszerét alapszinten ezekből a könyvek ből   el lehet sajátítani. Az asztrológia szimbólumrendszerként használja fel a bolygókat, csillagokat, csillagképeket. Az égbolt egy szakaszát, a zodiákust, felosztja állatövi jegyekre, amelyek meghatározzák az adott kultúra naptárát is.

Az állatövi jegyeket társítják a bolygók helyzetével. Az  asztrológia  horoszkóp   könyvek kitérnek a keleti és a nyugati kultúrák eltéréseire. Az ókorban öt bolygót ismertek, amiket öt alapvető jellemmel egyeztettek. Mára eltérés van a nyugati és a kínai horoszkóp között. Nyugaton négy elemet ismernek el: föld, tűz, levegő, víz; Kínában pedig ötöt: föld, fém, fa, víz, tűz.

A nyugati vagy más néven babilóniai asztrológia 12 állatövi jegyet, 10 bolygót és 12 horoszkópházat használ. Az állatövi jegy megegyezik a csillagképével. A házak, jegyek, bolygók helyzete, illetve egymással bezárt szögük alapján lehet meghatározni a szülött jellemét, életeseményeit. Az összes csillagkép közül az állatövi csillagképek vonják leginkább magukra a figyelmet az asztrológia szakértőinek.

Ezekben a csillagképekben mozog a Nap, a Hold és itt haladnak a bolygók is. Valamelyik állatövi csillagképben még egy fényes égitest is látható, a Vénusz, a Mars, a Jupiter és a Szaturnusz. Ezeknek az égitesteknek az együttállásából kísérelték meg az asztrológusok időről időre, hogy az ember sorsát megmagyarázzák. Az állatövhöz nyúltak, ha a sorsról kellett horoszkóp ot összeállítani.

Az asztrológia ezeket a csillagképeket használja a sorselemzésa  horoszkóp értelmezésénél. Ez az oldal az asztrológia horoszkóp könyvek sokaságát tartalmazza. Ezokönyvek Keleverustól webáruház. Ezzel a könyvvel az olvasó játékosan mérheti le asztrológiai tudását. A több mint kérdés az asztrológia szinte minden területére kitér, s a könnyűnek tűnő válaszok talán mégsem olyan egyszerűek. Megválaszolásukkal sok fontos információra tehetünk szert, hiszen a megfejtési kulcsok is megtalálhatók a kötetben.

A szerzők Geoffrey Cornelius - Paul Deveraux  az asztrológiát, csillagászatot, és az antropológiát ötvözve tárják fel, hogy milyen spirituális és pszichológiai megfigyelések rejlenek az egyes népek égi jelenségekről alkotott magyarázatai mögött. A csillagok és a bolygók nyelve bemutatja az aztékok, a maják, a mezopotámiaiak, az ókori egyiptomiak és az észak-amerikai őslakosok, valamint a kínaiak és hinduk elképzeléseit. A színes illusztrációk az égi jelenségekhez kötődő képzeteket ábrázolják: pl.

A szerző Nádor Judit képzőművészként közelíti meg az asztrológia rendszerét, kivételes lényeglátása a 32 grafikán és a könyv szövegén is átüt. A könyv különlegessége az az interkulturális zodiákusamely megfelelteti az állatövet alkotó csillagképeket a déli féltekén ugyanabban az időpontban látottakkal.

Annak ellenére, hogy a déli féltekén nagyjából ugyanazokat a csillagokat látjuk, a csillagképek mégis többnyire különböznek a mieinktől, az indián asztrológusok más alakzatokat véltek kiolvasni belőlük. Az viszont több mint érdekes, hogy mindkét féltekén az azonos időszakban megfigyelt konstellációknak tulajdonított jelentéstartalom hasonló.

Érdemes elmélyedni ebben a különleges könyvben, melyhez hasonló még nem jelent meg a magyar piacon. A csillagok tükre könyv író Nádor Judit. A fény tudománya több mint egyszerű bevezetés a védikus asztrológiá  ba. Világos, érthető magyarázatokkal ellátott, praktikus kézikönyv, amelyből lépésről lépésre haladva, még a témában tökéletesen kezdő olvasó is könnyűszerrel elsajátíthatja az asztrológia legősibb és  legátfogóbb formájának alapismereteit, s a mindennapi életét megkönnyítő, szellemi látókörét kiszélesítő, hasznos tudásra tehet szert.

Érdemben forgathatják azok is, akik járatosak a nyugati asztrológiában, hiszen olyan eszköz birtokába jutnak, amellyel visszaigazolhatják, és időben pontosabbá tehetik a nyugati rendszeren alapuló eredményeiket. A fény tudománya könyv legnagyobb érdeme, hogy már a kezdetekben sikerélményt ad: fokozatosan adagolva, majd egységbe foglalva az ismereteket, már az első fejezetek után megérthetjük a horoszkóp működését. Aztán pedig egyre mélyítve ismereteinket és az elemzés egyre magasabb szintjeire emelkedve átfogó tudásra teszünk szert, és képesek leszünk sikeresen értelmezni egy horoszkópot.

A függőleges világkép segítségével megismerkedhetünk az ősprincípiumokon alapuló analógiás gondolkodással, amely a jobb agyfélteke teljességre törekvő, intuitív működésére épít, s lehetőséget nyújt arra, hogy felismerjük a fizikai világban megjelenő dolgok mögött rejtőző egyetemes törvényszerűségeket. Szemléltetésül a szerzők Nicolaus Klein - Ruediger Dahlke  több mint száz táblázatot állítottak össze, amelyekben a tizenkét állatövi jegy hez rendelték az egyetemes világrend egyes életterületein megnyilvánuló formákat.

A függőleges világkép hasznos segítőtársa lehet mindazoknak, akik fel akarják lebbenteni a fizikai világ mögött rejtőző, a teljességet eltakaró fátylat, és fejleszteni szeretnék intuitív gondolkodásmódjukat, transzcendentális érzékelésüket.

Az asztrológiai diagnózis  a betegségekről és azoknak a bolygók által megmutatott okairól, valamint legyőzéséről alkotott tudás megszerzésének tudománya és művészete. A diagnózis és gyógyítás ezen új tudománya lassan átjárja az orvoslás világát. Ez egy olyan tudomány, mely nem teszi félre az orvoslás és a diagnózis régi iskoláját, hanem kiegészíti azt.

A modern orvoslás, úgy érezzük, idővel elfogadja ezt az újabb módszert. Ma számos orvos hajlandó együttműködni a csontkovácsolás, a természetgyógyászat, a hátgerincmasszázs, etc. A betegségek  megállapításában teljes mértékben a külső tünetekre való hagyatkozás és a gyógyítás műveletében való maradéktalan bizalom milliók életébe került a letűnt korokban. Azonban az ember túlontúl felvilágosulttá és liberálissá vált ahhoz, hogy makacs módon ragaszkodjon azokhoz a régi módszerekhez, melyekről oly sok tévedés és oly sok emberélet feláldozása bizonyította be nem kielégítő voltukat.

Az orvostudomány a saját eszközeivel, a röntgensugárral, az íriszdiagnosztikával, a vértesztekkel etc. Ám nincs messze az idő, amikor általánosan elismerik, hogy ha előre tudjuk, hogy hol a leggyengébb az emberi test, hogy a csillagok tudománya révén értjük, a gyakorló orvosnak hol kell keresnie a problémát, az messze a legjobb módszer. Ezután az orvosok gyorsan eljutnak a betegség okához, s azt is tudni fogják, hogy mely módszer lenne a legalkalmasabb a gyógyítás -ra.

Amikor a lélek kulcsát, a horoszkópot alkalmazzák, olyan kezelésre találnak, melyre a beteg reagálni fog. A beteg karakterét is ismerni fogják akár az akarata gyenge, akár elutasító vagy érzelmes. Az így elnyert információ útmutatást nyújt majd számukra a kezelés módszereiben. Az asztrológia a világ leképezését jelenti, utat a transzcendens felé, egyfajta beavatást a Mindenség lényegéhez, az egységhez.

Az orvosi asztrológia lehetőséget biztosít, hogy megértsük betegségeink természetét, hogy mi húzódik meg azok lelki hátterében. Megmutatja, melyek azok a belső kényszerítő erők, amelyek következményeként az adott betegség jelentkezik. A betegség azt jelenti, hogy az egyén nem képes arra, hogy egész legyen, vagyis nem a maga útját járja, hanem letér arról. Minden megtorpanás, minden zsákutca, minden letérés azokat az erőket mozgósítja, amelyek - olykor akár fájdalommal, akár betegség formájában - abban segítenek, hogy visszatérjünk a saját utunkra.

Betegségünk segít, hogy elérjük legfontosabb célunkat: megvalósítani Önmagunkat. A megújult, bővített formában megjelent első kötet bevezetést ad az asztrológia alapfogalmaiba, létfilozófiájába és bemutatja az orvosi asztrológia gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit. A betegségcsoportok közül három nagy területre tér ki: megtárgyalja az idegrendszer idegi és pszichés irányú betegségeit, a belső elválasztású mirigyrendszer legfontosabb betegségeit, és az érzékszervek közül a legfontosabb szem- és fülbetegségeket.

A második kötet pedig a további testi területek betegségeivel, pl. Az összefüggések jobb megértése végett mindkét kötetben közel 50 horoszkópábra és azok értelmezése segíti az olvasót. Az asztrológia minden korban népszerű volt, hiszen az emberek tudni akarták, hogy mit tartogat számukra a sors. Ez ma sincs másképp, mint sok ezer évvel ezelőtt.

Maga az asztrológia azonban hatalmas változásokon ment keresztül ez alatt az idő alatt. A harmadik évezred asztrológiája elsősorban azokra a kérdésekre keresi a választ, hogy milyen életfeladatok várnak ránk, milyen képességeinket érdemes fejlesztenünk, milyen lelki és szellemi célok fontosak számunkra, és milyen időbeli ciklusok alapján változnak ezek a folyamatok.

Válaszold meg életed kérdéseit a Hold ritmusának segítségével! Az itt bemutatott ősi, könnyen alkalmazható jóslási módszer és a Hold-asztrológia alapismereteinek elsajátítása lehetővé teszi, hogy összehangold életedet a Hold örökké változó ritmusával és a különböző kirakási módszerek segítségével mély, többrétegű üzeneteket kapj. A kártyacsomag 72 gazdagon illusztrált jóskártyája a Hold 8 fázisát a 4 asztrológiai elem mindegyikébena 12 holdistennőt és a 28 holdházat jeleníti meg.

Születésed holdfázisa sokat elárul rólad, és életed bizonyos szakaszairól. A könyv végén található holdtáblázatok megmutatják, melyik fázisban és milyen asztrológiai jegyben jár pontosan a Hold, és milyen fényt vet az adott kérdésedre. A javasolt kártyavetési mód és a kártyák részletes leírása útmutatást nyújt és segít megtalálni a legjobb irányt a továbblépésre. Az asztrológiával foglalkozók tudják, hogy ebben a tudományban mennyire fontosak a pontos adatok és a könnyű kezelhetőség.

Ezen efemeridával a szerzők a magyar asztrológusok régi igényét szeretnék kielégíteni: egy táblázat, amely pontosan, magyar nyelven, jól érthetően közli mindazt, amire szükségük lehet. A táblázat a hagyományos asztrológiai objektumok adatain kívül tartalmazza a Lilith, a Chiron és a négy fő kisbolygó helyzeteit is.

Az adatok a greenwichi éjfélre vannak kiszámítva. A Hold esetében - a pontosabb számíthatóság érdekében - a déli helszet is fel van tüntetve. Ezen kívül megtalálhatóak a bolygók jel- illetve irányváltásainak, és a Hold fázisváltásainak pontos időpontjai is. A történész-asztrológus szerző Szabó Mária  bemutatja a magyarok mitológiáját, amelyben közép-ázsiai és Kárpát-medencei gyökerekre, a korai kereszténységre és azok kozmológiai-asztrológiai elemeire helyezi a hangsúlyt.

Az olvasó megismerheti döntő magyar történelmi események és jeles személyiségek születésének asztrológiai időjellegét, bepillantást nyerhet Magyarország horoszkópjaiba is. Hajo Banzhaf. Az elemek típusai így is érthetőek, és megfigyelhetők az életben. Az asztrológia és a tarot azonban világosan megmutatja, hogyan jött a négy elem az égből a földre, és hogyan írták le, s értelmezték ezt az utat ősidőktől fogva.

Ideális olvasmány mindazoknak, akik jobban szeretnék ismerni önmagukat és embertársaikat. A társ horoszkópod tükrében. Peter Orban kifejlesztett egy egyszerű és precíz módszert arra, hogy a két horoszkóp összevetésével hogyan lehet megállapítani a kapcsolat erősségeit és gyenge pontjait, így hatékonyan kezelhetők a párkapcsolatok.

A ragyogó Nap vezesse életed. Az életet adó Nap tekintélyes korongját az idők kezdete óta hódolat övezi. A Nap eget átszelő szokásos pályáját őseink események előre jelzésére használták, majd ebből született meg, a ma ismert asztrológia.

Ezzel a gyönyörűen illusztrált kártyapaklival mostantól te is nyomon követheted a Nap égbolton átvezető útját, és segítségül hívhatod fényét életed irányításához. A jóskártyáknak hét kártyaszíne van. Mindegyik egy adott, az asztrológiai zodiákuson áthaladó bolygót képvisel. A pakli megkeverése és a kártyák kiválasztása után bármely kérdésedre útmutatást kapsz. Ez az élvezetes rendszer életed minden kérdésére rávilágít. Asztrológiai körökben ma általánosan elfogadott nézet, hogy a holdcsomópontok nyújtják a megoldást ahhoz, hogy az életet egy folyamatos fonal részeként tekintsük.

Sőt, sok asztrológus úgy véli, hogy a holdcsomópontok fontosabbak a horoszkóp egyéb adatainál. A hozzáértő a Nap, a Hold és a holdcsomópontok állásából az illető egész életét fel tudja tárni.

Első és Második rész - Első könyv: Bevezetés az asztrológiába Második könyv: Mindenféle kérdések és kérések megoldása William Lilly: Keresztyén Asztrológia című művének a kérdőasztrológiával foglalkozó 1. William Lilly angol asztrológust ma már kortárs szakmai berkekben is a kérdőasztrológia minden idők legkiválóbb mestereként tartják számon. Főműve, az ben kiadott Keresztyén Asztrológia méltó összegzése és megkoronázása a nagy elődök évszázadokon át érlelt szakmai tudásának, tapasztalatának, mindazon értékeknek, amit a tradicionális asztrológia eladdig felhalmozott.

Ez a csaknem feledésbe merült mestermű több száz év szendergés után, a szemünk láttára kel új életre, hála Olivia Barclay áldozatos munkájának, aki a véletlen különös szeszélye folytán rátalált egyik lapokra hullott példányára, azonnal felismerte a benne rejlő, időtálló értékeket és a brit asztrológus szövetség kezdetben hitetlenkedő tagjait is meggyőzve, megmentette azt az utókor számára. A Keresztyén Asztrológia mára már alaptankönyv lett, de nemcsak a kérdőasztrológiamás néven horari iránt érdeklődők körében.

A horari évszázadokon át egyet jelentett az asztrológia gyakorlatával. A születés időpontja sok esetben nem állt rendelkezésre, így a natális vizsgálódások helyett az emberek éppen aktuális élethelyzetével kapcsolatos kérdőképletek kifejtésére összpontosult a figyelem. Az alkalmazott technikák mindazonáltal általános érvénnyel bírnak, az asztrológia minden ágának alapjául szolgálnak, ezekre épül valójában az elekciós, natális és mundán horoszkópok helyes elbírálása is.

William Lilly könyve részletes útmutatást ad, hogy miként válaszoljuk meg az élet legkülönbözőbb területeit érintő kérdéseket egy horoszkóp ábra segítségével, amihez nem kell tudni a kérdező születésének helyét és időpontját, csakis magát a kérdést, szóljon az szerelemről, állásról, pénzről, gyerekekről, lakásról, vagy bármi másról. A Keresztyén asztrológia könyv nyelvezete, tegeződő hangvétele egyedülálló közvetlenséggel igyekszik mindenki számára érthetővé tenni a mondanivalót.

Nyoma sincs benne a mesterkélt, elitista, akadémikus tudálékoskodásnak. Szinte árad belőle a tudás közkinccsé tételének őszinte igyekezete. Ezt az eredeti alkotást kapja most kézbe már magyar nyelven is - Kristina Waardahl és Tárnoki Gábor fordításában - az asztrológia iránt érdeklődő minden kedves tanuló és a valódi értékekre fogékony olvasó.

Kedves Látogató! Igen sok termékre. A Webáruházban a nap 24 órájában bármikor vásárolhat. Ha kérdése van, vagy segítségre van. Tel: E-mail: keleverus gmail. Kele Veronika. Vásárló belépés. Termék részletek. Keresztyén asztrológia.

Keresztyén asztrológia A kérdőasztrológia nagykönyve William Lilly Első és Második rész - Első könyv: Bevezetés az asztrológiába Második könyv: Mindenféle kérdések és kérések megoldása William Lilly: Keresztyén Asztrológia című művének a kérdőasztrológiával foglalkozó 1.

Hasonló termékek. Nem szeret? Életkönyv - Asztrológiai biográfia. Az asztrológia mítosza. Kérdőasztrológia kézikönyv. Előző életeink-mai sorsunk. Asztrológia - 22 ábrával és képpel. Ájurvédikus asztrológia és marmapunktúra. A gyógyulás szelencéje 1. Asztrológia a gyakorlatban 2.

Aszcendens kereső. Emberi játszmák. A csillagok tükre. A harmadik évezred asztrológiája. Mi a horoszkóp és hogyan számítsuk ki? A gyógyítás kalauza - Asztrológiai diagnózis. A születés géniusza. Állócsillagok az asztrológiában.

Kezemben a horoszkópom. A tizenkét archetípus. Efemerida Szerelmesek asztrológiája. Harmonia universalis. A változás örvényében. Mágia és asztrológia. Az asztrológiai forradalom. A reinkarnáció a holdcsomópontok tükrében. A párkapcsolat forgatókönyve. Sors és horoszkóp - Mire tanítanak a csillagok. Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztató t. Termékek Regisztráció Kosár vissza a megrendeléshez Részletes keresés Vásárlók oldala Információk Általános szerződési feltételek Adatkezelési tájékoztató.

Nem engedélyezem.