Konyv: A kolozsvari biro


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 561154655
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 6,18

MAGYARÁZAT:

Nincs megvásárolható példány A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük. Részletes kereső Témaköri fa. A kosaram. Bejelentő neve. Bejelentő e-mail címe. Hozzájárulok böngészőm adatainak átadásához. Bejelentő böngészője. Keresés beállítások. Oldal url. A nevét és e-mail címét csak az Önnek való visszajelzés miatt kérjük.

A böngészője nem támogatja a JavaScriptet! A weboldal funkciói így nem működnek. Az antikvarium. Tovább válogatok. Óravázlatok, tanítási tervezetek 3. Móricz Zsigmond. Nagy László. Petőfi Sándor. Székely Magda. Móra Ferenc. Benedek Elek. Tasnádi Kubacska András. Lengyel Dénes. Nagy Józsefné. Nagy Erika. Kasza László. Horváth Attila. Papp Jánosné. Charlie Bood. Kovács Zsuzsanna. Németh Erika. Illés András. Tóth Zoltánné.

Szekeres Istvánné. Gaálné Kiss Hortenzia. Mica Katalin. Patakiné Zsurzsák Ildikó. Ádám Endréné. Albertné Seres Ottília. Angel Andrásné. Antalfay Éva. Antalfy Éva. Ballóné Káplár Judit. Balogh Barnáné. Barnáné Kiss Erika. Bárny Ernőné. Benedek Ilona. Benyó Béláné. Csörgő Józsefné. Delyné Csere Andrea. Béres Istvánné. Farkasné Bálint Erzsébet. Ferencz Vilmosné. Fleischinger Beáta. Fonódiné Szemere Judit.

Gergely Józsefné. Gorzásné Nagy Judit. Hankusz Lászlóné. Harmati Lászlóné. Hódos Józsefné. Horváth Erzsébet Tünde. Horváthné Szabó Lívia. Jaskó Gézáné. Juhosné Vavró Zsuzsanna. Kerekesné Nagy Éva. Komlátiné Ötvös Ágnes. Kőszegi Bertalanné. Kristóf Judit. Ladányiné Oros Ibolya. Ladomérszkyné Vendriczky Zsuzsa.

Lauberné Benedeczki Julianna. Lengyelné Kolonics Zsuzsanna. Mózsik Mária. Ódorné Sándor Dóra. Páli Györgyné. Péter Albertné. Rotkainé Pászti Lívia. Sebőkné Borsi Judit. Stummer Éva. Surányiné Császár Zsuzsanna.

Szalczinger Dóra. Szásziné Győri Éva. Szathmári Imréné. Szeifertné Dobi Ilona. Székelyné Nagy Judit. Toma Lajosné. Tóthné Bátai Gyöngyi. Tóthné Bíró Katalin. Varga Lukácsné. Esztergályos Jenő. A kiskutya meg a szamár c. István királyról szóló olvasmányok kézikönyv 65 Arany Gabriella: Az "István király ítélete" c. Béres Istvánnné: A kolozsvári bíró című monda feldolgozása. Tóth Zoltánné: Az igekötő és az ige között más szó áll nyelvtan Nyelvtan A főnév fogalmának tartalmi jegyei kézikönyv A tulajdonnév fajtáinak helyesírása kézikönyv Hódos Józsefné: A tulajdonnév fajtáinak helyesírása Barnáné Kiss Erika: Ragos főnevek.

A -t ragos főnév Antalfy Éva: A ragos főnevek helyesírása A -ból, -ből, -ról, -ről, -tól, -től toldalékok helyesírása A főnevek helyesírása kézikönyv A főnévről tanultak ismétlése I. A köznevek helyesírásának gyakorlása Az ige fogalmának tartalmi jegyei kézikönyv Szekeres Istvánné: Az ige cselekvést, történést, létezést jelent Benedek Ilona - Gorzásné Nagy Judit: A múlt, jelen, jövő idejű igék tartalmi különbségei Az igeragozás - Az ige kézikönyv Angel Andrásné: Szófajok ismétlése, csoportosítása, helyesírásuk gyakorlása Benyó Béláné: Igék felismerése, igeragozás, igeidők Az igekötők fogalma, jelentésmódosító szerepének megfigyelése kézikönyv Szalczinger Dóra: Az igekötős igék felismerése és helyesírása Fleischinger Beáta: Igekötős igék helyesírási esetei I.

Az igekötős igék helyesírása Nagy Józsefné: Év végi ismétlő-rendszerező óra A szófajokról tanultak rendszerezése, nyelvtani ismeretek felidézése Papp Jánosné: Nyelvtani ismeretek alkalmazása irodalomórán Szófajok felismerése ismeretközlő olvasmányokban Fogalmazás A szöveg és a mondat Minden mondat kapcsolatban van az előzőekkel, de valami újat is tartalmaz A cím rendező szerepe A fogalmazás témájának és címének összefüggése Miről fogalmazhatunk Az anyaggyűjtés módjai Események elbeszélése Az elbeszélő fogalmazáős jellemzői Az elbeszélés szerkezete A fogalmazás hármas tagolása Írásbeli szövegalkotás elbeszélő formában Önálló meseírás közös előkészítéssel Szövegalkotási gyakorlat I.

Szövegalkotás ismert Mátyás-monda alapján Témazáró renszerezés A tanult fogalmazási ismeretek rendszerezése, összefoglalása, a II.

Nincs megvásárolható példány A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük. Részletes kereső Témaköri fa. A kosaram. Bejelentő neve. Bejelentő e-mail címe. Hozzájárulok böngészőm adatainak átadásához. Bejelentő böngészője. Keresés beállítások. Oldal url. A nevét és e-mail címét csak az Önnek való visszajelzés miatt kérjük. A böngészője nem támogatja a JavaScriptet!

A weboldal funkciói így nem működnek. Az antikvarium. Tovább válogatok. Kolozsvári képeskönyv. Biró József. Kenyeres Imre. Trencsényi Waldapfel Imre. A fedőlapot a kolozsvári Fotofilm fényképének felhasználásával a szerző tervezte. Officina Nyomda és Kiadóvállalat nyomása, Budapest. Előszó A magyar nap újra rásütött a magyar Kolozsvárra. A hűvös, olykor dermesztő éjszakát csak nehezen váltja fel a szürkület; enyhe ködök ülik meg a várost, amely lassan ébred, fázva, hitetlenül, míg a A hűvös, olykor dermesztő éjszakát csak nehezen váltja fel a szürkület; enyhe ködök ülik meg a várost, amely lassan ébred, fázva, hitetlenül, míg a felderengő sugarak ráesnek az öreg Szent Mihály toronysüvegjére.

A felkelő fény tarka sokféleségre néz az alant elterülő nagy kőrengetegben. Ami régi volt benne, patinás, történelmi, az még jobban megkopott, még elhanyagoltabb lett s omladozóbb; de látott a fény sok újságot, furcsa, idegen alakzatokat s a vágtató kor kockára vágott házait, mint szíjjat s cippzárakat arannyal átszőtt brokátruhákon.

A történelmi és művészi egységbe forrott városok balvégzete ez; az élet rohan, nem áll meg, lerombolja a régit, újat épít s ebben itt segített neki a téves vágányra futott história is. A közelmúlt urai magát e várost, annak megszentelt köveit, bár nem mutatták, de nem szerették, hiszen arra emlékeztették őket, hogy mindez tőlük idegen és semmi közük nincsen hozzá. Aztán nekibátorodtak, fogták a csákányt, romboltak, majd toldottak-foldottak s e ,fiatallá" kendőzött ősi arculat kínos, szorongó, visszás érzést váltott ki az őslakókban, kik fájó megbántottsággal húzódtak vissza régi képekkel teleaggatott, boltíves szobáikba e harsány, tarka áradat elől.

De a kopott, omladozó kövekben több erő volt, mint a Poremkin-falakban. Kolozsvár a XVII. Kolozsvári György és Márton Szent György-szobra 3. Kolozsvári Tamás garamszentbenedeki szárnyasoltárának középképe Az esztergomi Keresztény Múzeumban. A Szent Mihály-templom belső nézete, az orgonakarzatról tekintve.

Részlet a Szent Mihály-templom orgonakarzatának elfalazott részén látható freskókból A Szent Mihály-templom nyugati kapuja, a templom védszentjének szobrával és Zsigmond németrómai császár, magyar és cseh királyi címerével. A farkas-utcai egykor minorita, ma református templom déli nézete. Mátyás király óvári szülőháza. Az óvári, egykor domonkos, ma ferencrendi klastrom ebédlőterme XV. A szabók bástyája XV. Kolozsvár egyetlen fennmaradt erődítménye.

A Szent Mihály-templom sekrestyeajtaja. Ctyn János plébános állíttatta ban; ismeretlen mester alkotása. Kapa a főtéri, volt gróf Kemény-házban Sükösd György síremléke; ben A farkas-utcai református templom szószéke A volt jezsuita, jelenleg piarista. A ferencesek óvári temploma. A gótikus falak felhasználásával barokk stílusban újjáépítették ban, tornya között épült. A Szent Mihály-templom szószéke Oltárkép a Szent Mihály-templomban. A főtéri Bánffy-palota.

Tervezte és építette Blaumann Eberhard János A Bánffy-palota udvara. A minorita-templom. Építette ban Kirtner Ferenc; a homlokzat és a torony Blaumann műve Az unió-utcai Vigadó Redoute. A XIX. A farkas-utcai Teleki-palota főkapuja. Tervezte és építette Leder József A volt gróf Toldalagi-Korda- jelenleg gróf Bánffypalota. Építette Carlo Justi A volt gróf Toldalagi-Korda-palota udvara. Az oszlopokat Kocsárdi István kőfaragó faragta. A református kollégium udvara A régi unitárius kollégiumi épület és a templom Ugrai László műve.

Jobboldalt a kollégium új épülete. Jaschke Ferenc: A kolozsvári piactér ban. Julius Bielz Nagyszeben tulajdonában. A kép baloldalán a piactér keleti sora látható; legszélröl a Bánffy-palota, majd több, ma már nem álló renaissance-ház. A tanácsház. Kagerbauer Antal műve Balra a Közép-utca a minorita-templommal. Mátyás király szobra. Fadrusz János műve Biró József Biró József műveinek az Antikvarium. Megvásárolható példányok.

Officina képeskönyvek.