Konyv: 16 utca - DVD


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 621035485
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 18,68

MAGYARÁZAT:

Ehhez az egységhez nem találtunk fényképet. Ha van kedve, töltsön fel egyet Ön! Ezt a honlapot a jó szándék keltette életre. A törekvés, hogy hatékonyabbá és kulturáltabbá tegyük a magyarországi kereskedelmet, s a lehető legmagasabb szintre emeljük a szolgáltatások színvonalát. Céljaink eléréshez sok-sok ötletre, tanácsra és persze türelemre van szükség, ezért minden felhasználót arra kérünk, hogy kizárólag építő jellegű kritikákat fogalmazzon meg, lehetőség szerint megoldással is szolgálva az adott problémát illetően.

Szintén fontos, hogy megismertessük egymással azokat, akik jól végzik munkájukat, mert ez az egyetlen módja, hogy a tisztességes, szakmájuk csúcsán álló vállalkozások kivívják az őket megillető piaci pozíciót. A semmitmondó, illetve durva hangvételű hozzászólásokat azonnal töröljük, minden egyebet óriási szeretettel fogadunk.

Kellemes böngészést, értékelést kíván a Vásárlókönyv. Holnapunk független kezdeményezés, s a nyilvánosság eszközével kíván tenni a magyarországi szolgáltatások fejlesztéséért. Amennyiben úgy érzi, hogy szeretne hivatalosan is panaszt benyújtani, illetve jelezné pozitív véleményét, rendelkezésére áll az ún. Vásárlók könyve, ami lehetőséget ad a vásárlók, ügyfelek és felhasználók számára, hogy a hatóságokkal is megosszák észrevételeiket az adott szolgáltatással, termékkel kapcsolatban.

A panaszkönyv néven is emlegetett kiadvány logikusan felépített kérdőívek formájában várja a bejegyzéseket, melyekből — indigópapír révén — másodpéldány is készül. Ezt az űrlap kitöltését követően kitépheti és magával viheti, ezáltal később igazolni tudja, hogy az értékelés Öntől származik. Ha a Vásárlók könyve új panasszal bővül, a vállalkozásnak ki kell vizsgálnia az esetet, s tájékoztatnia kell a vevőt, klienst stb.

Amennyiben — a véleménynyilvánításon túl — kártalanításra is számot tart, de a vállalkozás nem veszi fel Önnel harminc napon belül a kapcsolatot, az illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósághoz vagy a helyi jegyzőhöz fordulhat jogorvoslatért. Ha az ellenőrzés hiányosságokat tár fel, a céget pénzbírsággal sújthatják.

Fontos, hogy vásárlásai során mindig őrizze meg a blokkot, számlát, garancialevelet, illetve a jótállással kapcsolatos dokumentumokat, s — a későbbi bizonyítást megkönnyítendő - akár fényképpel, videóval is dokumentálhatja az esetet! Vállalkozóként nyomtatványboltokban szerezheti be a Vásárlók könyvét, kérjük, úgy végezze tevékenységét, hogy kizárólag elismerő bejegyzések szülessenek. Ez a Jogi nyilatkozat a továbbiakban: Jogi nyilatkozat a Vásárlókönyv.

A Honlapot a jószándék keltette életre, az a törekvés, hogy lehetőségeinkhez mérten eredményesebbé és kulturáltabbá tegyük a magyarországi termelést és kereskedelmet, a lehető legmagasabb szintre emeljük a szolgáltatások színvonalát. Ennek egyik általunk biztosított módja, hogy Honlapunkon az Önök, mint felhasználók által létrehozott tartalmak segítségével bemutatjuk azokat, akik jól végzik a munkájukat és segítséget nyújtunk azoknak, akik nem az elvárható szinten teljesítenek.

Őszintén reméljük, hogy ezzel erőt és bíztatást nyújtunk a további jó teljesítményhez vagy — adott esetben — a változtatáshoz. A Honlap nyilvános, használata ingyenes, a használathoz regisztráció, vagy bármely személyes adat, cím megadása nem szükséges. A Honlap személyes adatot nem kezel, és nem minősül az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló A felhasználás megkezdéséhez a Felhasználó által alkotott, jogszabályi adatvédelem alá nem tartozó személyes adatnak nem minősülő, nem - bármikor is élt vagy élő - közéleti személyiség, művész, vagy más híres személy nevét tartalmazó, kulturált elnevezés felhasználói név megadása szükséges.

A Honlap a Felhasználó által a Honlapon közzétett tartalmat nem tárolja, tárhely-szolgáltatást, keresőszolgáltatást, információ továbbítást nem végez. Kérjük, hogy a Jogi nyilatkozatot alaposan és figyelmesen olvassa el, és ha bármely rendelkezésével nem ért egyet, hagyja el a Honlapot.

A kiskorú, vagy egyébként korlátozottan cselekvőképes személy Felhasználó tevékenységéért a törvényes képviselője szülő, gondnok, gyám stb. A Honlapról linkkel bannerrel elérhető weboldalak felhasználási feltételeire az adott weboldal szabályai alkalmazandók. A Felhasználó a Honlapra másik weboldalra mutató linket bannert csak a Honlap előzetes írásbeli engedélye alapján, a Honlap közreműködése útján helyezhet el.

A Felhasználó tartalmat kizárólag a Honlap céljával összhangban, a jelen Jogi nyilatkozatban és a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, mások személyiségi jogának tiszteletben tartása mellett tehet közzé. A Felhasználó szavatolja, hogy az általa közzétett tartalmak tényeken alapulnak, pontosak, részben sem tartalmaznak mást sértő valótlan tényeket, vagy más elemeket, nem ferdítik el a valóságot, nem tüntetik fel hamis színben a valós tényeket, és nem teszik félreérthetővé azokat, azáltal sem, hogy kiragadják egyes elemeiket összefüggésükből.

Tilos az ijesztgető, fenyegető, visszataszító, másokban undort, megbotránkozást, félelmet keltő, trágár, megtévesztő, személyeskedő, lejárató, becsmérlő, rágalmazó, a személyes, nemzeti és egyéb méltóságot, becsületet vagy kegyeleti jogokat sértő, szexuális jellegű, pornográf vagy egyébként közerkölcsbe ütköző, nemzeti, népcsoporti, vallási, nemi, vagy faji megkülönböztetést, rémhírterjesztést, háborús uszítást tartalmazó vagy egyébként jog- vagy jogszabálysértő tartalom - különösen, ha az gyermekeket vagy fiatalkorúakat érint - közzététele a Honlapon, vagy a Honlap egyébként visszaélésszerű használata.

Tilos bármilyen illegális tevékenységre, szabálysértésre, vagy bűncselekményre, különösen tudatmódosító szerek fogyasztására, ezek vagy fegyverek és más veszélyes tárgyak, továbbá forgalomba nem hozható más termékek hozzáférésére, forgalmazására felbujtó tartalom, valamint jogsértő információhoz hozzáférés lehetőségének közzététele. Tilos a Honlapon olyan tartalmat elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi védjegy jogát, névhez, domainhoz fűződő jogait sérti.

Tilos a Honlapon a Felhasználó vagy harmadik személyek jogszabályi adatvédelem alá tartozó személyes adatait és elérhetőségét, illetve magántitkot, üzleti titkot, vagy egyéb védelem alatt álló pl. Tilos továbbá más Felhasználó szerepében feltűnni, vagy a közzétételhez a kizárás elkerülése céljából, vagy kizárást követően más elektronikus rendszerét használni. Tilos a Honlapon ugyanazt a tartalmat egymás után többször, vagy több helyen közzétenni.

A Honlap, beleértve annak a nevét, a domaint, az alkalmazott programot és rendszert, a Honlap eredeti feltöltött adatbázisát és valamennyi, a Felhasználók által közzétett tartalmakon kívüli adatbázist és szövegezést szerzői jogi, illetve domain- és egyéb kapcsolódó jogi védelem alatt áll, a szerzői jogok és a Honlap, illetve a domain védelmét szolgáló jogok a Honlapot illetik meg. A Honlap a Felhasználó által a jelen Jogi nyilatkozatban meghatározott céljának megfelelő tartalom közzétételén túlmenően semmilyen formában nem használható fel.

A Felhasználó a Honlapon nem alkalmazhat olyan rendszert vagy megoldást, amely a Honlap vagy üzemeltetésének az akadályozására vagy leállítására irányul, azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Honlap céljának megfelelő, rendeltetésszerű működését.

Tilos olyan tartalom közzététele, amely a Honlap bojkottálására irányul, a Honlap jó hírnevét sérti, céljaival bármilyen szempontból is ellentétes, hátráltathatja vagy akadályozhatja a Honlap működését és céljainak elérését. Tilos olyan tartalmak közzététele, amely provokáló tartalmakkal, vita indokolatlan gerjesztésével, vagy a jelen Jogi nyilatkozatban foglalt tilalmaknak, illetve a jogszabályi rendelkezéseknek a megsértését súroló magatartásokkal a Honlap rendes működésében, használhatóságában zavart okozhat, a kulturált és rendes felhasználói tevékenységet akadályozhatja.

A Honlap politikamentes, tilos politikai vonatkozású tartalom közzététele. Tilos a Honlapon a Felhasználó által direkt kereskedelmi reklám és kereskedelmi tevékenységet, állást, vagy bármi mást hirdető tartalom közzététele. A Honlap nem köteles a jelzés alapján intézkedést tenni. A Honlap a Felhasználók által közzétett tartalmak valóságtartalmát, megbízhatóságát és a Jogi nyilatkozatnak, illetve jogszabályoknak megfelelését nem vizsgálja, teljes mértékben elhatárolódik a Felhasználók által a Honlapon közzétett, a jelen Jogi nyilatkozatba, vagy egyébként jogszabályba ütköző, vagy mások jogait sértő tartalmaktól, beleértve a felhasználói neveket is.

A Honlap kizárja a felelősségét minden abból eredő esetleges vagyoni és nem vagyoni kárért, jogsérelemért, ami a Felhasználó jelen Jogi nyilatkozatba ütköző, vagy egyébként jog- vagy jogszabálysértő magatartása, a Felhasználó saját elektronikus rendszerének hibája, vagy az általa a Honlapon közzétett tartalom törlése miatt, vagy ezekkel összefüggésben következett be.

A Honlap biztonságos elérhetősége számos, a Honlapon kívüli októl, körülménytől pl. A Honlap törekszik a folyamatos és biztonságos működésre, és mindent megtesz az esetleges hibák elkerüléséért, de, kizárja a felelősségét mindazért, a vagyoni vagy nem vagyoni kárért, jogsérelemért, ami rajta kívül álló okból pl. A Honlap kizárja minden felelősségét a mások általi használatából, esetleges programhibájából, internetes vírusból vagy más hasonló károkozóból, illetve programjának a Felhasználó számítógépén futó programmal összeegyeztethetetlenségéből eredően a Felhasználó számítógépén, vagy más elektronikus eszközén keletkezett károkért.

A Honlap fenntartja a jogot arra, hogy karbantartása érdekében működését esetenként minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül szüneteltesse. A Felhasználó nem sértheti meg a Honlap biztonságát, illetve nem kísérelheti meg annak megsértését. A Felhasználó, illetve a Honlapot bármilyen módon használó személy magatartása által, vagy tevékenységével, illetve az általa használt elektronikus eszközzel összefüggésben a Honlap, mint információs rendszer biztonságosságának közvetlen vagy közvetett sérelme következtében keletkezett közvetlen vagy közvetett vagyoni és nem vagyoni károkért, jogsérelmekért a Felhasználó, vagy a Honlapot használó más személy a felelős.

Ha a Felhasználó magatartása miatt, vagy azzal összefüggésben valamely hatóság vagy harmadik személy a Honlappal szemben bármilyen jogcímen eljárást indít, bírságot szab ki, vagy más igényt támaszt, a Felhasználó köteles minden elvárható intézkedést megtenni a Honlap mentesítése érdekében, és elhárítani, illetve ha ez nem lehetséges, a Honlapnak megtéríteni minden, a Honlapot ért vagyoni és nem vagyoni kárt és költséget, valamint minden, a Honlap által igényelt intézkedést megtenni a Honlap esetleg sérült jó hírnevének helyreállítása céljából.

Tilos a Honlap adatbázisának vagy adatbázisa egy részének, továbbá a közzétett tartalmaknak a közzétevő Felhasználó és a Honlap engedélye nélküli kimásolása, utánközlése és egyéb felhasználása még akkor is, ha ez a Honlapra hivatkozással történne. Mivel a Honlap a Felhasználó által közzétett tartalmakat nem archiválja, ilyen igénye esetén a Felhasználónak kell gondoskodnia az általa közzétett tartalmak megőrzéséről. A Honlap kizárólag közérdekből nyilvános adatokat tartalmaz, ezek rosszhiszemű felhasználásáért és az ebből eredő esetleges vagyoni és nem vagyoni károkért, jogsértésekért a Honlap nem felelős, a felelősség kizárólag a Felhasználót terheli.

A Honlap általtartalmazott adatok és információk kizárólag közérdekből közzétett nyilvános adatbázisokból származnak, azok esetleges pontatlanságáért vagy helytelenségéért a Honlap a felelősséget kizárja. Kérjük, hogy ha ilyen adatot vagy információt talál a Honlapon, szíveskedjék azt javítás végett a Jelentés menüpont alatt található űrlapon jelezni. A Honlap bármikor jogosult működésének a módosítására, szűkítésére, vagy bővítésére, bármely tartalmi elemének — beleértve a jelen Jogi nyilatkozatot is —, vagy szerkezetének a megváltoztatására, kiegészítésére, illetve megszűntetésére, új tartalmi elemek pl.

A Honlap a módosítás tényére röviden felhívja a Felhasználók figyelmét. A változás a figyelemfelhívó közlemény közzétételével lép hatályba. A Felhasználó a Honlapnak a felhívás közzétételét követően megkezdett használatával a változást elfogadja. Ha konkrét vállalkozást, szolgáltatást stb. Ha a legjobbakat keresi, legyen kedves, rendezze értékelés alapján a találatok listáját!

Ha olyan bejegyzést, képet vagy bármi egyebet talál, amit önmagára vagy másra nézve jogsértőnek talál, legyen kedves jelezze nekünk. Ide kattintva felveheti a kapcsolatot munkatársainkkal. Ennek a funkciónak szándékosan nem adtunk saját gombot, félő ugyanis, hogy többször kerülne be adatbázisunkba ugyanaz a tétel. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség - Kormányhivatal. Gazdasági Versenyhivatal - Fogyasztóvédelmi Iroda.

Európai Fogyasztói Központ - Magyarország. Fogyasztói Jogérvényesítő Szervezet. Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége. Fogyasztóvédő és Érdekszövetség Alapítvány. Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ - Fogyasztóvédelem. A bejegyzések felhasználói tartalomnak minősülnek, azok hitelességét nem vizsgáljuk. Kérdőívünkre adott válaszai alapján felhasználónk elégedett volt és szívesen venné igénybe újra a szolgáltatást.

Tovább a teljes értékeléshez. Kérdőívünkre adott válaszai alapján felhasználónk nem volt elégedett, nem venné újra igénybe a kezelést és nem ajánlja másoknak a felkeresett egészségügyi intézményt. Kérdőívünkre adott válaszai alapján felhasználónk jól érezte magát és másoknak is ajánlja a helyet. Kereskedelem Könyvesbolt Szaküzlet. Értékelés leadása Új keresés. Ha óhajt, válaszolhat célzott kérdéseinkre is. Amennyiben szeretne képet feltölteni, húzza ide a feltölteni kívánt fényképeket, vagy kattintson erre a feliratra, és válassza ki őket számítógépéről!

Bemutatkozás -  Átfogó vevőelégedettségi adatbázis Kedves Látogató! Vásárlók könyve - a hivatalos út! Jogi nyilatkozat Ez a Jogi nyilatkozat a továbbiakban: Jogi nyilatkozat a Vásárlókönyv. Miként keressek? Jogsértő tartalom bejelentése Ha olyan bejegyzést, képet vagy bármi egyebet talál, amit önmagára vagy másra nézve jogsértőnek talál, legyen kedves jelezze nekünk. Új tétel feltöltése Ennek a funkciónak szándékosan nem adtunk saját gombot, félő ugyanis, hogy többször kerülne be adatbázisunkba ugyanaz a tétel.

Fogyasztóvédelemmel és tudatos vásárlással kapcsolatos fontos linkek, címek Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Fogyasztóvédelmi Felügyelőség - Kormányhivatal. Írjon vagy olvasson ezekről is! Kereskedelem Műszakiszaküzlet Szaküzlet. Pelikán Bt. Könyvesbolt Paks, Dózsa Kereskedelem Könyvesbolt. Pannon Szaküzlet Dunaföldvár, Kossut

Pontosság ellenőrzött. A 16 utca eredeti cím: 16 Blocks -ban bemutatott amerikai akciófilm Richard Donner rendezésében. Egy nap megbízást kap, hogy mivel az eredetileg erre a feladatra kijelölt személy elakadt a forgalomban, kísérjen át egy tanút, Eddie Bunkert Mos Def az őrizetből az alig 16 háztömbnyire elhelyezkedő ügyészségre.

Mosley az igen beszédes, pitiáner bűnözőről nemigen vesz tudomást egészen addig, míg a nagy dugóra való tekintettel fel nem szereli magát némi égetett szesszel, és közben idegen fegyveresek lőni kezdik a kocsijában maradt, mindenben jeleket látó fekete srácot.

A sántító nyomozó még leszereli a támadókat, de tanújával csak a következő kocsmáig jut, amit kiürít, és némi whiskey társaságában erősítést hív. A vártnál korábban érkezik meg régi nyomozótársa, Frank Nugent David Morseaki szívesen átvenné Jacktől az ügyet, ám mivel gyanúsan hallgat, elmondja neki az igazat: Eddie korrupt rendőrök ellen tanúskodna, ezért végezni akarnak vele.

Mosley-ben azonban váratlanul felülkerekedik a jobbik énje, és a csapos fegyverével kimenti a rábízott tanút. Ekkor kezdődik meg az üldözés, amelynek keretében a kínai negyed éttermei, mosodái és lakásai, egy utasokkal teli, mintegy túszul ejtett busz és végül néhány mentőautó segítségével Mosley egérutat ad Eddie-nek, akiről közben kiderül, hogy Seattle -be akar menni, hogy ott megtalálja sosem látott nővérét és tortasütödét nyisson.

Egy és más időközben a rendőrök ügyleteiről is tudomásunkra jut: Nugent mellett több nyomozó, sőt maga a rendőrfőnök is érintett számos kellemetlen tanú elhallgattatásában, ahogyan az időközben számukra használhatatlanul alkoholistává vált Mosley is. Végül diadalmaskodik az erkölcs, és Jack maga adja fel hajdani kollégáit az ügyészségen.

Az utolsó jelenetben azt mutatják, hogy két év után kiszabadulva szemmel láthatóan rendeződik az élete, és a dumás Eddie sem hazudott a tortaügylettel kapcsolatban. Az üzenet egyértelmű: az ember megváltozhat. Készítette a Film Sound Stúdió ban. Nyitóhétvégéjén a 16 utca 11,9 millió dollárral a második helyen kezdett az amerikai toplistán.

Magyarországon a nyár közepén került a mozikba a Best Hollywood forgalmazásában. Az első hétvégén 11  néző látta országszerte, [4] összességében pedig több mint 53 ezren voltak kíváncsiak rá. Kritikai szempontból számos bírálat érte, amiért kiszámítható, ismert klisékre épít, és hogy Bruce Willis beleszürkült a kiégett zsaru szerepébe. Mindazonáltal professzionálisan elkészített, élvezhető filmnek is titulálták. A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából. Ez a közzétett változatellenőrizve : A Wikimédia Commons tartalmaz 16 utca témájú médiaállományokat.

Alább a cselekmény részletei következnek! Sablon:Richard Donner m v sz. Sablon:Bruce Willis m v sz. Nem látni és megszeretni Hollywood varázsa Drágán add az életed! Joe: Megtorlás RED 2. Nicsak, ki beszél! A simlis és a szende — Jóbarátok Névterek Szócikk Vitalap. Nézetek Olvasás Szerkesztés Laptörténet. Kezdőknek Segítség Közösségi portál Kapcsolatfelvétel Adományok.

Mi hivatkozik erre? Kapcsolódó változtatások Speciális lapok Hivatkozás erre a változatra Lapinformációk Hogyan hivatkozz erre a lapra? Wikimédia Commons. Richard Wenk. Glen MacPherson. Amerikai Egyesült Államok Németország. Warner Bros. Best Hollywood. PG További információk. Jenna Stern. Casey Sander. Sablon:Richard Donner m v sz Richard Donner filmrendezései.

Sablon:Bruce Willis m v sz Bruce Willis filmjei. Filmográfia és díjak.