Konyv: A vilaghalo metaforai


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 375052099
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 5,78

MAGYARÁZAT:

Szűts Zoltán irodalomtörténész, médiakutató a világháló globális természetéből fakadóan nemcsak a magyar online művészetről ír, hanem olyan széles kitekintést ad, mely segít megérteni a mémekkel és linkekkel átszőtt világháló természetét. Nem tételes filmtörténet, sokkal inkább összehasonlító forma- és eszmetörténeti áttekintés, gazdag képi illusztrációval és részletes filmográfiával.

Kovács András Bálint úttörő vállalkozása az elmúlt évtizedek kiemelkedő filmművészeti törekvései és teljesítményei közt segít tájékozódni. Hosszú ideje nem jelent meg sem idegen, sem magyar nyelven egységes szemléletű, következetes szempontok szerint végigvitt filmtörténeti munka, tehát mindenképpen komoly hiányt pótol a kiadás.

A kötet nagy érdeklődésre tarthat számot a filmes szakma művelőinek körében, hiszen munkájuk során a könyv megkerülhetetlen. Ugyanakkor a mű tankönyvként is használható: elsősorban a filmszakos egyetemisták számára, másfelől pedig — erőteljes szaktanári irányítás mellett — a mozgóképes és kommunikációs tárgyakat tanuló középiskolások részére.

A könyv rengeteg illusztrációt tartalmaz, melyek nem egyszerűen csak képek, hanem a mű szemléletének fontos elemét képezik. A könyv ugyanis — szemben a korábbi filmtörténetekkel — nem elsősorban a filmek által elmesélt történetek elemzésére épít, hanem a filmek stilisztikai, képi, művészi anyagára, ezért az illusztrációk elemzéseket egészítenek ki, és ez a művet szemléletileg is újdonsággá teszi.

Freud az éjszakai álmokat fejtette meg, a Frivol múzsa a nappali álmokat kutatja. Jung a neurotikus panaszok fénytörésében kutatta a modern mitológiákat, a Frivol múzsa a kommunikatív nyilvánosság legelterjedtebb narratív tradícióinak titkos tartalmait kutatja. Tarthatatlan, hogy a bororo indiánokról többet, mélyebbet, átfogóbbat tudunk, mint önmagunkról. A Modernség módszertani örökségét és a posztmodern érzékenység új tanulságait egyaránt figyelembe vevő Mágikus mozi e tekintetben a nemzetközi szakirodalomban is hézagpótló kísérlet.

Starting inwith her coverage of Nixon's resignation, and culminating with her controversial portraits of Queen Elizabeth II early inLeibovitz explains what professional photographers do and how they do it. The photographer in this instance is the most highly paid and prolific person in the business. Approximately 90 images are discussed in detail -- the circumstances under which they were taken, with specific technical information what camera, what settings, what lighting, where the images appeared.

The Rolling Stones' tour inthe famous nude session with John Lennon and Yoko Ono hours before Lennon was killed, the American Express and Gap campaigns, Whoopi Goldberg in a bathtub of milk, Demi Moore pregnant and naked on the cover of Vanity Fair, and coverage of the couture collections in Paris with Puff Daddy and Kate Moss are among the subjects of this original and informative work.

The photos and stories are arranged chronologically, moving from film to digital. Leibovitz's fans and lovers of great photography will find her stories of how one learns to see -- and then how to photograph -- inspiring. Az ban megjelent kétkötetes Frivol múzsából félmondatok, sőt olykor féloldalak is hiányoznak, ami erősen csorbítja a kiadvány élvezhetőségét, közérhetőségét. Jelen bővített kiadás a szerző témában tartott egyetemi előadásainak teljes szövegeit tartalmazza.

A most megjelent első három részt I. A filmkultúra filozófiája és a filmalkotás szemiotikai esztétikája; II. A fantasztikus film formái; III. A kalandfilm formái a tervek szerint további két kötet követi majd, illetve várható egy új, bővített kiadás is, ami a további filmműfajokat mutatja be.

A köteteket válogatta és sajtó alá rendezte Balogh Gyöngyi. A hat vaskos kötetet bőséges, Király Jenő munkásságát bemutató utószó egészíti ki. Elméleti útmutatással és számos hasznos tanáccsal segíti mindazokat, akik kedvüket lelik embertársaik fotózásában, ráadásul megismertet a National Geographic magazin hírneves munkatársainak idevágó tippjeivel és trükkjeivel.

Kézikönyvét nemcsak a kezdő fotóamatőr, de a képzett hobbifotós, sőt a hivatásos fotóriporter is haszonnal forgathatja. A Nirvana frontemberének holttestét Április 8-án találják meg az üvegházban, s a kiérkező rendőrök gondolkodás nélkül öngyilkosságot állapítanak meg. Vajon mi oka lehetett ennek a zseniális költőnek és zenésznek az öngyilkosságra? Vagy talán nem is ő volt az, aki véget vetett életének?

Halála előtt válni akart, és ki akart lépni a Nirvanából. Tény, hogy Courtney Love-nak nem származott volna előnye ebből Akik érdeklődnek a szakma avagy a téma iránt. Akik még néha- néha beleolvasnak a szórólapokba, akik szükség esetén megnézik az állás- vagy lakáshirdetéseket. Akik nem mindig halkítják le tévékészüléküket, ha reklám jön, akik felpillantanak egy-egy építkezési palánkot, állványzatot elfedő molinóra.

Akik megválogatják, hogy milyen márkájú autót, telefont, ruhát vegyenek, akik ésszerűen vásárolnak, akik tudomásul veszik, hogy az árudömpingben választaniuk kell. Akik szitokszóként használják a reklámot, befogják fülüket, ha reklámszignált hallanak.

És azoknak is, akik lesimult hajjal, kitágult orrlyukkal, kidülledt szemmel cikáznak fel s alá egy-egy bevásárlóközpontban az aktuális leértékeléseket keresve. Azoknak, akik a lakás legkisebb helységében azon bosszankodnak, hogy nem tudják rendesen kinyitni egy-egy áruházlánc aktuális prospektusát A kilencvenes évek magyar mûvészetében a mûvész testének korábbi, romantikus, öndestruktív és heroikus felfogásával szemben egy játékosabb, szerepeit szabadon váltogató, nyitott identitást mutató testkép jelent meg.

A kötet a maga nemében páratlan történelemkönyv, különleges krónika. A szerzők a magyar rockzene csaknem fél évszázados történetének megírására vállalkoztak abból az alkalomból, hogy a műfaj első képviselői a "koppintós korszak" után "hatvannégyben épphogy elindultak", majd nyarán Verőcemaroson, az Expressz-táborban megszülettek azok az első magyar nyelvű Illés-dalok, amelyek az új műfaj hazai kezdeteit jelentik.

Számos, eseményekben és jelenségekben gazdag korszak, hat generáció, többtucatnyi stílus, sok száz zenekar és előadó, ezernyi sláger, rádiófelvétel, hanglemez, koncert - erről szól A magyarock története. Chris Anderson - Ingyen! Az Ingyen! A szerző elméleti igényességgel, meggyőző példákon keresztül mutatja be, hogy az ingyenesség, ami eddig inkább csak marketingfogás volt, a jövőben radikális, új üzleti stratégia lesz, amely nélkül a cégek hosszú távon nem tudnak talpon maradni.

A könyv rengeteg ötletet ad ahhoz, hogyan alakítsuk ki saját üzleti modellünket, amellyel kiszabadíthatjuk az ingyenesség profitot hozó szellemét a palackból. Hogyan lehet ingyenes a DVR? A realisták - Hans Morgenthau, Henry Kissinger, Arnold Wolfers, Reinhold Niebuhr és mások - a hidegháború elején robbantak be a közgondolkodásba, s a negyvenes évek végétől a hatvanas évekig számos tanulmányban és könyvben tettek kísérletet egy új, gyakorlati útmutatással szolgáló külpolitika-elmélet kialakítására, nagyban hozzájárulva a régi nagyhatalmi politika elveinek feltámasztásához, a wilsoni idealizmus hagyományának hitelvesztéséhez.

A klasszikus realizmus a nemzetközi rendszer olyan, jellegzetesen a nyugati hagyományba illeszkedő elgondolása, mely elsősorban az európai tapasztalatkincsből merítve igyekezett a régiek tudásának bizonyos elemeit újra a nyugati atlanti világ praxisának részévé tenni.

A hidegháborúra reflektáló és az amerikai nagyhatalmi cselekvés gyakorlatát szenvedélyes igazságtudattal és markáns történelemszemléletre támaszkodva orientálni igyekvő klasszikus realizmus azon a ponton helyezhető el, amelyen a politikai gondolkodás széles folyamaiból megkezdődött a nemzetközi kapcsolatok tudományának kialakulása. Az első részben történeti áttekintést nyújt a sajtószabadság eszméjének eredetéről, kialakulásáról. A továbbiakban olyan aktuális kérdéseket boncolgat, hogy a huszadik század végének új fejleményei nyomán megszűnhet-e az állami cenzúra, megszületik-e egy transznacionális médiakonglomerátum, vagy a már hagyományosnak tekinthető elektronikus média súlya nő meg.

Milyen szerepet tölthet be a közszolgálati média? Mivel ezeket és a hozzájuk hasonló kérdéseket a társadalomtudomány, valamint a nyomtatott és az elektronikus sajtó hosszú ideje elhanyagolta, John keane sikerrel kísérli meg a politikai elemzés és viták középpontjába állítani őket. Alapkoncepciója, hogy a magyar nemzeteszme széthullása nem elsődlegesen Trianon következménye volt, a bomlás már a századforduló körüli időkben elkezdődött.

A trianoni tragédia után ez a szétesés tovább folytatódott, s bár történtek kísérletek az egységes magyar nemzeteszme helyreállítására, a folyamat alapvetően kudarccal végződött. A mű megközelítése eredendően történeti, de egyúttal olyan problémát elemez, amely ma is élő és aktuális. Nevezetesen: mi az oka a magyar nemzetet immár egy-két évszázada megosztó törésvonalaknak kuruc-labanc, kiegyezés­párti-függetlenségi, népi-urbánus, fideszes-balliberális.

Miként hat a demokrácia működésére? Hogyan formálta a politikai kultúra, a politikai intézményrendszer és a múlt? Hogyan alakították a politikusok, a médiatulajdonosok, az újságírók, a médiafogyasztók és az új médiumok? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a könyv, amely a nyolcvanas évektől napjainkig követi a magyarországi politikai média történetét. Bemutatja, hogy a politikai médiát miként befolyásolta a politikai marketing, és a politikai klientizmussal együtt miként fordította el saját közönségétől, a választók közösségétől.

Szól arról, hogy Magyarországon mi a hasonlóság a bulvár- és a tényfeltáró újságírás között, illetve arról: milyen összefüggések vannak a kelet-európai rendszerváltozások és a nyugati média hosszú évtizedek óta tartó átalakulása között. Sipos Balázs a Médiakutató és a Múltunk című folyóiratok szerkesztője, a Magyar médiatörténet a késő Kádár-kortól az ezredfordulóig, valamint A rendszerváltás és az újságírók című tanulmány- és interjúkötetek társszerzője.

Önálló kötete: A politikai újságírás mint hivatás. Mivel nem hiszek az ún. Bár a különböző ideológusokat — még a számomra legelfogadhatatlanabbakat is — megkíséreltem a maguk belső logikájában, valamint történetiségében szemlélni, interpretálni, aligha tudtam a magam liberális konzervatív szemléletét mintegy zárójelbe tenni. Egyrészt a polgári jogegyenlőség ideáját sérthetetlennek tartom, ezt a Rubicont ugyanis nem lehet büntetlenül átlépni.

Másrészt a zsidóság múlt századi tömeges asszimilációjának történeti toposzát sokak által osztott illúziónak vélem A Médiamasszázs egy visszapillantó tükör, amely a láthatatlan és a természeti környezet, az érzékszervi hatások, a tömegmédia mindennapjai, a fogyasztói javak, a sajtó, a reklámok, és a művészetek kaleidoszkópját mutatja számunkra. Kétségkívül tudománytörténeti jelentőségű mű. Quentin Fiore illusztrációi és Jerome Agel kiegészítései kísérik, melyek McLuhan tudás, eredetiség, provokáció és intuíció iránti szenvedélyességére reflektálnak.

Marshall McLuhan kanadai tudós, filozófus, irodalomtanár és irodalomkritikus, rétor és kommunikáció-teoretikus volt. Munkássága a médiaelmélet egyik sarokköve, melyet a reklám- és médiaipar a gyakorlatban is alkalmaz. Don Tapscott - Anthony D. Az online közösségek dinamikus növekedése megállíthatatlannak tűnik!

Az iwiw, a Wikipédia, a Linux csak néhány példa a tömegek tudásának hasznosítására. Az új irányt és a benne rejlő lehetőségeket mutatja be ez az izgalmas könyv. A kötetben kiemelt szerepet kap a tömeg kommunikáció: a sajtó jellegzetes szerepkörei, azok a módok, amelyekkel a média a valóság tényeit interpretálja, s szó esik a kommunikáció csődjéről, a kommunikációs zárlatokról is.

További információk, értékelések és idézetek a moly. Állj közénk és válassz a több, mint Megvan nekem Olvastam. Király Jenő. Virányi Péter. Jávorszky Béla Szilárd - Sebők János. Chris Anderson. Gyurgyák János. Wikinómia Don Tapscott - Anthony D.

Rukkola értékelés.

Elfelejtett jelszó. Belépés folyamatban Részletes keresés kategória. A mezők bármelyike illeszkedjen. A mezők mind illeszkedjen. E-könyv, blog, remix, virtuális múzeum, torrent - néhány kiemelten tárgyalt téma kötetünkből, mely egy új, eddig kevésbé feltérképezett komplex jelenséget, az online művészetet mutatja be. Szűts Zoltán irodalomtörténész, médiakutató a világháló globális természetéből Bővebb ismertető      Termék adatok      Bolti készlet      Vélemények.

Bolti készlet. Ez a termék törzsvásárlóként akár Ft. Legyen MOST törzsvásárló. Személyes ajánlatunk Önnek. Online - Az internetes kommunikáció és média története, elmélete és jelenségei [eKönyv: epub, mobi] Szűts Zoltán. Szellem a gépben [eKönyv: epub, mobi] Szűts Zoltán. Ellátásilánc-menedzsment [eKönyv: pdf] Szegedi Zoltán. Szomszéd - Orgia előtt és után [eKönyv: epub, mobi] Zoltán Gábor. Orgia [eKönyv: epub, mobi] Zoltán Gábor. A férfi, aki megölte a férfit, aki megölt egy férfit [eKönyv: epub, mobi] Kőhalmi Zoltán.

Tüzes poklok [eKönyv: epub, mobi] Zoltán Kovács Gergő. Szép versek - Abszurd antológia [eKönyv: epub, mobi] Zoltán Gábor. Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még. A horoszkópszintézis módszerei Stephen Arroyo. Elrabolt az apám Jodi Picoult. Magyarországi lepkék kifestőkönyve Horváth Ágnes szerkesztő :. Gyógyteák könyve Juhász Ágnes. Részletesen erről a termékről. Bővebb ismertető Termék adatok Bolti készlet Vélemények.

Bővebb ismertető. Termék adatok. Cím: A világháló metaforái - Osiris kézikönyvek. Szerző: Szűts Zoltán. Kiadó: Osiris Kiadó. Cimke felhő. A világháló metaforái - Osiris kézikönyvek. Online - Az internetes kommunikáció és média története, elmélete és jelenségei [eKönyv: epub, mobi]. Szellem a gépben [eKönyv: epub, mobi].

Bolti készlet    Amennyiben az Ön által választott könyvesbolt neve mellett szerepel, kérjük kattintson a bolt nevére, majd a megjelenő elérhetőségeken érdeklődjön a készletről és foglalja le a könyvet. Baja, Family Center Líra Könyvesbolt. Líra Nagykereskedés. Kiadó Kereskedelmi rendszer.

Athenaeum Kiadó. Corvina Kiadó. General Press Könyvkiadó. Magvető Kiadó. Manó Könyvek Kiadó. Menő Könyvek Kiadó. Partvonal Kiadó. Rózsavölgyi és Társa Kiadó. Szépmíves Könyvek Kiadó. Líra bolthálózat. Líra Könyvklub. Törzsvásárlói rendszer. Líra nagykereskedelem. Hírdetési lehetőségek.

Segítség Adatkezelési szabályzat Oldaltérkép. Minden jog fenntartva © Líra Könyv Zrt. A weblapon található információk közzétételéhez, másolásához a működtetők írásbeli beleegyezése szükséges. Powered by ERBA Minden jog fenntartva.