Konyv: A lampas


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 754235974
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 10,30

MAGYARÁZAT:

Pontosság ellenőrzött. A lámpás Gárdonyi Géza ben írt, könyvalakban ben megjelent első jelentős, önéletrajzi ihletésű kisregénye volt. A harminc fejezetre tagolt, két szerzői ívet meghaladó terjedelmű kisregény először folytatásokban jelent meg a Nemzeti Iskola hasábjain Az es években kezdődő történetben egy falusi néptanító, Kovács Ágoston küzdelmes élete elevenedik meg.

Egyfelől önéletrajzi ihletésű mű, első személyben megfogalmazott vallomás, amelynek magját Gárdonyi saját küzdelmei szolgáltatták még azokból az évekből —amikor maga is néptanítóként kereste kenyerét. Ebből a szempontból A lámpás a Gárdonyi-életműben az ban megjelent, szintén önéletrajzi szándékú Az a hatalmas harmadik című regény előképe volt. Másfelől a kisregény lapjain bőven áradt Gárdonyi tollából a közoktatást övező felelőtlen közfelfogás, a tudatos oktatásügy hiányának kritikája, a vallási dogmák, a hitoktatási gyakorlat és az egyház bírálata.

A cselekményt több novellaötletből szőtte össze, ennek következtében a mű némiképp egyenetlen. Az író szenvedélyesen foglalt állást az általa képviselt és elutasított eszmék mellett vagy ellenében, de A lámpás ból még hiányzott az a plasztikusan láttató élettapasztalat, amely Gárdonyi századforduló után keletkezett társadalmi és lélektani regényeit jellemezte.

A kisregény főszereplője, a pécsi születésű Kovács Ágoston korán árvaságra jut. Hivatásául a tanítóságot választja, s a pécsi tanítóképző intézet elvégzését követően a Somogy vármegyei Kákony katolikus iskolájának segédtanítója lesz. Itt szembesül a néptanítók mindennapjainak nyomorúságával, kiszolgáltatottságával, a szűkös életkörülményekkel.

Harcos eszméket vall az iskolai oktatás fontosságáról, a jövendő nemzedékek felnevelésében fontos szerepet betöltő tanítói pályáról, emiatt gyakran összeütközésbe kerül a nemtörődöm, iszákos kántortanítóval. Folyamatos konfliktusban áll a falu papjával is: nem hajlandó kezet csókolni neki, a dogmatikus kitételeket kigyomlálva átírja a gyermekek számára írt iskolai katekizmust stb.

Mindezek dacára tanítói ténykedését kénytelenek eredményesnek elismerni felettesei, így egyévi szolgálat után Kákony választott kántortanítója lesz. A szomszéd községből feleséget választ magának, Buzsáky Boriskát, ám nyugodt mederbe terelődött életét egy csapásra megváltoztatja a szabadságharc kitörésének híre. Katonának áll, s a honvédő háborút végigharcolva Buda ostrománál súlyos sebesülést szenved.

Egy budai sváb órásmester és csinos felesége mentik meg életét. Özvegye odaadóan ápolja a lábadozó tanítót, aki végül a katonai kórházba kerülve összeismerkedik Szőlősi Benedek mátraszéli pappal. Együtt tartanak Erdélybe, hogy ismét csatlakozzanak a honvédsereghez. Útközben éri őket a világosi fegyverletétel híre, így szétválnak: Szőlősi északnak fordul, Kovács pedig Ziegler Sándor — Gárdonyi édesapja, a szabadságharc bujkálni kényszerülő fegyvergyárosa — kíséretében a Dunántúl felé veszi az irányt.

Kákonyba hazaérve értesül róla, hogy a falu népe halottnak hitte, s hűtlenné lett felesége gyermeket szült a katolikus papnak. Nyakába veszi az országot, s egy másik faluban csap fel tanítónak. Gyengéd érzelmeket táplál a helyi iskolamester leánya, Lovassy Ida irányába, de szerelmük beteljesületlen marad. Kovács hiába kilincsel egyházi embereknél, a püspöktől is kihallgatást kérve, korábbi házasságát az egyházi törvények értelmében nem teszik semmissé.

A reményét vesztett Ida megmérgezi magát. Kovácsot szerelme halála lesújtja, céltalanul ténfereg, elveszíti Isten igazságosságába vetett hitét. Kötelességtudattól hajtva bevallja hitetlenségét az őt gyóntató papnak, aki megtagadja feloldozását; egy másik lelkész bár feloldozza, de a gyónási titoktartással visszaélve kiprédikálja a templomban. Ekkor régi barátja, a mátraszéli plébános, Szőlősi Benedek hívja falujába tanítónak.

A megrendült hitű Kovács elfogadja a felajánlott állást, s a pap Szőlősi a nyílt szellemisége, béklyózatlan gondolkodásmódja, emberszerető habitusa részben hitét is visszaadja. Maga mellé veszi a budai órásmester özvegyét, Gutmann Mariskát, aki a továbbiakban életének gyöngéd lelki társa lesz. Isten előtt nem szentesített kapcsolatukból két gyermek születik, és Kovács mátraszéli tanítóként éli le életét.

A lámpás a szerző életében hét kiadást ért meg. A szöveg kiadásról kiadásra változott — jobbára a kiadói szerkesztők keze nyomát viselve magán —, így Gárdonyi végakaratában kikötötte, hogy a halála utáni kiadásokat csak az első, es megjelenés kézirata alapján lehet előkészíteni.

Halála után ig a mű kilenc kiadást ért meg, emellett ben megjelent németül is Die Lampe. A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából. Ez a közzétett változatellenőrizve : Alább a cselekmény részletei következnek! Itt a vége a cselekmény részletezésének! Kategória : Névterek Szócikk Vitalap. Nézetek Olvasás Szerkesztés Laptörténet.

Kezdőknek Segítség Közösségi portál Kapcsolatfelvétel Adományok. Mi hivatkozik erre? Kapcsolódó változtatások Speciális lapok Hivatkozás erre a változatra Lapinformációk Hogyan hivatkozz erre a lapra? Linkek hozzáadása. Szépirodalmi Könyvkiadó. Külső hivatkozások. A könyv a MEK-ben.

Nincs megvásárolható példány A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük. Részletes kereső Témaköri fa. A kosaram. Bejelentő neve. Bejelentő e-mail címe. Hozzájárulok böngészőm adatainak átadásához. Bejelentő böngészője. Keresés beállítások. Oldal url. A nevét és e-mail címét csak az Önnek való visszajelzés miatt kérjük. A böngészője nem támogatja a JavaScriptet! A weboldal funkciói így nem működnek.

Az antikvarium. Tovább válogatok. A lámpás. Gárdonyi Géza. Mi, tanítók nem csupán a néptanítók, hanem a bármilyen szintű-fokú tanításnak elkötelezettek, sokszor félbolondként kezelt, minden időben lenézett, megnyomorított, tevékenységi körében korlátozott serege!

Fülszöveg Gárdonyi Géza kisregénye, A lámpás ben jelent meg először. Személyes vallomás ez a könyv önnön pedagógiai és emberi küzdelmeiről, a korabeli hatalmakkal és hatalmasságokkal vívott harcáról. Arról a harcról, melyet azért vívott, hogy az egyszerű nép számára fényt sugározhasson, hogy lámpás lehessen. Sokkal inkább kemény hangú vallomás arról, hogy mifelénk a világítás veszedelmes mesterség volt minden időben- Egy bizonyos: ha rajtam múlna, minden oktatásügyi vezetőt A lámpás egy példányával fölszerelve engednék csak hivatalba lépni, hogy Sokkal inkább kemény hangú vallomás arról, hogy mifelénk a világítás veszedelmes mesterség volt minden időben- Egy bizonyos: ha rajtam múlna, minden oktatásügyi vezetőt A lámpás egy példányával fölszerelve engednék csak hivatalba lépni, hogy látva lássa, hány lelket károsít meg, ha a magukat világításra szánok egyre gyérülő, egyre inkább a megbecsülés szélére szoruló táborától megvonja a világítás elemi jogát.

Gárdonyi Géza Gárdonyi Géza műveinek az Antikvarium. Megvásárolható példányok. Fekete Sas Kiadó. Öregbetűs könyvek.