Konyv: Az univerzum befolyasolasa


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 104191208
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 17,24

MAGYARÁZAT:

See what's new with book lending at the Internet Archive. Internet Archive logo A line drawing of the Internet Archive headquarters building façade. Search icon An illustration of a magnifying glass. User icon An illustration of a person's head and chest.

Sign up Log in. Web icon An illustration of a computer application window Wayback Machine Texts icon An illustration of an open book. Books Video icon An illustration of two cells of a film strip. Video Audio icon An illustration of an audio speaker. Audio Software icon An illustration of a 3. Software Images icon An illustration of two photographs. Images Donate icon An illustration of a heart shape Donate Ellipses icon An illustration of text ellipses.

A' Lap. Kéziratokról Télémények. Evkönyvekbe értekezések bégyülése, Helyesírás. Magyar népdalok 's köznépi szertartások. Matliesisi ben kérdésre jött felelet. Nyonitatványokröl tadií- sítások. Két régi magyar kézirat búI és b Halabori Pap Bertalan' kézirata. A' tudományok királyi akadémiájának levele Berlinből. Philadelphiá- bíl a' philosophiai társaság' küldeménye. Baricz' tudósítása a' milanói könyvtá- rokról. Magyarul lévő magyar históriai emlékiratok' czímsora összeiratik.

Gö- rög Demeter tiszteleti tag, Simái Kristóf lev. A' társaság' beli munkálódúsinak előadása a' törvényhatóságokkal közöltetni rendeltetik. Első előterjesztés az országosan egybegyűlt KKhoz és RRhez a' társaság" eddigi mnnkálódásáról. Marczibányi Lajos 20 arany jutalmat tesz ki. A' pénztár. Ka- matra adott pénz.

Ereseia' rendes tagságot nem fogadhatja el. Az előlülő le- mond az alaprajz' értelmében. Előlülőségről tanácskozások. Gróf Teleki József ra is niegválasztatik elölülőnek. A' másodelőlülő' lemondása. November 2 — 15d. Mathematikai és philosophiai műszótár. Nagy szótár' Írásának plannma. Régi magyar nyelvemlékek.

Helyesírás' további vizsgálásíi. Népdal gyűjtemény' kiadása. Vezérpontok játékszíni pályamunkák' elitélése körül. Vér- nász, Tirus, Valkói Amazon mikép ajánltatuak. Nyelvtudományi jutalom Ire kinek? Mathesisi jutalomnak re kiadása. Három küldöttség: 1. Az b. Az évkönyv 2d kötete' számára bejött dolgozatok' megvizsgálására. A' 2d köz ülés' tárgyaira. Kvkönyvek' 2d kötetébe értekezések. A' 6 osztály' felszólítatása értekezésekre.

Uj jutalomkérdések lS33ra. Budai magyar játékszín' segítése a' nyelv' tisztítása' tekintetéből. Sajtó alá elfogadott kéziratok. Babbage' logarithmiai táblái. Ka- zinczy' munkái kiadassanak. Tuduivalök a' kiadásokhoz. Tagok' jelentései mun- kálódásaikrril. Tagok' munkái a' névkönyvbe. Az évkönyiek" megküldése más tudós egyesületekhez.

Petrovics r. EIőlüló" felhatalmaztatása. Csak jeles eredetiek' fordításai vétessenek vizsgálat alá. Könyvtárhoz nagyobb szállás későbbre. Sajtó szerzés. Tagválasztás' módja ezutánra. Honni 17 új levelező tag, 6 külföldi új levelező tag. Eresei' válasza. Földteke" rajza Nagy Károlytól. Köszönet a' könyvtár szaporítóinak. Fejér vármegye' levele a' társa- sághoz. Válasz Fejér vármegyéhez. Kazinczy 's Kisfaludy Károly képeik. Alap- rajz' módosítása.

A' történeti eléadás, ezután kitegye az indítmányos nevét. Gróf Teleki József, előlülő. Gróf Széchenyi István másodelölülő ra megerősí- tetnek. Az alapítók' kötelezvényei hiteles másolatban a' pénztárba tételre ren- deltetnek. A' 4d. Az elfogadott kéziratok' sajtó alá bocsáttatása. A' játékszíni kfildött- ségnek javítási díjul pengő forint rendeltetik.

Földváry Gáborhoz Pest vár- megye' másod alispánjához az előlülő köszönő - levelet ír a' tisztelt megye' nem- zeti buzgóságáért a' budai magyar játékszín" ügyében. A' tudománytárba dolgo- zók, eredeti munka' ivéért 8, fordításért 6 pengő forintot kapjanak. Előlülő fel- hatalmaztatik elfogadott munkák' nyomtattatására. November lOd. IsőjcigNagy szótárhoz gyűjtések' folytatása. Nagy szótár Írásának planuma készen. Régi magyar nyelvemlék Münchenben HCö-ból.

A' magyar nyelv' udrari létéről Kot- tanner Ilona. Érsekújvári két magyar kézirat. A' halotti két megszólítás lemá- soltassék. Rákóczy Ferencz magyar védlevele Szend helységnek. Magyar szer- ződés lőSlből és Zsigmond erdélyi fejedelem magyar levele ből.

Helyesírás' i I. Gyarniathi' egyszerű betűi. Kéziratokról véleményailcík. V jatek- szíiii kérd. Népneve- léai munkák Marczibányi I. Philosopliiai versciiyfeleletek az lb. A' históriai beli kérdésre, a' határnapii; egy felelet sem jött.

Nem tudhatod, hogy az univerzum hol és mikor avatkozik az ügyeidbe - csak abban lehetsz biztos, hogy szerepet játszik az életedben. Szúrd hát le az útjelzőket, tedd meg az első lépéseket, élvezd az utazást, és készülj a lenyűgöző tapasztalásra! Hogyan foghatod munkára 7 lépésben az élet csodáját?

Ha valóban megismered az univerzális törvények működését, végre valahára elkezdhetsz dolgozni velük. Konkrét instrukciókat tartalmazó könyvében Mike Dooley pontosan leírja, mit lehet, mit kell és mit nem szabad semmiképpen sem tenned ahhoz, hogy munkába fogd az univerzum és az élet csodáját. Az univerzum befolyásolása arról szól, hogyan használhatod a gondolat, a szó és a tett erejét annak a végtelen kegyelemnek a felszerszámozására, amely fáradhatatlanul azon dolgozik, hogy kialakítsa számodra azt az életet, amelyre a legjobban vágysz.

Csak fel kell vonnod a vitorláidat, hadd dagassza őket az élet varázslatos szele. Meg kell tenned a magad kis lépéseit - mintegy jelképes erőfeszítésként - hogy működésbe lendüljön az univerzum végtelen ereje is az érdekedben. S ha ez megtörténik, nem lesz határa, hogy mi mindent érhetsz el, tehetsz meg és mi mindenné válhatsz. Kedves Látogató! Igen sok termékre. A Webáruházban a nap 24 órájában bármikor vásárolhat. Ha kérdése van, vagy segítségre van.

Tel: E-mail: keleverus gmail. Kele Veronika. Vásárló belépés. Termék részletek. Az Univerzum befolyásolása. Az Univerzum befolyásolása Mike Dooley Nem tudhatod, hogy az univerzum hol és mikor avatkozik az ügyeidbe - csak abban lehetsz biztos, hogy szerepet játszik az életedben. Az Univerzum befolyásolása könyv író  Ezokönyvek Keleverustól webáruház Ezokönyvek Keleverustól webárúház.

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztató t. Termékek Regisztráció Kosár vissza a megrendeléshez Részletes keresés Vásárlók oldala Információk Általános szerződési feltételek Adatkezelési tájékoztató. Nem engedélyezem.