Konyv: A magia magas iskolaja


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 916449384
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 10,50

MAGYARÁZAT:

A mágikus hagyomány széleskörű elterjedése miatt nyolvánvaló, hogy az emberi szellem legmélyebb vágyaiból fakad és ennek felel meg és egyre tovább létezik, ha új és más formában is. Könyveimben igyekeztem egyszerű ábrázolást adni annak, amit a túloldal értelmetlenségének, félrevezetésének és általános hiszekénységének — amik tárgyammal kötődnek össze — tudni vélek.

Rávettem magam, hogy felvázoljam azon elvek körvonalait, amelyek a mágikus tudomány alapjait képezik, éspedig úgy, hogy olvasóim a mágikus rituálékat megértéssel alkalmazhassák — sok szükségtelen dolog elkerülésével, amelyek az évek során gyűltek össze. Ténykedésének előjeléről már annál több vita folyik a mai napig: van, aki zseniális mágusnak, beavatottnak, karizmatikus okkult mesternek tartja, van, aki Sátán megzabolázhatatlan szolgájának, fekete mágusnak, mások kissé földhözragadtabban züllött különcnek, botrányhősnek, cinikus sarlatánnak vagy tébolyodott fanatikusnak.

Nos, a kötet szerzője nem ez utóbbiak táborát gazdagítja művében Crowleyt mágusóriásként ábrázolja. Személyes története és tanításai alapjainak áttekintését követően hét fejezet keretei között foglalja össze részletesen a Fenevad mágikus életművét.

Ír az Új Eon Angol Kabbalája és a hírhedt Golden Dawn irányzatáról, a klasszikus európai varázskönyvek alapján kidolgozott ördögidéző mágiáról és démonológiáról, az énoki mágia módszeréről, Abra-Melin szent mágiájáról. A kötet utolsó harmadában a jóga és egyéb meditációs technikák Crowley által űzött fajtáiról, valamint a Thelema elnevezésű speciális mágikus gyakorlatról olvashatunk.

A melléklet a műben megtalálható varázsigék angol és magyar fordítását, kiegészítő ábrákat és a felhasznált irodalom listáját tartalmazza. Picatrix is an encyclopedic work with over pages of Hermetic magical philosophy, ritual, talismanic and natural magic. A könyvben áttekintette addigi pályafutását és megfogalmazta világnézetét, valamint politikai programját.

A mű a nácizmus ideológiai alapvetése lett. Hitler magát a könyvben nem politikusnak, hanem programadónak Programmatiker ábrázolta. Mert ha a politikus művészete valóban megfelel a lehetséges művészetének, a programadó azokhoz tartozik, akikre áll, hogy az isteneknek csak úgy tetszenek, ha a lehetetlent követelik és akarják.

Emellett úgy kívánta bemutatni addigi pályáját, mint ami pártja és az egész nép ideális vezetőjévé teszi őt a zsidóság, mint közös ellenség elleni összefogásban. Megállapította, hogy a nemzeti szocializmus egyik elődjének számító Völkisch mozgalom sikertelen maradt és ideje lejárt; ezzel szemben az NSDAP modern, céltudatos gyűjtőmozgalommá vált, amely sikerrel tömörítheti a weimari köztársaság nacionalista és antidemokratikus erőit.

A benne lefektetett anyag évezredeken keresztül, mint Manual Secretorum hagyományozódott a Rend vezetőiről azok utódaira. Tisztában vagyunk azzal, hogy a feladatok, melyekre ezek a titkos hagyományok köteleznek nagyok, s a vállalkozás, melybe ennek a titkos kézikönyvnek fordításával és tolmácsolásával kezdtünk, hálátlan. Valószínűleg csak kevesen lesznek, akik a benne foglalt egyéni munkát elvégezhetik, még kevesebben azok, akiknek szellemi érettsége elegendő lehet az ezzel járó súlyos problémák megoldásához.

De akadtak olyanok kortársaink között is, akik erre képesek voltak, s a Vízöntő-korszakban még többen lesznek, akik az elődök példáját követik majd. Paracelsuseredeti nevén: Aureolus Philippus Theophrastus Bombastus von Hohenheim a reneszánsz kor legjelentősebb és legszínesebb mágusa, alkímistája és orvosa.

Az okkult tudományok követői benne tisztelik a mágikus gyógyászat terápiájának megteremtőjét. Páratlanul kalandos és hányattatásokkal teli életét emelt fővel harcolta végig és vált ezáltal a reneszánsz géniuszává. A legtöbb Paracelsust ábrázoló képen feltűnik jelmondata is: "Alterius non sit qui suus esse potest" vagyis "Ne legyen másvalaki, aki a maga ura lehet". A képzelet önmagát megvalósító varázserejét. S hogy ez mennyire realitás ma is, bizonyítják korunk orvostudományának legkiválóbb kutatói és gyakorlói, akik felismerték, hogy az ember romboló képzeteivel beteggé teheti, vagy bizakodó akaratával, hitével meggyógyíthatja önmagát.

Persze a modern orvosok a mágiát más nomenklatúrával, a különféle tüneteket, majd organikussá váló betegségeiket pszichoszomatikus - idegi - hátterű bántalmaknak nevezik. Tudja-e az ember irányítani szervi működéseit? Legfeljebb néhány indiai, tibeti jógi és láma, akik hosszú gyakorlatokkal szabályozzák testük hőmérsékletét, tüdő- és szívműködését, légzését, érzéketlenné válnak a legsúlyosabb fizikai fájdalommal szemben is.

E nehéz gyakorlatokat, amelyekkel hozzájutnak szervezetük irányító tárcsáihoz és legyőzik a húsukba, nyelvükbe szúrt kampók, szögek, tűk zsarnoki kínjait, képzeletükben, emberfeletti, "mágikus akaratuk" segítségével viszik véghez.

Szóval: mágiát gyakorolnak. Charles G. Gyűjtője, Charles G. Leland képzett néprajzkutató, és a legendák világában kiválóan otthon van, ugyanakkor mentes mindazon álszent miszticizmustól, mely a New Age felbukkanásával ragályként terjedt el az "ezoterikus" írók körében. E mű jelentős részét egy Maddalena nevű strega itáliai "boszorkány" gyűjtötte össze. Csodálatos legendákat rejt a szöveg.

Egy teremtésmítosszal kezdődik: Diana, a sötétség kiválasztja magából a Fényt, Lucifert, majd újra egyesülni akar vele, de a Fény menekül a Sötétség elől, így lettek a nappalok és éjszakák. Mikor Diana csellel mégiscsak ráveszi, hogy együtt háljanak, szerelmükből keletkezik a világ.

Történet történetet követ, és az ember lassan megérti Leland lelkesedését a téma iránt - az ősi korok hangulata lengi be az egész művet. A könyv másik érdekessége, hogy a mítoszokba eredeti, ősi varázsszövegek vannak szőve, ezáltal éppoly élvezetes olvasmányélményt jelent az ezoterikus művészetek tanulmányozóinak és beavatottjainak, mint a legendák rajongóinak.

A könyv az Aradia keletkezésével foglalkozó előszavát Osara LaMort Wicca főpapnő írta, kinek tudományos alaposságát egyiptomi mágiáról szóló könyvéből már ismerhetik az olvasók, utószavát pedig az a Frater U. Ez még inkább vonatkozik a tarot 5 színére. Másként ugyanis megtörténhet, hogy a mágikus felépítménye, mint egy kártyavár összedől.

Ezt még az ász sem tudja megakadályozni. A kártyák egész életünket végigkísérik. Ezek élő lények. Többet tudnak rólunk, mint mi saját magunkról. Úgy olvasnak bennünk, mint csaló egy idegen levélben. Belénk látnak, mint a kártyavető nő a kártyák kirakásakor, amikor azokból jósol. Aleister Crowley egész életét a tarotnak szentelte, és elismerte, hogy a kártyák nagyban segítették a rejtett összefüggések mélyebb megértését, melyek a dolgokra és eseményekre vonatkoznak.

Ez a könyv inkább a hiteddel és a boszorkánypraktikákkal összefüggő, kritikus gondolkodásra ösztönöz: mi a jelentőségük számodra, miként változnak - s te hová tartasz. A kötetből megismerkedhetsz rengeteg középhaladó és haladó boszorkánytechnikával. A haladó boszorkány élete a szeretet és együttérzés pozitív példája azok irányában is, akik egyébként az ellenségei lennének.

Nincsenek kiskapuk. Élj ennek megfelelően! Stephen Skinner lebelincselő könyvéből megtudhatjuk, hogy a természet a zenében, a művészetben és az építészetben megjelenő szépség hogyan épül fel a mindenek mélyén húzódó geometriára, a teremtés mélyén rejlő rendre. Ritkaságából és keresettségéből adódóan információink szerint a valódi Magnum Opus-nak kell tekinteni - egy olyan nézet, ami ugyan logikátlannak tűnhet, de ami mellett mérvadó rabbi-írók véleménye szól.

Ezeknek a szerzőknek köszönhetjük azt a felbecsülhetetlen értékű kincset, aminek hamisításával számtalan sarlatán próbálkozott már, de egyiküknek sem sikerült rábukkanniuk. A példány, amit Antonio használt kiadványa elkészítéséhez, a nagy Salamon királynak a véletlen folytán felfedezett eredeti írásai alapján készült.

A Nagy Varázskönyv két részre tagolódik, az első tartalmazza Lucifuge Rofocale Pusztító Pálca általi megidézését, a második pedig azt, amit Antonio rejtélyes módon a Sanctum Regnum-nak tart, vagyis az Egyezségkötések Rítusának. A varázskönyvek egyik leginkább figyelemreméltó tulajdonsága azonban nem ördögi gonoszságuk, hanem tudattalan mesterkéletlenségük, valamint a bennük foglalt, láthatólag komoly műveletek ájtatos, már-már kifogástalan jellege.

Nem csak a szerző mágikus kísérletei és démonidézései alkalmával szerzett élményeit mutatja be, hanem részletekbe menő útmutatást ad a démonok megidézéséhez. A saját Én démonairól szóló fejezet - az ezoterikus irodalomban egyedülálló módon - egy igazi mágikus beavatási folyamatot ír le, amikor a mágus a saját lelkének mélyén lakozó negatív erőkkel konfrontálódik. Ezt a szertartást - amelyet titkos megnevezéssel "a dereglye átállításaként" is emlegetnek - a mágikus titkos társaságokban még ma is végzik.

Bemutatja a neofitáknak az úgynevezett szakadék feletti átkelést. Ez az egyik legnagyobb bátorságot igénylő, legmélyrehatóbb változás az életben. Josef Dürr könyve kötelező olvasmány minden, önmagát továbbfejleszteni kívánó ezoterikus, és minden kezdő mágus számára. A könyv egy elkötelezett gyakorló valós élményeit tartalmazza, amely manapság egyre ritkább.

A mágikus irodalom felbecsülhetetlen gyöngyszemeként tartják számon. Ezek a ritkán megértett összefüggések befolyásolják karmikus választásainkat, lelkünk útitervét és mindennapi életünket. Van, aki párkapcsolati viszonyait rontja el sorozatosan, mások anyagi nehézségeiktől nem tudnak szabadulni, és nagyon sokan egészségi állapotukra panaszkodnak.

A tudatos gondolkodás és döntés, úgy tűnik, nem mindig segít. A titok nyitja a tudatalattiban rögzült programjainkban rejlik. Csakhogy a rosszul működő programok, beidegződések, sorozatos kudarcokhoz vezető hitrendszerek felülírhatók, kicserélhetők. Csupán legalább annyiszor kell meghallgatni a jó programot, ahányszor szüleink, nevelőink vagy a média elültette bennünk a rosszat.

Hogyan valósítható ez meg a gyakorlatban? Egy tudatalattiról szóló könyvet biztosan senki sem olvas el négyszázszor, de egy kellemes zenei aláfestéssel készült CD napi kétszeri meghallgatásával akár hat hónap alatt csodálatos eredményt érhetünk el! Végre beleláthatunk létünk legmélyebb, eddig homályba burkolt titkaiba.

Végre megtudhatjuk, hogy: - honnan jövünk, - miért vagyunk itt és - hová megyünk? Michael Newton, világhírű pszichológus - akinek a teljesítménye talán névrokonáéhoz, Isaac Newtonéhoz vagy még inkább Kolumbusz Kristóféhoz mérhető - egyén hipnózismódszerével hozza felszínre kliensei segítségével a mindannyiunkat évezredek óta foglalkoztató alapkérdésekre választ adó információt. A kutatásából kikerekedő világkép egyszerre lélegzetelállító és inspiráló.

Mindent megtanulhatunk a tarot-ról: a pakli kiválasztásától kezdve a helyes kérdésfeltevésen keresztül az értelmezésekig - amit csak érdemes tudni erről a kártyáról és használatáról. Részletesen ismerteti a Nagy és Kis Arkánum kártyák jelentését, ezernyi tanácsot ad a kirakások értelmezéséhez. Több mint 30 kirakást ismerhetünk meg és próbálhatunk ki.

A mindennapos kirakások a saját személyiségünk mélységeit tárják fel, a párkapcsolat kirakásokat egyedül vagy párunkkal együtt is elvégezhetjük, míg a felfedezés kirakások segítenek az élet döntési helyzeteiben, hogy helyesen határozhassuk meg céljainkat. Külön érdekessége a kalauznak, hogy gyakorlati példákon keresztül ismerhetjük meg a tarot együttes használatát a számmisztika, az asztrológia, a kristályok és a kabbala módszereivel is.

Bármelyik legyen is: a Tarot évszázadok óta kíséri az emberiség útját. Szimbólumai régmúlt korokat idéznek, és feltárják a lélek ismeretlen rejtekeinek kapuját. Kötetünk most a Tarot két leginspirálóbb és legrégebbi irányzatával: a Marseille-i és az Egyiptomi Tarot-val ismerteti meg az olvasót. A kártyák keletkezésének története és a lapok bemutatása, illetve szimbólumaik értelmezése mellett kitérünk arra is, hogy miként értelmezhetők az egyes lapok bizonyos életterületeken, illetve a bemutatott kirakási módszerekben.

A könyvet azoknak is jó szívvel ajánljuk, akik csak most ismerkednek a Tarot világával. Frater P. A sátánizmus az istenellenes elv tisztelete, Princeps Tenebrarum - a Sötétség fejedelme - elsősorban a manicheus-gnosztikus dualizmusra az Isten és a Sátán elvi egyenrangúságának elfogadására vezethető vissza, ahogy megnyilvánult számos késő ókori-korakeresztény szektában. A Gonosz nem más, mint a létezés alap oka, amely a teremtett lényekben aktualizációra tör, a valóságban tehát a természetben ható ősokok magasabb potenciája.

Hogy szatanikus oldala van, mint minden létezőnek, az ne indítson arra, hogy elítéljük, mert magukat a kozmikus hatalmakat ítélnénk el vele, akik a Lét délibábos hálóját szövik. Ernst Schertel. Hogyan lesz egy légköri fizikusból, aki tudományos kutatómunkát végező, a nyugati világ egyik legjobb spirituális gyógyítója? Mi az az aura egyáltalán, mi a véleménye erről az évezredekkel ezelőtt élt embereknek és a mai tudományos világnak? Mi a helyzet a spiritualitással, mit lehet kezdeni az emberi energiamezőkkel?

Nincs megvásárolható példány A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük. Részletes kereső Témaköri fa. A kosaram. Bejelentő neve. Bejelentő e-mail címe. Hozzájárulok böngészőm adatainak átadásához. Bejelentő böngészője. Keresés beállítások. Oldal url. A nevét és e-mail címét csak az Önnek való visszajelzés miatt kérjük.

A böngészője nem támogatja a JavaScriptet! A weboldal funkciói így nem működnek. Az antikvarium. Tovább válogatok. A mágia magas iskolája Gyakorlati útmutató a szupranormális képességek kifejlesztéséhez és használatához. Baráth András. Kássa László. Butler: A mágia magas iskolája' összes példány. Fülszöveg A mágia mindig visszanyúlik az emberi történelem kezdeteihez és az emberi társadalom összes kultúrájában és rétegében megtalálható.

A mágikus hagyomány széleskörű elterjedtsége miatt nyilvánvaló, hogy az emberi szellem legmélyebb vágyaiból fakad és ennek felel meg és egyre tovább létezik, ha új és más formában is. A mágikus filozófia ezen formái természetesen országonként, melyben megjelenítődnek, variálódnak, hiszen ez olyasvalami mint egy nemzet "lelke". És ez a "nemzeti-lélek" rányomja bélyegét a hagyomány mindenkori formájára.

Érdemes megjegyezni, hogy a nyugati mágia egyik leghíresebb iskolája, "Az Arany Hajnal Hermetikus Rend"-je, állítólag legfőbb autoritását egy német rózsakeresztes csoportból vezette le. Könyveimben igyekeztem egyszerű ábrázolását adni annak, amit a túloldal értelmetlenségének, félrevezetésének és általános hiszékenységének - amik tárgyammal kötődnek össze - tudni vélek.

Rávettem magam, hogy felvázoljam azon elvek körvonalait, amelyek a mágikus tudomány Rávettem magam, hogy felvázoljam azon elvek körvonalait, amelyek a mágikus tudomány alapjait képezik, éspedig úgy, hogy olvasóim a mágikus rituálékat megértéssel alkalmazhassák - sok szükségtelen dolog elkerülésével, amelyek az évek során gyűltek össze.

Butler W. Butler műveinek az Antikvarium. Butler könyvek, művek. Megvásárolható példányok. Hermit Könyvkiadó. A mágus kiképzésének módszere. Néhány fekete-fehér illusztrációval.