Konyv: Bohocoroklet


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 656804061
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 12,79

MAGYARÁZAT:

Kosár mentése Kosár ürítése Pénztár. Az Ön böngészőprogramjában nincsenek engedélyezve a JavaScript-ek! Így az oldalunk fő funkcióit nem tudja használni! Főoldal Könyv Irodalom Költészet. Rendezze a listát:. A pillanat értéke - Lappangó versek, kisprózák Czóbel Minka. Czóbel Minkaaz "anarcspusztai boszorkány" művészi pályája kivételesen Az idő rögzült urnájában Eliza Macadan.

A szerző bár lépten-nyomon kiszól a versekből, hogy egyértelműen leszögezze, egy pillanatra sem Mosolyfény Zsirai László. Zsirai László óta publikál verseket és más írásokat, ez a A Mosolyfény című Szállítás: munkanap, utolsó példányok. Nem félek Mesterházi Mónika. A kiváló költő, műfordító és esszéista, Mesterházi Mónika közel másfél évtized után jelentkezik Oratórium Iancu Laura.

Úgy felejti nyitva G. István László. István László verseskönyve a szerző költészetének érett foglalata. Higgadt és eleven versbeszéd Nem mondta senki Horia Dulvac. Szállítás: munkanap. Konstruktív bizalmatlansági indítvány Vida Kamilla. Vida Kamilla első verseskönyve friss és fanyar olvasmány. A fiatal költők nemzedékének egyik A beszélgetés története Székely Szabolcs.

Székely Szabolcs verseskötete az érett férfikorról szól pátosz nélkül, de nem illúzióktól mentesen Amire telik Juhász Tibor. Az Amire telik szociografikus versei barakkszerű házakból álló munkáslakótelepre, szegregátumba Halálnak halálául Pálfi Ágnes. A jelzőlámpák diktatúrája Csornyij Dávid. A szorongó, semmivel nem magyarázható bűntudat könyve ez. Azoké, akiknek bokájáról - szemben a Használt fényforrások Viola Szandra.

Előadódhat olyan helyzet, amikor valaki korábban ér valahova, mint ahogy megérkeznék oda. Tollal és kézzel - Zrínyi Miklós költői és prózai művei Suhai Pál. Zrínyi Miklós műveit tartja kézben az olvasó. Olyan kiadványt, mely e hatalmas életmű különféle A Pacsirta és a Sas utca sarkán Varga Melinda.

Varga Melinda merészen erotikus versekkel és merész képzettársításokkal köszöntött be irodalmunkba Különleges kötet, igazi csemege Eötvös Loránd báró ifjúkori verseinek és versfordításainak teljes Időfolyam Radnai Zoltán. Címtelen föld - fiatal erdélyi metamodern líra André Ferenc - Horváth Benji. A címtelen föld antológia 26 fiatal költőtől tartalmaz verseket.

Ezen szerzők poétikai eljárásai Végigmenni éjjel egy rossz hírű parkon nem azért szörnyű, mert ott valami rossz történt. A női test biztonsága Bánkövi Dorottya. Kíméletlen és karcos költészet a Bánkövi Dorottyáé. Ez ne riassza vissza a nyájas olvasót, mert Vendégségben a szeretet Gyócsi László. A füzetnél alig terjedelmesebb kötetke sajátos átmenetet képez a verses könyv és a családi Történelem lírában Gyócsi László.

A füzetnyi terjedelmű kötetke szerzője ezidáig történelmi ihletésű regényeiben vallotta meg a Kóbor bolygó - Versek Kocsis Klára. Odüsszeusz hajósa Elhamvadt idők hajósa lennék? Kilőve alólam a hajdani büszke Rímek szablyaélen - Balassi-kardos költők és műfordítók antológiája Molnár Pál. Egy romantikus költő verseiből Nyilasy Balázs. E könyv versei részben es és ös köteteimből valók, részben később írtam őket, és már csak Szívben fészkelő - haiku Lajtos Nóra.

A felpörgetett életvitel elnyomja bennünk azt a belső hangot, amit csak a lélek mélyéből lehet Nézőpontok Rózsa Boglárka. Rózsa Boglárka ben született Budapesten. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészkarán Fészkelő fény Simek Valéria. Simek Valéria legtöbb költeménye katarzist vált ki az olvasóban. Hozzánk szól, beszélget velünk Gyújtópontban Szigeti Lajos. Búzás Huba Ég Föld Emberek című lírai eposztrilógiája nem egyszerűen könyvújdonság, hanem a szó Szerelem a Corona idején - antológia.

A szerelem rád találhat a legnehezebb időkben is! A járvány mindannyiunk életét megváltoztatta Rövid út a semmibe Kata Hannes. Ha választ nem is adhatok, de minden, amit az olvasókkal megosztok, valódi. Érzéseim lélekből Futókor Csák Gyöngyi. Csák Gyöngyi költőként ismert és sokak által szeretett tollforgató, aki jelen kötetben a költészet Szó szerint.

Szurcsik Benedek mesterséges nyelvében a szavakat Kiöltözünk és bemosakszunk Falusi Márton. A jelenlegi negyven év alatti költőnemzedék egyik legfontosabb tagja az ban Budapesten Viszockij nyomában, avagy a Nord-jelenség - Versek, dalok, anekdótak Viczai Péter. A legtöbb embernek Gennagyij Nord kapcsán eszébe sem jutna Vlagyimir Viszockijra gondolni. A két Egyszemélyes színpad III. A kötet egy több évtizede létező és virágzó műfaj, a vers- és prózamondást magában foglaló Magaddá rendeződni Farkas Wellmann Éva.

Nem tudom, van-e tökéletességre jobban törekvő kortárs költő Farkas Wellmann Évánál. Ritkán ír Itt éltünk köztetek - We lived among you all - dedikált Nógrádi Gábor. Előrendelhető 14 Újdonság 6 Akciós Antikvár Költészet Antológia Eposz Műfordítás Népköltészet Szerző összes műve Szerző válogatott művei További könyveink

A Tánciskola miliője nem valóságos tér, mert ahol elhiszik, hogy a permetezőből néhány hajtásra zenegép lesz, és a régi melódiákkal visszatér a múlt is, ott bizonyára bolondok élnek. Vagy talán mégsem egészen? Lehet, hogy akarni kell a csodákat, képesek vagyunk megálmodni a vonatablakból elsuhanó Magyarországot, és ez az akarás, a mágia iránti vágy a méltóság megőrzésének egyetlen eszköze?

Grecsó egy mágikus, fülledt alföldi világot álmodik, amelyben minden olyan lehetetlenül ismerős és valóságos. Egy jogászi pályája elején lévő fiatalember a Viharsarok egy ismeretlen városába kerül; kísértések, csodák, borzalmak, nők és a halál közelébe. Voith József nem tudja, hogy ördögi dolog kavarodik-e fel a mélyből, vagy csak a hétköznapok könyörtelen üteme fodrozza a felszínt.

A kusza szerelmek és a drogos bódulat zavarossá tesz számára mindent. Rajongva imádott nagybátyjához fordulna, de egyre inkább úgy érzi, rossz helyen jár. A nagysikerű, több nyelven megjelent Isten hozott szerzője ízesen, humorral és nagy szívvel mesél. A Tánciskola egy generáció, egy világ, egy rejtély és egy dilemma varázslatos regénye. E meghatározások mindegyike érvényes marad a Seiobo járt odalent elbeszéléseit olvasva is, ám mindezek mellett szembeszökő az írásokat jellemző termékeny tágasság: a meghökkentő történetek hátterét adó korok, kultúrák közötti szellemi ívek, a hol a bibliai időkből, hol napjainkból előlépő szereplők önmagában is izgalmas változatossága.

De az elbeszéléseknek ezúttal nem csak eleven, emberi hőseik vannak: kitüntetett hőssé válnak a világ más elemei is, ezeket leginkább műalkotásoknak mondhatnánk, de csakis a szó legszélesebb értelmében — a természet, a teremtés, a világban föltételezett transzcendens lényeg önmagukban tökéletes, céltalanul és végső soron értelmetlenül szép alkotásainak, amelyek tökélye, ereje, vonzása azonban ellenállhatatlan és kikerülhetetlen.

Egy hatalmas fehér madár, egy épület, egy rom, egy ikon. Akár hétköznapi emberek, akár művészek kerülnek kapcsolatba velük — mintha Seiobo istennő kertjébe lépnének be, ahol a barackfák csak minden ezredik évben teremnek gyümölcsöt, de aki eszik abból a gyümölcsből, az örök életet nyeri el.

A kötet szinte valamennyi elbeszélése egyetlen végtelennek tűnő mondatból, a részletek egyre árnyaltabb, megvesztegethetetlenül elszánt kibontásából áll, melynek sodrásában Krasznahorkai László egyforma virtuozitással hozza létre és érzékelteti a történetek végletes drámaiságát, fájdalmát és rezignált iróniáját. Olykor torz jeremiádában, olykor a hétköznapiságból kinövő, emelkedetté váló ódai textusban.

Szépséget teremtve. Segítségével - valamint Banga Ferenc zseniális közreműködésével és kétszáz rajzával - az író arra keresi a választ, hogy miként írható le a Föld az elemek szintjén, azaz a föld, a víz, a tűz és a levegő hogyan hatja át a mindenséget. Az író szerint talán olykor nem haszontalan elmolyozgatni a földgolyóbis körül, gurigázni, sártekézni vele, megérteni szavak pontos jelentését, már ha egyáltalán létezik olyan.

A "négy elemi szócikk" elolvasása után az olvasó bátran állíthatja: immár többet tud azokról a teremtő és fenntartó folyamatokról, valamint a nyelvben rejlő lehetőségekről, amelyek mentén akár teljes pompájában leírható és megismerhető a világ. Hát lehet vajjon azt? Nem lehet. De minekokáért nem lehet, átal- és átaljárá elmémet az édes-rúth motosz, a nyelvi tsáb, mint vak murmutér a maga föld-méllyi járatait, s nyugtom nélkül rágtsállott, hasbeszéllett napestig, mint cafédaráló, kit viheder hajt.

E regény történetei szinte ugyanúgy megszámlálhatatlanok, mint ahogyan azt sem tudnánk összeszámolni, hány emberrel találkoztunk életünkben, mégis egyetlen elbeszéléssé olvadnak össze. A regény egyetlen, nagy elbeszélése azonban nem ezeket a történeteket beszéli el, hanem a testek egymásra hatásának, egymásra gyakorolt vonzásának, egymásra irányuló vágyakozásának és egymásról őrzött emlékezetének nagy történetét.

Ebben a burjánzó elbeszélésben jönnek létre olyan csomópontok, amelyek különböző személyekkel azonos időben és azonos helyen a másik test az érzetbenazonos időben különböző helyeken a másik test a vágybanazonos helyen különböző időkben a lakás, a ház, a város emlékezete a testbenilletve ugyanazon személlyel különböző helyeken és időkben a saját test az emlékezetben megesett dolgokat kapcsolnak össze. Az elbeszélésnek ez a csomópontról csomópontra haladó mozgása vetíti ki aztán a rekonstruáló képzeletbe a történetek szövegen túli valósággá összeálló szövevényét, mely így gyakorlatilag és elvileg egyaránt kimeríthetetlen, és ezért képes egy semmiből megteremtett, társadalmilag és történelmileg mégis szigorúan meghatározott, az általunk ismert vagy ismerhető reáliáknak akkurátusan megfelelő, szövegen túli világot alkotni.

Ahogy ez létrejön, az ennek a regénynek a legnagyobb titka és egyben világirodalmi teljesítménye. A Párhuzamos történetekkel létrejött az a mű, amely komolyan veszi és megválaszolja a realizmus felbomlása, a századelő újító kísérletei és a nouveau roman által felvetett kérdéseket, ugyanakkor visszaadja az olvasás gyönyörét, és kiállja az összehasonlítást a tizenkilencedik századi nagyrealizmus legnagyobb műveivel.

Hajnóczy Péter tapasztalata szerint - megírta egy novellájában - elég hozzá egy mosószappan: bolondok, alkoholisták borotválására éppen megfelel. Nekik, azoknak jó úgy is. A ,bolond" lakását elvenni ha beteg, ha nemrabszolgaként dolgoztatni, eltökélten hagyni, hogy a többiek napirendszerűen összeverjék - ez már több intézkedést kíván, de egy alapvetően feudális rendben, amelyet ,népi demokráciának" hívtak, huzamosan megoldható volt. Hajnóczy erről nem fanyar novellát, hanem megrendítő szociográfiát írt, amely ben botrányos körülmények között egy folyóiratban megjelent.

Sajtóper, alsó és felsőbb bíróságok, fenyegetések, illetékes hárítások és hazugságok Az író, bár évekig készült rá, nem adhatta ki kötetben munkáját az elő- és utóélet dokumentumaival, széljegyzeteivel együtt, miközben az ügy motívumai, abszurditásai átsugároztak szinte valamennyi művére.

Hitegették a kiadással - ez sem fárasztóbb a mosószappannál. Reményi József Tamás. Tudják, hogy a génekkel együtt sorsot is kaptak. A főszereplő — egy harmincas éveinek közepén járó férfi — aggódva figyeli magát, saját mozdulatait, testének minden változását. Barátnője elhagyja, ráadásul egy családi titok véletlen lelepleződése miatt rejtélyek hálójába gabalyodik. Miközben az összes talányt földeríti, és lassan megismeri családja viselt dolgait, magára ismer.

A türelmetlen lánykérésekben, a titkos szerelmekben, a hosszú évek magányos várakozásaiban egyre inkább ő a főszereplő. Hiszen nem csak a mozdulatait, a haja színét, a testalkatát kapta a családtól, de ha jól figyel — a jövőjét is. Az addig széttartó életpályák a ma Budapestjén találkoznak. A Mellettem elférsz nem egyszerűen családok, generációk, szerelmek és vágyak regénye.

Mert bár átutazunk vele a huszadik századon és a Kárpát-medencén, mégis, a könyv minden mondatával a mához, a mának szól. És mit kezdjünk vele, ha már nem tudjuk elfelejteni? Pontosabb volna egyes szám első személyben kérdezni, hiszen a könyv mindvégig így és innen beszél közös történetünkről: már ezzel elhárítva a hamis közösségiség mítoszait és nyomasztó beszédmódjait.

Ironikusan, önironikusan rákérdez arra, amit ma a térség legszívesebben elfelejtene, illetve amiről kínzóan ostoba önigazoló történeteket gyárt. Kukorelly Endre kikezdi ezt a fárasztó, önigazoló retorikát, ám a könyv beszélője nem áltatja az olvasót, hogy ő kívülálló lenne, aki már akkor is átlátott a szitán.

Nem, csak éppen megőrizte ízlését és humorát, ami talán elég ahhoz, hogy hitelesen beszélhessen az ízléstelenség és kedélytelenség világáról. Ami nem csak a múlt. Kukorelly Endre a kilencvenes évek óta folyamatosan írja, újraírja e könyvét. Mert nem csak a múlt, hanem annak feldolgozása is lezárhatatlan. Éles, önkínzóan mulatságos és kellemetlen könyv a Rom, mert rendre olyasmit érint, amit letakarnánk múltunkból. Egy ígéretesen induló tehetség beteljesülése eredményének is nevezhető a kötet.

A versekből lenyűgöző pazarsággal nyílik meg az európai, sőt a tőlünk távolabbi népek költészetétől ihletett költői műhely érettsége, zsenialitása, a nyelvi lehetőségekből éppúgy, mint a korlátokból építeni tudó poétai fantázia.

A reminiszcenciákból, átköltésekből, a válogatás tudatosságából ugyanakkor kitetszik a jambusokba, s végső soron a kultúrába kapaszkodó ember hangja. A kötetet a szerző által készített és az allúziók rétegeire utaló pontos, ugyanakkor személyes hangvételű jegyzetanyag zárja. A versekre a szomorú játékosság jellemzõ - az újabb KAF-líra alapvetõ tónusa ez. Ennél fogva a mozarti könnyedséggel és virtuozitással megalkotott kompozíciók, a végletes humorral átszõttek is, tragikus felhangúak.

Lásd Mészöly Miklós Film című művét. Nádas Péter, aki maga is fotózott, több magyar film munkálataiban közreműködött. E kötetben található két filmnovellája közül az első viszonylag korai, ban írta Kézdy Kovács Zsolt számára. A fotográfia szép története ben Monory Mész András felkérésére íródott. A Vonulás közvetlen irodalmi előképének Jerzy Andrzejewski A paradicsom kapui című műve tekinthető.

Egészében egy elnyújtott monológ, egy eretnek szerzetes újfajta egyházat alapító törekvésének verbális víziója. Főszereplője egy fotós nő, aki szanatóriumba került, s korábbi eszköze híján egy másik világot lát kibontakozni maga előtt az ottani soknyelvű társasággal találkozva. A német Johann Klarfeld története a Vándorlásai során bejárja a német fejedelemségeket és Flandriát.

Először egy borbélyhoz szegődik el segédnek, majd csatlakozik Frangipan gróf huszárezredéhez, felcserként megjárja a háborút, hol a francia, hol a német seregekhez csapódva, kémkedéssel vádolják, fogságba esik, végül Hágába kerül, s ott is marad Del Filato úr, az olasz származású festő szolgálatában. A mester felesége halála óta egyedül neveli vak lányát, Carlitát, akibe a főhős beleszeret. A titokzatos és fantasztikus elemekkel átszőtt történet a német romantika, Hoffmann és Goethe műveit idézi.

A másik életrajz főszereplője az ban született Józsa Berta, dédszülei, nagyszülei, szülei és saját maga történetén keresztül egy magyarországi család sorsa tárul fel, mely a Éppen ez otthontalanság az, ami mindkét történetben meghatározó, s ami ellen mindkét főhős eltérő eszközeivel hiába küzd.

A sűrű motivikus kapcsolatokon túl az otthontalanság mindent átható érzése, a származás elhallgatása, eltitkolása, a megbélyegzettségtől való félelem, a feledésben felbomló, de teljesen soha fel nem számolható zsidó identitás miatti szorongás és rettegés fűzi össze egy regénnyé a két történetet.

A drámai költemény második kiadása tizenhét év után a szerző életműsorozatában lát napvilágot. Ez a mítosz azonban a mi korszakunkról, a jelenkori hatalmi struktúrákról és döntéshozatali mechanizmusokról szól, a Lakópark és a Toronyház mítosza" - írta a kötetről Márton László. A tompa moraj már az összeomlás Előjele volt Aztán jött a szélvész: A végrobajlás légörvényt kavart; Rengett a föld, acél, üveg csörömpölt, A por mindent, de mindent elborított, És aztán síri csönd lett.

Valahányan, Akik csak ott álltak a közelemben, Azt kérdezték: "Mi van itt? A bölcső Szegvár, Csongrád a gimnázium, majd a békéscsabai főiskola végül. Ki tudja mi jön ezután? Ahogy az egyiken áthágok, rögtön az újba kapaszkodom. A lírai és a valódi én közben a tudásért vagy tán az identitásért eped, de végül mindig a töprengés marad. Így csak vízjeleim vannak.

A honvágyról. A vízjelek a honvágyról első könyves szerző kötete, ennek ellenére mentes az induló költőkre jellemző "kezdetiség" szembetűnő vonásaitól. Távol áll tőle a beszéddel való hivalkodás, tudja, nem ő szólal meg a versekben, hanem maga a nyelv, az az örökölt irodalmiság, amely minden alkotásban más-más narrátor hangján lírizál. Olvasható szenvedélyes, sodró szerelmi regényként, ahol a test és lélek vonzalmait és gyötrelmeit, a szerelem mibenlétét kutatja a szerző és az olvasó, generációkon, hagyományokon, eleve elrendeléseken és szabad akaratokon át.

Mindemellett Kőrösi Zoltán regénye nagyszabású történelmi regény is, ahol a dokumentumok és kortörténeti szövegek beolvasztásával a szerző csaknem kétszáz év magyar történelmének tablóját festi meg a nagy történelmi események oldalnézetével, a kisemberi sorsok, családtörténetek ábrázolásával. Példázatos mű, ahol két család történetét a közép-európai történelem tapasztalatai alakítják. Végtelen motívum- és műfajgazdagság jellemző e könyvre, melyben Tóth Krisztina összegyűjtötte az utóbbi években írt tárcanovelláit és más publicisztikai műveit.

Az ötven írást az teszi kiemelkedővé, hogy a szerző minden esetben túllendül az aktualitáson, és az egyszeri pillanattól a teljességig jut el. Hétköznapi, első ránézésre bagatell drámáról derül ki, hogy sorsfordító esemény, és az élet persze bármikor képes minket megörvendeztetni abszurd oldalával, csak az a kérdés, hogy sírni vagy nevetni van éppen kedvünk. A könyvben szereplő írásokat többek között a Nők Lapja, a Népszabadság és az Élet és Irodalom közölte.

Olyan versek ezek, amelyek nem a gyermeki világlátásból vagy a világban helyét kereső gyerek sajátos problémáiból indulnak ki, hanem a versnyelv zeneiségéből, a dal, az ütem, a rímek sodrásából. A Hajnali csillag peremén verseire is a bravúros nyelvjáték és a még bravúrosabb rímtechnika jellemző. Kovács András Ferenc az elmúlt harminc esztendőben írt gyerekverseiből állította össze kötetét.