Konyv: Ellenpont


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 375061150
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 11,90

MAGYARÁZAT:

A szolfézs rendszerén kívül, amiről már írtam blogcikket, van még néhány jó módszer, ami segít a zene megértésében. Ez a hasznos gyakorlati segédeszköz az ellenpont. Ez nem olyan, mint az ellenzék a politikában! A zenei ellenpont vagyis hangjegy vs. Ellenkezőleg: a harmonikus együtthangzásra törekszik. Röviden: az ellenpont azt jelenti, hogy két dallamot hangról hangra vezetnek, de úgy, hogy azok szépen, harmonikusan csendüljenek fel.

Vízszintesen két szó olvasható: aratás és piknik, függőlegesen : apák. Ehhez hasonlít a következő zenei példa:. A második, kísérő dallamnak két feltételt kell betöltenie: logikus, énekelhető legyen, és a másik szólammal harmonikus viszonyban álljon. A többszólamú zenét többféle szempontból is értelmezhetjük: vízszintesen és függőlegesen. Minden hangzat szerves része az egész zenedarabnak.

A hangzatok, intervallumok egymásutánja megerősíti, és más szemszögből világítja meg a zenei mozgást. Erkel Ferenc ben szerezte a dallamot, ami eredetileg énekszólamokra készült. Aki ezt meghallja és közelebbről megvizsgálja, könnyen észreveszi, hogy három különálló szólam, vagyis dallam fonódik össze, méghozzá az ellenpont szabályai szerint. Készítettem egy videótamiben bemutatom a háromszólamú Himnusz eredeti változatát — ez egy jó példa az ellenpont gyakorlati bemutatására.

Konkrétan azt szabályozza, hogy két, egymást követő hangforma hogyan fűződjön egymásba, illetve két szólam hogyan haladjon párhuzamosan, azzal a céllal, hogy egy időben, harmonikusan csendüljenek fel. A zenekedvelők nagy része azonban nem ismeri, akik meg ismerik, mert tanulniuk kellett, azok meg nem szeretik, és fölöslegesnek, elavultnak tartják. Az ellenpont azonban a modern zenében, stílusokban is jelen van. Egy fontos kérdés: jó, ez logikus, és így van, de mi haszna van az ellenpont ismeretének egy átlagos zenekedvelő vagy másvalaki számára, aki hangszeren játszani vagy énekelni tanul?

Nagy haszna van, mert ezzel lehet megismerni, hogy hogyan tud több hang felcsendülni egyszerre. Ez meg azt jelenti, hogy ismerni kell a zene lényegét, mert szinte mindig több hangot hallunk egyszerre. Aki ezt tudatosan hallja és érti, az másképpen, érthetőbben fog a hangszerén játszani, illetve énekelni. A jó versmondónak nemcsak szép hangja és jó kiejtése van, hanem érti is a vers lényegét, vagyis a mondanivalót, ami a szavak mögött van.

Nézzük meg pontosabban, hogy megértsük a zenei fenomén lényegét, az ellenpont történelmi kialakulását:. Az éneklő szerzetesek voltak az elsők, akik ezzel kísérleteztek. A szent énekek, a zsoltárok dallamát nem lehetett megváltoztatni. Ez volt tehát a kiindulóhelyzet, így csak a második szólamban egy második dallam alkalmazása révén volt lehetőség a változatosságra. Mivel a kvint 5. Mindig csak finom fagyit enni unalmas Hiányzott a polaritása konszonancia-disszonancia ellentéte.

Ezért tovább próbálkoztak: a megadott dallamhoz a továbbiakban kvárt, terc és szext távolságban is szerkesztettek egy másik szólamot. A második szólam megszerkesztése így egyre komplexebb lett. Ennek a módszernek, illetve stílusnak a középkorban volt az egyik csúcspontja. Az akkori ismert zeneszerzők mesteri módon fűzték össze a különböző szólamokat, sok zenei trükköt és új   szabályokat használva.

Sajnos, mint sok más zenei kifejezés, ez sem pontos. Azért, mert elsősorban két, egy időben felcsendülő hangról van szó. A pont megnevezést azért kapta, mert ha a két hangot grafikusan, a kottában ábrázoljuk, akkor két pontnak látszik. Tehát két pont van egymás alatt, azaz pont a pont ellen hangjegy a hangjegy ellen. Tehát két különböző dallam, szólam egyidejű vezetését ellenpontok pontpárok egymásutánjaként is fel lehet fogni.

A lényeg az, hogy két különböző dallam egy időben csendül fel, és így mindig különböző intervallumokat alkotnak. A két szólam vezetésére vonatkozó szabályok összességét, módszerét jelenti az ellenpont. Fux ebben a könyvben logikusan felépített módszerrel mutatja be az ellenpont, a szólamok szerkesztésének szabályait.

Köztudott, hogy Beethoven és Mozart is Fux könyvéből tanulta a szólamok vezetését, vagyis az ellenpont módszerét. A zeneileg előképzett olvasó ezt gondolhatja: az ellenpont módszere régi, elavult szokás, és általában a zenei tanulmányok vége felé tanítják. A mostani szokás szerint a többszólamú zene bemutatását a hármashangzatokkal, akkordokkal kell kezdeni. Minden zenetanár, illetve zeneiskola először az akkordokkal és azok funkciójával kezd.

De vigyázat! A kettes- hármas- és négyeshangzatok a különböző szólamok vezetésének végeredményei, nem pedig kiindulópontjai. Aki nem ismeri és érti a szólamok vezetését, az nem értheti meg alaposan a többszólamú zene, illetve az akkordok alapelvét.

A zene a hangok közötti mozgás hallható megvalósulása. Ezért a szólamok, a dallamok vezetése a fő cél, ez a feladat a legfontosabb. Az ellenpont szerkesztése jó lehetőséget teremt két hang, szólam egymáshoz való viszonyának megfigyelésére, és a gyakorlatban előforduló lehetőségek kipróbálására.

Két szólam egymás közötti mozgása lehet: egyenes egyirányúellen - és oldalmozgás. Hogy egy intervallum konszonáns vagy disszonáns-e, azt a rezgésszámaik aránya határozza meg. Ha két hang egy időben csendül fel, akkor vagy jól összecsengő, azaz konszonáns, vagy feszülten hangzó, azaz disszonáns érzést keltenek bennünk. Az intervallumok, hangzatok fontos energetikai állapotot képviselnek, amik a zene mozgatórugói.

Az ellenpont, a többszólamú zene felfedezése új zenei dimenziót nyitott meg a hangok világában. Először mindenkinek a kétszólamú ellenpont egyszerű szabályait kellene megismernie, és csak aztán az akkordokat, a hármas hangzatokat. Én is így tanultam meg a szólamok vezetését, vagyis az ellenpont módszerét, és elvégeztem a J.

Fux könyvében található zenei gyakorlatokat. Ennek megfelelően egy hasznos tanács: kezdj te is ez ellenponttal, ha a zenét mélyebben meg akarod érteni. Az egész nem bonyolultabb a sakkjáték szabályainál! Van egy jó, hasznos módszer a megtanulására: olyan, mint egy számítógépes programminden le van írva lépésről lépésrecsak el kell végezned a gyakorlatokat.

A leghatásosabb akkor, ha énekelve teljesíted a feladatokat. Énekelni mindenki tud! Itt most nem a közönség előtti, vagy egy karaoke bárban történő fellépésről van szó, hanem egy rövid dallam énekléséről vagy dúdolásról.

Erre mindenki képes. Ha én ezt megtanultam, aki az énekórán alig mert énekelni, akkor ez neked is sikerülni fog! Ismerd meg te is a hangformákat, azok tulajdonságait, és két dallam, szólam mozgási lehetőségei! Hogy hogyan? Az ellenpont szabályainak ismerete alapján, amiket J. Fux mutat be a könyvében. Az első meglepetés: csak négy szabály van!

Ennek a könyvnek az a célja, hogy te is képes legyél saját dallamot komponálni, és azokhoz egyszerű második szólamot is szerkeszteni. Kedves Olvasó, négy szabály elsajátításával te is megpróbálhatod a kétszólamú zene szerkesztését! Itt van egy konkrét útmutató, illetve rövid ízelítő a könyvből. Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

Write a comment. October Sajnos megint, jogtalanul, rossz híre van ennek is Mit jelent konkrétan az a zenei fogalom, hogy ellenpont? Egy ismert példa, hasonlat: az ellenpont hasonlít a keresztrejtvény elvére. A részletes kifejtésért olvass tovább! Először is egy konkrét, hallható példa következik, amit mindenki ismer: a Himnusz.

Isten áldjon, jó kedvvel és zenével, meg aztán bőséggel is! Az ellenpont egy fontos zenei fenomén. Jómagam a zene lényegét igazán a kétszólamú ellenpontos rendszer alapján értettem meg. Nézzük meg pontosabban, hogy megértsük a zenei fenomén lényegét, az ellenpont történelmi kialakulását: Az éneklő szerzetesek voltak az elsők, akik ezzel kísérleteztek.

Ez is szépen hangzik, de hogyan és hol lehet megismerni az ellenpont szabályait? Nem hangzik hihetőnek? Akkor győződj meg róla te magad! The Privacy Policy applies. Tetszett a cikk? Akkor kérlek osszd meg. A te véleményed is fontos! Write a comment Comments: 0.

Pontosság ellenőrzött. Az Ellenpont Zsoldos Péter negyedik regényeamely először -ban jelent meg a Kozmosz Fantasztikus Könyvek sorozatban. Az ellenpont a zeneművekben fellelhető egyik jellegzetes szerkesztési mód. A Zenei lexikon szerint: "…szabályozott és értelmes együtthangzás, amely egy szólamnak más szólammal egyidőben való vegyüléséből ered… rendszerint egy régibb alapdallam társul egy vagy több ellenszólammal… Legegyszerűbb fajtájánál az alapdallam egy-egy hangértékének az ellenszólamban is egy-egy azonos hangérték felel meg.

Rendszerint azonban az ellenszólam aprózottabb, sőt vegyes hangértékekben is mozog… s így a zenei gondolat különböző részei egymás ellenszólamaivá válnak… Ellenpontnak szokás nevezni magát az ellenszólamot is. Fontosabb ellenpontok : emberek világa — robotok világa Einstein — Joker plútói önvezérlő robotok — programozott robotok Joker — Jo földi kisfiú mai világunk — a katasztrófa utáni világ falvak és a Város — a Sziget cselekvés — passzivitás kíváncsiság — az újtól való félelem.

Einstein — EI Mindig-is-volt telep Első említés: 7. A telepek közül egyedül ő ismerte Emoryt. Ő utasította Leonardót, Kepler Joker működésének ellensúlyozására ellen-Joker rendszert alkotott. Egy átalakított Leo lejutott a Föld felszínére, egy erdőben landolt. Vízálló Leók a tengerben keresték az embert. Egy nyolckarú polipot véltek embernek. Greenhillben hat embert megöltek. Curie Mindig-is-volt telep Első említés: Tevékenység: Energiatermelés Curie alkatrészigényét önmaga elégítette ki, és egyre gazdagabban ontotta az energiát.

Minden telep ki van szolgáltatva neki. Hat Curie került az űrhajóra. Curie gőgös volt, nem egyezett bele, hogy teremtményeit rövidítve nevezzék, és sorszámmal lássák el. Az első bolygón, a Titánon Robbanás történt. Kepler — KE 4. Tevékenység: csillagászat Ez volt az első telep, amelyet Einstein parancsára épített Leonardo.

Kepler Leói akkor még olyan primitív szerkezetek, hogy nem érdemelték meg a Ke elnevezést olyan sérüléseket találtak Einstein telepén, amelyekről Einsteinnek nem volt tudomása. Megadta azoknak az égitestek adatait, amit az űrhajóval el kell érni. Mengyelejev — MEN 5. Tevékenység: geológia, bányászat, elemátalakítás Maxwellel közösen űrhajót épített.

Mengyelejev robotjai találták meg azt a tárnát, amely Joker megépíttetésére ösztönözte Einsteint. Megállapította, hogy a Curie-k atomtelepek a Holdon éve robbantak fel. Maxwell — MAX 6. Tevékenység: távközlés Mengyelejevvel közösen űrhajót épített. Joker — JO 7. Megépítését Einstein határozta el. Az űrhajóra egy Jo került, a többi telep ötnél is több tagját küldhette el. A szkafanderekkel és a csontvázakkal azonosította az embert, de E. A holdi maradványok elemzése arra a következtetésre juttatta, hogy az emberek a vízben éltek.

A Leókon keresztül felvette a kapcsolatot Seymour adjunktussal. Bázisparancsnok Első említés: Tevékenység: Ganymedes bázis parancsnoka Ellátta az expedíció tagjait az R-L-S radar-laser-system? Egyenlítői Kettesmarsi bázisparancsnok Vén bivaly Első említés: Megszakadt a kapcsolata az Egyenlítői Egyessel. Elmagyarázza a rövid utat: agy-agy kapcsolat. Mesélt Jo-nak az emberekről. Megmutatta Jo-nak a szobrot.

Irányítóközpont Első említés: Tevékenysége: bolygóközi kommunikáció Emory Első említés: Tevékenység: Einstein programozója A programozáshoz a rövid utat használta. Jack küldte el a Plútóra. Hosszú távú programokkal látta el a Plútó-bázist. Cavin ölte meg. Tibbet Első említés: ArdenRosie férje első férje, Jo apja? Első említés: Azért hagyta el a falut, mert nem talált megnyugtató bizonyítékot: Jo az ő gyermeke-e vagy sem.

CarterékGreenhill-i család Első említés: Jimmy Carter dédapja, Abe Carter szerzett két síküvegdarabot. GarthRosie második férje Első említés: Tevékenysége: mesterember Nem vállalja Jo nevelését. Együtt élt Rosie-val. Setmore megparancsolta neki, vigye Jot a Szigetre. Setmore-tól kapott egy óralapot, útlevélnek. Bal válla béna. Kételkedett Pepperman tanításaiban.

GouldékGreenhill-i család Első említés: Lányuknak, Sylviának hozományként vettek egy síküvegüvegdarabot, a kereskedő két tehenet kapott érte. JoArden és Rosie fia Első említés: Nevét Joseph Kenneth-től kapta. Garth elvitte a Szigetre, ahonnan megszökött. Ő találkozott először a robotokkal. Elmenekült a faluból.

JohnSetmore és Margaret fia, 20 éves Első említés: Anyja négyéves korában halt meg. A robotok több falusival együtt megölték. KennethékGreenhill-i család Első említés: Rosie és Paul földjét Kennethék és Melvinék között osztották szét, amíg Jo elég nagy nem lesz, hogy megművelje. Rosie-t örökbe fogadták. Leslie az ifj. Kenneth és Bessie nem vállalták Jo felnevelését. A legkisebb leány neve: Cora.

Ernie, Kennethék fia. MargaretSetmore felesége, John anyja Első említés: Egy elüszkösödött seb miatt halt meg. MelvinékGreenhill-i család Első említés: PaulRosie harmadik férje Első említés: Meghalt, részegségükben Rosie-val együtt felgyújtották a házukat.

Pepperman Első említés: Tevékenység: pap, a Hit pásztora Setmore iskolamesternek titulálta, pedig nem tudott írni, nehézkesen olvasott, és a száznál nagyobb számok határozottan zavarba hozták. Setmore-t hitetlen és bűnös embernek tartotta. Kővel dobálta meg a robotokat, majd Joval együtt elmenekült. Rosie KennethArden felesége, Jo anyja Első említés: Meghalt, részegségükben Paullal együtt felgyújtották a házukat.

Kennethné fogadta örökbe, azt állítva, hogy a Halfwayben élő unokahúgának gyermeke.