Konyv: A ven gazember - Nemzetes uraimek


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 872993290
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 13,41

MAGYARÁZAT:

Részlet a könyvből: A báró Inokay-családnak a gazdatisztje volt Borly Gáspár, ütött-kopott öreg úr, ezer ránczczal az arczán. Mikor én gyerek voltam, még élt s minthogy az én édes atyám tartotta keresztvízre a gyerekeit, Jancsit meg Gézát, per «koma» szólították egymást szemtőlszembe, hanem a háta mögött soha se nevezte máskép apámuram, mint «az a vén tolvaj», vagy «a vén gazember».

Maga a földesúri familia, Inokayék, akik a nagy kastélyban laktak, hasonlóképen vén gazembernek nevezték tisztjüket, mert ismeretes volt, a vak is láthatta, hogy legalább a fele jövedelmet ellopja. Nincs az a helyzet, amiből ő hasznot ne húzott volna, még talán a tehénből is kilopta a borjút.

Az erdőből eladogatta a fát; a gabonát, gyapjút potom áron adta el a zsidónak, miután ezért illendő «rebachot» alkudott ki magának, együtt trafikált a bérlőkkel, a felesekkel. Szóval, olyan szemérmetlenül csinálta, hogy már az idegenek is észrevették s gyakorta figyelmeztették vagy a bárót, vagy a bárónét: — Ugyan miért nem néznek jobban a körmére?

De a báróné, egy beteges, törékeny teremtés, aki mindig fejfájásról panaszkodott, csak a vállát vonogatta, fáradtan, unottan: — Oly régen van már az uram családjánál, hogy sokat el kell neki nézni; az apja, öregapja, sőt a szépapja is már az Inokay báróknál szolgált, úgyszólván összeforrt a családdal, az uram nem jó néven venné, ha áskálódnám ellene. Részlet a könyvből: A szikra taplót talál. A pribolyi matrikulában, ugy emlékszem, nagyon az elején van feljegyezve az a nevezetes sor, mely ennek a történetnek szülő anyja.

Ott pedig az áll, hogy nemes Mácsik György, die Augusti 17, Anno vette el magának házastársul nemes Laczkó Annát. Ezt már onnét a macska se kaparhatja ki. Megesküdtek s ezzel a derék Mácsik György bejutott a Laczkó-familiába. A mi különben nem volt nehéz dolog, mivel csupán Priboly helységben mintegy harmincznégy családból állott a Laczkó-nemzetség s ezen familiában számtalan szebb-csunyább leányzó találtatik.

A környék egyéb falvaiban, sőt még a távolabb megyékben is mindenütt lakoztak Laczkók, s mind olyan szegények valának, mint a templom egere. Ezekből bizony könnyű volt feleségre tenni szert. De nem is állitotta Mácsik György soha, hogy nem volt könnyű, sőt inkább sokszor nyilatkozott ellenkezőleg; hogy Anna a gallérjára varrta magát, hogy öt esztendeig kerülgették a gügyüi, mig végre egy gyenge perczében szinte csodálatos, hogy valaha gyenge percze is volt a nagy Mácsiknak neki ugrott a házassági köteléknek….

Egy féktelen török kamasz szemével látjuk két nagy birodalom bizonytalan határvidékét, naptárak, adórendszerek, nyelvek, írások, szentírások, pénzek és hagyományok színes vásárát; találkozunk királyokkal, császárokkal, hatalmas szultánokkal, magyar főurakkal, oszmán bégekkel, kereskedőkkel, polgárokkal, falusi bírókkal, sőt néha még angyalokkal és dzsinnekkel, furcsa repülő szerkezetekkel is. Látjuk, ahogy Pécs városát meghódítja az Ezeregyéj mesevilága, az utcákon feltűnnek a tevék, a kertekben a kajszi és a füge, az erdőkben a rablók, felépül az első dzsámi és török fürdő.

Ez a regény azoknak szól, akik elvágyódnak, akik szerelmet és harcot, hűséget és árulást, kalandot és utazást akarnak, veszedelmet és menekülést, könnyeket és mézet. Akik meg akarják tudni, milyen volt a világ ötszáz éve, és akik szeretik, hogy akkor az élet nem volt sem szebb, sem rosszabb — más volt. Steve mélységesen depressziós, nem hajlandó felkelni, mosdani, étkezni. Akciócsoportos társai mindent elkövetnek talpra állítása érdekében, de még a nyári Mikulás-terápia se válik be nála.

Tán-tán Nympha, a könyörtelen gyógytornásznő segíthet. Denisa válósat álmodik, ezért sürgősen a tóhoz száguld, hogy Belloqkal lehessen. Idilljük hamar véget ér; lovaglás közben géppisztolysorozatot zúdítanak rájuk egy dzsipből. A kergült ló elhagyott farmra robog Denisával, ő pedig a kútból áradó hullaszag éreztén mozgósítja a helyi erőket. Pedofil gyerekrablás-sorozat nyomára bukkannak, ám a rendőrfőnök nem akar statisztikarontó ügyeket a városában.

Belloq nem kíván résztvenni az ügyben, arra hivatkozva, hogy besokallt, kiégett. Amikor azonban mesterlövész flintával megsebesítenek néhány helybéli hobbivadászt, feltámad benne a zsaru. Színre lép Gerret Flach, a nagy hatótávolságú vonzerővel bíró, örökbarna bőrű megyei főügyész-helyettes, és felkéri őket a nyomozásra. Denisa, Belloq, Steve, a kezdő zsaru Martin és a furabogár Cyd nekilát, hogy felderítsék a két bűnügyet.

A gubancos szálak ekkor még alaposabban összekuszálódnak. A gyerekrablási gaztett véres fordulatot vesz. A hobbivadölők vadásza bedurvul. Eddigi és leendő áldozatai nem hajlandók együttműködni a zsarukkal, ugyanis szerintük ők a greenpeaces támadók. Nympha és Gerret Flach feromon-kisugárzása felbolydítja a kedélyeket; közös barátaik, Marcel és Dalia esküvői készülődése ámokozássá fajul, Belloq kamasz lánya kritikusan életun és világfáj, de még házi kedvenceik is agyászra szorulnak. Továbbá a válságos írómester, Donald is jelen van, hogy pipatüzeket okozzon.

Doveva far parte di un trittico autobiografico rimasto inattuato, seppure Per Elisa è in sé completo. Viene considerato in patria il capolavoro della scrittrice, il degno lascito prima della compianta scomparsa. La storia di Per Elisa avviene tra il e ile segue la vita della scrittrice fino all'esame di maturità.

I genitori assicurano alla loro brillante ma cocciuta figlia di poter godere di un'eccezionale gioventù. La giovane Magda non era una ragazzina facile da controllare. Ebbe un periodo molto difficile a scuola con i suoi insegnanti, cui rispondeva con azioni di sfida e vendetta. Nell'appassionata prosa di Magda Szabó riusciamo a vedere una fantasiosa studentessa, esperta di cultura classica, fiduciosa nelle proprie capacità, che fa la sua prima conoscenza con l'amore.

Il titolo di riferisce alla sorella, adottata nella famiglia Szabó e deceduta molto giovane, appassionata di canto e musica. Su di un libro regalato a Magda scrisse una dedica, riferita proprio a "Per Elisa". È questo quindi anche il libro scritto per onorare l'amata sorella. Magas kort ért, de élete végén már alig tudtak róla. Pályája tele van "talányokkal", fejlődése meredeken tört fölfelé, majd elhallgatott. Első írásain a francia próza lecsapódásait érezzük: a "nagy szenvedélyek" regényét próbálta megírni a tiszta mértéktartás módszerével, s bár a regény formájába nehézkesen helyezkedett bele, nem közönséges alkotóerő jelentkezik kísérleteiben.

A Köd a kor legkülönb prózai kísérletei közül való. Gozsdu magyar társadalmi regényt írt, de csaknem egész Kelet-Európa belső válságát kifejező műalkotást hagyott, érezte, hogy belső ködben s lápok közepette élünk, a regény olvasása közben mintha Ady "eltévedt lovasának" hangjait hallnók. Ezzel a meglepő helyzettel indul a regény. Vagy nem is annyira meglepő? Írjon kutyáról? Írjon krimit? Írjon tragikus történetet? Természetesen mindegyik ellen megvan kapásból az ellenvetés: el lehet-e adni?

Szóval látjuk, a harmincas években ugyanaz volt a sanyarú írói sors. Vaszary a tőle megszokott kacsintós pimaszsággal rögtön elkezdi hálóba fogni az olvasót: beavatja apró írói fortélyaiba, mígnem aztán szinte együtt választják ki az as évek bestsellerének helyszíneit, szereplőit, szerkezetét.

Közben persze kikacsintva az olvasó felé is. Helyszín: Siófok, Hortobágy, Debrecen és Parádfürdő — nyáron, amikor mindenki szórakozni akar. Aki persze, a kor vágyképeinek megfelelően, Amerikából ruccant vissza az óhazába, mindösszesen szintén fiatal nagynénjének társaságában. Aztán el is kezd íródni a történet, csak a valódi írót közben folyton gyötri a pénztelenség.

Vaszary habkönnyű és szellemes — mint mindig. Ahol természetesen egyedül él az idős lord, csak a komornyikját engedi magához közel - bár más nem is akarna már közeledni hozzá. A kastély esik szét, az igazi élők szinte csak az ősök képei a falon, azokkal beszélget néha őlordsága. Mígnem egyszer valami falrengető ötlete nem támad! Hogy mi, azt nem árulhatjuk el, mert ettől fordul át a regény igazi, jó, békebeli angol krimibe.

Vaszary már bemutatta eddigi regényeiben, milyen könnyedén játszik a párizsi regény húrjain, most viszont tág tere lesz, hogy az angol stílust is megszólaltassa! Az angol kisasszonyokból, akik ugyan nem olyan tüneményesen légiesek, mint a franciák, csak úgy árad az értelem, rafináltságuk egy nagy stratéga rafináltsága, igazi életelemük a férfival vívott harc lásd Shakespeare vígjátékait és Jane Austen regényeit!

Ahol amúgy vaszarysan persze a szerelem győz. Még a krimit is legyőzi: a toronyszobába zárt szellemeket és a kocsmában egész éjszaka tivornyázó helybélieket. Hogy ki közöttük az ördög? Engedjük át magunkat az író fantasztikus stílusérzékének, dramaturgiai zsenijének. Mindig hoz még valami újat, még valami angolabb fordulatot.

Aki legalább egy Vaszary könyvet elolvasott már, tudja, hogy a könyvek letehetetlenek: az író magával ragadó humora, elpusztíthatatlan életkedve előbb-utóbb legyőz minden olvasót. Leslie L. Burger végre bevallja, hogy Melissa az ő lánya; Norbu rinpócse elárulja, hogy a szadhu varázsköppenye elnyeli a radarhullámokat.

De hol van McKinley, ki rabolta el Melissát és ki követte el a gyilkosságokat? A végén persze mindenre fény derül. Vagy mégsem? Debby beköltözik az elhagyott szülői házba, hogy új életet kezdjen. Lassan megerősödik benne a gyanú: szüleit meggyilkolták! Debby nyomozni kezd, eközben több rémítő felfedezést is tesz, első, igazi szerelmével és saját magával kapcsolatban is. Aztán elindul a merényletek és gyilkosságok sorozata. Vajon ki ölte meg a szüleit, vajon ki vadászik rá és miért?

Éjszaka megjelenik előtte a titokzatos, túlvilági asszony és ettől kezdve felgyorsulnak az események. Két fiatal, akiket elválaszt a vagyon, a társadalmi helyzet, a vallás, és közben összeköt a testi vágy, és valami megmagyarázhatatlan erő, amely újra és újra összesodorja őket, nem engedi széthullani ezt a furcsa, olykor kínzó, olykor izgató béklyót kettejük között. Vidéki birtok, pesti egyetemi évek, dekkolás Svájcban, elválás Bécsben, találkozások Pesten.

Zsolt Béla első sikerkönyve, a Házassággal végződik, jellegzetes műve a magyar regény aranykorának. Egy leplezetlen őszinteséggel megírt, szórakoztató regényben olvashatunk szexről, szerelemről, párkapcsolatról, zsidókról és keresztényekről, kommunistákról és horthystákról. Egy sikerkönyv azoknak, akik szeretik az igazi pesti bestsellereket! De a Bakony alján ma is őrzik még emlékezetét a hajdani hősök kései ivadékai.

Hőse, Kopjás Dani egyszerű parasztlegényből emelkedik kapitánnyá, és vele együtt emelkedik hőssé Borka is, a kis szelíd parasztlány. A végig izgalmas, ízes magyarsággal és a finom pátosz mellett sok humorral megírt regény lebilincselő és szórakoztató olvasmány. A mű európai hírnevet és rangot szerzett magának, tizennégy nyelvre fordították le, és valamennyi kritika megemlíti kivételes erényeit.

Miben rejlik Störr kapitány, a holland hajós történetének varázsa? A házasság, a szerelem, a féltékenység a világirodalom örök témái közé tartozik.

Részlet a könyvből: A vén gazember "A báró Inokay-családnak a gazdatisztje volt Borly Gáspár, ütött-kopott öreg úr, ezer ránczczal az arczán. Mikor én gyerek voltam, még élt s minthogy az én édes atyám tartotta keresztvízre a gyerekeit, Jancsit meg Gézát, per "koma" szólították egymást szemtőlszembe, hanem a háta mögött soha se nevezte máskép apámuram, mint "az a vén tolvaj", vagy "a vén gazember". Maga a földesúri familia, Inokayék, akik a nagy kastélyban laktak, hasonlóképen vén gazembernek nevezték tisztjüket, mert ismeretes volt, a vak is láthatta, hogy legalább a fele jövedelmet ellopja.

Nincs az a helyzet, amiből ő hasznot ne húzott volna, még talán a tehénből is kilopta a borjút. Az erdőből eladogatta a fát; a gabonát, gyapjút potom áron adta el a zsidónak, miután ezért illendő "rebachot" alkudott ki magának, együtt trafikált a bérlőkkel, a felesekkel. Szóval, olyan szemérmetlenül csinálta, hogy már az idegenek is észrevették s gyakorta figyelmeztették vagy a bárót, vagy a bárónét: - Ugyan miért nem néznek jobban a körmére?

De a báróné, egy beteges, törékeny teremtés, aki mindig fejfájásról panaszkodott, csak a vállát vonogatta, fáradtan, unottan: - Oly régen van már az uram családjánál, hogy sokat el kell neki nézni; az apja, öregapja, sőt a szépapja is már az Inokay báróknál szolgált, úgyszólván összeforrt a családdal, az uram nem jó néven venné, ha áskálódnám ellene.

A pribolyi matrikulában, ugy emlékszem, nagyon az elején van feljegyezve az a nevezetes sor, mely ennek a történetnek szülő anyja. Ott pedig az áll, hogy nemes Mácsik György, die Augusti 17, Anno vette el magának házastársul nemes Laczkó Annát. Ezt már onnét a macska se kaparhatja ki. Megesküdtek s ezzel a derék Mácsik György bejutott a Laczkó-familiába. A mi különben nem volt nehéz dolog, mivel csupán Priboly helységben mintegy harmincznégy családból állott a Laczkó-nemzetség s ezen familiában számtalan szebb-csunyább leányzó találtatik.

A környék egyéb falvaiban, sőt még a távolabb megyékben is mindenütt lakoztak Laczkók, s mind olyan szegények valának, mint a templom egere. Ezekből bizony könnyű volt feleségre tenni szert. De nem is állitotta Mácsik György soha, hogy nem volt könnyű, sőt inkább sokszor nyilatkozott ellenkezőleg; hogy Anna a gallérjára varrta magát, hogy öt esztendeig kerülgették a gügyüi, mig végre egy gyenge perczében szinte csodálatos, hogy valaha gyenge percze is volt a nagy Mácsiknak neki ugrott a házassági köteléknek Kedves Vásárlóink!

A koronavírusra, az Önök és az alkalmazottaink egészségére való tekintettel a rendelésfelvétel határozatlan ideig szünetel, így sajnos házhoz szállítást sem tudunk biztosítani. Megértésüket és türelmüket köszönjük! Képző- és iparművészet. Kultúr- és művészettörténet. Egészség, életmód.

Egészségügyi könyvek. Fitnesz, wellness. Lelki élet, család. Meditáció, jóga. Párkapcsolat, házasság. Szépségápolás, divat. Szexuális élet és kultúra. Táplálkozás, diéta. Terhesség, szülés. Ezoterikus elméletek. Feng shui. Horoszkóp, asztrológia. Jóslás, álomfejtés. Mágia, okkultizmus. Folyóiratok, magazinok. Élelmiszerek, alapanyagok. Hal- és egzotikus ételek.

Konyhai praktikák. Köretek, tészták. Levesek, előételek. Magyar konyha. Nemzetközi konyha. Saláták, zöldségek, fűszerek. Sütemények, édességek, pékáruk. Vegetáriánus konyha. Gazdaság, üzlet. Adózás, számvitel. Kereskedelem, értékesítés. Marketing, reklám. Menedzsment, vállalatvezetés. Munka, karrier. Pénzügy, befektetés. Üzleti kommunikáció. Gyermek- és ifjúsági könyvek. Gyermek ismeretterjesztő. Ifjúsági irodalom. Ifjúsági ismeretterjesztő. Képeskönyvek, lapozók. Kötelező és ajánlott olvasmányok.

Versek, dalok, mondókák. Életmód, egészség. Gyermek- és ifjúsági irodalom. Idegen nyelvű irodalom. Hobbi, szabadidő. Barkácsolás, házépítés, felújítás. Fotózás, filmezés. Háztartási praktikák. Kedvenceink az állatok. Kreatív hobbi. Virágok, szobanövények. Idegen nyelvű könyvek. Gyermek- és ifjúsági könyv. Egyéb nyelv. Informatika, számítástechnika. Felhasználói ismeretek. Internet, hálózatok. Operációs rendszerek. Aforizmák, gondolatok. Antológia, gyűjteményes művek.

Dráma, színmű. Elbeszélés, novella, kisregény. Esszé, publicisztika. Napló, levelezés. Riportkönyv, tényirodalom. Vers, eposz. Műszaki könyvek. Villamosság, energia. Régiség, antikvitás. Színház- és filmművészet. Tánc- és mozgásművészet. Naptárak, kalendáriumok. Nyelvkönyvek, szótárak. Egyszerűsített olvasmány. Érettségire felkészítő.

Felnőtt kurzuskönyv. Gyermek- és ifjúsági kurzuskönyv. Nyelvoktatás, módszertan. Nyelvtan és gyakorló.