Konyv: Az 1956-os magyar forradalom


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 720895184
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 14,69

MAGYARÁZAT:

Kosár tartalma 48 db. Azonnal szállítható Raktáron. Magyar Egyháztörténeti Encikl. Tartalom: Az os forradalom igen nagy hatást gyakorolt a korabeli Európára, és kiemelt módon a Kelet-Európai kommunista országokra. Éppen ezért a rendkívül szigorú megtorlás miatt, a forradalom történetét, eseményeit ig nem lehetett kutatni ezekben az országokban.

Az elmúlt 20 év alatt már születtek jelentős eredmények és komoly történeti összefoglalások. Azonban az elmúlt időszakban szinte egyáltalán nem vizsgálták sem Magyarországon, sem a szomszédos országokban, hogy milyen hatása, illetve következménye volt az os forradalomnak az egyházakra. A kommunista diktatúrák után - szovjet irányítás mellett - mindent elkövettek, hogy felszámolják az egyházakat. Lefoglalták földjeiket, elvették az iskolákat, feloszlatták a vallásos egyesületeket és alapítványokat.

A vallásgyakorlás visszaszorult a templomok falai közé. Az os forradalom híre a kommunista kormányokban nagy riadalmat keltett. Ezért mindent elkövettek, hogy az egyes országokban még csak ne is halljanak az itt történtekről. A hírek tehát leginkább azok révén terjedtek, akik tudták hallgatni a Szabad Kossuth Rádiót, valamint a Szabad Európa és az Amerika Hangja rádiók adásait. Ezek nyomán még is gyorsan terjedt a hír.

Ebben meghatározó szerepe volt a Magyarország körüli országok papjainak. Ezek néha prédikációkban a magyarok iránti szolidaritás kinyilvánításával hangzottak el, gyakran pedig a templomban folytatott találkozókon, kötetlen beszélgetéseken. Sajnos keveset tudunk ezekről, mert az elnyomó rendszerek a lehető legszigorúbban sújtottak le, és toroltak meg minden ilyen tevékenységet.

A kommunista diktatúrák jól kiépített titkos rendőrsége teljesen behálózta az egyházakat. Fontos forrást jelentenek a bírósági iratok is. Ezekből látható, hogy milyen súlyos ítéleteket róttak ki a vádlottakra. Nyilvánvaló, hogy szó sem volt igazságszolgáltatásról, hanem csak politikai megtorlásról. A súlyos ítéletek egyetlen célja az elrettentés volt. Sajátos módon a megtorlások egyes szomszédos országban szigorúbbak voltak, mint Magyarországon.

Romániában az 56 miatti megtorlások egészen az as évek második feléig tartottak. Itt született az a példátlan ítélet is, amely az úgynevezett Szoboszlai perben tíz halálos ítéletet hozott. Ráadásul ezt a tíz kivégzést A jelen kötet az eddigi történeti kutatás hiányait kívánja pótolni. Remélhetőleg a további kutatások újabb és újabb értékes könyveket eredményeznek. Vásárlási tudnivalók. Regisztráció Bejelentkezés A kosárban 48 db termék van összesen Ft értékben.

Életmód, egészség. Gyermek- és ifjúsági. Gyermekek és szülők. Idegen nyelvű. Kert és lakás. Lexikon, enciklopédia. Pénz, befektetés, üzlet. Szórakoztató irodalom. Szótár, nyelvkönyv. Tankönyv, segédkönyv. Kepes András A boldog hülye és az okos depressziós 3 Ft 2 Ft. Julia Quinn A vikomt, aki engem szeretett 3 Ft 2 Ft. Julia Quinn Tisztességes ajánlat 3 Ft 2 Ft. A némaértő olvasás alapjai - foglalkoztató munkafüzet 1.

Csernus Imre Főnix 4 Ft 3 Ft. Énidő 1 Ft Ft. Hatos Pál Rosszfiúk világforradalma. Germuska Pál Lépések a gazdasági teljhatalom felé Bogyay Elemér Az igazat és csakis az igazat. Deák András Miklós Menedékben. Hattyuffy Dezső A hazai vármegyék és városok czímerei. Sipos Péter Horthytól Rákosiig. Az Az os forradalom hatása a környező országok egyházaira 4 3 Zombori István szerk. Az os forradalom hatása a környező országok egyházaira Könyv Író: Zombori István szerk.

János, az os intézet vezetőjének Az os magyar forradalom című kötete. A díjakat a Ünnepi Könyvhét és Gyermekkönyvnapok nyitónapján adták át a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Bővebben a díjazottakról. Bevezetőt egész tudományágakról vagy — a történetírásban — nagy történeti folyamatokról, korszakokat meghatározó jelenségekről szokás írni. Az os magyar forradalom helye a nemzeteken átívelő és a nemzeti történelemben, emlékezetének sajátos szerepe a későbbi időkben, a róla szóló irodalom sokasága indokol egy ilyen összegzést.

Olyat, amely elsősorban történeti problémákra, máig tartó szellemi hatásokra figyel. Azt kérdezi, miért meghatározó esemény a történelem távlatában, miért fontos a ma embere, társadalma, közösségei számára, miért az nekünk, magyaroknak, s fontos-e valamiért a világnak. A történet Előszakasz Forradalom és szabadságharc Kísérletek a forradalom eredményeinek megmentésére Megtorlás. Cselekvők — társadalomtörténeti háttér Eszmék, szimbólumok, szervezetek Forradalmi mobilizáció és erőszak Nemzeti függetlenség és nemzetközi környezet Hatások Elfojtott emlékezet és A történelmi esemény.

Huszonöt évvel ezelőtt, nem sokkal a rendszerváltást követően többedmagammal részt vehettem egy könyv írásában. András valamennyien cselekvő átélői voltak. A szöveg írói közül egyedüliként születtem a forradalom után a könyv ajánló bibliográfiáját összeállító Csicskó Mária és a névlexikont készítő Kőrösi Zsuzsanna viszont nálam is fiatalabbak voltak. Ez a szerzői kollektíva lett az akkor szerveződő os Intézet magja.

A könyv előszavát a Magyar Köztársaság akkori elnöke, Göncz Árpád írta, aki maga is a forradalom és az azt követő szellemi ellenállás aktív résztvevője volt. Huszonöt év után elmondható, hogy a jelenkori magyar történelemnek nincs részletesebben feldolgozott eseménye, mint az os forradalom. Nincs olyan mozzanata a magunk mögött hagyott századnak, amelyről többet írtak volna — legfeljebb az első világháborút és a régi Magyarország történetét lezáró trianoni békeszerződést vagy a következő világháború végének véres magyar drámáját említhetjük.

Nincs olyan eseménye a magyar történelemnek, amelyet ennyire számon tartanának, amit egyáltalán ismernének világszerte. Huszonöt év után a Magyar Köztársaság radikálisan megváltozott ahhoz képest, ahogy első elnöke beszélt róla. Itthon ellentmondásos, olykor zűrzavaros történet, ádázul egymásnak feszülő értelmezésekkel és homlokegyenest eltérő tulajdonított jelentésekkel. Kint, a világban pedig halványuló, de még mindig jó emlék, melynek a mai valóság mindegyre ellentmond, s amit ezért mind nehezebb megérteni.

Az az es könyv megért pár kiadást, később pedig, a kilencvenes évtized közepén megjelent német és angol, sőt ban japán nyelven is. Hasonló jellegű összefoglalók sokasága látott napvilágot a forradalomról, akad hosszabb és létezik még annál is kurtább.

A kerek évfordulókújabb és újabb művekkel gyarapították nagy irodalmát. A résztémák kidolgozását újabb összegzések követték. Rövid összefoglaló helyett hovatovább rövid bevezetésre van szüksége annak, aki az irodalom olvasása előtt, majd azt tanulmányozva meg akarja ismerni a magyar forradalmat.

A huszonöt évvel ezelőtti összefoglalásnak számomra nem volt folytatása. Amit a forradalomról tudtam, gondoltam, azt egyik fontos szereplője, Nagy Imre miniszterelnök életrajzába írtam bele — így az én nagy os történetem egyetlen személy köré rendeződött. Életem és az érdeklődésem úgy hozta, hogy különféle alkalmakkor sokszor kellett írnom és beszélnem ról: okairól, gyökereiről, előzményeiről, lefolyásáról, utóéletéről és következményeiről, olykor még összefoglaló igénnyel is.

Bevezetőt egész tudományágakról, vagy — a történetírásban — nagy történeti folyamatokról, korszakokat meghatározó jelenségekről szokás írni. Helye a nemzeteken átívelő és a nemzeti történelemben, emlékezetének sajátos szerepe későbbi időkben, az iránta megnyilvánuló, változó irányú, de nem múló érdeklődés talán megér egy nagyon rövid bevezetést.

Olyat, amely elsősorban a problémákra és a máig ható szellemi hatásokra figyel; azt kérdezi, miért fontos a történelem távlatában és miért az a ma embere, társadalma, közösségei számára, miért fontos nekünk, magyaroknak, s fontos-e valamiért a világnak.

Ezért kezdem azzal a kérdéssel, hogy miért világesemény, miért váltott ki világszerte figyelmet. Miért maradt meg a figyelem akkor is, amikor a véres dráma akkor is létező hírértéke már elmúlt. Ezt követően az előzmények problémáival foglalkozom, majd egy rövid fejezetben összefoglalom október—decembere legfontosabb eseményeit. A forradalom társadalomtörténeti hátterével foglalkozó fejezet arra keres választ, hogy kik voltak, honnan kerültek ki a forradalom legaktívabb szereplői, cselekvői.

A következő az aktorok által beszélt nyelvvel és az általuk használt jelekkel foglalkozik. Ezekből a szövegekből és jelzésekből s nem az emlékezet, köztük a cselekvők emlékezetének utólagos konstrukcióiból derül ki talán a legvilágosabban, mit is akartak azokban a napokban. Ezt követi a késő modern kori forradalmak egyik fontos jelensége, a köztérben zajló radikális cselekvés és a vele járó erőszak problémája.

A forradalom és a világ politika viszonya ezért külön fejezetet kapott. Ezután hatásának kérdésével foglalkozom; hogyan befolyásolta a már lezárt eseménysor a magyar és a nemzetközi politikát, a magyar társadalom és a világ gondolkodását. Azután az emlékezés mégis különleges szerephez jutott a szovjet típusú rendszer válságának és összeomlásának folyamatában.

Végül a könyvet a történetírásának rövid áttekintése és történelmi jelentőségének felvetése zárja. Ez a szöveg bevezetés, nem kis monográfia, elsődleges kutatások terméke. Igyekeztem tehát kerülni a hosszú idézeteket és lábjegyzeteket. A felhasznált, illetve a könyvben röviden érintett kérdésekre nézve számomra irányadó irodalmat a könyv végén fejezetenként ajánlom az olvasó figyelmébe.

Az ajánló válogatás, az enyém, teljességre pedig — ahogy másutt — itt sem törekedtem. Az ajánlott könyvek kézbevétele újabb és újabb eligazításokat ad az érdeklődő olvasóknak, akiknek ezt a kötetet szánom. A bevezetés témái közül egyik-másikkal korábban, többször is foglalkoztam.

Ekkor készült szövegeimet itt-ott felhasználtam e mostani írásakor is. Közreműködésükért, megjegyzéseikért és kérdéseikért ma is hálás vagyok. A könyv e beszélgetések eredménye, de nem születhetett volna meg az os Intézet munkatársai, kollégáim és barátaim aktív közreműködése nélkül. Ez a közeg — bárhogyan is alakult az intézmény sorsa és összetétele az elmúlt huszonöt évben — mindvégig inspirált, s azt remélem, számíthatok erre a jövőben is.

E-mail: info veritas. Honlap: www. E-mail: leveltar veritas. Kutatószolgálat részletek itt:. Ugrás a tartalomra. Keresés űrlap Keres. Rainer M. János: Az os magyar forradalom. Bővebben a díjazottakról Bevezetőt egész tudományágakról vagy — a történetírásban — nagy történeti folyamatokról, korszakokat meghatározó jelenségekről szokás írni. Forradalom és szabadságharc Kísérletek a forradalom eredményeinek megmentésére Megtorlás Cselekvők — társadalomtörténeti háttér Eszmék, szimbólumok, szervezetek Forradalmi mobilizáció és erőszak Nemzeti függetlenség és nemzetközi környezet Hatások Elfojtott emlékezet és A történelmi esemény Irodalom Mutató   ELŐSZÓ Huszonöt évvel ezelőtt, nem sokkal a rendszerváltást követően többedmagammal részt vehettem egy könyv írásában.

Nyitvatartás: hétfő, szerda: 8. Utolsó módosítás:.