Konyv: A muveszet tortenete - Gotikus muveszet


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 762265597
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 12,39

MAGYARÁZAT:

A színes reprodukció több mint fele a windsori kastélyban található és nyomtatásban ebben az összeállításban jelent meg először A reprodukciók, köztük a maga teljességében először ebben az összefoglaló műben közölt grafikai munkák minősége olyan tökéletes, hogy az olvasó — még a kicsinyített formát lapozgatva is - egy exkluzív kiállítás kivételezett látogatójának érezheti magát.

A szerző, megismerkedvén a marxizmussal, kivált a történelmi materializmussal annak persze elsősorban a századfordulón elterjedt, a német szociáldemokraták által vulgarizált formájávalannak eredményeit a művészettörténetre kívánta alkalmazni. Elsősorban a Az os kiadás most hasonmás edícióban látott napvilágot ennek megfelelően alig látható fekete-fehér fotóreprodukciókkal illusztrálva - elsősorban tudománytörténeti, eszmetörténeti érdeklődésűek figyelmére számíthat.

Öt nagy fejezetét a korszak legjelesebb szakemberei írták, akik a legújabb módszerek és tudományos eredmények érvényesítésén kívül arra is gondoltak, hogy a művészet fejlődését a történelem és a kultúra alakulásával párhuzamosan mutassák be. A korábbi hasonló témájú könyvektől eltérően az építészet és a képzőművészetek tárgyalása nem a legutolsó korszakhatárral zárul, hanem számot vet szinte az utóbbi hónapok művészeti eseményeivel is.

A szöveget több mint kép, gazdag bibliográfia, valamint mutatók egészítik ki. Megjelent ben. Ha a középkor embere eszmeiségében még teljesen a földöntúli léthez kötődött, a gótika művésze már magában az életben keresett inspirációt és új igazságokat talált. Az érzékelhető világra való figyelés a valóság érzelmesebb és derűsebb felfogásához vezetett.

Az udvarok rendi társadalmának fejlődése és a városi polgárok kultúrájának megjelenése segítette elő a gótika felvirágzását, és eredményezte a korszak alkotásainak kifinomult, újszerű eleganciáját. A klasszikus gótikától az itáliai trecentón, az internacionális gótikus és a "lágy" stíuson keresztül egészen Dürer munkásságának első periódusáig vázolja fel ennek a évnek a sokszínű történetét, és olyan kiemelkedő mesterek munkásságát elemzi benne, mint Giotto, a Pisanók, az Eyck testvérek, Bosch vagy Grünewald.

A könyv gerince a képtábla, amelynek több száz kisméretű fekete-fehér képe a vizualitás eszközeivel egészíti ki a szerző mondanivalóját, és rávilágít a kölcsönhatások szövevényére is. Jó ideig a reneszánsz különc hajtásának tekintették. A tartalom és a forma összetettsége, sodró lendülete éles ellentétben áll a klasszicizmus fegyelmezett önmérsékletével. Világi örömök és érzékiség, vallásos áhítat és szigorú aszkézis, formai sokszínűség és merev szabályok betartása egyaránt jellemző a barokk mesterek alkotásaira.

Ezzel egy időben, az illuzionizmus jelentkezésével színpadiasság és díszletszerűség hódította meg a művészet világát. A realista művész bíráló szemmel közelít az objektív valósághoz, de az alkotás folyamatában általában ragaszkodik annak valamely fontosabb ismérvéhez: eredeti arányokhoz, térbeliséghez, színhűséghez, fényviszonyokhoz vagy távolságokhoz. A valóságábrázolás eszerint az értelmezés függvénye.

E könyv az elmúlt év realista irányzataival - klasszikus realizmus, újtárgyilagosság, amerikai realizmus, újrealizmus, "szocreál" és fotórealizmus - ismerteti meg az olvasót. Az újdonságukkal nagy vihart felkavaró képek egyike alatt a következő állott: Impresszió, a felkelő nap. Erről a képről kapta nevét az impresszionizmus művészeti mozgalma, amely rövid idő alatt forradalmasította az egész nyugati festészetet.

A kép festője a mozgalom úttörője és legkövetkezetesebb híve Claude Monet volt. Az új festői felfogás első remekművét, a "La Grenouillère" című képet ben festette, amikor még a biedermeier ízű arcképfestészet és a mozgalmas történelmi kompozíciók élték virágkorukat.

Utolsó alkotásai, az impresszionista festészet késői gyümölcsei táján láttak napvilágot, amikor Európa szerte kibontotta már szárnyait az expresszionizmus és az absztrakt művészet. Pataky Dénes tanulmánya nyomon követi Monet és társainak küzdelmes útját az első kísérletektől az általános elismertetésükig.

A szöveget Monet alkotásainak 57 reprodukciója díszíti, közöttük 6 színes lenyomat. A rövid szöveg és a legjelentősebb alkotókat bemutató képanyag révén az album kézikönyvként is jól forgatható kezdő és haladó műkedvelők számára egyaránt. A jeles szakemberek által írott fejezeteket több száz színes kép illusztrálja.

A stílus jellemzője az ívelt vonal, a szenvedélyesség, a túlzsúfoltság, a mozgalmasság; a tárgyak burjánzó gazdagsága áthágja a kereteket, és hatalmába keríti az egész környezetet. Mindezzel a klasszicizmus az egyenes vonalat, a szigort, a mértéktartást és az értelmet helyezte szembe. Míg a klasszicizmus fő műfaja az építészet volt, addig a barokk elsősorban a festészet és a díszítőművészetek fejlődését határozta meg. A klasszicizmus, ez a lényegében francia irányzat, szembehelyezkedett a barokk sokszínű internacionalizmusával, amely Itáliában lépett színre, de meghatározó volt Spanyolországban, Flandriában, az egész német nyelvterületen, sőt Dél-Amerikában is.

Különbségük dacára ez a két irányzat azonos reprezentációs szándékot fejezett ki: nyilvánvaló céljuk az uralkodó, illetve az egyház hatalmának dicsőítése volt. Szemlélteti azt a változást is, amely a Napkirály halálakor következett be.

A fellengzős pompa és a nagyszerűség eltűnése utána újból megtalált életöröm emberibb távlatokat adott a művészetnek. Az egyéniség és a természetesség diadalmaskodott ismét; ez a fordulat a "rocaille"díszítőstílusban, a gáláns ünnepségekben, Greuze moralizáló jeleneteiben, Chardin csendéleteiben jutottak kifejezésre.

A téma feldolgozása kronologikus - Berninivel kezdődik, majd Caravaggio, Poussin, Rembrendt, Velázquez, Vermeer és Gainsborough művészetén át Davivig tart, másrészt tematikus; megmutatja a korszak jellegzetes arculatát, amelyben több művészeti irányzat érvényesült egyidejűleg, hol kölcsönhatásban, hol szembefordulva egymással, a kor bizonytalanságainak megnyilvánulásaképpen.

A könyv a Rolf H. Ki adott megbízást Rembrandt Éjjeli őrjáratára? Miért provokatív Warhol Marilyn diptichonja? Számos érdekes és izgalmas kérdés, de mindenekelőtt kérdezzük meg magunktól: mit látunk egyáltalán ezeken a képeken? Jelen írás, azon kívül, hogy megválaszolja ezeket a kérdéseket, áttekintést ad a középkor első táblaképeitől az impresszionisták remekművein át a Egyfajta társadalomtörténetet kapunk a művészet tükrében, melyen keresztül megismerhetjük a festői technika és a képi gondolkodás újabb és újabb felfedezéseinek históriáját is.

A könyvet az érintett személyek és művek mutatója, valamint egy művészettörténeti szójegyzék teszi teljessé. A legszebb nő a festészetben száz portrét mutat be, melyeknek női modelljei megfelelnek a mai szépségideálnak is. A festmények között találunk népszerű, jól ismert alkotásokat, de olyanokat is, melyek képzőművészeti csemegének számítanak.

Minden reprodukció mellett megtaláljuk a múzeum vagy galéria címét, ahol a kép eredetije megtekinthető. Leonardo da Vinci, Paul Gauguin, Pablo Picasso, Salvador Dalí, Andy Warhol - híres művészek, akik döntően befolyásolták a művészet történetét, mindegyikük a maga idejében, a maga sajátos stílusával és eljárásaival. Ők és a többi 95 festő a női szépség csodálójaként jelenik meg a könyvben. A nevezetes festők különböző korokban keletkezett képei nem csak a képzőművészet fejlődésébe engednek betekintést, de arra is rávilágítanak, hogyan változott a nők társadalmi szerepe az évszázadok során.

Mindig művésznek vallotta magát - szíve szerint elsősorban festőnek - és minden idegszálával művész is volt: erről beszél nem freskóinak akadémikus pátosza, hanem építményeinek nyugodt harmóniája; az egyik legszebb olasz épület, az Uffizi-palota oszlopcsarnoka, Vasarit kora legnagyobb építészének hirdeti. Mikor közrebocsátotta élete nagy munkáját: Vite de' poiu eccelenti pittori, scultori ed architettori A legjelesebb festők, szobrászok és építészek életrajzamelyhez bevezetésül egy kimerítő értekezés tartozik az összes képzőművészetek elméletéről és technikájáról, a renaissance legnagyobb nagyjai közül többen még éltek, még többen a fiatal Vasari kortársai voltak és aki ennek a korszaknak megteremtéséhez az első erőforrás volt, Cimabue, az ősök őse is még olyan közel esik Vasari krónikájának idejéhez, hogy még nem fakultak el egészen a szájhagyomány színei, amelyek az alakját és életét az emlékezetben megőrizték, annál természetesebb, hogy az Életrajzok többi hőseiről is intim hagyományok, baráti értesülések, sőt személyes tapasztalatok szolgáltatták az adatokat.

A norvég expresszionista művész Sikoly című képét lopták el elsőként, ben. Noha a kép hamarosan megkerült, ben egy másik változatát rabolták el. Úgy tűnik, Munch a kívánatosnál jóval nagyobb figyelmet érdemelt ki a tolvajok részéről: ezzel azonban nincs egyedül. Manapság egyetlen műkincs sincs biztonságban. A nemzetközi rendőri szervezet, az Interpol ma több mint 25 lopott műtárgyat tart nyilván: ezek között vannak szobrok, bútorok, órák és régiségek csakúgy, mint festmények.

Az eltűnt kincsek száma megdöbbentő. Rembrandt, Renoir, van Gogh, Picasso és mások remekművei kerültek idegen kezekbe. Egy egész múzeumot meg lehetne tölteni az eltűnt műkincsekkel. Az Eltűnt műkincsek múzeumában Simon Houpt újságíró a modern műkincstolvajlás izgalmas témakörét járja körbe. Ami kezdetben még csak a megszálló hadseregek által véghezvitt fosztogatás volt gondoljunk csak a nácik ilyen jellegű tevékenységére a II.

A nagy műkincslopások azonban e lenyűgöző könyvnek csupán egy részét alkotják. Megfigyelheti, hogy e szervezetek műkincsekre szakosodott egységei milyen lépéseket tesznek a kincsek biztonságáért, illetve hogyan dolgozzák ki akcióikat. Az író azonban megismertet minket az érem másik oldalával is: a homályos pénzmosási ügyletekkel, az illegális drog- és fegyverkereskedelemmel és a terrorizmussal, ahol nem babra megy a játék.

A műkincsek eltűnésének lehetősége a művészet szerelmesei számára különösen riasztóan hat. Nem valószínű ugyanis, hogy az ellopott műkincseket egyhamar sikerülne kézre keríteni, sőt néhányukat talán sosem látjuk viszont. Az Eltűnt műkincsek múzeuma egyedülálló módon mutatja be ezeket az elveszett kincseket.

Kutatásokat végzett a művészet és az árverések világában, valamint nyomon követte a műkincs-kereskedelemben áramló pénz útját. Kandinszkij átvette kora festőtársadalmának belső szóhasználatát,azaz nem a teoretikus igényes fogalmi rendszerével dolgozik, hanem önnön absztrakt expresszionizmusának szemléletes kifejtésére törekszik.

Úgy mond el fontos dolgokat a művészetről,a művész előtt álló feladatokról, a művészeti gondolkodás felületes sablonjairól, hogy közben zenével rokonított, ornamentális absztrakciója számára készíti elő - teszi szabaddá - az utat a befogadóban. Heves, fogalomhasználatában mai szemmel olykor túlzó és bizonytalan írás ez,s mégis, nem egyszerűen kordokumentum.

Kandinszkij mint művéstitkok tudójaként tesz kísérletet arra, hogy feltárja a művészi alkotásnak a szellemiség szférájában működő rejtélyes mechanizmusát. Ily módon A szellemiség a művészetben nemcsak egy korszakalkotóan jelentős festő életművének elidegeníthetetlen darabja, amelynek magyar nyelvű közreadásával könyvkiadásunk régi adósságát törlesztjük,hanem egyúttal egy művész autentikus beszámolója arról a belső világról,amiről neki is csak sejtései lehetnek.

Reneszánsz függőkerttől olasz típusú várkastélyokig, geometrikus mintájú szőttesektől monumentális falképekig, apró címerképektől fejedelmi portrékig s gazdagon faragott oltároktól aranyozott ötvösremekekig terjed a sora a régi művészetünk itt bemutatott emlékeinek. További információk, értékelések és idézetek a moly.

Állj közénk és válassz a több, mint Megvan nekem Olvastam. Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg. Barokk Hermann Bauer - Andreas Prater. Realizmus Kerstin Stremmel. Monet Pataky Dénes. Ismeretlen szerző. Rukkola értékelés.

Nincs megvásárolható példány A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük. Részletes kereső Témaköri fa. A kosaram. Bejelentő neve. Bejelentő e-mail címe. Hozzájárulok böngészőm adatainak átadásához.

Bejelentő böngészője. Keresés beállítások. Oldal url. A nevét és e-mail címét csak az Önnek való visszajelzés miatt kérjük. A böngészője nem támogatja a JavaScriptet! A weboldal funkciói így nem működnek. Az antikvarium. Tovább válogatok. A hadművészet története I. A háború rabszolgatartó korszakának hadművészete. Szentesi Ede. Kihajtható térképpel. Előszó A hadművészet története ben kiadott első és második kötetének kritikája feltárta azokat a lényeges hibákat, amelyeket ezekben az első, hadművészetről szóló munkáimban elkövettem.

Hiányzott belőlük a burzsoá hadtörténészek bírálata, akik elferdítették a történelmi tényeket és meghamisították a történelmet. Akkori munkáimban nem mutattam be kellőképpen a katonai elmélet fejlődését, kevéssé világítottam meg a hadászat fejlődésének sajátosságait, nem dolgoztam fel teljes egészében a hadművészet korszakokra bontásának, valamint a háborúk és ütközetek periodizálásának kérdéseit.

Ezenkívül az ókori szerzők műveit sem használtam fel teljesen, illetve a felhasznált forrásokat nem kezeltem kritikusan. A hadművészet története első és második kötetét, valamint az ben kiadott harmadik kötetet első ízben ben dolgoztam át, a hadtörténelmi bizottság útmutatásai alapján. A bizottság elnöke B. Saposnyikov, a Szovjetunió marsallja volt Tartalom I. Razin Razin műveinek az Antikvarium. Megvásárolható példányok. Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó. Fekete-fehér ábrákkal, rajzokkal, térkép- és vázlatjegyzékkel illusztrálva.

Tízezer görög visszavonulása és e visszavonulás jelentősége az ókori Görögország hadművészetének fejlődésében. A hadművészet fejlődése a pun és makedón háborúkban az i. A hadművészet fejlődése a rabszolgatartó Róma ellen küzdő népek háborúiban az i. A római rabszolgatartó köztársaság és hadserege az i.

A hadművészet fejlődése az i. A hadművészet fejlődése a római rabszolgatartó birodalom ellen küzdő népek háborúiban az I-IV. A hadművészet az I-II. A kelet-római birodalom ellen küzdő népek hadművészetének fejlődése.