Konyv: Japan titkos keresztenyeinek nyomaban


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 398690329
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 9,24

MAGYARÁZAT:

Kosár tartalma db. Azonnal szállítható Raktáron. Könyvek Kft. Tartalom: Endó Súszakú, a témát feldolgozó, Némaság című, világsikerű regénye alapján készült film Martin Scorsese rendezésében már a mozikban! Ez különösen igaz azért, mert ez a korszak arra kényszerít minket, hogy elgondolkodjunk: milyen is emberi lénynek lenni.

A brutális megtorlások miatt azonban illegalitásba kényszerültek. A titkos keresztények - a kirisitanok - hét generációja az életét kockáztatva gyakorolhatta csak vallását, s mindezt úgy, hogy Japánból kitiltották a keresztény papokat és misszionáriusokat.

Az írástudatlan parasztok gyakorlatilag szájhagyomány útján ismertették meg az Igét utódaikkal. Leszármazottaik sem tagadták meg hitüket, ám nem hajlandók betagozódni a katolikus egyházba. John Dougill, utazást téve térben és időben, civilizációk - a Kelet és a Nyugat - ellentéteit vizsgálja, miközben bepillantást enged a japán hitvilág és kultúra megváltoztathatatlan aspektusaiba.

Vásárlási tudnivalók. Regisztráció Bejelentkezés A kosárban db termék van összesen 1 Ft értékben. Életmód, egészség. Gyermek- és ifjúsági. Gyermekek és szülők. Idegen nyelvű. Kert és lakás. Lexikon, enciklopédia. Pénz, befektetés, üzlet. Szórakoztató irodalom. Szótár, nyelvkönyv. Tankönyv, segédkönyv.

Kepes András A boldog hülye és az okos depressziós 3 Ft 2 Ft. Julia Quinn A vikomt, aki engem szeretett 3 Ft 2 Ft. Julia Quinn Tisztességes ajánlat 3 Ft 2 Ft. A némaértő olvasás alapjai - foglalkoztató munkafüzet 1. Csernus Imre Főnix 4 Ft 3 Ft.

Énidő 1 Ft Ft. Anderle Ádám Kuba története. Fáraók - Bookazine Bestseller. Grandpierre Attila A Selyemút őstörténete és a magyarság szerepe Eurázsiában. Nagy Töhötöm Jezsuiták és szabadkőművesek. BBC History - Ljudmila Pavlicsenko A halál asszonya. A történelem nagy rejtélyei 3. Szvák Gyula IV.

Iván és I. Péter mikrohistoriográfiája. Japán titkos keresztényeinek nyomában 3 2 John Dougill.

Ez különösen igaz azért, mert ez a korszak arra kényszerít minket, hogy elgondolkodjunk: milyen is emberi lénynek lenni. A brutális megtorlások miatt azonban illegalitásba kényszerültek. A titkos keresztények — a kirisitanok — hét generációja az életét kockáztatva gyakorolhatta csak vallását, s mindezt úgy, hogy Japánból kitiltották a keresztény papokat és misszionáriusokat. Az írástudatlan parasztok gyakorlatilag szájhagyomány útján ismertették meg az Igét utódaikkal.

Leszármazottaik sem tagadták meg hitüket, ám nem hajlandók betagozódni a katolikus egyházba. John Dougill, utazást téve térben és időben, civilizációk — a Kelet és a Nyugat — ellentéteit vizsgálja, miközben bepillantást enged a japán hitvilág és kultúra megváltoztathatatlan aspektusaiba.

Senki sem tudja, a mentálok mit tesznek, védik az emberiséget, vagy a sorsukra hagyják őket. Don rájön, hogy az események láncolata mögött a Gonosz áll, és a Navran bolygón élők kiirtását akarja. Mi a bölcsesség útja, beavatkozhat-e az emberiség sorsába egy mentál erőszakkal?

És mit forral Lucy az árnyas, tóparti fák alatt? Lucyt felkavarja Don jelenléte, és felbosszantja Chester politikai ügyeskedése. Rendet akar a világegyetemben, és úgy avatkozik be a harcba, amire senki sem számít. Ám a segítségnek ára van, és Lucy megfizet érte. Vajon elhiszi neki valaki, hogy helyes döntéseket hoz? Scar még Artúr szerelmi vallomásán dühöng, miközben a katonai központban elkezdi az ügynökképzést. Megpróbál beilleszkedni, de rögtön gyanússá válik. Főleg, hogy megérkezik Don, és egy akció után a feje tetejére áll a titkosszolgálat.

Mindeközben Artúr az események sűrűjében próbáll helyt állni, az életét kockáztatja, hogy véghezvigye az astori szerelőkkel a lehetetlent. Ráadásul találkozik Scarral. Vajon el tudja mondani, mit érez? Isten vagy a Sátán kísértése az a különös éjjel? És mit tesz mindeközben Chester? Lehet-e a jó ügyért rosszat tenni? Feláldozhatók-e mások magasabb célokért? Mi a szerelem? Felszabadító erő, pusztító sötétség, vagy egy váll, ahol békére találsz?

A másik elmélet pedig azt mondja, hogy imádkozni nem annyira fejünkkel, mint inkább szívünkkel kell. Noha töredezett és sérülékeny, nagyobb része még ép, s rajta a koiné írás halvány sorai olvashatóak. Amikor Leo Newman atyát, a római papot Jeruzsálembe hívják, hogy segítsen megfejteni a tekercs sorait, hamarosan rájön, a szöveg az ötödik evangélium lehet - az, amelyik iskarióti Júdás nézőpontjából beszéli el Jézus életének és keresztre feszítésének történetét.

Ha a tekercs eredeti - és ha a radikális, lázító történet igazat mond - akkor magát a kereszténységet kell teljesen újraértelmezni. Leo megjárja a poklot, ugyanis miközben feltárja a tekercs titkait, egy férjes asszony iránti vonzódásával is meg kell küzdenie David J.

Bosch korszakos jelentőségű műve. A szerző meggyőzően érvel amellett, hogy a missziói teológia nem a teológiai curriculum "külügyi osztálya", hanem valójában az a nélkülözhetetlen dimenzió, amelynek az összes többi teológiai szakterületet át kell hatnia, hiszen "Isten missziós Isten, Isten népe missziós nép", amely "nem a világgal szemben áll, hanem a világba küldetett a világért".

Bosch könyvének egyik alaptézise, hogy amint a keresztények minden korban újraértelmezték, koruk nyelvére fordították a bibliai tanúságtételt, úgy ezt nekünk is meg kell tennünk, annál is inkább, mivel egy óriási jelentőségű paradigmaváltás korát éljük. Mély hitbeli meggyőződéssel, rendkívüli tárgyi tudással és nagy dialektikus bölcsességgel tekinti át és elemzi a keresztény spiritualitás teljes történetét a célból, hogy a múltból ihletet merítve úgy fordíthassuk le hitünket és missziónkat a posztmodern kor nyelvére, hogy közben hűek is maradhassunk sajátos identitásunkhoz, bibliánkhoz és hagyományunkhoz.

Ez a könyv el akarja mélyíteni a szívedben a bűnbocsánat szentségének örömteli üzenetét. Az út, amely e szentség igaz ünnepléséhez vezet: Isten országa látomásának megértése. Ez kezdettől fogva ajándék, ugyanakkor szeretetteljes követelmény is. A főparancsnak kell vezetnie és formálnia a lelkiismeretet. Az első parancsot Istennek az emberek iránti egyetemes szeretete fényében látjuk.

A felebaráti szeretet kötelessége pedig túlmutat az ötödik parancsolaton: éltetni és magában foglalja az összes többi erkölcsi kötelezettségünket is. Henri Boulad S. Az optimizmus a helyes önismeret és az istenismeret útja is, ezért a megoldás forrása számos kérdésben az emberiség sorsát, és saját személyes sorsunkat illetően egyaránt. Patricia M. Minden munkája magán viseli az emberi lélek rezdüléseinek ismeretét.

Szívünk gyermekkori vágyakozásai, életünk megrázó próbái, önmagunkkal, Istennel, és felebarátainkkal vívott harcaink, mind-mind visszaköszönnek írásaiban. Jelen könyve a svájci hegyek között játszódik a századforduló éveiben.

A történet Karácsonyest éjszakáján kezdődik, amint egy kislány a szomszédasszony és fia kíséretében bandukol haza a falusi templomból, fel a hegyek közé, gondolataiba mélyedve. Otthon váratlan esemény fogadja: édesanyja haldoklik. Ám utolsó szavaival rábízza karácsonyi ajándékát, újszülött kisöccsét. Az édesanyát vesztett család, és a szomszédok jó viszonya egy tragikus baleset következtében megromlik.

A kislány és a szomszéd fiú sok fájdalmas és izgalmas eseményen keresztül, saját bőrén tanulja meg a Biblia igazságát: Jézus irántunk való szeretetét. Murphy-O'Connor fegyelmezett képzelőereje, hatalmas tudása, mely a Közel-Kelet teljes történelmét, földrajzát, archeológiáját felöleli, színes és lebilincselő életrajzot eredményezett Pálról, a gyarló emberről és Szent Pálról, a nagy térítőről. Ahhoz képest, hogy micsoda óriási hatást gyakorolt a keresztény teológiára, bonyolult és sokat vitatott bibliai levelei mögött Pál maga meglehetősen homályos figura maradt, márpedig személyisége fontos kulcs lehet teológiai elveinek teljesebb megértéséhez.

Ez a könyv helyreállítja az egyensúlyt. Időrendben kísérhetjük végig Pál szellemi, érzelmi és vallási fejlődését, utazásait, misszióépítését, amint asszimilált zsidó fiatalemberből harcos jeruzsálemi farizeus, majd megszállott hitprédikátor lesz, és kisázsiai, balkáni munkája során, sokszor a jeruzsálemi központtal is szembeszállva, világvallást kovácsol a kis zsidó szektából. Életrajzát olvasva Pál a szemünk előtt magasodik zseniális szervezőként, nagy politikusként és filozófusként a kereszténység kezdetei fölé.

Ahogy az America folyóirat kritikusa írta: "Murphy-O'Connor Pál életútjának minden pontján új és provokatív magyarázatokat talál cselekedeteire. Ennek révén a páli levelek is új életre kelnek, az ismerős szövegek friss értelmet kapnak. Amikor felhőt borítok a földre, és feltűnik az ív a felhőn, akkor visszaemlékezem a szövetségre Az Evangélikus Missziói Központ most induló sorozatának célja a Jézus Krisztusban megújított szövetség és Isten sokszínű szeretetének meghirdetése.

Az ismert evangélikus énekkel együtt valljuk: "Ő a fény, mi színei". Hogy valóban az a szín lehessünk, amelynek Jézus szánt minket, ahhoz őrá, a Fényre kell figyelnünk. Ebben szeretne segítséget nyújtani a tartalmában sokszínűségre törekvő Szivárvány Füzetsorozat. Megelevenednek bennük a tipikus orosz regényalakok.

Nemesek és muzsikok, tisztviselők és Szibériába tartó foglyok egyaránt hozzátartoznak a kor társadalmához. A zarándok azonban nem áll meg e világ leírásánál, hiszen számára nincs fontosabb "a szív imájánál": "Uram, Jézus Krisztus, könyörülj rajtam!

Te fogod ugyanis feláldozni az embert, aki magában hord engem. Rejtekhelyéről való elszállítása, csupán különösen kalandos hányattatásainak kezdetét jelentette. A következő huszonöt évben a Júdás-evangéliumot áruként adták-vették három földrészen át, miközben tartalmára csak szórványosan, hosszú szünetekkel irányult figyelem, magát a papiruszt pedig távolról sem ideális körülmények között tárolták.

A felbecsülhetetlen értékű dokumentum állapota napról napra romlott, mígnem egy része papiruszrostok töredékeire esett szét. Könyve lényegesen több információval szolgál a Júdás-evangélium felfedezéséről, sorsáról, valamint kiadásának körülményeiről, mint amennyit a modern kor bármely más régészeti felfedezéséről tudunk. Bart D. Milyen értelme van életének és halálának? Találkozhat-e valóban a És ha igen, mit jelent ez számára?

Ilyen és hasonló kérdésekre igyekszik választ adni e könyv oldalain David Watson, angol lelkész, a keresztények közötti ökumenikus kiengesztelődés szorgalmazója és számos világsikerű könyv szerzője. Műve túllép a laikusok számára esetleg száraznak tűnő teológiai fejtegetések korlátain, és a személyes tapasztalat fényében mutatja be Jézus Krisztust, akiről így vall: "Jézus megváltoztatta az életemet.

S ahogy múlnak az évek, egyre jobban megbizonyosodom arról, hogy a róla szóló bibliai tudósítások minden egyes részlete hiteles. Mert már egyáltalán nem engem illetett. Értsd meg, én nem bánom, hogy szerzetesi fogadalmat tettem; igent mondtam, és Isten segedelmével életem végéig szerzetesként fogok élni. Egész élete csupa hit, csupa szeretet, csupa szolgálat. Ám egy idealistának a Szentföldön sincs könnyű dolga, a világ mindenütt a maga módján bánik az idealistákkal… Keresztények, zsidók, arabok, hívők és hitetlenek, boldogtalanok és megszállottak — Ulickaja kimeríthetetlennek tűnő fantáziával és emberismerettel népesíti be regényében a Daniel Steint körülvevő világot a huszadik század második felének történelmi forgatagában és hétköznapjaiban.

Ulickaja lebilincselően mesél, a mese azonban nem fedi el a nyugtalanító kérdéseket sem. Egyszerű, hatékony módszert ajánl személyiségünk fejlesztésére, életünk teljesebbé tételére. Megtanít arra, miképpen leplezhetjük le téveszméinket, hogyan korrigálhatjuk hamis vagy téves elképzeléseinket önmagunkról, egymásról és a világról. A virágok egyszerűen csak nyílnak. Átmeneti kevesebb révén valami többet, valami jobbat szül. Feltartóztathatatlan erejű hullámhoz hasonló: mindig előre- mindig felfelé visz bennünket.

A hit csak megerősíti, amit a természet fennen hirdet. Abban a világban, amely mintha elveszítette volna az élet örömét, a hit visszaadja a derűlátást, a reménységet. Ezzel a megújult látásmóddal a halált megfoszthatjuk a hozzátapadt mítoszoktól, leránthatjuk álarcát, mi magunk pedig megszabadulhatunk a hozzá kapcsolódó félelemtől és szorongástól.

További információk, értékelések és idézetek a moly. Állj közénk és válassz a több, mint Megvan nekem Olvastam. Lucy On Sai. Optimizmus Henri Boulad S. Gémes István.