Konyv: A kofarago E-KONYV


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 909100762
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 9,16

MAGYARÁZAT:

Botond-Bolics Gyorgy. MSZBudapest, E' BEVEZETES A konyv a komuvesmunkak helyes, szakszerti elvegzesehez sziikseges ismereteket tartalmazza, es szakmai tanacsokat ad a sajaterobol epitkezoknek a korrnivesmunkak kivitelezesehez vagy annak hazi ellenorzesehez. Eppen ezert a konyv els6 resze a leglenyegesebb epiteszeti elveket es szakkifejezeseket ismerteti.

Az eptiletszerkezetek megismeresehez es- azok szakszerfi elkeszitesehez elengedhetctlenul szukseges az epitkezeseken Ielhasznalasra keriil6 anyagok bizonyos toku anyagtani ismerete. A konyv kulon fejezetben targyalja ezt, es oly iranyu tajekoztatast is ad, hogy hcl, milyen anyag alkalmazasa szukseges, illetve indokolt. Tekintettel arra, hogy az epuletek alapozasahoz Ioldmunkat is kell vegezni es ez az epulet egyeb szerkezeti kerdeseihez szorosan kapcsol6dik, e targykorrel kulon fejezet foglalkozik.

Epit6iparunk es epitoanyagiparunk az ut6bbi evekben orias! Itt szeretnek koszonetet mondani Tobias Lorand epiteszmernok kartarsamnak segitsegeert es tanacsaiert, Budapest, marcius. Az epilletszerkezetek ilyen osszesseget nevezzuk epuletnek. A ktils6 tertol val6 ~lhatarollis es a terosztas fiiggoleges szerkezeteit jalaknak, vizszintes szerkezeteit pedig jodemeknek nevezik. Az epiilet Teszei A fodemekkel hatarolt terek egyes szintjeit szintsornak vagy erneletsornak nevezik.

Az emeletsorok also hatarolo" sikja a padlo, a felsd hatarolo sikja a mennyezet. A pince nagyreszt vagy teljesen a foldbe sullyesztett, az alagsor Iegalabb ketharrnad reszben a talajszint felett lev6 szintsor. A homlokzatot feliilr61 a! A homlokzatot ezen kiviil vizszintes osztopcirkanyokkal es fUgg61eges jillsavokkal lizenakkal is szoktak tagozni.

Azokat a szerkezeteket, amelyek onsulyukon kiviil mas terhek hordasara is alkalmasak, teherhortio szerkezeteknek, amelyek csak sajat sulyukat,ke~ 'sek hordani, nem teherhord6 szerkezeieknek nevezik. Az alatamaszto szerkezetek altalaban fUggoleges helyzetiiek es terhuk nagy reszet az athidalo szerkezetekrol kapjak. Alatamaszto szerkezetek az alapok, falak, pillerek, oszlopf6k; athidalo szerkezetek a kiilonfele gerendtik, boltozatok, fodemek, l'epcsbk, erkc~lyek 2.

Epilletszerkezetek elnevezese 2. E szerkezetek legfeljebb csak onsulyukat hordjak, ,s aztaz alatamaszt6 vagy athidalo szerkezeteknek adjak at. Rendeltetesuk szerint lehetnek terelhatcitol6 es teroszto szerkezetek pI. Az epuletszerkezetok targyalasanal kulon kell targyalni azokat a szerkezeteket, amelyek a teherhordo es nem teherhordo szerkezetek elkeszitesehez szuksegesek, Ezeket gyujt6neven "segedszerkezetek"nek nevezik.

Ide tartoznak a kulonfele ci. Az egyes epiiletfajtak szerkezeti rendszertik szerint is csoportosithatok. A teherhord6 szerkezetek kialakitasa adja meg az epulet. Ez aszerkezetek es a terhelesek fajtaitol fUgg6en igen sokfele lehet. Egy kotelre sulyt akasztva, a kotelben huzas huzoigenybevetel keletkezik; egy kotombre egy masik kdtombot helyezve az als6 tombben nyomas Iep fel. Ez a ket igenybevetel tehat egymassal ellentetes, Nyomas Iep fel az epulet falaiban es pillereiben is.

Itt azonban a nyomason kiviil meg egy masik jelenseg is mutatkozik: a karcsu - kis keresztmetszetfi es magas - szerkezet a terheles hatasara ki- hajlik 9. Amennyiben az anyag szilardsaga olyan mertekfi, hogy a megkivant biztonsaggal kepes hordani a rea keruld terheket, akkor teherbir6nak minosul, vagyis a belole keszitett szerkezet a teherbiras kovetelmenyeinek megfelel.

Huzoigenybevetel 7. Terhelesek: fajtai ~: I, Az epuletszerkezeteket kiilonbozo erohatasok erik, amelyek lehet- nek a allando terhek, b esetleges terhek. Alland6 terhek: a szerkezet onsulya, illetve a szerkezetet terhe15 mas szerkezetek sulya, tovabba a foldnycmas. Esetleges terhek: hasznos terhek pl. Ilyen tobblet szarmazik peldaul rezgesekbol, mozgasokbol es a hornerseklet-valtozasokbol, Mindezeket a hatasokat a statikai szamitasokat eloir6 szabvanyok pontosan targyaljak.

A terhelesek ketfele forrnaban hatnak, Az elmeletileg egy ponthan hato terhelest koncentralt tethelesnek: nevezik, mertekegysege a kilogramm kg vagya tonna t. Amennyiben a terheles nem egy pontban hat, hanem nagyobb hosszon vagy feliileten oszlik el, ugy megoszl6 terheles a neve. Hajlitas es lehajlas Amennyiben az egyik szerkezetbdl ad6d6 terheles a masik szerkezet egy reszet egy felulet menten el akarja csusztatni, akkor az Illetd szerkezetben nyiras keletkezik A kulonbozd igenybevetelek altalaban nem kttlon-kulon [elent.

A kulonbozo igenybevetelek hatasara az egyes anyagok -- tulajdonsagaiknak megfeleloen -- bizonyos foku alakvaltozast szenvednek. A terheles igenybevetel megszfintekor -- felteve, hogy az igenybevetel nem volt tulsagosan nagy -- az anyagok visszanyerik eredeti alakjukat. Ezt a tulajdonsagukat nevezik rugalmassiignak. Az epirlet- szerkezetekben felhasznalasra Csavaras kerulo anyagok rugalmas- saga, azok rugalmas alakvaltozasanak merteke termeszetesen korlatozott, A szerkezet anyaga -- rugalmassaga folytan -- ellenall a terhelesek alakvaltoztato hatasanak, s ennek kovetkezteben az anyagokban [eeziutseqek.

Az anyagok teherbiro kepesseget ugy allapitjak meg, hogy laborat6riumokban az anyagot addig terhelik, amig tonkre nem megy. A tonkremenetelkor keletkezo feszultseget nevezik az anyag szilardsiiganak. A szerkezetekben fellepo feszultseg -- a szabalyzati eldIrasok szerint -- a szilardsagnak csak bizonyos resze lehet. Igy a szerkezetek kello biztonsaggal hordjak a reajuk keriiI6 terheket.

A statikai szamitasok soran a kulonbozd terheleseket meg bizonyos biztonsagi szorz6kkal megemelve kell figyelembe venni. Ez is a biztonsagot szolgalja. A szerkezetekben, illetve anyagokban szamitasba veheto legnagyobb feszultseget hatarfeszilltsegnek nevezik. Azt az igenybevetelt, amely a hatarfeszultseget az anyagban kivaltja, hatarigenybevetelnek nevezik.

Az egheto IAnyngok Ielhasznalasat ma mar rnindinkabb kertiljuk. A kulonbozo rendeltetesii epiiletekkel es epuletszerkezetekkel szemben az MSZ A felhasznalasra keriil6 anyagok tobbfele medon reagalnak a vizre. A vizhatlan anyagok nem engednek at semrni nedvesseget, es nem is vesznek fel semmit. A vizzar6 anyagok bizonyos mennyissgu vizet felvesznek, de csak annyit engednek at, amennyi Ieluletukon el tud parologni, Vizatbocsat6 az az anyag, amelyik bizonyos nyomas hatasara a nedvesseget nagyobb mertekben atengedi.

Az egyes anyagok tobb-kevesebb vizsziv6kepesseggel is rendelkeznek: a hajszalcsovesseg elve alapjan a porozus anyag iiregecskei felszivjak a nedvesseget, Vannak viztaszit6 anyagok, amelyek az epitesi anyagok vizszfvokepessegst megsziintetik pI. Laboratoriumokban savak, Iugok vagy karos sugarzasok ellen kell az anyagnak vedelmet nyujtania. A terfogatallandosag azt jelenti, hogy az anyag ne valtoztassa terf'ogatat tulzcttmertekben, h6, nedvesseg vagy egyeb tenyezo hatasara, A faanyag ncdvesseg hatasara eros en duzzad, a vas- es femanyagok h6 hatasara er6sen megnyulnak es rozsdasodasllCllaz oxidaciosfolyamat nagy terfogatnovekedessel jar stb.

Mindezek a hatasok az epilletszerkezetekben karos fesziiltsegeket eredmenyezhetnek es a szerkezetekben rongalodast is okozhatnak. Szerkezetekt61 es a Ielhasznalt anyagoktol megkfvanjuk, hogy az id6jaras viszontagsagaival - els6sorban a faggyal - szemben kell6 ellenallokepesseggel rendelkezzenek.

A jeg terfogata lenyegesen nagyobb, mint a viz terfogata, s igy a Iagyas nagy belsa feszit6 er6t jelent mindazon szerkezetekben es anyagokban, amelyek nedvesen fagy hatasanak lettek kiteve. A fagy hatasara fellepo hatalmas er6k kepesek a ko, beton szetrepesztesere es elmallasztasara.

Ezek a kulonleges igenyek - a kovetkezok lehetnek: a h6szigetel6 kepesseg, b hangszigetelo kepesseg, c tuzallosag, 14 15 Me '. A gazdasagossag kerdeseben szamos tenyezo jatszik szerepet. Ismerni kell a rendelkezesre allo epitesi anyagokat, a megfelelo helyi epitesi anyagokat, az egyes anyagokkal es szerkezetekkel szemben tamasztott kovetelmenyeket, a megepithetoseg lehetosegeit, munkaigenyesseget stb, Mindezek szerepet jatszanak az epulet gazdasagossagaban.

Ugyancsak itt kell gondo1ni az epitesi anyagok szallitasi koltsegeire es m6dozataira is. A gazdasagossag kerdese azonban nemcsak az epitkezes idotartamara vonatkozik. Nagyon lenycges, hogy az epulet hasznalatba vetele- utan is gazdasagosan tudja a hozzaftizott igenyeket kielegiteni, tehat uzembcntartasa gazdasagos legyen. Ez a kerdes tehat mar a tervezes' folyaman jelentkezik. Az eldkeszlto munkak harem fOreszb61,Hlanak: 1.

Ez az iras a tervezesi program. Ennek alapjan kezd a tervez6 a munkahoz, Elsosorban is nagyon sok mel. Csak ha mindezt tisztazta, kezdhet neki a tenylcges ,tervezesnek. A tervezo eloszor cazuitteroet keszit, amelyben felWnteti, hogy a megadott epitesi program es a beszerzett adatok birtokaban milyennek is kepzeli el az epuletet.

Amennyiben a vazlattervben fe1- tuntetett epulet megnyeri az epitteto tetszeset, tigy jovahagyja azt. A jovahagyas utan a tervez6 elkosziti az epulet reszletesobb tervet, ornely a hatosagoknal az engedelyezes iranti kerelem alapja lesz.

I Klimuvesmunkak 17 Ezt a tervet nevezik engedelyezesi vagy miiszaki beadvcinyi ter»nek, Amikar a felettes epitesugyi hatosag az epitkezesre az engedelyt kiadta, a tcrvez6 elkesziti az epitrneny kioueii terveit es reszZetterveit. A kiviteli - terv valojaban a kivitelezes egyik alapszerszarna nepiesebb neven "pallerterv". A kiviteli tervnek minden olyan reszletet vagy mas tervekben megtalalhato reszletekre va16 utal.

A kiviteli tervb61 dolgozik az epitkezes helyszinen a munkat vezet6 paller. Az egyes iparosok altal kivitelezend6 szerkezeti darabok elkeszitesehcz, rrnihelyben va16 legyartasahoz reszlettercek: is keszulnek pl. Hazankban rna az epitkezesek nagy resze tipustervek alapjan keszul, Csaladi lakohazakra - a munka es az engedelyezes leegyszerusitese erdekeben i--; nagy valasztekban allanak tipustervek rendelkezesre.

Ezeket a terveket nem kell a tanacsokhoz engedelyeztetesre benyujtani, mert ezek kivitelezesevel a kormany egyetert, Az ilyen tipustervek igen oles6n beszerezhet6k az E. Dokumenui "ios K8zpontjanciZ; a tipustervek katal6gusa pedig majdnem minden tanacsnal az erdeklodok rendelkezesere all. A tervezesi munkakkal kapesolatban meg" kell jegyezni, hogy szakemberrel tcrveztetni ugyan valamelyes koltseget jelent, de egyuttal lenyeges megtakarrtas erheto el - szemben azokkal a torvekkel, amelyeket nern szakemberek keszitettek.

A tervez6 lehetoleg ne legyen azonos szernely a kivitelezest vegzovel, mert igy a tervez6 mindjart mint e11en6rz6 is szerepeL es mint a kozmondas is tartja: "Tobb szem tobbet lat! A LEPTEK Az epuleteket nem lehet eredeti nagysagukban papirra rajzolni, tehat a tervek az epitrnenyt mindig kiesinyitve abrazoljak, A kicsinyites merteke a leptek. Az altalanossagban hasznalatos leptekeket es azok alkalmazasi teruletet a kovetkezo oldalon lev6 tablazat mutatja.

A KOTTAzAs Az e~y~s ~pitmeny:kr61 keszitett tervek leptekhelyesek, tehat leptek segltscgevel a rajzok hosszrnerotsi lernerhetok es atszarnit. Ugynevezett kottavona! A kottazas suriisege, reszletessege a terv ren. A na~yobb lepteku tervek pl. Tervek kottcizcisa A hosszkottakon kivi. Ez "l sik Iehet a f61dszinti padlo sikja vagy barmilyen fix ponton at feivett vizszintes sik.

A rajzokon min dig a feltuntetett meretek a mervadok s nem a lemerhetdk l 4. Igy kulon kell beszelni az egyes epitesi anyagok jeloleserol, a nyilaszaro szerkezetek, kernenyek, berendezesi targyak stb.

Elfelejtett jelszó. Belépés folyamatban Részletes keresés kategória. A mezők bármelyike illeszkedjen. A mezők mind illeszkedjen. Az Úr ezerháromszáznegyvenedik esztendejében, az idős Anjou Károly Róbert király uralkodásának őszén a Magyar Királyság erős, szilárd állam.

Az uralkodó hosszas küzdelmek után megerősítette a központi hatalmat, felszámolta a főnemesi ,kiskirályok" uralmát, és a Bővebb ismertető      Termék adatok      Beleolvasó      Bolti készlet      Vélemények. Bolti készlet. Ez a termék törzsvásárlóként akár Ft.

Legyen MOST törzsvásárló. Személyes ajánlatunk Önnek. Esztergom oroszlánja [eKönyv: epub, mobi] Bónizs Róbert. Vörös-kék lobogók [eKönyv: epub, mobi] Csikász Lajos. Fekete halál [eKönyv: epub, mobi] Bónizs Róbert. Ördögi erő [eKönyv: epub, mobi] Bónizs Róbert. Szent László íja [eKönyv: epub, mobi] Bónizs Róbert. Ezüst sávok, arany liliomok [eKönyv: epub, mobi] Csikász Lajos.

Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még. Húszezer éjszaka [eKönyv: epub, mobi] D. A sárkánygyík ébredése [eKönyv: epub, mobi] Bökös Borbála. A damaszkuszi rózsa [eKönyv: epub, mobi] Holly Lynn Payne. A zöld szemű kígyó [eKönyv: epub, mobi] Pusztai Andrea.

Részletesen erről a termékről. Bővebb ismertető Termék adatok Beleolvasó Bolti készlet Vélemények. Bővebb ismertető. Termék adatok. Cím: A kőfaragó [eKönyv: epub, mobi]. Szerző: Bónizs Róbert. Kiadó: Gold Book Kiadó.

Cimke felhő. A kőfaragó [eKönyv: epub, mobi]. Esztergom oroszlánja - Toldi, harmadik könyv. Esztergom oroszlánja [eKönyv: epub, mobi]. Ördögi erő - Toldi - Első könyv. Szent László íja [eKönyv: epub, mobi]. Olvasson bele a A kőfaragó [eKönyv: epub, mobi] c.

Bolti készlet    Amennyiben az Ön által választott könyvesbolt neve mellett szerepel, kérjük kattintson a bolt nevére, majd a megjelenő elérhetőségeken érdeklődjön a készletről és foglalja le a könyvet. Baja, Family Center Líra Könyvesbolt. Líra Nagykereskedés. Kiadó Kereskedelmi rendszer. Athenaeum Kiadó. Corvina Kiadó. General Press Könyvkiadó. Magvető Kiadó. Manó Könyvek Kiadó. Menő Könyvek Kiadó. Partvonal Kiadó. Rózsavölgyi és Társa Kiadó. Szépmíves Könyvek Kiadó. Líra bolthálózat.

Líra Könyvklub. Törzsvásárlói rendszer. Líra nagykereskedelem. Hírdetési lehetőségek. Segítség Adatkezelési szabályzat Oldaltérkép. Minden jog fenntartva © Líra Könyv Zrt. A weblapon található információk közzétételéhez, másolásához a működtetők írásbeli beleegyezése szükséges. Powered by ERBA Minden jog fenntartva.