Konyv: A torveny


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 122382896
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 9,34

MAGYARÁZAT:

S a regény méltó a szokatlan érdeklődésre: az író francia létére sokrétűen és finoman érzékeli Dél-Itália izgalmas és mindmáig kissé titokzatos légkörét, szikár, modern stílusával nagyszerű, élő figurákat, erős couleur locale-t teremt. Mintha több ezer év szokásai, több társadalmi forma képviselői élnének együtt, egy időben Monacoréban, a kis adriai kikötőben: don Cesare a középkori feudális urak életét éli, de még ő is visszalépne egy lépést az időben -egy antik város emlékeit kutatja; itt él az érzékeny idegzetű, álmatag donna Lucrezia is, a maga XIX.

S mindez mégis a XX. Hiszen e könyv, mondhatni, szinte először helyezett valós tükröt a gyarmatosításról a francia szemek elé. A kedélyek csak évekkel később csillapodtak le, amikor André Gide ben publikálta Utazás Kongóba c. Maran regényét Leopold Sédár Senghor a négritude előfutárának vélte. Valójában azonban nem több, mint egy igen jól megírt regény, amelyben viszont először kapunk belülről! Mai szóhasználattal azt mondhatnánk, olyan Afrika-centrikus szemlélet nyilvánul meg benne, amely csak, majd ötven év után, a világhírű nigériai ibó író, Chinua Achebe elbeszélő művészetében kap ismét első rendű szerepet.

A regény egyúttal a magyar művelődéstörténet egyfajta "üdvöskéje", hiszen Maran elbeszélését megjelenése után egy évvel lefordította Kosztolányi Dezső, sőt, egy figyelmet érdemlő tárcát is írt az első "igazi néger regényről. Helyesebben érzelemtörténet, a gyermekből kamasszá, fiatalemberré, férfivá érő Borel szerelmeinek - s mivel a francia amour szó értelme kettős, szerelmet és szeretet egyaránt jelent - barátságainak s anyjához fűződő mélységes ragaszkodásának története.

A külvilág eseményei - háború, megszállás, ellenállás - nem kapnak hangsúlyt ebben a könyvben. Az elsötétült párizsi utcák, a légitámadások tűzijátéka egy-egy szerelem vagy gyötrelmes kiábrándulás háttere csupán. Az író szinte semmi másra nem figyel, mint saját érzelmeinek belső hullámzására, veszélyeire-viszontagságaira és megváltó ajándékaira.

Az ábrázolás aprólékos munkával tör utat az indulatok útvesztőiben, végtelen pontosságra, könyörtelen hűségre törekszik, nem riad vissza önnön személyiségének, mégoly ellenszenves tulajdonságainak bemutatásától sem. Egoizmus és önfeláldozás, gyöngédség és vad érzékiség táplálja ezeket a szerelemeket. Geneviéve, Anne, Madeleine - s minden kaland és kapcsolat mögött átdereng az anya alakja, talán az egyetlen nőé, akit a kalandok hőse valaha igazán szeretett. Fayard kaméliás hölgye Florence, egy világhírű angol festő modellje, akik csillogó jólétben él a festő mellett, de az únt szerelem közepette kielégítetlen szomjúság hajszolja az igazi szerelem felé.

Ez a kínzó szerelemkeresés egyre mélyebbre, a nyomorba, a halálba zülleszti a hősnőt. Fayard leplezgetés nélkül tárja föl a testi szenvedély és a lelki szerelem minden mozzanatát, de sehol sem siklik le a tiszta irodalom útjáról. Merészebb regényt több ízléssel, nehezebb témát több bájjal még nem ragadtak meg.

Florence, a modern világirodalomnak ez a gyönyörű nőalakja, bizonyosan bevonul Fayard regényének lapjairól a halhatatlan regényalakok közé s az olvasó mindig úgy fog emlékezni rá, mint egy meghatóan szép tüneményre, akivel az életnek egy szerencsés percében valósággal találkozott. Mert szerencsétlenségében megadatott neki az a ritka kegyelem, hogy - mint egy felvillanó és már soha ki nem hunyó fénycsóvában - beláthassa a neki rendelt időt, megláthassa halála óráját. Különös fajtája a szabadságnak: ami megmaradt, az teljesebben az övé, mint valaha, szédítően megnő a pillanat értéke, a megélesedő érzékek eddig ismeretlen érzékenységgel fogadják be a világ hirtelen túláradó bőségét.

S hogy ennek a világnak a díszlete, a realitássíkja önmagában is különös és idegen - a barcelonai bordélynegyed ismeretlen-ismerős egzotikumokban nem szűkölködő világa - az csak növeli a kísérlet érdekességét. Maurice Druon. A szikla gyomrába nyíló hasadék koromsötétjébe csak a patakcsobogással szivárgott be némi áttetsző, folyékony szürkeség.

A hullámok moraját már csak elfojtott susogásként hallottuk E hegytorok csöndes meghittsége és félhomálya olyan váratlan volt, hogy egy pillanatig szótlanul álltunk, zavartan mosolyogva egymásra, mint a gyerekek, akik tiltott pincébe lopóztak. A zárt kriptában rejlő titok hirtelen cinkosnak tűnt, hogy a bezáruló csapda kattanásától való ösztönös szorongásában Vanessa menekülésképpen néhány bizonytalan, botladozó lépést tett a kavicson; hallottam ziháló, heves lélegzetét, de mögé kerültem, vadul dobogó szívvel e gyöngeség láttán, mely gyönyörűséggel töltött el, karomat a karja alá csúsztattam, fejét kíméletlenül a vállamra döntöttem, egy másodpercre úgy éreztem, Vanessa szétforgácsolódik, elnehezül, már csak izzó, lágy súly volt, és elomlón ráborult a számra.

Valószínűleg hosszú órákat töltöttünk a feledés és az álom eme feneketlen kútjában. A sziklahasadék oly szűk volt összeérő fejünk felett, és foglalatában az ég oly távolinak és csöndesnek látszott, hogy a rövidülő-megnyúló árnyékok játéka híján nem is észleltük a napszakok változását; elnehezülten, a szarkofágokat díszítő szobrok biztonságában hevertünk ebben a sírkamrai homályban, ahol az árnyék úgy olvad szét, akár a mély vízben; az apró zajok, a vízcsobogás a kavicson, a dagály észrevétlen hullámossága és halk mormolása a sziklaodúkban, hosszú szüneteikkel és hirtelen újrakezdődéseikkel rövid álmok szabdalta, lebegő bizonytalanságot kölcsönöztek az idő folyásának, mintha a könnyű eszmélet, mely olykor-olykor magunkhoz térített bennünket, ebből a fölmerülésből vette volna azt a minimális többletsúlyt, amely nyomban visszasüllyedt a rövid kábulatba.

A művet hatvan nyelvre fordították le és a francia kiadásból több százezer példány fogyott el. Köszönjük, hogy leleplezte a háborút és a jövő számára megfestette ezt a korszakot. Két világ, két kultúra között hányódó, mélyen eltemetett és elhallgatott családi titkok béklyójában vergődő hősnői méltóságukat védelmezik, önmagukat keresik — akár az életük árán is.

A legnevezetesebb a Katonakő: régen itt álltak őrt, amikor a hadsereg a felkelőket üldözte; nincs ennél legendásabb és nagyobb tisztelettel övezett hely. Mégis, amikor gondolatban újra látom gyermekkorom tájait, egy másik szikla jelenik meg a szemem előtt. Fenséges ülőhely formájú, olyan mélyedéssel, amely mintha egy fenék helye volna, magas, mindkét oldalán könyöklő módjára lejtő, egyenes háttámlával Kicsoda Taniosz, ez a tizennyolc évesen már hófehér hajú, hányatott sorsú ifjú, akinek a nevét a szikla viseli, s akit a véletlen vagy a végzet egy különös legenda hősévé avat?

Megtudhatjuk Maalouf egyszerre idegfeszítően izgalmas és költőien szép művéből, amelyből nem hiányoznak a kalandregény és a romantikus szerelmi történet kellékei - véres csaták és még véresebb gyilkosságok, lángoló szenvedélyek és hideg fejjel kitervelt árulások, rejtélyek és misztikus fordulatok - sem, ám amely mégis jóval több ennél: egy különös világ különös tükre. A fekete bőrű tanárnő éjszakára elszállásolta három barátnőjét: a párizsi írónőt, az alkoholista norvég színésznőt és az Amerikába települt algériai francia tanárnőt.

Az elutazás előtti beszélgetésekből kiderül, melyikük mennyire elhagyatott, hogyan boldogul szakmai szinten, s ki-ki hogyan próbálja kárpótolni többé-kevésbé csődbe jutott életét volt férjekkel, barátokkal, a legkülönfélébb állatok tartásával, ifjú titkárok hódolatával. A Goncourt-díjas írónő önkritikus akasztófahumora teszi élvezetessé a vérbeli mai történetet.

Apja halála után, a holttest mellé temeti férfi élete összes kellékét és meg sem áll az ország túlsó határáig. Mindent maga mögött hagyva kezdené újra életét, amelynek első és legfontosabb feltétele a teljes felejtés. Hányattatásai és megpróbáltatásai azonban még nem érnek ezzel véget, felemásan megélt "szabadság", ismét a bezártság, az élet árnyoldala kísérik főhősünk zaklatott és korántsem hétköznapi életét.

A Szentséges éjszakában, amiért ben Goncourt díjat kapott, Tahar Ben Jelloun talán megadja a kulcsot az elmúlt évek legmegdöbbentőbb regényének megértéséhez. A cselekmény alapszála bűnügyi történet, tragikomikus elemekkel átszőve. A váltakozó testi és lelki állapotban szerencsétlenkedő főhős afféle modern kincskereső, aki különb-különb viszontagságok árán megszerzi, azután elveszíti az áhított műtárgyakat, s majdnem rámegy az élete is De Echenoznál semmi sem úgy történik, mint a hagyományos bűnügyi regényekben - a hősök bemutatása és a mese szépíróra vall, elnéző humora, pontos, világos, könnyed fogalmazása élményszámba megy.

Nem halott, de nem is igazán élő: a koponyájában rekedt golyó miatt sem mozogni, sem beszélni nem tud. Magatehetetlen testére a felesége visel gondot, akit egyre jobban felőröl a kiszolgáltatottság és a nélkülözés, miközben két kislányának védelméről is gondoskodnia kell. Mire a harcok elérnek a ház udvaráig, az asszony egyedül marad a férfival és egyfolytában beszél hozzá: az elviselhetetlenségig őszinte gyónás során feltárul a két ember elfojtással és erőszakkal terhes története, s az asszony kilátástalan küzdelme a vallási tabukkal és kegyetlen tradíciókkal szemben.

Atiq Rahimi kristálytiszta, szikár szövege egy kamera szenvtelenségével mutatja be a romos ház történéseit és az asszony egyre szenvedélyesebb önvallomását; bravúrosan elegyítve a modern európai regényírás minimalizmusát a közel-keleti legendavilág misztikumával. Mindezeket az eseményeket, tájképeket és elmélkedéseket a szép idő, a tenger és a szerelem világítja meg forró és árnyalatos színekkel.

Négy nagyerejű, meglett férfi hajol feléje bizakodó büszkeséggel. Tudják, hogy mi vár Párizs leggazdagabb csecsemőjére: bank, cukorgyár, részvények, napilap, hírnév, kastély, földbirtok - hatalom és pénz. Egyszerre egy sziréna hangja vijjog fel messziről: a Zeppelin közeledik Párizshoz, januárját írjuk Mi történik a hatalom és pénz uraival és várományosával, mi űzi-hajtja őket, hogy megtarthassák vagyonukat, befolyásukat, hogyan tipornak el minden szépet, nemeset, emberit, hogy elérhessék önző céljaikat, ezt mondja el izgalmas, fordulatos, sziporkázó és lüktető regényében a kitűnő francia, realista író.

Druon világosan látja és láttatja egy társadalom kóros tüneteit és - bár tételszerűen nem fogalmazza meg a diagnózist - magát a betegséget nyomon követi éles szemmel a legapróbb részletekig. Ez az ügyesen, szellemesen felépített regény méltán nyerte el ban a legelőkelőbb francia irodalmi rangot: a Goncourt-díjat.

A vaksi, életveszélyesen vezető nagypapa két lóerős Citroënjébe már csak a legbátrabbak mernek beülni. Egy törékeny, madárcsontú nagynéni a fal felé fordítva bünteti a szentek szobrait, ha kéréseit nem teljesítik. De amikor előbb az apa, majd a nagynéni és a nagypapa is meghal, a család élete végleges fordulatot vesz. Az egykori kisfiúban felszakadnak az emlékek, és kibomlik előttünk egy család sorsa visszafelé, egészen az első világháborús lövészárkokig.

Ez a végtelen gyöngédséggel és szeretettel megírt regény méltán vált az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb irodalmi szenzációjává Franciaországban. Akkor befogták magukat a hintó elé, libasorban. Mikor ezzel is készen voltak, mozdulatlanul várták urukat, klasszikus merev pózban, mint holmi selyembe öltöztetett keleti istenek.

További információk, értékelések és idézetek a moly. Állj közénk és válassz a több, mint Megvan nekem Olvastam. Féltestvérek Marcel Arland. Batuala René Maran. Rajongás Jacques Borel. Barátnők Paule Constant. Elmegyek Jean Echenoz. Türelemkő Atiq Rahimi. Rukkola értékelés.

Nincs megvásárolható példány A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük. Részletes kereső Témaköri fa. A kosaram. Bejelentő neve. Bejelentő e-mail címe.

Hozzájárulok böngészőm adatainak átadásához. Bejelentő böngészője. Keresés beállítások. Oldal url. A nevét és e-mail címét csak az Önnek való visszajelzés miatt kérjük. A böngészője nem támogatja a JavaScriptet! A weboldal funkciói így nem működnek. Az antikvarium. Tovább válogatok. Aleister Crowley. Kássa Lászlóné. Kássa László.

Egy Aiwass nevű szellem, magasabb intelligencia, aki magát Hoor-paar-krat - a Hallgatás Ura miniszterének nevezte - mondta tollba az új korszak, Horus korszakának törvényét. A Liber Al el Legis - A Törvény Könyve nemcsak mágikus-kabbalisztikus, filozófikus és prófétikus tartalmat rejt, hanem divinatorikus karaktert is, ezért a Vízöntő korszak emberének I-Chingje, útmutatója és a személyes döntéseknél fontos útmutatást biztosít.

Aleister Crowley Aleister Crowley műveinek az Antikvarium. Megvásárolható példányok. Hermit Könyvkiadó. Fekete-fehér ábrákkal.