Konyv: Az osmagyar vallas emlekeirol


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 994648309
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 13,50

MAGYARÁZAT:

Ha a tétellel kapcsolatban nem talál valamilyen információt, részletet, kérdezze meg közvetlenül az aukciós háztól. Ha az eladó elfogadja az ajánlatát, megvásárolhatja a tárgyat. Az online vásárláskor megfizetett közvetítői jutalék a vételár részét képezi, így Ön az eladónak a vételár közvetítői jutalékkal csökkentett összegét fogja megfizetni a tétel átvételekor.

Tétel kereső Aukció kereső Partner kereső Hírek és Videók. Súgó a keresőhöz Bezár. Aukció időpontja? Miben keres? Mindenben Címben Leírásban. Aukció rendezője? Aukció típusa? Aukció kategória? Partner neve? Katalógus bemutatás. Crystal Antikvárium és Aukciósház. Tételek szabadságharc Tételek Ponyvák Tételek Ritkaság Tételek Vadászat, útleírás Tételek Emlékezzünk régiektől Scythiából kijöttekről. Kókai Lajos. A szerző kiléte sajnos nem derül ki, valószínűleg Ipolyi Arnold és Kandra Kabos köréhez tartozott.

Egyetlen kiadás! Tűzve, kiadói papírborítóban, Archív tétel - A műtárgy már nem megvásárolható. Tisztelt Aukciósház, Kérjük, jelentkezzen be, vagy regisztráljon, hogy el tudja küldeni a tételt egy ismerősének. Tétel teljes leírása fizessen elő! Kérjük, regisztráljonlépjen be, és fizessen elő, hogy láthassa a műtárgy teljes leírását! Fűzve, kiadói papírborítóban, gerinc szépen pótolva A címlap és a könyvdíszek Falus Elek munkája.

Gazdag képanyaggal. Fűzve, kiadói papírborítóban. Ropogós példány. Wodianer p. A szerző saját példánya. Fűzve, kiadói papírborítékban. XVI, p. Ienae, Jéna. Ioannis Meyeri. Kiadói, keretdíszítéses, feliratozott egészvászonkötésben, erezett lapszélekkel. Tűzve, kiadói papírborítóban, a borító szélei enyhén töredezettek.

Ön nincs bejelentkezve a weboldalunkra, kérjük jelentkezzen be vagy regisztráljon. Bezárás Bejelentkezés az axioart-ra. A honlapunkon való böngészéssel Ön hozzájárul a sütik használatához. Ha az elküldött vételi megbízás a legmagasabb licit az adott tételre, akkor Önnek sikerült megvenni a tárgyat.

Külső online aukció esetén, a licitálás nem az axioart. Korábbi aukciós adatokat kereshetek az archívumban Értesítéseket kérhetek kedvenc műtárgy kategóriáimról! Saját vásárlói profilt szerkeszthetek, ahol áttekinthetem vásárlásaimat, és a keresett tárgyakat Értesülhetek a legfrissebb műtárgypiaci hírekről.

Korábbi aukciós adatokat kereshetek az archívumban. Értesítéseket kérhetek kedvenc műtárgy kategóriáimról! Saját vásárlói profilt szerkeszthetek, ahol áttekinthetem vásárlásaimat, és a keresett tárgyakat. Értesülhetek a legfrissebb műtárgypiaci hírekről.

Ezért választottuk a fenti címet, amiben benne foglaltatnak a latin rítusú kereszténység előtti vallási irányzatok, legyenek azok keresztény irányzatok, avagy más vallási tradíciók útjai; az Isten-kép; a szakrális és az anyagi szféra közvetítői, azaz a papság; a vallási élet színterei, szimbólumai és a mindennapi életben betöltött szerepe; s végül a Szent István-i térítés utáni továbbélés különböző módozatai.

A régi magyarság és az őseinknek tekintett szkíták, hunok és avarok vallási életéről számos egykorú és későbbi forrás is beszámol, noha a katonailag rendszeresen megvert germán népek keresztény papjai által leírtakat célszerű némi fenntartással kezelni, hiszen rendszerint nem tudtak kilépni saját világnézetük elefántcsonttornyából, így a szövegek értelmezése néha nem könnyű.

Ennek egyik jellemző példája Thietmár salzburgi érseknek Géza nagyfejedelem valójában király! Mikor kereszténnyé lett, indulatosan lépett fel tusakodó alattvalóival szemben e hit megerősítéséért, és a régi bűnt az Isten iránti buzgalomtól felbuzdulva elsöpörte. Ez a mindenható Istennek, de [más] istenségek különféle hiú képzeteinek is áldozott, s midőn főpapjától szemrehányást kapott ezért, magáról azt állította: elég gazdag és hatalmas ahhoz, hogy ezt megtehesse.

Ezt a torz és hamis képet az —es forradalom és szabadságharc leverése utáni Habsburg-rezsim és hazai illetve behívott kiszolgálói — magyarán a finnugor-elmélet hirdetői és terjesztői — hivatali pozíciójuk révén és politikai támogatással a hátuk mögött tudatosan igyekeztek a magyar köztudatba meghonosítani. Ebbéli igyekezetük sajnos részben sikerrel járt, hiszen még az után megjelent tankönyvek és szakmunkák többsége is tele van a már jeles magyar tudósaink által régen megcáfolt rosszindulatú hazugságokkal.

Elsőként és talán legfontosabbként le kell szögezni: őseink mindig is egyistenhívők monoteisták voltak. Azaz nem többistenhívők politeistáknem bálványimádók, sőt még csak nem is tűz- vagy napimádók, hanem mint mondottuk, az Egy Istenben hittek, akit természetesen több néven is tiszteltek Jó Isten, Atyaisten, Öreg Isten, Teremtő Isten, Magyarok Istene, Hadak Ura stb. A 9— Fiúisten azért nincs, mert az ún.

Ám megjegyezendő, hogy a középkortól Úristenen a magyarok már Jézust is értik. Az Atyaistenre hivatkozó, illetve a Hozzá kapcsolódó megnevezésekkel számos külföldi és magyar forrásban találkozunk, hiszen őseink mindig a világegyetem Teremtő Urának, a Mindenek Istenének kegyét keresték, és Őt imádták. A Boldogasszonnyal kapcsolatban az utóbbi időkben több téves elképzelés is lábra kapott. Ennek oka egyértelműen a tájékozatlanság, hiszen szó sincs arról, hogy a Hétboldogasszony azt jelenti, hogy Nagyboldogasszonynak hét lánya volt!

A zavart csak tovább fokozza, hogy Nagyboldogasszony mellett volt Kisboldogasszony vagy Kisasszony is. De oszlassuk el a tudatlanság homályát, s nézzük meg, valójában kik is voltak a Boldogasszonyok és hogy milyen — többek között asztrálmítoszi — szerepük volt és szerencsére van a magyar nép vallási életében. E női princípium előbb kettős, majd hét Boldogasszonnyá személyesült, bár egyes kutatók szerint — akik véleményüket a népi emlékezet tényeire alapozzák — ennél jóval több Boldogasszony létezik, a számuk a hét többszöröse.

Nagyboldogasszony, akit a kereszténység elterjedésétől Szent Annával azonosítanak, az Ég Királynője, a fényes anyaság s egyben a nemzeti lét őrzője, az asszonyi kegyelem megtestesítője életmegőrző növényi pára a tikkasztó forróságban. Nagyboldogasszony ünnepe augusztus én van, s bolygója égiteste a Nap. A Kisboldogasszony vagy Kisasszonyakit a kereszténység elterjedésétől Szűz Máriával azonosítanak, a Menny Királynője, az egyéni élet őrzője, de a gyónás is az ő felségterületéhez tartozik.

Eredetileg ősi termékenység istennő, Babba, akit a későbbiekben keresztény hatásra Babba Máriának is neveznek. Emellett hívják Napbaöltözött Úrasszonynak, illetve Szülő Boldogasszonynak is, hiszen az ő feladata a Fiú természet, élet stb.

Ünnepe szeptember 8-án van, bolygója a Merkúr. Nagyboldogasszonnyal együtt az egyetlen asszonyi rend két életszakaszát testesítik meg, s királylányokként is szokták őket ábrázolni. Nagyboldogasszonyon és Kisboldogasszonyon kívül még öt főbb boldogasszony van, akik így heten — azaz a Hétboldogasszony — az esztendő változásrendjének más-más arca jelképezik.

Mint fentebb említettük, a népi emlékezet azonban még számon tart más, kevésbé jelentős boldogasszonyokat is pl. Isten harmadik fő aspektusa a magyarság számára a Szentlélek Isten. E nehezen elképzelhető isteni megnyilvánulást őseinknek a Turul szimbolizálta. A kereszténység terjedésével az isteni akarat, a Szentlélek jelölője is, ami egyszerre biztosít szellemi és anyagi megtermékenyülést. A teológia feladata Isten, illetve isten számtalan aspektusának és megnyilvánulási formájának tanulmányozása, megismerése.

Ehhez a legfőbb segítséget a vallás szellemi folyamata adja. A vallással kapcsolatban gyakran szokták mondani, hogy számtalan vallási út van, de előbb-utóbb mindegyik Istenhez vezet. A vallási folyamatok nagy számának egyszerűen az az oka, hogy az isteni tanítás mindig az időt, a helyet és a körülményeket figyelembe véve nyilvánul meg szóban szent emberek, tanítómesterek, próféták stb. A nyugati vagy latin kereszténység felvétele előtti magyarság szakrális életében egyszerre több vallási folyamat is jelen volt.

Ez a legtöbb ókori, köztük a sztyeppei civilizációban — a szkíták közmondásos bölcsességével együtt — megszokott dolognak számított, mivel az imént felvázolt alapigazságot miszerint a cél egy, csak az odavezető útból van sok mindenki ismerte, így az amúgy erőszakra hajlamos népek is vallásilag toleránsak voltak. A korabeli írott források alapján, a régészek által feltárt leletanyagból és a szóbeli népi tradícióból azt a következtetést lehet levonni, hogy őseink vallási életét alapvetően az ún.

Megemlítendő, hogy Phótiosz bizánci pátriárka a manicheus eretnekséggel foglalkozó iratában Kata Manicheon ben azt írja, hogy a kijevi türkök azaz Álmos népe a manicheista eretnekség hívei. Nyilván többen felkapják a fejüket, s reflexszerűen felteszik a jogosnak tűnő kérdést: és a samanizmus, vagy a táltos-hit? Ezen a ponton elérkeztünk oda, hogy néhány tévesen rögzült ismeretet rálapátoljunk a történelem és a vallástudomány egyre nagyobb szemétdombjára. Először: a samanizmus szigorú értelemben véve nem tekinthető vallásnak, mert nincs Isten-képe, egységes ideológiája, mitológiája, dogmatikája és teológiája.

Maga a sámán nem egyenlő a táltossal, illetve a táltos nem egyenlő a mágussal ez utóbbi félreértés fő oka az, hogy az ún. A sámán és a táltos a mágussal kiegészülve az ősi szakrális tudásbeli hierarchia három fizikai, lelki, szellemi minőségét testesíti meg. Másodszor: László Gyula nagyon találóan jegyezte meg, hogy a sámán-hit, illetve a táltos-hit olyan, mintha a kereszténységre azt mondanánk, hogy káplán-hit, illetőleg püspök-hit.

Persze ez nem azt jelenti, hogy a régi magyarok papjai közül ismeretlen lett volna a samanisztikus technikák némelyike pl. A régi magyarság által folytatott legjellemzőbb vallási folyamat tehát a szkíta-kereszténység volt, amire — pontosabban a szkíta népi-nemzeti szertartásrend tiltásáról — még I.

András törvénykönyve is hivatkozott. Nem meglepő, ha a vallás témaköréhez tartozó szavaink túlnyomó többsége pl. Isten, lélek, imád, menny, megszentel, boldog, böjt, vétek, bűn, bocsájt, a búcsú, hisz, hit, teremt, örök stb. Többen megkérdezhetik, hogy miként beszélhetünk szkíta-kereszténységről, mikor a szkíták világtörténeti szerepe már a Kr.

Nos, a válasz egyszerű. Egyrészt maga a kereszténység is számos régebbi vallási folyamatból táplálkozott, másrészt a szkíták nem tűntek el, hanem utódnépei — köztük mi, magyarok — máig jelen vannak az élet színpadán, így az ősi sztyeppei népek szakrális világlátása és szellemi értékei is megőrződtek benne.

A szkíta-kereszténység legalább 3 ezer éves múltra tekinthet vissza, de azt is meg kell említeni, hogy Árpád népén kívül hun és avar elődeink is jól ismerték — és részben gyakorolták is — a saját vallásuk mellett a páli kereszténységet is, mint arról a források pl. Szent Jeromos, Theophülaktosz Szimokattész beszámoltak. Több kutató szerint őseink körében a nesztoriánus kereszténység is jelentős volt.

E véleménnyel nem értünk egyet, mivel az Isten női aspektusát a Boldogasszonyt rendkívül tisztelő magyarság szerintünk nem rokonszenvezhetett a Mária Istenanyaságát tagadó nesztorianizmussal. A szkíta-kereszténységet csak mozaikdarabkákból lehet összerakni, melynek összetevői a korabeli szűkös forrásadatok mellett elsősorban a manicheizmus, az ősi magyar mondavilág, a népmesék és népszokások.

A manicheizmust tulajdonképpen fényvallást tévesen klasszikus dualista világképű vallásnak festik le, holott az egység utáni felbomlás rendszeréről van benne szó, ahol a lélek megtisztult fényként éri el szeretett Istenét. A régi írott források és a magyar szóbeli hagyomány mondák, népmesék stb. A magyarság vallási életének legfontosabb szereplője a táltos volt.

A sámánnal ellentétben — aki csak egy kis közösség érdekében igyekezett a különféle szellemi lények jóindulatát megnyerni — közvetlen kapcsolatba tudott kerülni Istennel a szarvasagancs-ábrázolás ezt szimbolizálja. A szóbeli hagyomány még ún. Őseinknek metafizikai világképe volt, azaz abban éltek. A vallási élet minden színtere gyakorlatilag magán viselte a szentséget, de — mint azt Szent László törvénykönyvéből tudjuk — külön jelentőséggel bírtak a kutak, fák, források és kövek.

Az élő őskultusz miatt természetesen a temetők is szent helyeknek számítottak, mint arról a szkítákkal kapcsolatban már Hérodotosz is megemlékezett. A magyarság vallásos világképe harmonikusan összeillett a földi világrenddel, s az egészséges hierarchiával mintegy leképezte annak világos rendjét. Isten földi képmása a szakrális fejedelem volt. Égi mintára benne testesült meg a család, a nemzetség, a törzs és az egész nép termékenysége, azaz ő volt a felelős népe jólétéért.

A régi magyarok vallási élete a következő színtereken élt és él tovább: a népi kultúra, azaz néphit, népmese, népszokások pl. Vitéz András rozsnyói kanonok, Gömör és Kishont vármegyék táblabírája, ban a Szilasy család levéltárában őrzött érdekes oklevelet fordított le. Die festo Jac. István király titkos tanácsbeliei vel aláírott s törvénnyé lett rendelet, amely értelme szerint: Domonkos esztergomi érseknek a magyar keresztény egyháznál leendő keresztülvitel, és egyúttal általa Sylvester pápával leendő közlésül és kiadatott: Mely szerint Sylvester pápa tanácsolása folytán határoztatott, hogy a magyarok, székelyek, kunok, valamint az egyházi magyar keresztény papság által is használt régi magyar betűk és vésetek, a jobbról balrai pogány írás megszüntetődjék és helyébe latin betűk használtassanak.

Itt rendeltetik, hogy a papság azok használatára jutalmazás mellett betanítattassék és a pogány írástól valamint tanításától papi állásának vesztése és 20 arany pensasnak büntetés fizetése mellett eltiltassék. Továbbá, hogy az egyházakban található pogány betűkveli felírások és imakönyvek megsemmisitessenek és latinval felcseréltessenek, valamint pedig azok, kik régi pogány iratokat, vagy véseteket beadnak, 1-től 10 denárig kapjanak jutalmat.

A beadott iratok és vésetek pedig tűz és vassal pusztitassanak el, hogy ezek kiirtásával a pogány vallásrai emlékezés, visszavágyódás megszüntetődjék. Csallány Dezső, Budapest, Autentikus szellemi műhely a Gangesz Alapítvány gondozásában. Főoldal » Kultúrtörténet » Az ősmagyar vallásosságról — A Szent István előtti magyarság vallási élete. Generic selectors. Exact matches only. Search in title. Search in content. Search in excerpt. Search in posts. Search in pages.

Adószám: Címkék alvás alázat Balassi Bálint beavatás boldogság csoda Dante Alighieri elme Francesco Petrarca fény Ganésa geometria halál hindu India Isten Jóga keresztény Krisztus Krsna Kína lélek meditáció mester mosoly mudra Mária neoplatonizmus Patandzsali Phütagorasz Reneszánsz rítus Siva szerelem tanítvány taoizmus tej teljesség tudat tudatosság vaisnava Védák ájurvéda.

Feltételezzük, hogy Ön ezt elfogadja, de ha úgy gondolja el is utasíthatja. Elfogadom Mégsem Tovább. Necessary Necessary. Non-necessary Non-necessary.