Konyv: Beavatas


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 373820187
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 11,10

MAGYARÁZAT:

Azt, hogy mi a beavatáséppen úgy nem kell tanítani, mint azt, hogy mi a lét, mi a lélek, mi az élet, s mindennek mi az értelme, mi a célja. A lélek legmélyébe ágyazva él a tudás a beavatás ról, a tudás arról, hogy a természet világosságába születni nem elég - a földi élet igazi értelme és célja, hogy itt, ebben a sorsban, ebben az Én-ben, térben, időben, közösségben meg kell születni még egyszer, meg kell születni másodszor, az anyagi világosságnál fényesebb világosságba.

A beavatás éppen olyan ősélmény, mint a lét, a lélek, az élet, a sors, a valóság. Az archaikus emberségben a beavatás a legfontosabb, az egész életet eldöntő intézmény volt. Aki nem esett át rajta, az mindössze egyszer született volt Ezen az oldalon a beavatás sal kapcsolatos könyvek et találja. A regény ifjú hőse Napóleon idejében Párizsba utazik, hogy belépjen a titkos testvériség ezoterikus iskolájába. Ott találkozik lélektársával, aki egy magasabb rend tagja.

Beavatásai során egyre magasabbra tör, megismeri korábbi életeit, megtanulja testét, érzelmeit és gondolatait irányítani, de türelmetlensége miatt egy fekete testvériség prédája lesz. Mesterei a halálélményt is felhasználva további próbák által mutatják meg neki az élet misztikus oldalát, hogy beavassák a kiválasztottak ősi tudásába.

Pierre de Lasenic műve bevezeti az olvasót a hermetika elméleti és gyakorlati titkaiba. Ez az univerzális és az analógiatörvény alapja. A szerző Pierre de Lasenic  megismerteti a különböző szimbólumrendszerek és a hermetikus terminológia lényegét, a mikro- és makrokozmosz közötti összefüggéseket, valamint a kozmológia, a teurgia, a spagíria és az alkímia titkos nyelvét. A hét beavatás című könyv n em szertartásos beavatásokról szól, a yoga útjának a könyv fejezeteiben ismertetett hét beavatás át nem kísérik misztikus külső ceremóniák, mintegy csecsemő módjára, elölről kell kezdenünk a tapasztalást és mindezt hétszer megismételve, hétszer is elejtve magunk alól a biztosnak hitt talajt, míg elérhetünk a yoga útjának az igazi, a legvégső céljához!

A tanítványtól senki sem kívánja, hogy előírt cselekedetekkel és veszélyes szertartások között bizonyítsa be felfokozott bátorságát a tűzzel, a vízzel, a sötétséggel, stb. Minden egyes beavatás mindig újfajta megismerések egész köréhez vezet, amelyben a régebbi megismeréseknek már nincs teljes létjogosultságuk, valójában nincs is megfelelő helyük, hiszen meghaladottakká válnak, értelmüket veszítik.

A mágikus erők megszerzésének módszere. Egyedül az igazságos szellem ismeri a törvényeket és tiszteli a harmóniát, akarata az expanzív és az azzal ellentétes mozgásra készen áll, az entellektüel annyira kifejlődött, hogy esetében a felelősség új dimenziókba jut, képes lesz végrehajtani mindazt, amit az alábbiakban leírok. Van azonban egy szívből jövő kérésem: nem kívánok moralista és felügyelő lenni, de az ismeretlen beavatott at figyelmeztetni kell a veszélyre, jóllehet ezt felesleges annak bemutatni, aki komoly önfegyelmet tanúsítva sajátította el a mágikus gyakorlatok at.

Nincs szó semmiféle szörnyű dologról, amit nyíltan ki is mondok. A mágikus beavatás könyve  olyan beavatott ak titkos gyakorlatait összegzi, mint E. Bardon és MacGregor Mathers. Az Anubis - A piramisok ura  lenyűgöző stílusban nyújt valódi parapszichológiai élményt. A világon ez az egyetlen mű, amelyben részletesen megtalálható az a misztikus beavatás tréning, amellyel az ókori Egyiptomban a gyógyító papokat, látnokokat és magukat a fáraókat is felkészítették.

Az Anubis - A piramisok ura  valódi témája fáraó bölcsességet és tisztaságot sugárzó karizmatikus pszichés erőtere. A könyv részletesen foglalkozik a pszichikus energiák erejével, a látnoki képességekkel, a telepátiával, az aura érzékelésével, reinkarnációval, a gyógynövényterápiákkal és álomfejtéssel.

Az igazi megismerésre törekvők sokszor évekig, vagy talán egész életükben hiába kutatnak olyan megbízható tanulási módszer után, melynek segítségével legfőbb vágyukat megvalósítva a tökéletesség útjára léphetnek. A titkos tudományok iránt érdeklődőknek nincs lehetőségük mestertől vagy vezetőtől elnyerni a beavatást, ezért az igazi tudás csak a különös kegyeltek és tehetségek számára elérhető.

Az őszinte tanuló — aki komolyan dolgozik a saját fejlődésén, és nem pusztán kíváncsiságból akar bepillantást nyerni a szent tudásba — ebben a műben beavatásának igazi vezetőjét fogja látni. A kezdeti lépéseknél még a magas rangú beavatottak sem lennének képesek többet segíteni a tanulóknak, mint   Az igazi beavatás útja könyv.

Az elméleti beavató részt tíz szint alapgyakorlatai követik, melyek egyaránt fejlesztik a testet, a lelket és az elmét. Franz Bardon mára már klasszikusnak számító műve az egész világot bejárta. Egyedülálló gyakorlati útmutató a fehér mágia alkalmazásához és a hermetikus tudomány megismeréséhez. A mágia valójában szent tudomány. A szó legszorosabb értelmében minden tudás tudása, hiszen az univerzális törvények ismeretére és használatára tanít.

A Beavatás Mégis, akinek füle van, hallani fogja, hogy minden szó az igazságot adja vissza. Ez a számos nyelvre lefordított és világszerte több utánnyomást megélt nagysikerű regény kapcsolatot teremt a nemzetközileg elismert tanító, Elisabeth Haich huszadik századi európai élete és reinkarnációs emlékei között, amelyek az ősi Egyiptomból származnak, ahol papnőként a nagy beavatás  előkészítéseként misztikus tanításokban részesül. A modernkori keretbe ágyazott ősi események azokat az élettapasztalatokat írják le, amelyek a főhőst a spirituális útra vezették.

Az ősi Egyiptomban egy fiatal nő épp a  beavatásra  készül tanítója, a nagy főpap, Ptahhotep segítségével, aki lépésről lépésre, a lány fejlődéséhez igazodva vezeti be az élet egyetemes igazságaiba. Számtalan ismeret és tudás mellett feltárulnak előttünk a karma és a reinkarnáció törvényszerűségei, a mindennapok személyes választásai és a spirituális fejlődés összefüggésének rejtelmei. Eközben a huszadik századi Európában is nyomon követhetjük az eseményeket, amelyek a gyermekkortól a felnőtté válásig, a háborún és meghatározó találkozásokon keresztül megmutatják, milyen hatalmas erővel bír, ha valaki befelé fordítja tudatának keresőfényét, és minden életeseményt tudatossága növelésére használ föl.

Elisabeth Haich  olyan rejtett igazságokat oszt meg olvasóival, amelyek lehetővé teszik, hogy a megértés olyan fokára jussunk el, amely a megvilágosodáshoz szükséges. A  Beavatás  időtlen klasszikus, amelynek modern nyelvezete spirituális keresők nemzedékeinek jelentett eddig is inspirációt világszerte.

Akár úgy olvassuk, mint egy misztikus igazságokat feltáró önéletrajzi regényt, akár úgy, mint  Elisabeth Haich  megvilágosodáshoz vezető kivételes útjának leírását, mély hatással lesz ránk. A  Beavatás könyv  olvasása egyet jelent magával a  beavatással.

A teremtés, a lét kezdete, értelme, célja, törvénye mellett az embernek születésétől fogva tudott, a kezdetek kezdetéből magával hozott tudása a beavatás is. Azt, hogy mi a beavatáséppen úgy nem kell tanítani, mint azt, hogy mi a lét, mi a lélek, mi az élet, s mindennek mi az értelme és célja. A lélek legmélyébe ágyazva él a tudás a beavatásróla tudás arról, hogy a természet világosságába születni nem elég - a földi élet igazi értelme és célja, hogy itt, ebben a sorsban, ebben az Énben, térben, időben, közösségben meg kell születni még egyszer, meg kell születni másodszor, az anyagi világosságnál fényesebb világosságba.

Az archaikus emberiségben a beavatás a legfontosabb, az egész életet eldöntő intézmény volt. Minden ember, aki a földön él, átmegy a beavatás fokán. A beavatás fogalma a személyiség fénysugarának ekvivalense, ez a fénysugár a beavatás fokainak felel meg. A kozmikus és földi beavatás elnevezés eléggé relatív, hiszen a beavatás az ember földi létében következik be, azaz elvileg evilági. Egyes ezoterikus iskolák a beavatási fok meghatározására bolygóneveket alkalmaznak, például Nap vagy Hold beavatás.

Az első három földi beavatás az ember számára észrevétlenül zajlik, hiszen ez az összes földinek, az eviláginak ez a lényege. Az első és a második beavatáson már az egész emberiség átesett. Ezen beavatások lényege a születésben és az anyagi világ átélésében rejlik.

A harmadik beavatás a megkeresztelkedés a különböző vallásokban különböző formában él, de a lényeg ugyanaz: bekapcsolódni az isteni áramlatba. Mi történik akkor, ha valaki keresztülmegy a beavatásonés mi történik, ha nem? Az Omyno első részének hatalmas sikere után végre itt a második kötet, amelyben a szerző folytatja elkeseredett, nevettető és sokszor számára is meglepő eredményekkel járó kutatását. Teszi mindezt azért, hogy ráleljen az élet megoldó képletére. A rejtélyes Omyno-képlet sokakat foglalkoztat, és rengeteg kérdést vet föl.

Mivel a regény egészen egyedi hangvételben közelít a misztikus témához, egyszerre képes megszólítani a tapasztaltabbakat, a keresőket és a kételkedőket. Bár a világ egyre nagyobb izgalommal várja a decemberi világvégét, a könyv gondolatisága mindenki számára világossá teszi, hogy ennyire egyszerűen nem fogjuk megúszni a dolgot.

Az Omyno végtelen lehetőséget jelent mindenki számára. Omyno kódja pedig mindenkinek van, akár tudomást vesz róla akár nem. Salinger Richárd lenyűgöző regénye olyan emberekről szól, akik nem tudják, hogyan kellene a külső világot összeegyeztetniük a belsővel. A különböző próbálkozások rendkívül szórakoztató helyzetekbe sodorják a szereplőket, és miközben az olvasó nagyokat nevet, lassan keresztülutazik egy olyan világon, amelyet feltehetően mindig is szeretett volna megismerni.

A sámánizmus néhány eleme, mint a megváltozott állapotok és egy más valóságba vezető utak, univerzálisak és transzkulturálisak. Így a különböző kultúrákban különféleképpen kerülnek kifejezésre. Ezen szegmensek közelebb hozzák számunkra az eltérő kultúrákban megjelenő sámánista gyakorlatot. A különböző kultúrákban a sámánizmus megjelenő formái csupán a jéghegy csúcsát képviselik.

A rengeteg kifejezés mögött ott rejlik az emberi tudás régi és hatalmas tárháza. Valamikor azt gondoltuk, hogy ez a "tudás" csupán csak babona, de rá kellett jönnünk arra, hogy ez egy precízen kidolgozott világkép és beavatási metódus. Népmeséink és mítoszaink is erről árulkodnak: a világfa-sámánfa, az alvilági utazás, a próbák, stb.

A kötet több konferencia előadását fogja össze, azzal a céllal, hogy elvezessen ebbe a meseszerű világba. Túllépve valláson, tudományon s misztikus hagyományokon, a Világkorszakváltás  t, a Földön bekövetkező drámai átalakulások tükröződéseként, álmaink mintái, immunrendszerünk, emberi kapcsolataink és időérzékelésünk változásában tapasztaljuk meg.

A Mer-Ka-Ba -Tudatosság elsajátításával, az Élet Virága szimbólumának megértésével, olyan tartományokra is kiterjeszthetjük az emberi tapasztalás határait, ami azelőtt teljesen ismeretlennek számított. Az emberi történelem kulcsfontosságú pillanatainak idején tanítás, Kollektív Beavatás adatik, hogy fölébressze szunnyadó lelki-szellemi képességeinket.

Az új korszak embere megérti az idők szavát, ért a napjainkban sokszorozódó jelenségekből, eseményekből. A Modern antropozófiai beavatás című könyv rövid tartalma. A tradicionális okkultizmus történelmének áttekintésével tisztán látható, hogy évszázadról évszázadra mennyire csökkent a beavatottjainak száma és azok képességei. Hiába fejlesztették és finomították a beavatás módszereit, a régi négy szent tudományból kozmológia, alkímia, kabbala, mágia kifogyott az átütőerő, mert az ember közben belsőleg átalakult, és ami az értékek korában még használható volt, a tudati lélek beköszöntével mindinkább használhatatlanná vált.

A könyv  megismerteti az antropozófiát és a beavatás  gyakorlatait, összetevőit, eredményeit. Továbbá az önismeret, pozitív gondolkodás, szeméyiségfejlesztés témakörét ismertető. Fentiek mellett lehetősége van böngészni     további. A legérdekfeszítőbb  ezoterikus könyvek  az  ezoterikus irodalom könyvek  kategóriában találhatók, melyek regényességükkel főleg az olvasmányosságot kedvelő érdeklődők igényeit elégítik ki.

Az  Anasztázia sorozat  művei, az egzotikus környezetben játszódó történéseket bemutató  ezoterikus könyvek  iránt elkötelezett olvasóknak nyújtanak élményt jelentő időtöltést. Andrea Weaver regényei  ma is tele vannak rejtélyekkel. Regényei az  ezoterikus könyvek  szerelmeseinek íródtak. Az  aranyasszony trilógia  könyveiben a kalandos dél-amerikai út során feltárul egy ember izgalmas és megrázó belső utazása önmaga végső valójához. Kinyílik egy kapu, mely az ősi bölcsességek, rejtélyes legendák és misztikus tanítások világába vezeti az olvasót.

Az  ezoterikus könyvek  mindegyikében a történet alapja valóságos. A magyar származású Móricz János a hatvanas években egy barlangrendszerre bukkant Dél-Amerikában. Az őslakosok szerint egy kataklizma túlélői itt rejtették el ősi civilizációjuk üzenetét a mai ember számára egy kristálykorongba kódolva. Ezt a kristálykorongot keresik a főhősök.

Az  aranyasszony trilógia  az   ezoterikus könyvek  között az egyik legnépszerűbb sorozat. Az  ezoterikus könyvek  kategóriában  a legkeresettebb művek a  Coelho sorozat  regényei. Paulo Coelho  napjainkban a világ egyik legnépszerűbb írója.

Ward neve fogalom a vámpírtörténetek rajongóinak körében. Akit egyszer rabul ejtett káprázatos, rémséges, baljós és szenvedélyes világa, az odaadó híve marad. E könyv beavatás a Fekete Tőr Testvériség sötét és szenvedélyes világába Kimaradt és cenzúrázott jelenetek Interjú a világhírű szerzővel és a sorozat egyes főszereplőivel Dossziék és feljegyzések Olvasói vélemények Rajongók és ellenségek üzenetei Zsadist és Bella máshol nem olvasható történet Még kegyetlenebb, még szexibb, még misztikusabb Ward világa.

Az is a pokol egyik formája, ha az ember arra vágyik, ami soha nem lehet az övé. Mert a gondolatai kóborolnak. Elsuhannak olyan tájakra is, ahová nem lenne szabad. Olyan ízekkel kínozzák, amiket soha nem érezhet a nyelve, olyan domborulatokkal, amelyeket soha nem érinthet a keze, és olyan érzésekkel, amelyeket soha, de soha nem árulhat el.

Van az a nyugtalanság, ami akkor sem múlik el, ha az ember agyonhajtja magát. Vannak dolgok, amelyek akkor is hiányoznak az életéből, ha ájulásig gyűri az edzést, és addig folytatja, amíg az izzadság már gyorsabban folyik rajta, mint a vér az ereiben. Legyen terhetek könnyű, örömötök túláradó, áldja meg a sors közös utatokat, és adjon ennek a két léleknek számtalan békés éjszakát és szenvedélyes nappalt. Mindenki megválaszthatja azt az utat, amelyen haladni akar, és azt is, amelyiken nem.

Persze nem mindig. Néha a sors csak megragad minket, elindul velünk valamerre, aztán egyszer csak kitesz valahol és ennyi. Más alkalmakkor azonban mi adhatjuk meg a címet. És ha van egy csepp eszünk, bármennyire nehéz is, vagy bármennyire idegennek tűnik is az a ház, igenis bemegyünk oda.

És rátalálunk önmagunkra. Néha az tud valakin a legtöbbet segíteni, hogy annak, aki a legfontosabb számunkra, nem számít, hogy nézünk ki. A feled maga a mellkasodban dobogó szíved. Sőt még ennél is több. Ő a tested, a bőröd és az elméd Ezért egy férfi nem érezhet senki iránt többet, mint a fele iránt. Egyszerűen nem lehetséges Minél mélyebben szeretsz valakit, annál jobban védelmezed, azzal pedig, hogy megvéded a feledet minden veszélytől, azt jelenti, hogy biztosítod számára, hogy az utódotokról gondoskodhasson.

Ez pedig természetesen azt jelenti, hogy a férfi is szereti a gyermekét. A megérzéssel az volt a legnagyobb baj, hogy nem társultak hozzá sem szavak, sem időpont. A rossz hírre ugyan felkészítette valamennyire az embert, de a nyugtalansághoz nem kapcsolódott se leírás, sem pedig dátumbélyegző. Nagyon sok szempontból jó volt anyának lenni.

Az egyik határozottan az volt, amikor az ember a karjába veszi a kicsit, és ringatva elaltatja. Aztán az, amikor összehajtja a kis ruhácskáit, vagy megszoptatja vagy amikor boldogan felnéz az emberre, vagy alvás közben figyeli, és arra gondol, mikor fog majd felébredni.

Nincs magányosabb érzés annál, ha egy olyan valaki mellett alszol, aki úgy hiányzik neked, mintha nem is lenne melletted. A kapcsolatok erőfeszítést igényelnek, az már biztos. Persze muszáj, hogy két személy között legyen egyáltalán valamilyen szintű kapcsolat, ahhoz, hogy aztán dolgozni lehessen rajta. Ekkor már tudta, hogy nem csak egyféleképpen tud összetörni egy szív. Néha az élet súlya, a felelősség, a születése folytán kapott feladat és a sok teher is elég ahhoz, hogy úgy agyonnyomja, hogy levegőt se kapjon.

Még akkor sem, ha a tüdejének semmi baja. Néha pedig a sors kegyetlensége a felelős érte, amely messzire sodorta attól az úttól, ahol úgy gondolta, hogy majd megállapodik. Néha csupán a kor, a fiatalsággal szemben.

Vagy a betegség az egészséggel szemben. De attól is lehet, hogy csak belenézel a szerelmed szemébe, és a hála, amelyet érzel, amiért ott van veled, oly hatalmas, hogy a szíved túlcsordul Az infúzió és a tabletták néha nem a legmegfelelőbb kezelés egy beteg számára. Sokszor csak annyi kell, hogy megérintsen az, akit szeretsz, hogy halld a hangját, és tudd, hogy hazaérkeztél.

Néha ennyi is elég ahhoz, hogy visszatérj a másik oldalról. A halál egy olyan fekete csomag, amely különböző alakban, súlyban és méretben létezik. Mégis, amikor megérkezik a küszöbödre, azonnal tudod, ki küldte, anélkül, hogy megnéznéd a feladót vagy kibontanád a dobozt. Egyszerűen csak tudod. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban.

A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához. Belépés • Regisztráció. Főoldal Könyvek J. Ward: Beavatás. Ward : Beavatás 14 idézet Ulpius-ház J. Idő Kedvenc Hossz. Az emberek nélkül az épület nem több, mint egy emlékkel telezsúfolt múzeum. Wrath és a levélbontó kés c. Szeretet Egészség. Felhasználási feltételek • Adatvédelem • Jogi nyilatkozat • Kapcsolat • Mobil verzió © Citatum.